Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Mihály arkangyal tanítása

2018-10-18

Szent szívedhez vezető portál megnyitása

 Mihály Arkangyal8.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Szeretett mesterek, a sűrűségbe tett utazásotok nem mindennapi kalandnak bizonyult, és az időről alkotott felfogásotok szerint évmilliárdokat ölelt fel. Már elmagyaráztuk, hogy ahogy egyre mélyebbre és mélyebbre hatoltatok a nagy ürességbe és sötétségbe, miképpen segédkeztetek a tér Fénnyel, szubsztanciával, szövedékkel és formával való megtöltésével, legmerészebb álmaitokat meghaladó módon. Majd ezt követően az Isteni Tervnek megfelelően alámerültetek minden egyes új valóságba, aminek a megformálásában segédkeztetek, hogy ily módon megtapasztalhassátok a teremtés pompás, változatos formáit. Így tehát kezdetét vette a szilárd anyag manifesztációja a Legfelső Teremtő Elméjéből származó tiszta gondolatformából, majd később minden egyes univerzum Atya/Anya Isten Elméjéből, végül pedig saját gondolataitokból, ahogy egyre távolabb és távolabb kerültetek minden teremtés tiszta Forrásától.


Miután egyéni tudatotokkal felismertétek, hogy a Legfelső Teremtő, a MINDEN LÉTEZŐ Isteni Szikrái vagytok, tisztában voltatok vele, hogy arra lettetek rendeltetve, hogy a Fény követeiként kiutazzatok a hatalmas meg nem nyilvánult ürességbe, mivel ez mélyen be lett kódolva halhatatlan lelketekbe és szent szív magotokba.


Te, és az összes többi „felébredett tudat Szikra” arra lettetek rendeltetve, hogy a Teremtő, Atya/Anya Istenünk, és az összes hatalmas Fénylény számára – akik ott maradtak a kifinomult birodalmakban - megtapasztaljátok a teremtés összes csodálatos változatosságát.


Azért mondjuk ezt el, mert szeretnénk, ha tudnátok, milyen ősiek és összetettek is vagytok. Ebbe az életetekbe hatalmas tudással és gazdag, összetett származással érkeztetek, ami be lett kódolva DNS-etekbe, sejt struktúrátokba, mentális és érzelmi testetekbe és tudatosságotok terjedelmes csakra rendszerébe. Gyakran eltűnődtök azon, hogy családtagjaitok miért különböznek annyira tőletek, mikor, egy szűk álláspontból nézve, ők is ugyanazoktól a szülőktől és ősöktől származnak. Jelen életetekben földi családotok származása mindössze egy apró kis része hatalmas és felbecsülhetetlen örökségeteknek.


Tudatotokat szétválasztottátok, azaz több milliónyi szilánkra hasítottátok magatokat annak érdekében, hogy megtapasztaljátok a Teremtés sokféleségét, továbbá többször egyesültetek már önmagatok sok részével, mint meg tudnátok azt számolni. Minden egyes ilyen alkalommal összetettebb információval és egyedi tapasztalattal gazdagítottátok memória bankotokat. Minél messzebbre kerültetek a Legfelső Teremtő tökéletességétől, és minél mélyebbre hatoltatok a multidimenzionalitásban, annál sűrűbbé és tökéletlenebbé váltak teremtéseitek, mivel egyre kevesebb tiszta Fény állt rendelkezésetekre. Ezért nem ér benneteket vád, és nem szabadna, hogy bűntudatotok és kudarcérzésetek legyen emiatt. Ez egy tanulási tapasztalat volt, ugyanakkor most már elérkezett az idő, hogy visszaigényeljétek mesterléteteket, valamint azt a képességeteket, hogy szépséget és harmóniát teremtsetek az eredeti Isteni Tervnek megfelelően. Most, hogy ennek tudatában vagytok, és hatalmatokban áll hozzáférni a korlátlan, tiszta elsődleges életerő szubsztanciához, és a tisztaság és tökéletesség Szeretetéhez/Fényéhez, mire vártok még? Isteni születési jogotok elutasítása nevetséges, és Felsőbb Énetek megállás nélkül noszogatni fog titeket, hogy segítse ébredéseteket, és királyi örökségetek igénylését.


Már elmagyaráztuk, hogy a Fény és az árnyék spektruma hogyan jött létre ebben az univerzumban annak érdekében, hogy megtapasztalhassátok a dualitást és a polaritást. Azokban a magasabb dimenziókban, amelyek a legközelebb vannak Atya/Anya Istenünkhöz és a Nagy Központi Naphoz, a dualitás spektruma nagyon keskeny; ugyanakkor egyre szélesebbé és hangsúlyosabbá vált minden egyes dimenzió létrejöttével, míg végül el nem érte azt a maximum dualitást, amit meg kellett tapasztalni. Tudatában vagytok annak, hogy nem lett előre elrendelve, illetve nem volt szándékos, hogy az emberiség ilyen mélyre süllyedjen a dualitásba és polaritásba, ami oly sok fájdalmat és szenvedést okoz.


Eljött az ideje annak, hogy a múlt torzításai és túlzásai visszatérjenek a harmónia állapotába, és legnagyobb vágyunk az, hogy könnyedséggel és kegyelemmel végigsegítsünk benneteket ezen a folyamaton.


Arra kérünk, hogy jól figyeljetek a szavainkra: Senki nem ítélkezik felettetek, és soha nem is ítélkezett senki felettetek, a láthatatlan vagy magasabb birodalmakból sem. CSAK TI ÍTÉLKEZTEK ÖNMAGATOK FELETT!


Az ok és okozat egyetemes törvénye kimondja, hogy minden gondolatotok, szándékotok és cselekedetetek tárolásra kerül aura mezőtökben és csakra rendszeretekben, és az ezáltal teremtett vibrációs mintákat sugározzátok ki magatokból egy végtelen mintában, és ez tér vissza hozzátok frekvenciaként és mértékként.


A múltban gyakran sok létidő volt szükséges ahhoz, hogy learassátok pozitív, szeretetteljes cselekedeteitek gyümölcsét, vagy hogy megtapasztaljátok a negatív vagy fájdalmat okozó tetteitek büntetését. Ezért a legtöbbször nem volt nyilvánvaló, hogy a „tisztességesek” valóban megkapták a jutalmukat, és, hogy a „tisztességtelenek” szintén megkapták az érdemeik szerint nekik járó jutalmat. Ismételten mondom, hogy senki, semmilyen hatalmas vagy apró Lény nem osztogat sem büntetést, sem jutalmat. Az egyetemes törvények szilárdak, és saját Felsőbb Énetek az, aki folyamatosan megfigyeli fejlődéseteket vagy annak hiányát, és ennek megfelelően vagy megtisztítja előttetek az utat és elhalmoz titeket apró és nagy áldásaival, vagy pedig még több akadályt helyez elétek abban a reményben, hogy fel fogtok ébredni és ráléptek a felemelkedés spiráljára.


Szeretteim, túl sokan cipelitek magatokkal a múlt súlyos terheit, az ebben az életben elkövetett hibáitokat, és szintén sokan vagytok olyanok, akiket összes elmúlt életeitekben megtörtént fájdalmas cselekedetek vagy események eltemetett emlékei kondicionálnak.


Az ezekhez az emlékekhez való ragaszkodás, vagy a ”méltánytalanság terhének” cipelése többé már nem szolgál benneteket. Itt az ideje annak, hogy megengedjétek nekünk, hogy segítsünk meggyógyítani múltatok fájdalmas emlékeit, valamint, hogy megtisztítsuk a harmadik és negyedik dimenziós kollektív tudat hitrendszereit, és ezeket a dimenziókat visszaállítsuk az eredetileg megtervezett dualitás spektrumára.


Ahogy leereszkedtetek a behatárolt és korlátozott tudatosság birodalmaiba, Fény membránok kerültek elhelyezésre DNS-etek többszörös rétegei köré, és közülük mindössze kettő maradt elérhető és aktív. Memóriátokra is Fény membránok lettek ráhelyezve, csakúgy, mint a magasabb agyi struktúrátokban tárolásra került bölcsesség Fény Csomagok köré. Egy fátyol ereszkedett rá memóriátokra, hogy a legtöbb esetben ne tudjatok emlékezni elmúlt életeitekre, mert túl nagy terhet róna rátok, ha emlékeznétek az összes múltbeli hibáitokra és tökéletlenségeitekre. Ez egy kegyelmi aktus volt, hiszen az is épp elég nehéznek bizonyult számotokra, hogy ebben az életben megbocsássátok magatoknak hibáitokat és téves ítéleteiteket, nemhogy az összes múltbeli tévelygéseiteket. Ezek a korlátozó Fény membránok lassan feloldódnak, ahogy visszatértek a harmóniához és az egyensúlyhoz, és előrehaladtok a felemelkedés és az újraegyesülés spirálján. Egy Fény membrán lett ráhelyezve Szent Szív Központotok hátsó portáljára, amíg el nem érkezik az ideje annak, hogy megkezdjétek a magasabb dimenziókba és a Fény birodalmaiba visszavezető utazásotokat. Ugyanakkor ti, és egyedül ti voltatok azok, akik egy védelmi membránt helyeztetek Szent Szív Központotok elülső örvényére, a sok fájdalmatok, csalódottságotok és kiábrándultságotok következtében. Lassan, de biztosan, az általunk adott tecnikák segítségével feloldottátok azokat a korlátozó membránokat, hogy a Szeretet/Fény szabadon tudjon áramolni hozzátok és belőletek a terv szerint.


Annak érdekében, hogy hozzáférjetek és ki tudjátok sugározni ezeket az egyre csak növekvő Fény frekvenciákat, képesnek kell lennetek arra, hogy Lényeteket integráljátok és Lényeteket áthassák ezek a növekvő vibrációs minták, és fel kell készülnötök, hogy ezeket lesugározzátok a Föld magjába, majd kivetítsétek a világba, mind elülső, mind pedig hátsó Szent Szív Központotokon keresztül.


Emlékezzetek, elmondtuk nektek, hogy amikor elsőször a Földre érkeztetek, egy ragyogó kristály Fényoszlop voltatok. Lassan, ahogy lesüllyedtetek a sűrűségbe, elkezdtétek megépíteni egy anyag keresztet, ami egyre inkább nehezen kezelhetővé vált, ahogy Fény és árnyék spektrumotok egyre növekedett. Most szeretettel viseltettek azokkal a töredékekkel, amiket újra harmóniába és egyensúlyba hoztatok, ahogy keresitek és eléritek a Fény egyre magasabb és magasabb frekvenciáit. Az a folyamat zajlik éppen bennetek, hogy Fény kereszt váljon belőletek szeretteim, ahogy a gerinc menti csakra rendszeretek lángra kap, és az elülső és hátsó Szent Szív Központotokból Szeretetet/Fényt sugároztok ki magatokból.


Már sokszor elmondtuk nektek, hogy „gyógyítsátok meg a múltat, írjátok meg jövőtök forgatókönyvét, azután pedig éljetek a pillanatban”, mivel a most pillanata nem más, mint a Teremtés Állópontja illetve erő központja.


Miért is ne lépnétek be annak a spirálnak a középpontjába, a dualitás és a polaritás szemébe, ahol minden nyugalomban és békében van, és tiszta, gazdag elsődleges életerővel van feltöltve, ami csak arra vár, hogy jövőtök látomásának öntőformája legyen? Ebben a pillanatban, ahogy beléptek Szent Szív Központotokba, megtapasztalhatjátok Atya/Anya Istenünk és a Legfelső Teremtő mély szeretetét és együttérzését, és tudatába kerültök annak, hogy ti mind egy fontos küldetés kincset érő, nagyra becsült fiai és leányai vagytok, és semmi olyan nem tudtok mondani vagy tenni, ami kisebbítené ezt a szeretetet.


EMLÉKEZZETEK, ÉRZELMI, MENTÁLIS ÉS ÉTERIKUS TESTEITEK MEGGYÓGYÍTHATÓAK, ÉS VISSZAALAKÍTHATÓAK AZ EGYSÉG ÁLLAPOTÁBA A MEGBOCSÁTÁS AJÁNDÉKÁN KERESZTÜL.


Álljatok a tükör elé, és nézzetek a szemetekbe, vagy menjetek be Fény Piramisotokba és feküdjetek fel a kristályasztalra. Mondjátok magatoknak: Megbocsátok magamnak minden ebben, vagy bármely másik valóságban tett múltbeli, jelenbeli és jövőbeli tettemért, gondolatomért, ami nem a Szent Szeretet frekvenciáján rezgett. Megbocsátok mindenkinek, aki kegyetlenül bánt velem akár ebben vagy egy másik életemben, és a szeretet buborékába csomagolva átnyújtom nekik mindazokat a negatív emlékeket, energiákat, és jövőbeli lehetőségeket, amiket együtt teremtettünk meg, Megkérem a megbocsátás angyalait, hogy Lényem minden részét hassa át a Szeretet/Fény frekvenciája, hogy „Lélek-fókuszúvá és szív központúvá” válhassak, mint önmagam mestere, és mint a Fény Hordozója.


Lélegezzetek mélyen, miközben beléptek Szent Szív Központotokba. Engedjétek meg, hogy a tiszta Szeretet/Fény elárasszon benneteket Felsőbb Éneteken keresztül. Érezzétek szív központotok kitágulását, miközben a szeretet eme isteni elixírje behatol Lényetek legmélyebb részeire is. A Szent Szeretet az, ami megszabadít titeket a magatok köré szőtt béklyóktól, ami megkötött, lekorlátozott és benne tartott titeket a karmikus kapcsolatokban. Mikor elutasítjátok ezt a szeretetet, azzal örökségeteket, és Isteni születési jogotokat utasítjátok el. Olyan gyakran végezzétek el ezt a gyakorlatot, amilyen gyakran csak szükségét érzitek, amíg azt nem érzitek, hogy elfogadtátok azt az igazságot, hogy érdemesek vagytok a megbocsátásra.


Az önmagatoknak való megbocsátás teszi lehetővé a másoknak történő megbocsátást, ami nélkülözhetetlen lépés a Szent Szív Központotokhoz vezető portál megnyitásának folyamatában.


Szív portálotokat pedig meg kell nyitni ahhoz, hogy sikeresen összekapcsolódjatok Duál Párotokkal. Koncentrált erőfeszítést kell tennetek, hogy saját Lényeteken belül visszanyerjétek harmóniátokat és egyensúlyotokat annak érdekében, hogy készen álljatok összekapcsolódni Isteni Másik Feletekkel. Fájdalmas, nem kielégítő földi kapcsolataitok a bennetek levő érdemtelenség érzés, bűntudat érzés, valamint a kudarctól és az elutasítástól való félelmetek külső megnyilvánulásai. A nemek csatája valójában nem más, mint az Én saját belső csatája, amikor valaki másra vetítitek rá a „szükségleteiteket, igényiteket, hiányotokat és vágyaitokat” abban a reményben, hogy majd ők megadják nektek azt, ami belőletek hiányzik.


Kapcsolataitok hűen tükrözik számotokra azokat a negatív energiákat, amelyeken önmagatokban kell úrrá lennetek, valamint azokat a pozitív tulajdonságokat, amire ti magatok vágytok.Lehetnek azok fájdalmasak vagy beteljesedést hozóak, attól függően, hogy mit akartok „eljátszani a kapcsolatok játszmájában”. A negativitáson alapuló fizikai kapcsolatok a félelmen alapulnak, merevek, felemésztik az embert, és korlátozóak.


A megszentelt kapcsolatok alapja a szeretet, a Szellem által inspiráltak, és lehetővé teszi mindkét fél számára belső maszkulin és feminin természetük pozitív tulajdonságainak integrálását és kifejezését. Az egészre és az egységre összpontosítanak, ugyanakkor eközben rugalmasak és lehetővé teszik a megnyilvánulás szabadságát.


Ahogy felemelitek a tudatotokat és visszanyeritek belső harmóniátokat, egyre finomabb frekvencia mintákat fogtok kisugározni magatokból, és ennek következtében azokat fogjátok magatokhoz vonzani, akik ugyanezen a Fény spektrum szinten sugároznak. Az újraegyesülési folyamat velejárója lélek családotok több részével és szintjével történő való újracsatlakozásotok, amibe beletartozik földi családotok, szoláris, galaktikus, és univerzális családotok, valamint „Énetek” sok része, beleértve Isteni Duál Párotokat, és végezetül Én Vagyok Jelenlétetek egészét.


Szeretteim, mi lenne, ha MOST elkezdenétek a megbocsátási folyamatot, és koncentrált erőfeszítést tennétek a Szent Szív Központotokhoz vezető Kapu megnyitására, hogy mindezek a csodás ajándékok eláraszthassanak benneteket?


Hívjatok minket és engedjétek meg nekünk, hogy a segítségetekre legyünk. Ne feledjétek, hogy mindössze egy szívdobbanásnyira és egy gondolatra vagyunk tőletek. Beburkolunk benneteket szent, feltételnélküli szeretetünkkel.


Mihály Arkangyal Vagyok.

Mihály Arkangyal9.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


Ronna Herman által közvetítve Fordította: Telegdi Ildikó * Szabadon másolható és megosztható. Azonban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzői jogát. www.RonnaStar.com