Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Mihály Arkangyal üzenete

2018-10-09

A Kör Törvénye és a Háromszög Törvénye

Mihály Arkangyal üzenete.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Szeretett Mesterek, egy valótlan világban éltetek: az illúzió világában, ahol az igazság el lett torzítva, megmásítva és eltörölve annak érdekében, hogy elvehessék tőletek Isten–adta erőtöket és a félelem, a létért való küzdelem meg a nélkülözés fogságában tartsanak benneteket.

A Teremtő erre az univerzumra vonatkozó mester terve Szent Elmétekben van elraktározva, és a korszakok bölcsességének meg azon képességeteknek a kulcsa, hogy ismét mester teremtökké váljatok a Föld síkján, Szent Szívetekben van tárolva. Ezért hangsúlyoztuk olyan gyakran az általatok korszakokkal ezelőtt Soláris Szív Központotok köré helyezett védőpajzs eltávolításának fontosságát – amit azért tettetek, hogy ne érezzétek annyira az érzelmi válságokat. Aminek viszont nem voltatok tudatában az az, hogy ez által ragyogásotok is jóval lecsökkent, mivel az Isteni Teremtő Fény be és kiáramlása a Szent Szív Központotokból szintén jócskán megfogyatkozott. Ennek eredményeként, többé már nem tudtátok Szent Szívetek tiszta szerető szándékával aktiválni a Teremtő Fény Ádámi Részecskéit. Ezután már csak a fél-spektrumú Ős Élet Energia Szubsztancia állt rendelkezésetekre. Háromszoros Lángotok többé nem lángolhatott; ennek következtében a megnyilvánító társteremtői képességetek szintén lecsökkent, és azáltal kezdetét vette a küzdelem a fennmaradásért, meg, hogy használjátok Istentől adományozott tulajdonságaitokat és tehetségeiteket.

Most a nagy visszatérés, helyreigazítás és kiterjedés korszakában vagytok, amikor lehetőséget kaptatok, hogy harmonizáljátok az összes negatívitást amit, személyesen teremtettetek a rátok erőszakolt egyensúlytalanságokkal együtt. Már magyarázatot adtunk arra, hogy amikor ti a CSILLAGMAGOK, megkezdtétek utazásotokat a hatalmas ürességbe és a megnyilvánulatlan univerzumba, megalkottátok és letétbe helyeztétek a Fény tiszta birodalmaiba való visszatérésetek útvonalának gondosan kidolgozott terveit, míg elérkezik a megfelelő idő és bizonyos feltételeknek eleget tesztek. Ez az idö elérkezett, és a tervek aktiválódtak az 1980-as évek elején, Földi idö szerint. Amint tudjátok az emberiség életének minden szakasza a Földön forradalmi változásokon ment át az elmúlt 30 év alatt. Szeretteink, legyetek tudatában annak, hogy ami a közelmúltban történt az csupán a kezdete egy hatalmasabb változásnak, és mi arra törekszünk, hogy technikákkal, előrehaladott információval-tanításokkal lássunk el benneteket meg minden lehetőséggel, hogy a változás hullámain könnyedén és elegánsan keljetek át.

Röviden elmagyaráztuk már több módon is, hogy ÉN VAGYOK ISTENI JELENLÉTETEKET miként törtétek meg kisebb fény felületekre a legsűrűbb, csökkentett frekvenciájú, alacsonyabb dimenziós galaxisok, naprendszerek és bolygók teremtésében vállalt asszisztencia előkészületeiben. Azt is megvitattuk már, hogy Istenségetek minden egyes töredéke hogyan lett a Fény két Szikrájává külön választva, az egyik női tulajdonságokkal, a másik férfi jellemzőkkel. Ezek az alapvető elválasztások mindegyike a Fény kifejezetten erre a célra teremtett kis piramisában lett végrehajtva. A mester terv siker-biztos volt; mert minden egyes alkalommal amikor ketté osztottátok Esszenciátokat, önmagatok egy éteri másolatát hagytátok a Fény egy-egy kis piramisában, az újra egyesülés idejét várva. Ezek a személyes piramisok szét vannak szóródva univerzum szerte minden dimenzióban és az ál-dimenziók többségében.

Atya/Anya Istenünk, az Elohimok/a Forma Építői és az Arkangyalok megteremtették a Fény élő Piramisait a Teremtés minden szintjén, hogy elérhetőek legyenek számotokra az élet építő elemei. Ezek az életet-adó formák által érhetitek el a Fény frekvenciáit, s ezek az átalakulás szükségszerű alkotóelemei, hogy ti mint emberi Lények vissza tudjatok térni magasabb tudatosságú – Isteni állapototokba.

Most önmagatok azon részeivel való újra kapcsolódás folyamatában vagytok, melyek az 5-ik dimenzió al és fel szintjein vannak, s néhányan közületek már Esszenciátok egy-két hatodik-dimenziós töredékével is kapcsolódott. Amikor a Lélek Egyesülésről beszélünk, az nem egyetlen esemény csupán, az a kezdete egy folyamatban lévő csodálatos és bonyolult fejlődésnek, amely által minden egyes alkalommal, amikor Energetikai Szignatúrátok elér egy bizonyos frekvenciát újra kapcsolódtok Lelketek/Felsöbb Énetek egy-egy magasabb töredékével. A Piramis, amelyben Énetek azon töredékének az Éteri Másolata van, csatlakozik Fényetek oszlopához, azaz ÉN VAGYOK JELENLÉTETEK/ISTENI ÉNETEKKEL való kapcsolatotok oszlopához, s az adott Töredéketek Esszenciája fokozatosan egyesül Lelki-Énetekkel a Szent Szív Központotokban. Amikor ISTENI TUDATOSSÁGOTOK  egy bizonyos szintjét eléritek, ez a folyamat számottevően felgyorsul és az idő tartam a Lélek Egyesülések között látványosan lecsökken.

A Kör Törvénye elindíttatott univerzum szerte, és ez a Legfelsőbb Teremtő Mag Gondolatának energetikai hatása már teljes erővel működik. A Teremtés ezen szakaszának a kiterjedési ideje a végéhez érkezett, és a ciklus jelen szakaszának a velejárója a TEREMTÖ kiküldött ESSZENCIÁJA, hogy beépüljön MINDAZ, ami az adott kiterjedési ciklus alatt teremtve lett. Ez az összes egyensúlyba hozott dolog egyesülését jelenti, a Teremtés megnyilvánult Esszenciáját, hogy a Legfelsőbb Teremtő, az Istenek és Istennők Omniverzum szerte, valamint a Fény Hatalmas Lényei TUDOMÁSUL VEHESSÉK és MEGTAPASZTALHASSÁK mind azt amit teremtettek. Sokszor hallottátok már a kifejezést: „Amint fent, úgy lent,” és ez egy nagyon fontos igazság amit meg kell jegyeznetek. Ugyanúgy, mint ahogy ti vissza követelitek Istenségetek részeit, ugyanaz az újra egyesülési folyamat áramlik ki a Legfelsőbb Teremtő Forrásból is.

Az információ amit átadtunk nektek, hogy segítséget nyújtsunk társteremtői képességeitek vissza szerzésében, az az Omniverzum szerte történő teremtő folyamat mikro-kozmikus másolata. Először is meg kell szereznetek a képességet, hogy be tudjátok vonzani ennek az univerzumnak a Teljes Spektrumú Metatroni Fényét/Élet Erőt, az úgynevezett Ádámi Részecskéket, amelyeket Atya/Anya Istenünk Szív Magja sugároz ki az Élet Folyójába. Ez akkor válik elérhetővé, amikor Energetikai Szignatúrátok ráhangolódik a negyedik dimenzió középső és magasabb szintjeire. Annak érdekében, hogy éljetek ezen Isteni ajándék lehetőségével, meg kell értenetek és alkalmaznotok kell a Megnyilvánítás Univerzális Törvényeit; tiszta szándékotokkal aktiválnotok kell a Fény Ádámi Részecskéit, mielőtt a Fény Esszenciája aktiválódik és kiáramlik a világba. Hogy felgyorsítsátok a folyamatot fontos, hogy megteremtsétek magatok körül a saját egyéni Teremtő Kereketeket/Élet Virágotokat és feltöltsétek a jövő gondosan megalkotott fő-tervezetével. Ezután a Végtelen Légzés útján, összpontosított szándékotok és megfontolt tetteitek által a megnyilvánítás folyamata az anyagi világban számottevően felgyorsul.

A Teremtés ár-apálya végtelen. De van egy Nyugvó Pont szünet, amikor a Mag Gondolatok megformálódnak és egységbe szövődnek, az Élet Esszenciája aktiválódik a Teremtő elméjében és szívében, és a Teremtés minden szintjén, egészen hozzátok az emberi társteremtőkig a Föld Síkján. Ez a szünet a Mag Gondolatok szeretettel történő infúziója/aktiválása által fejeződik be. Akkor, a Mag Gondolatok kilélegeztetnek az ürességbe, hogy megnyilvánuljanak a forma világában. Ez a folyamat (a kiterjedés folyamata – a ford.) minden nagy cikluson keresztül folytatódik, míg el nem érkezik az idő, hogy a visszafordulás/újra egyesülés folyamata kezdetét vegye. Ekkor, minden Teremtés az Isteni Fény Fő Teremtő Körébe való beépülés folyamatában van, a következő nagy Nyugvó Pont szünetet és a következő ciklus kiterjedési pillanatát várva. Ez a folyamat ismétlődik újra és újra a Teremtés minden szintjén ebben az univerzumban.

Ti most a kozmikus újra egyesülés folyamatának a kellős közepén vagytok, bátor barátaim, és fejlődésetek kibontakozik a határidőn belül, ilyen vagy olyan módon. Tudatában kell lennetek annak, hogy ez az átalakulási folyamat egy hosszú és összetett ciklus, azonban, nagy kaland is lehet ha éltek az általunk felkínált bölcsesség tanítások és eszközök lehetőségeivel. A KÖR TÖRVÉNYE értelmében minden új teremtő törekvésnek az Akarat/Erő Nyugvó Pontjából, a Teremtő/Társteremtő Mag Esszenciájából kell kezdődnie.

A HÁROMSZÖG TÖRVÉNYE a másik nagyon fontos eleme a teremtésnek. A Háromság koncepciója ismerős számotokra a Bibliából: Atya, Fiú és Szent Lélek, ami a valóságban, az Atya az Isten Maszkulin arculata, az Isteni Akarat/Erő Első Sugara; a Szent Lélek az Isten Anyai arculata akit betöltenek a Mag Gondolatok-Ádámi Részecskék az Atya Isten elméjéből. A Mag Gondolatok akkor a Szeretet/Bölcsesség Sugara azaz a Második Sugár által aktiválódnak az Anya Isten Szív Központjában, és kiküldetnek az univerzumba az Élet Folyója útján, a Napok azaz Fiúk és Leányok használatára, hogy a Harmadik Sugár minőségein, tulajdonságain és aspektusain keresztül teremtsék a világokat, meg csodás dolgokat vég nélkül.

A Háromság Hatalma volt a mozgató erö univerzum szerte. Metatron Arkangyal, Melchizedek Nagyúr és én Mihály Arkangyal képezzük a Tudatosság Háromságát az univerzum szintjén. Mi hordozzuk és SUGÁR-OZZUK ki az Isteni Fényt/Isteni Bölcsességet/Isteni Akaratot, Atya/Anya Istenünk aspektusait és minőségeit ebbe az univerzumba. A Tudatosság Háromsága fontos alkotó eleme a teremtő folyamatnak, mert használnotok kell a három erőteljes ISTENI SUGÁR tulajdonságait, minőségeit és aspektusait, hogyha a Teremtés bármelyik szintjén, a forma sikeres és hatékony társteremtőivé kívántok válni.

Ti a CSILLAGMAGOK, sok csoporthoz kapcsolódtatok, kicsihez és nagyhoz univerzum szerte, és speciális feladatokat vállaltatok, amit mint csoport hajtottatok végre, különböző helyeken, meghatározott időben. Azt is említettük már, hogy idö vagy esemény beindító (trigger) kódokkal vagytok ellátva az Isteni Gyémánt Mag Sejtetekben, amelyek a tervezett időben illetve a Grandiózus Terv meghatározott szakaszának beindíttatásakor aktiválódtak, vagy majd aktiválódni fognak. Részei voltatok sok-sok Háromság Sejtnek, amelyek a legfelsőbb rendelet különleges feladataiból tevődtek össze. Ezeket a triádokat általában közeli Lélek társak alkotják, vagy olyan Lelkek akik sok különleges feladatot teljesítettek együtt a múltban, és összejönnek majd a jövőben is. Egyre sűrűbben egyesülnek a hármas, kilences és tizenkettes csoportok az újra egyesülés ideje alatt, és ez egyre gyakrabban fog megtörténni a jövőben.

Készek vagytok kiterjeszteni látásotokat személyes kis világotok avagy mikrokozmikus valóságotokon túlra? Készek és hajlandóak vagytok elfogadni az igazságot, hogy ilyen vagy olyan mértékben, de hatással vagytok mindenkire és mindenre ebben az univerzumban, és hogy mindenki a Földön és minden más birodalomban hatással van rátok? Mindannyitoktól kérdezzük, készek vagytok használni a csodálatos ajándékokat, melyek Isteni Születési Jogotok? Mit hagytok örökségül az emberiségnek és a világnak? Nyúljatok fel a csillagokig szeretteink, mert nincs határa annak amit megnyilváníthattok, amikor látomásaitok összhangban vannak az Isteni Tervvel mindenki legfelsőbb javára. Hívjatok bennünket és mi döntéseitek támogatásával a segítségetekre leszünk. Tudnotok kell, hogy mi örökké a közeletekben vagyunk, hogy ösztönözzünk, vezessünk és védjünk benneteket, valamint Atya/Anya Istenünk szeretetét sugározzuk rátok.

Mihály Arkangyal vagyok.

Ronna Herman által közvetítve * Mint a cikk közvetítője, én Ronna Herman az univerzális szerző jogot fenntartom Mihály Arkangyal nevében. Az üzenet honlapokon való megjelentetése engedélyezett, de az információ nem módosítható, kivonatolható vagy toldható, nevezzétek meg a szerzőt, e-mail és hanlap címem tüntessétek fel. Újságokban, magazinokban és nyomtatásban is engedélyemmel megjeleníthető; engedélyért a RonnaStar@earthlink.net e-mail címen lehet folyamodni.

Az eredeti üzenet cime: LAW OF THE CIRCLE & LAW OF THE TRIANGLE  és a www.ronnastar.com Weboldalon található.

Angolról forditotta: Sári Izabella, www.fluidemerald.com