Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Mihály Arkangyal üzenete

2018-10-18

Az élet ajándékának jutalma

 Mihály Arkangyal üzenete100.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

AZ ISTENI AKARAT ÉS HATALOM ELSŐ SUGARÁNAK AKTIVÁLÁSA ELÉRÉST BIZTOSÍT SZÁMOTOKRA AZ ERŐ,
A BÁTORSÁG, AZ ÁLLHATATOSSÁG, AZ ŐSZINTESÉG DINAMIKUS TULAJDONSÁGAIHOZ,
 
Szeretett mesterek, el sem tudjátok képzelni milyen nagyszerű Lények vagytok, ahogy azt a csodálatos ajándékot sem, ami nektek lett adományozva, amikor a Legfelsőbb Teremtő kibocsátotta azt a parancsot Önmaga végtelen részeinek, hogy: "Menjetek, és teremtsetek a nevemben végtelen új világokat" Sokszor megtapasztaltátok már a Teremtés hanyatlásait és áramlásait, felfogóképességeteket meghaladva, az elmúlt korszakok során. Nagy várakozással indultatok el minden egyes új megbízatásotok alkalmával, még akkor is, mikor is alig vártátok, hogy visszatérjetek behajózási pontotokra, azaz "Hatalmi helyetekre", ahonnan elindultatok.


Küldetéseteknek mindig is szervesen hozzátartozó részét képezte az élet ajándékának jutalma, amivel meg lettetek ajándékozva, mikor is elindultatok, hogy tökéletesítsétek képességeiteket, mint a Fény társteremtő istenei.


Hogyan is lehetnétek képesek méltányolni és vágyakozni a Fény, és a vele együtt járó tökéletes állapot után, ha soha nem tapasztaljátok meg az emberiségnek a teremtés folyamán létrehozott árnyékföldjeit és torzításait? Értékesnek tartanátok-e az egyensúlyt, a békét, az örömet és a harmóniát, amire szert tettetek vagy szert fogtok tenni életetek során, ha nem tapasztaltátok volna meg a hiány, a korlátozottság és a tökéletlenség kihívásait, amit azért hoztatok létre, hogy alkalmatok legyen azokat kijavítani vagy elfogadni? Akkor is éreznétek a növekedésre, kiterjedésre és az új megteremtésére való ösztökélést, ha mindig mindent megkaptatok volna, amire valaha is vágytatok?


Minden egyes inkarnációtok alkalmával egy új "lélek küldetés" lett belétek kódolva, amiben benne foglaltatott egy intenzív vágy az új és csodálatos dolgok megteremtésére, valamint új tehetségek megtapasztalására és tökéletesítésére vonatkozóan.


Azok a sajátosságok, minőségek és erények is belétek lettek oltva, amire szükségetek volt küldetésetek beteljesítéséhez. Ugyanakkor az esetek nagy részében a magasabb tudatosság e drágakövei mélyen el lettek temetve Szentséges Szív Magotokban, az agystruktúrátokon belül eltárolt bölcsesség Fénycsomagokban.


Nem számít, hol tartotok az életetekben, vagy hogy jelen pillanatban milyen tudatossági szinttel bírtok, itt az ideje, hogy véget vessetek ennek a "bújócska"játéknak. Már régóta rejtegetitek tehetségeiteket és ajándékaitokat önmagatok elől, és a sok-sok élet során, valamint jelen életetek tapasztalatának a nagy részében is folyton rossz helyeken kerestétek az enyhülést, és önmagatok hatalmának helyreállítását. Szeretteim, amit ti kerestek, az nem "Ott Kinn"található, hanem "BENNETEK". Micsoda okos helyre rejtettétek el Isteni születési jogotokat és a keresett kincseket! Mindig is tudtátok, hogy hol székel erőtök és hatalmatok. Mindig is tisztában voltatok azzal, hogy bárhova is mentek, mindenhova magatokkal viszitek "A Királyság Kulcsait", nem számít, milyen messzire is utaztok az ismeretlenbe.
Ugyanakkor beleegyezéseteket adtátok ahhoz, hogy a felejtés fátyla rásimuljon emlékezetetekre, abból a célból, hogy minden alkalommal friss lehessen a kezdet, és képesek legyetek teljes mértékben az új kihívásokra és lehetőségekre összpontosítani, melyek abból a célból kerültek felajánlásra számotokra, hogy társteremtők lévén, tovább tökéletesítsétek képességeiteket.


Lássátok magatokat, ahogy egy végtelen jelben Fénysugarakat bocsájtotok ki magatokból, koncentrikus köröket létrehozva ezzel magatok körül, megtöltve azokat különleges szándékaitokkal.


Biztosnak kell lennetek abban, hogy szándékaitok megegyeznek saját magatok és mindenki legmagasabb javával, mivel saját szándékotok frekvencia mintáival megtöltött környezetet hoztok így létre, és az univerzális törvény kimondja, hogy minden esetben azt kell megtapasztalnotok, amit megteremtetek.


Ahogy azzal ti is tisztában vagytok, kivétel nélkül mindannyian szerepet játszottatok a világ torz és tökéletlen képének megteremtésében, ezért kivétel nélkül mindannyiótoknak aktív szerepet kell vállalnotok az egyensúlytalanságok helyreállításában, valamint abban, hogy a harmadik/negyedik dimenzió visszatérhessen eredeti kiegyensúlyozott/harmonikus állapotába, mégpedig oly módon, hogy a teremtés minden szintje elindulhasson felfelé a Megvilágosodás spirálján.


Amennyiben nem tisztítjátok meg, és nem hozzátok helyre azt, amit ebben az életetekben teremtettetek, akkor azt egy jövőbeni tapasztalatban kell megtennetek. Senki nem ítélkezik, és soha nem is ítélkezett hibáitok és rosszul sikerült teremtéseitek felett; ugyanakkor a ti felelősségetek a múlt meggyógyítása és kiegyensúlyozása, és megadattak nektek azok az eszközök, melyekkel ez könnyen és kegyelemben vihető végbe.


Nem kívánjuk, hogy szenvedjetek, és az Isteni Terv sem kíván benneteket megbüntetni hiányosságaitok következtében; ugyanakkor az ok és okozat szabályai most is alkalmazásban vannak, bár történt némi új módosítás: Jelenleg sokkal több kozmikus információ érhető el számotokra, mint eddig valaha is, amióta csak először inkarnálódtatok ebbe a fizikai megnyilvánulásba.


Elérhetőségetek van magasabb Énetek többszörös szintjeihez, és Isteni Énetek teljes hatalmához, amennyiben kitisztítjátok a bennetek lévő diszharmonikus frekvencia mintákat, és megfelelő mértékben befogadóvá váltok a Teremtő Fény kifinomult beáradására.


Teljes mértékben elérhető számotokra az áldott Ibolyaszínű Láng, ami segíteni fog az összes diszharmonikus energia, a múlt, a jelen és a bármelyik jövőben létező eltorzult idővonal, továbbá az általatok megteremtett bármelyik lehetséges jövő átalakításában és semlegesítésében.

Elérhetőségetek van a három Isteni Sugár összes erényéhez, sajátosságához és minőségéhez, jelen univerzum szintjén. Az Isteni Akarat és Hatalom Első Sugara a Teremtő Atya Arany Sugarából indul ki, és magában hordozza az Új Teremtés összes mag gondolatát. Gyakorta az Első Ok Sugarának nevezik, és inkább mentális természetű, egy előrevivő energia, aminek a vágya a kiterjedés és az ismételt teremtés. A Kozmikus Második Sugár a Teremtő Anya Ezüst Sugara, és Omniverzum szinten minden Teremtés kozmikus inkubátora. Elsődlegesen ez egy érzelmi Sugár, ami túlnyomórészt a Fény szeretet spektrumát öleli fel, befelé összpontosító, vágya pedig az Új Teremtés magjainak a táplálása, és azok megvalósítása. Ez a Szeretet/Bölcsesség Második Sugara jelen univerzum tapasztalatán belül. Az Arany és az Ezüst Sugár együttesen létrehozták a Harmadik Sugarat, amit NAP Sugárnak neveznek, illetve a fiú vagy lány Sugárnak. Univerzumunk szintjén a Harmadik Sugár hordozza az "aktív intelligencia" impulzusait, valamint a fizikai birodalmakban a társteremtővé válás és az új világok manifesztálása iránti vágyat.
Ebben az univerzum tapasztalatban ki kellett választanotok, hogy melyik Sugár legyen a ti fővilágosító Sugaratok, azaz Isteni Sugaratok, az Első, a Második vagy a Harmadik Sugár, és azzal a Sugárral, valamint annak sajátosságaival és minőségeivel lettetek bevilágítva összes inkarnációtok során. Ez a szabály most megváltozott. Jelenleg abban a folyamatban vesztek részt, amikor is jelen univerzum mind a tizenkét fő Sugarának összes minőségét, értékét és minőségét magatokba integráljátok, amiben benne foglaltatik a három Isteni Sugár, és ahogy egyre feljebb emelkedtek a felemelkedés spirálján, új tapasztalati Sugarak fognak megjelenni, amik az Isteni-tudat új képességeit, ajándékait és minőségeit teszik számotokra elérhetővé.


A rendelkezés úgy szól, hogy az Átalakítás ragyogó Ibolyaszínű Lángjával egyetemben, elérkezett az ideje az Isteni Akarat Első Sugarának újbóli aktiválásának, mégpedig annak teljes körű hatalmában, olyan mértékben, ahogy Atya/Anya Istenünktől ez sugárzásnak indult univerzumunk megteremtésekor.


Ez egy olyan ajándék, amiért sokan megdolgoztatok, de az a kérésem, hogy bölcsen használjátok szeretteim, mert soha többé nem lesz megengedve számotokra, hogy negatív módon használjátok ennek csodálatos tulajdonságait.


Kérjetek vezettetést arra vonatkozóan, hogy bölcsen és kristálytiszta szándékkal használjátok.


Mihály Arkangyal üzenete101.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


AZ ISTENI AKARAT ÉS HATALOM ELSŐ SUGARÁNAK AKTIVÁLÁSA ELÉRÉST BIZTOSÍT SZÁMOTOKRA AZ ERŐ,
A BÁTORSÁG, AZ ÁLLHATATOSSÁG, AZ ŐSZINTESÉG DINAMIKUS TULAJDONSÁGAIHOZ,
VALAMINT AHHOZ A KÉPESSÉGETEKHEZ,
HOGY MINT A FÉNY TÁRSTEREMTŐ HORDOZÓI,
A KEZETEKBE VEGYÉTEK ÉLETETEK VEZETÉSÉT.


Szeretett Fényhordozók, minden egyes fizikai testbe történt megtestesülésetek előtt, szimbolikus kardomat, az Isteni akarat, igazság és bátorság kardját adtuk a kezetekbe. Azt az útbaigazítást kaptátok a kard használatára vonatkozóan, hogy a segítségetekre legyen mesterlétetek újra elnyerésében, valamint, hogy elvágjátok vele mindazokat a diszharmonikus energiákat, melyek az alsóbb dimenziók torzulásainak és illúzióinak fogságában tartanak titeket. Arra kérünk benneteket, hogy folyamodjatok szimbolikus szárnyaitokért, szeretteim, és gyertek, szárnyaljatok velünk. Fogadjátok el az Isteni Akarat és Hatalom ajándékát, amit most felajánlunk nektek, miközben azon igyekezetek, hogy visszanyerjétek benneteket megillető rangotokat, mint a Fény társteremtő mesterei.


ISMÉTELTEN MONDOM, ITT AZ IDEJE, HOGY A TEREMTÉSHEZ SZÜKSÉGES ISTENI AKARAT
 ÉS HATALOM ELSŐ SUGARA ÚJRA RENDELKEZÉSETEKRE ÁLLJON,
BÁTOR HARCOSAIM, AHOGY VISSZAIGÉNYLITEK JOGOS HELYETEKET FÉNY LÉGIÓIM SORAIMBAN.
AMIKOR, MINT A TEREMTŐ ISTENI SZIKRÁI MEGVÁLASZOLTÁTOK AZ ELSŐ HARSONA HÍVÁST
EBBEN AZ ÚJ UNIVERZÁLIS TAPASZTALATBAN,
ÍGÉRETET TETTEM NEKTEK,
HOGY VÉGIG OTT LESZEK MINDANNYIÓTOK MELLETT
 A MANIFESZTÁCIÓ FIZIKAI VILÁGAIBA TETT HOSSZÚ ÉS FÁRADTSÁGOS UTAZÁSOTOK SORÁN,
 ÉS LEGFŐBB CÉLOM MINDIG IS AZ VOLT,
HOGY VEZESSELEK, UTAT MUTASSAK, INSPIRÁLJALAK ÉS VÉDELMEZZELEK BENNETEKET.
LÁNGOLÓ KARDOM SZÍVEM KÖZÉPPONTJÁBÓL RAGYOGOTT ELŐ,
TISZTA TEREMTŐI FÉNYEMBŐL LÜKTETETT.
TISZTÁBAN VOLTAM VELE, HOGY AZ EBBEN AZ UNIVERZUMBAN MEGTAPASZTALT HOSSZÚ
TARTÓZKODÁSOTOK SORÁN TÖBBRE LESZ SZÜKSÉGETEK,
A BENNETEK HORDOZOTT ERŐNÉL,
AMIVEL EL TUDJÁTOK VÁGNI MAGATOKAT A FÉLRE SIKERÜLT TEREMTÉSEK BÉKLYÓITÓL,
 AMELYBE TELJESEN BELEGABALYODTATOK.
EZ A KARD FEL VAN TÖLTVE AZ IRÁNTATOK ÉRZETT ÖRÖK SZERETETEMMEL,
AZ ATYA/ANYA ISTEN ÉS A LEGFELSŐBB TEREMTŐ IRÁNTI SZERETETEMMEL.
AZ IGAZSÁG ÉS A MEGVÁLTÁS KARDJÁNAK NEVEZIK.
 EZ A KARD NEM IJESZTGETÉSRE VALÓ, HANEM AZ ERŐ,
A HATALOM ÉS A BÁTORSÁG TULAJDONSÁGAIT HORDOZZA AZOK SZÁMÁRA,
AKIK ŐSZINTÉN, IGAZUL ÉS BECSÜLETTEL BÁNNAK VELE.
EMELJÉTEK HÁT FEL EZT A KARDOT SZERETTEIM, ÉS HASZNÁLJÁTOK AZT EGYSÉGGEL,
ŐSZINTÉN, IGAZUL ÉS BÁTORSÁGGAL.
ÉN LÁNGRAGYÚJTOM ÉS BERAGYOGTATOM MELLKASOTOKAT A HÁROMSZOROS LÁNG JELVÉNYÉVEL,
AZ ISTENI BÖLCSESSÉG ARANY LÁNGJÁVAL,
 ATYA ISTENÜNKTŐL EREDŐ AKARAT ÉS HATALOM BRILLIÁNS KÉK LÁNGJÁVAL,
VALAMINT A SZERETET ÉS EGYÜTTÉRZÉS SZIVÁRVÁNYSZÍNEKBEN POMPÁZÓ RÓZSASZÍNŰ LÁNGJÁVAL,
 A NŐI ASPEKTUSSAL, AMI ANYA ISTENÜNK ÁLDOMÁSA.
BÁTOR HARCOSAIM, AZT KÉREM TŐLETEK, HOGY SZABADÍTSÁTOK FEL SZÍVETEKET A FÉLELEM,
 A GYŰLÖLET ÉS A KORLÁTOZOTTSÁG BILINCSEITŐL.
ÖLELJÉTEK MAGATOKHOZ A SZÁMOTOKRA FELAJÁNLOTT SPIRITUÁLIS SZABADSÁGOTOKAT,
HOGY ÁLTALA KERESZTÜL TUDJATOK SZÁRNYALNI A TÉR ÉS IDŐ BÖRTÖNÉN.
GYERTEK,
ÉS ÉN MAJD SEGÍTELEK BENNETEKET,
AHOGY AZT A MÚLTBAN IS MINDIG TETTEM.
MIHÁLY ARKANGYAL VAGYOK.
 
 
 AMENNYIBEN KÉSZEN ÁLLTOK
A MIHÁLY ARKANGYAL RENDJÉBE ÉS AZ Ő FÉNY CSAPATÁBA TÖRTÉNŐ BEAVATÁSRA
ÉS E MÉLYSÉGES AJÁNDÉKRA,
ÚGY KÉRLEK OLVASSÁTOK FEL ÉS NYILATKOZZATOK AZ ALÁBBI KIJELENTÉS SZERINT:


 ELISMEREM AZ ISTENSÉGEMET.
ELFOGADOM ATYA/ANYA ISTENÜNKKEL
ÉS A LEGFELSŐBB TEREMTŐVEL VALÓ TÁRSTEREMTŐI ISTENI SZÜLETÉSI JOGOMAT,
HOGY SEGÍTSEK A MENNY FÖLDREHOZATALÁNAK MEGTEREMTÉSÉBEN.
ELFOGADOM MIHÁLY ARKANGYAL KARDJÁT, MINT ERRE VALÓ ÉRDEMESSÉGEM SZIMBÓLUMÁT.
MEGÍGÉREM, HOGY A HATALOM, AKARAT ÉS FENNHATÓSÁG ELSŐ SUGARÁNAK ENERGIÁIT
 SZERETETTELJESEN ÉS EGYÜTTÉRZÉSSEL IRÁNYÍTOM MINDEN TEREMTÉS LEGNAGYOBB JAVÁRA.
 ISTEN SZÍVÉBEN FÉNYLŐ SZENTSÉGES LÁNG,
RAGYOGJ BE ENGEM A HATALMAS KOZMIKUS ENERGIA MINDEN ELEKTRONJÁN KERESZTÜL ÉS ÁLTAL,
AMIT VALAHA IS ELENGEDTEM VAGY LÉTREHOZTAM,
 ÉS AMI KEVESEBB, MINT A TÖKÉLETESSÉG.
ALAKÍTS ÁT MOST MINDEN OLYAN OKOT, MAGOT, FELJEGYZÉST,
ÉS MINDEN OLYAN GONDOLATNAK, SZÓNAK ÉS CSELEKEDETNEK VAGY ÉRZÉSNEK AZ EMLÉKÉT,
AMIT VALAHA IS KINYILVÁNÍTOTTAM,
 ÉS AMELYEK MEGAKADÁLYOZTAK ENGEM ABBAN,
HOGY MEGISMERJEM ÉS ELFOGADJAM VALÓDI IDENTITÁSOMAT,
MINT ATYA/ANYA ISTENÜNK ISTENI KITERJEDÉSÉT.
 KÉREM,
HOGY A MEGBOCSÁTÁS IBOLYASZÍNŰ LÁNGJA RAGYOGJON RAJTAM KERESZTÜL MOSTANTÓL KEZDŐDŐEN,
ÉS PILLANATRÓL PILLANATRA SZÉTTERJEDVE ÉRJE EL AZT A MAXIMUMOT,
AMIT A KOZMIKUS TÖRVÉNY CSAK MEGENGED,
 EGÉSZEN ADDIG, AMIG MEG NEM SZABADULOK MINDEN OLYAN HIEDELEMTŐL,
 AMI KEVESEBB, MINT TÖKÉLETES ISTENI TERMÉSZETEM VALÓSÁGA.
ISTEN JELENLÉTE VAGYOK A FIZIKAI VILÁG FORMÁJÁBAN TESTET ÖLTVE,
ÉS EZENNEL ELFOGADOM SZÜLETÉSI JOGOMAT ÉS KÜLDETÉSEMET!
 ÍGY LEGYEN!
EZ ÍGY VAN!
 VAGYOK, AKI VAGYOK!


Ne feledjétek, mit mondtunk nektek, a felemelkedés egy folyamatos utazás, és nem a végállomás. Minden áldott nap arra törekedjetek, hogy a lehető legmagasabbat válasszátok, maradjatok a pillanatban, a mostban, mert ez az egyetlen olyan időpont, amikor is elérhetitek Isteni hatalmatokat, nem a múlt, és nem is az előrevetített jövő, hanem csak és kizárólag a most, mikor is legmagasabb potenciálotokat kutatjátok életetek minden áldott pillanatában.


Úgy nézzetek szembe a kihívásokkal és a vizsgákkal, mint amik egy remek alkalmat szolgáltatnak tudatotok kiterjesztésére és növekedésére, mert eközben megtanuljátok, hogyan engedjétek el a régi önkorlátozó módszereiteket. Igyekezzetek fenntartani életetekben a hála érzését minden áldás kapcsán, legyen az nagy vagy kicsi, és figyeljétek, ahogy a benneteket körülvevő jóság és Fényesség nap mint nap egyre nagyobbá és hatalmasabbá válik.


A nagy változás ezen kihívást jelentő ideje alatt, kivétel nélkül mind képesek vagytok előidézni a változást. A világotoknak egyensúlyt és harmóniát hozó szükséges változások bennetek kezdődnek el. Szeretteim, mindenkire árasszátok Szereteteteket/Fényeteket. Engedjétek meg nekünk, hogy a segítségetekre legyünk küldetésetek beteljesítésében, és hogy szeretetünkkel tápláljunk titeket."


Mihály Arkangyal VAGYOK.

Mihály Arkangyal üzenete102.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


Michael arkangyal üzenete Ronna Herman közvetítésében