Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Michael Arkangyal

2021-04-22

A felemelkedés folyamata

 michael arkangyal másolata.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

A felemelkedés folyamata

 

Mihály Arkangyal tanítása

 

Szeretett mestereim!

Ti – az előőrs, a Csillagmag, a Fény Törhetetlen Részecskéi – adjátok az üzemanyagot ahhoz, hogy aktiváljátok a felemelkedés magjait, melyek 2,000 éven át el voltak vetve a Földön. Az emberiség egy tisztulási szakaszban van, egy sokkal nagyobb tudatossági kiterjedés előkészületében, ami – ahogy végigsöpör a Földön – egyre több lélekre van hatással, és ennek eredményeképp exponenciálisan előmozdítja őket.

Az evolúciós változások jelenlegi szakaszában, az ösvényen igyekvők / tanítványok fizikai teste, olyan folyamatban van, mely során a Teremtő Fényének átalakító energiájával töltődik fel.

 

A magasabb tudatosság sejtjei ébrednek és az átalakulás alkímiai formulájától duzzadnak. Az auramező csodálatos részeinek negatív / torzult rezgési frekvenciájú mintáktól való megtisztulási folyamatában vagytok, melyek elhalványították az aurátok fényét és a fizikai járművetekben (testetekben) való torzulások megnyilvánulásához vezettek.

A sejtekből álló testbe toxinok (mérgek) szorultak, melyeket ki kell szabadítani, vagy ki kell onnét tisztítani, hogy ismét egységesíteni tudjátok a többszintű testszerkezetetek harmonikus rezgésű frekvenciáit. A fénytest sejtjei elhomályosultak, az auramező ködössé vált és negatív energiával telt meg. Az isteni sejtek még jelen vannak bennetek és körülöttetek; ezek csupán kisebbek lettek és elhomályosultak a táplálékhiány ideje alatt. Ez olyan, mintha folyamatosan fertőzött étellel lettetek volna etetve, mely egy hosszú időtartam alatt a fizikai járműveteket lerombolja. Az egóra vágyódó test csalafinta, szívós és folyamatosan több és több testi szenzáció és önkielégülés keresése felé fog tuszkolni, mely gyakran végzetes eredményekkel jár.

Meg kell értenetek, hogy a testetek különféle részei sokféle frekvencia-mintával rezonál, amely függ a csakra-rendszeretek forgásától és tisztaságától. Mindig maximális harmóniára kellene törekednetek a magasabb valótok minden egyes szintjén, melyeket egyesítetek magatokban. Legyetek tudatában annak, hogy ez egy soha véget nem érő folyamat, hiszen a Teremtés minden szintjének van egy veleszületett vágya arra, hogy eljusson a tudatosság következő, magasabb szintjére.

Gondolkodjatok el arról az elképzelésről, hogy az emberiség négy valóságot tapasztal egyidejűleg: fizikai, mentális, érzelmi és asztrális. A fizikai / mentális világban, ahol a testetek és a fizikai érzékeitek vannak a figyelem központjában, az egészségi állapototok meghatározza, hogy mennyire vagytok interaktívak a fizikai világban, és hogy mennyire élitek át az élményeket. A magasabb birodalmak tudatosságába vezető fejlődésetek egy fokozatos ébredési folyamat, ami által a bökdöső/bölcs lelketek és a közvetlen magasabb énetekre / lelketeken túli énetekre ébredtek.  Ahogy a Fel-Világos-ultság ösvényére lépek, elkezditek egy tudatos/figyelmes tudatosság felépítésének folyamatát. Először a Lényetek fizikai aspektusaira (oldalaira) kell figyelnetek: a fizikai járművetekre (testetekre), a csakrarendszeretekre, az érzelmi természetetekre és a mentális képességeitekre. Fokozatosan, bizonyos idő elteltével, miután egyensúlyba jöttök, harmonizálódtok és egyesítitek bizonyos mértékben a egységes tudatosságot a fizikai létállapototokban, készek lesztek arra, hogy hozzáférjetek a magasabb negyedik / alacsonyabb ötödik dimenziós valóságaitok rezgési mintáihoz, bölcsességéhez, sajátosságaihoz és képességeihez. Ez az alapfolyamat, melyet néha úgy hívunk, hogy a tudatosságban történő felemelkedés.

Van egy éteri testetek, mely a fizikai, mentális és érzelmi testeitek teljes, hiteles másolatát tartalmazza. Amikor meghaltok vagy elhagyjátok a testeteket, az ezüstfonal (ahogy néha ezt nevezik) elszakad és teljesen elhagyjátok a fizikai testeteket, mely azonnal elkezd bomlásnak indulni. Ami maradni fog az a finomtest külseje, mely asztrális érzelmi és mentális anyagból áll, melynek szét kell oszlódnia, mielőtt a Lélek a tudatos tudatosság következő szintjére lép. Elmagyaráztuk korábban, hogy a fel nem ébredt lelkeket hogyan kerülnek olyan helyekre, melyeket úgy is nevezhetnénk, hogy Intenzív Gondozási Egységek, ahol a Teremtő Szeretete/Fénye folyamatosan árad minden egyes lélek auramezőjére és azon át mindaddig, amíg a rossz minőségű energia negatív burka teljesen át nem alakul.

Mindamellett, fontos, hogy értsétek, hogy a halál/átmenet, az élet utáni folyamat gyökeresen megváltozott.

 

Soha többé nem megy egy lélek sem a sűrűbb asztrális síkokra a földi reinkarnációra várva. Ha öntudatos emberek vagytok, akiknek a lélek-dala rezonál a magasabb negyedik / alacsonyabb ötödik dimenzióval vagy még magasabbakkal, automatikusan a megfelelő síkra juttok, ahol szinte minden ugyanúgy néz ki, mint az a valóság, amit hátrahagytatok, csak sokkal lenyűgözőbb, sokkal csodálatosabb és sokkal örömtelibb, szeretőbb és békésebb. Teljes tudatosságban fogtok átmenni a mennyei világok kapuin. Megfigyelőként újra megnézitek az elmúlt életeteket és búcsút mondhattok azoknak, akik közel állnak hozzátok és kedvesek nektek; bár ők lassan elhalványulnak a háttérben – kivéve, ha ők a közvetlen lélekcsaládotok tagjai.

Ismétlem, azok a frekvenciák, melyeket kibocsátotok, vagy amelyeken rezonáltok, meghatározzák majd, hogy melyik dimenzióba vagy melyik dimenzió al-szintjére juttok majd, és hogy a kozmikus információnak mely szintjeit lesztek képesek elérni.

 

Az auramezőtök olyan, mint egy köpeny, mely körülveszi az éteri / asztrális testeiteket, és ez szintén egy fényköpeny vagy a negatív, nem-harmonikus energiák takarója, amelyeket felhalmoztatok a sok múltbeli élettapasztalataitok alatt. Energiaegységekből álltok: mentális, érzelmi, fizikai, asztrális és spirituális egységekből. Meg kell tanulnotok és el kell fogadnotok azt a tényt, hogy egy erőteljes energia teremtményei vagytok, az Isteni Tudatosság egy eredeti szikrája. Mint egy ön-tudatos társteremtő, energiavezetők is vagytok a saját erős gondolataitok, tetteitek és szándékaitokon keresztül.

Egy energia-forgószélben léteztek: ezek az energia erők magukban foglalják mind az ősi életerő szubsztanciát (anyag, lényeg), az alacsonyabb dimenziók fél-spektrumú fényét, vagy a Teremtő fényének, a tudatosság magasabb világainak bámulatos, mindent körülölelő, törhetetlen részecskéit.

 

A mentális elmeállapototok és az érzelmi természetetek minősége vagy rezgése meghatározza a teremtő igyekezetetek kimenetelét. Mint társteremtők, megformázzátok és létrehozzátok majd a kreatív ötleteiteket / gondolataitokat és aztán meg kell tapasztalnotok az eredményét a gondolataitok és tetteitek megvalósult kifejezésének – melyet az univerzális törvények szintén előírnak.
Mihály Arkangyal üzenete31.jpg

Kép forrása: Pinterest.com


A kozmikus energiaerők hatékony vezetőivé váltok. Váljatok tudatos megfigyelőkké és gyakoroljátok az elfogulatlanságot. Ne engedjétek meg magatoknak, hogy mások által kreált negatív energia örvényébe kerüljetek. Tanuljatok meg biztosan és irányítottan állni, mint a szent energiátok vezetői. Ne engedjétek meg senkinek, hogy nyugalmatokat és harmonikus természeteteket megzavarja.

Mindemellett kérjük, hogy ne feledjétek, hogy ha időnként emberi pillanataitok vannak, álljatok meg, vegyetek mély lélegzetet és térjetek vissza a központba, mintha egy kirobbanó ibolyalángot küldenétek, hogy átalakítson és megolvasszon bármilyen disszonáns energiát. Néha túl szigorúak vagytok önmagatok megítélésében. A tökéletesség nem elvárt, drága szíveim.

A felső és lelketeken túli énetek ragyogása az, ami fokozatosan átjárja és áthatja a fizikai és érzelmi testeiteket, ily módon fokozatosan engedjetek ki bármilyen felhalmozott negatív, asztrális hulladékot. Minden ember lelken túli összetett fénye fokozatosan feloldja az asztrális síkok fertőzött, torzult rezgésű mintáit, melyet a múltban úgy neveztek, hogy „kollektív tudatosság”, az emberiség negatív gondolati mintái. Szeretet, békesség és öröm – ezek a fő jellemzői a lelken-túlinak. A legtöbb ember gondolatai általában hirtelenek és figyelmetlenek. Az agyhullámaitok rezgéseinek csökkentése vagy a tudatosság egy alfa állapotban történő megtartásának megtanulása éles összpontosítást eredményez a megélt gondolati folyamataitokban és egyértelmű irányt mutat a tudatalatti elmének. Az alfa mestertechnikák mélyre ható és erőteljes eszközök. A tudatos gondolkodású elmétek megérti, de a tudat alatti elmétek az, mely feldolgozza és végrehajtja a bejövő információt. Ha alfa-mesterekké válnátok és meg tudnátok tartani a tudatosság megfelelő alfa-szintjét, akkor képesek lennétek beszélni és kommunikálni a tudat alatti elmétekkel. Amint felépítitek azt a képességeteket, hogy közvetlenül tudjatok kommunikálni a mély, ösztönös, belső elmétekkel és a megszentelt elmétekkel, ez az akaraterőtökön túlra jut, hiszen azt fogjátok észrevenni, hogy természetes módon a legjobb döntéseket hozzátok meg és a jó dolgokat cselekszitek a céljaitok eléréséhez.

A felemelkedési folyamat akkor kezdődik, amikor a lelki önmagad – a fizikai önmagad irányítójaként – visszanyerte a megfelelő helyét. Ez olyan, mintha egy gyújtókapcsolót felkapcsolnának a DNS-etekben, mely tartalmazza a tökéletes Ádám / Éva Kadmon fénytestetek tervrajzát. Egy sor, szunnyadó kód aktiválódik a fény magasabb frekvenciáin keresztül, melyet elkezdetek egyesíteni. Ezek a fényrezgési minták különleges színkódokat és színharmóniákat tartalmaznak, melyek hatással lesznek minden sejtre és szervre a testi formában. A sejtek fokozatosan elkezdik lekötni és átváltoztatni a fényt és ezek a fénnyel teli sejtek elkezdik majd áthatolni és befolyásolni a fizikai járművet (testet).

Aztán elkezdődik az átalakulási folyamat, mely által a test minden részén raktározott mérgek, érzelmi sérülések, fájdalmas emlékek és tapasztalatok előkerülnek, létrehozva így egy tömeg kényelmetlen fizikai tünetet: sajgást és fájdalmat a test különböző területein, influenzaszerű tüneteket, fejfájást, memóriazavart és ideiglenes eszméletvesztést – hogy néhányat ezek közül megnevezzünk.

A következő szint az auramező újraépítésében magában foglalja az érzelmi testet és a tudatosság asztrális síkjait. Amint a fizikai testetek kialakul, képes lesz egyre több és több finomrezgésű fénysejtet egyesíteni. A negyedik-dimenziós valóságotok elkezd szétporladni és az érzéki világotok elkezd eltorzulni és összezavarodni. A vallási nézeteitek szerkezete elkezdhet szétesni, sebezhetővé tesz és vezetés vagy irányítás nélkül hagy benneteket. Ebben a pontban van egy magasabb én-egyesülés, ami által a felsőbb énetek lelken túli felülete, mely a lélek-csillagban (nyolcadik csakra) tartózkodott, elkezdi a magasabb frekvenciájú fénycsomagok impulzusait / fénysugarait küldeni a megszentelt elméteknek, megszentelt szíveteknek és az egész csakrarendszereteknek. Ezek a fénysugarak aktiválják az intuitív képességeiteket és szintén tartalmaznak éltető információkat ahhoz, hogy jobban megértésétek, kik vagytok valójában és szintén aktiválhat egy nagyszerű (isteni) elégedetlenséget belül.

Az gyémánt mag isteni sejtje egyre több és több isteni fényt egyesít, mely aktiválja és növeli a isteni tudatosság sugarainak erejét a megszentelt szívetek központjában. Ez a folyamat a ti isteni tervetekbe van programozva és szintén kódolva van a DNS-etekben. Erre az időre a sejtjeitek már elkezdtek úgy reagálni a fényre, mint az ő fő energiaforrásukra. Ez a legfőbb oka annak, hogy az ösvényen igyekvők gyakran gyökeresen megváltoztatják az étrendjüket, hogy csökkentsék a sűrű ételeket, így a fizikai és érzelmi testeik törhetetlen fényrészecskékkel – az istenek eledelével – telítődnek.

Amint mélyebbre és mélyebbre mentek a finomított fény világaiban, a fizikai érzékek elkezdhetnek erősödni és a szín és hangtudatosságotok növekszik. A fizikai érzékek növekedése azt jelenti, hogy az auramezőtök sejtjei elkezdik megtisztítani azt a sűrű, korlátozó energiáktól, melyek sok ezer év alatt alakultak ki. A homályos börtön, mely eltompította az érzékeket és rabszolgaságban tartotta az emberiséget, fokozatosan megfürdik a fénysejtekben, mely azt fogja eredményezni, hogy az auramező ragyogóbbá válik, amint a lelkek egyre jobban és jobban ébrednek az önmagukban lévő isteni erővel. A fizikai testnek fokozatosan fel kell vennie újból az élő fény átalakító hatásait azért, hogy visszanyerje az eredeti testi formáját, mely minden ember számára meg volt tervezve.

Szeretteim, ne vessétek tekinteteteket a káoszra és a pusztulásra, melyek a Földön uralkodnak napjainkban. Úgy éljétek meg minden napotokat, hogy a megszentelt szívetekben és napenergia központotokban tartózkodtok, így egyesíthetitek a fizikai járművetekbe a Teremtő fényének maximális mennyiségét, és aztán ezt az értékes ajándékot leküldhetitek a Föld magjába és kiküldhetitek a formák világába.

Legyetek tudatában annak, hogy a bolygó körül lévő, világot szolgálók egyesített erőfeszítései megváltoztatják a helyzetet. A nagyobb jóért tevő erő vagyunk, és ezt nem lehet megcáfolni. Örökké a ti hűséges vezetőtök és oltalmazótok vagyok. Én vagyok Mihály Arkangyal.kék gyémánt.jpg

 

Kép forrása: Pinterest.com

Közvetítette: Ronna Herman

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz
Forrás: Kattints ide