Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

MOST JÖTT EL AZ IDŐ

2022-05-03

A BÖLCSESSÉG TANÍTÁSAI MIHÁLY ARKANGYALTÓL

michael astar.jpg

 

 

 

MOST JÖTT EL AZ IDŐ 


A BÖLCSESSÉG TANÍTÁSAI MIHÁLY ARKANGYALTÓL


Atya/Anya Istenünk most aktívan részt vesz az újraegyesítés folyamatában.

 

Ismét eljött az ideje, hogy válaszoljatok az új Harsona Hívásra. Itt az ideje, hogy előtérbe lépjetek és kimondjátok: "KÉSZEN ÁLLOK".

 

Itt az ideje, hogy eldobjátok az álruhák megmaradt rétegeit, amelyeket a földi drámákhoz öltöttetek, amikor úgy döntöttetek, hogy el játszátok ebben az életben.


Itt az ideje, hogy kinyújtsátok a kezeiteket és magatokra vegyétek a Fény Köpenyét, ami vár rátok, egy olyan ruhát, ami tartalmazza a mesteri tudás, tulajdonságok és minőségek összességét, amit hátrahagytatok, amikor megtestesültetek a sűrűbb fizikai testetekben.


Negatív, önkorlátozó fogalmak és gondolatformák átfedéseivel terheltétek magatokat számos előző életetekben, hogy szembenézzetek és legyőzzétek legnagyobb ellenségeteket, a FÉLELMET. Már sokszor elmagyaráztuk korábban, hogy "a félelem a szeretet bizonyos mértékű hiánya". Minden negatív érzelem, impulzus és hiedelem, mint a harag, bűntudat, szégyen, értéktelenség, alacsony önbecsülés, neheztelés és így tovább, abból az érzésből ered, hogy el vagyunk vágva Atya/Anya Istenünk életadó szeretetétől/Fényétől.


Megtanultátok ezeket az érzéseket kifelé vetíteni a körülöttetek lévőkre, hogy megpróbáljátok visszaszerezni a melegség, öröm, biztonság és felhatalmazás érzését, amelyet a Teremtő tiszta szeretete táplált a szívközpontotokba. A sok elmúlt Korszak során fokozatosan elfelejtettétek, hogy minden érzelmi táplálék, amire valaha is szükségetek lesz, azon a függőleges fénytengelyen keresztül érkezik, amely összeköt benneteket az Isteni Forrás Mag Atomotokkal és végső soron a Teremtővel.


Elkezdtetek érzelmi kötődési zsinórokat kivetíteni a körülöttetek lévők felé, ami sokféle formájú kötélhúzási harcot eredményezett az egyének, férfiak és nők, családok, kultúrák és nemzetek között. Ez egy olyan érzelmi háborút hozott létre, amelyben nincsenek győztesek, csak vesztesek, mert senki sem tudja megszerezni a másiktól azt, ami legyőzi a félelemnek nevezett legyengítő ellenséget.


Azon vagytok, hogy visszataláljatok a Szent Szív szeretetéhez, amely a feltétel nélküli szeretet.

 

A feltételekkel való szeretet vált a normává, ahogy az emberiség elsüllyedt a sűrűségbe. Ezekből a negatív gondolkodási mintákból minden más önkorlátozó koncepció előbukkant és igazságotokká vált. Nem csoda, hogy háborúban álltatok a körülöttetek lévőkkel, hiszen oly sokáig vesztes csatát vívtatok önmagatokban.


Most itt az ideje, hogy visszafordítsátok, elengedjétek és átstrukturáljátok jelenlegi valóságotokat ─ egy új valóságot, amely magában foglalja mindazokat a leckéket, amelyeket az elmúlt évek során adtunk nektek a mesteri tudásról. Hatékony módszereket adtunk nektek gondolataitok ellenőrzésére és az elme lecsendesítésére, hogy átprogramozzátok tudatalatti és tudatos elméteket az Isteni Énetek magasabb bölcsességével. Megtanítottuk nektek, hogyan hozhatjátok egyensúlyba csakrarendszeretek sokszoros elméjét, hogy azok ismét harmonikusan, egymással együttműködve működjenek.


Ahogy megtapasztaljátok a békét az elmétekben, úgy kezditek el megtapasztalni az örömöt és a boldogságot a szívetekben is, mert ez a kettő elkerülhetetlenül összefügg. Itt az ideje, hogy elengedjétek mindazokat az elképzeléseket, amelyek nem támogatják a legmagasabb, leghatalmasabb jövőképeteket, mert akár hiszitek, akár nem, minden egyes nap egyre erősebb társalkotókká váltok.


Ahogyan a bolygótokon ma lejátszódó drámában is, volt egy idő az ősi múltatokban, amikor ti is előre léptetek, és azt mondtátok: "Kész vagyok szolgálni". Elhagytátok hazátok szépségét, biztonságát és kényelmét, és elutaztatok az ismeretlenbe. Az időszámítás szerint sok ezer évet töltöttetek azzal, hogy felkészüljetek a küldetésetekre, és újra és újra próbára tettek benneteket, hogy kiderüljön, valóban készen álltok-e.


Esküt tettetek, és beleegyeztetek, hogy megengeditek magatoknak, hogy Fényben, bölcsességben és hatalomban olyan mértékben csökkenjetek, amennyire csak szükséges, azáltal, hogy újra és újra feldaraboljátok csodálatos Éneteket, hogy teljesítsétek a rátok bízott feladatot. Szeretteitek minden jót kívántak nektek, és nagy szomorúsággal, de egyben büszkeséggel is figyelték távozásotokat, mert tudták, hogy egy nagy küldetésre indultatok; egy küldetésre, amelyet Atya/Anya Istenünk rendelt el. Tudták, hogy nagyon hosszú ideig távol lesztek, és azt is tudták, hogy el fogjátok őket felejteni; ők azonban soha nem fognak elfelejteni benneteket. Most spirituális családotok tagjai Szeretet/Fénysugarakat küldenek nektek otthonról - szeretetteljes üzeneteket, amelyekben elmondják nektek, mennyire hiányoztok, és hogy itt az ideje visszatérnetek. Valóban, itt az ideje egy monumentális méretű spirituális újraegyesülésnek.


Megszólalt a kozmikus trombitaszó

 

Itt az idő, hogy a szélsőséges dualitás harca véget érjen, és itt az ideje, hogy visszatérjetek valódi állapototokba, mint a Fény teljes értékű küldötte a Teremtő számára. Egy új feladatot ajánlunk fel nektek, egy olyan feladatot, amely megköveteli, hogy visszaszerezzétek annak egy nagy részét, amit útközben elhagytatok a valóság anyagi birodalmába való leereszkedésetek során. Ne feledjétek, ahogy előre és felfelé íveltek a Fény magasabb birodalmaiba, úgy egyesültök újra Szellemi családotokkal is.


A Fény és az árnyékoldal közötti csata valójában egy harc volt köztetek.

 

Ahogy a kifejezés sok töredéke fizikai megtestesülésbe került, mindannyian elkezdtetek hinni és megerősíteni, hogy a tiétek a helyes vagy igaz út; hogy a ti szokásaitok és hagyományaitok a legjobbak; vagy hogy a ti vallásotok és rituáléitok az Isten által kedveltek. Az emberiség megteremtette a Fény és az árnyék széles spektrumát, amelyben az igazság és a hatalom ingája nagyjából oda-vissza lengett a sok elmúlt Korszakban.


A múltatokat áttekintve nyilvánvaló, hogy egy háborúban soha nincsenek igazi győztesek, csak változó hatalom és különböző típusú problémák vagy egyenlőtlenségek. Az emberiség még nem tanulta meg a pozitív, magabiztos cselekvésen keresztül történő felhatalmazás művészetét, amely mindenki számára igazságosságra törekszik. A háborúk, amelyeket most vívtok, a gyűlölet és a félelem magvainak eredményei, amelyeket évezredekkel ezelőtt ültettek el. És amíg az emberiség nem fogadja azt az igazságot, hogy mindannyian testvérek vagytok a Lélekben, addig nem lesz igazi béke a Földön ─ egy olyan Földön, amelyet a félelem és a korlátozás harmadik és negyedik dimenziós rezgésmintái átszőnek és akadályoznak.

 

Amikor a Föld és az emberiség végül a magasabb, negyedik és ötödik dimenziós frekvenciák kifinomult frekvenciáira emelkedik, béke lesz a Földön ─ a háború a múlt homályos, távoli emléke lesz.


Ezért olyan fontos, hogy csatlakozzatok a Fény Légióihoz, akik egy új Föld megteremtésén fáradoznak, ahol béke és harmónia fog uralkodni. Mindannyian sokkal erősebbek vagytok, mint azt valaha is el tudnátok képzelni, különösen, ha integráljátok és használjátok a mesteriség eszközeit, amelyeket felajánlottunk nektek. Minden alkalommal, amikor meglátogatjátok a Fény és Hatalom Piramisotokat, és ezáltal feltöltitek magatokat a Szeretet/Fény isteni elixírjével a Teremtőtől, még többet hoztok magatokkal a fizikai világba ebből a csodálatos energiából. Kisugározzátok magatokból, és ez ajándékként kiszűrődik mindazok felé, akik körülöttetek vannak.

 

Lassan, de biztosan magatokba és a Földre mágnesezitek a Fény építőköveit, amelyeket arra fogtok használni, hogy újjáteremtsétek az álmaitokat és projektjeiteket, amelyeket a magasabb birodalmakban képzeltetek el.


Szeretteim, átadjátok nekünk érzelmi fájdalmatokat, és megengeditek -e, hogy megmutassuk nektek, hogyan térjetek vissza az érzelmi békéhez és a belső harmóniához? Megengeditek-e, hogy segítsünk nektek a régi korlátozó gondolatokat felváltani a mesterré válás új, erőt adó koncepcióival? Elég bátrak vagytok-e ahhoz, hogy megírjátok a jövőképeteket, és elhelyezzétek azt a Fény Piramisotokban, kérve a legmagasabb végeredményt mindenki számára? Hajlandó vagy -e elengedni minden kötődést a végeredményhez?

 

Amint összehangolod akaratodat a Teremtő Akaratával, meg fogsz lepődni a szabadság érzésén és a helyesség bizonyosságán, amit érezni fogsz, mert Atya/Anya Istenünk vágya mindig a te legfőbb javadat szolgálja.


A mentális harmónia a régi negatív, korlátozó, ítélkező, merev és irányító gondolatok átprogramozásával jön létre. A mentális leválás a bölcsességgel jár ─ az egyetemes törvények megértésével és az azokba vetett hittel. A Fény küldöttjeként arra fogtok törekedni, hogy erényes magatartásotok révén a legmagasabb erkölcsi normák szerint éljetek, és égő vágyatok lesz, hogy mindenki számára igazságot szolgáltassatok.

 

Az érzelmi és mentális egészség és a fizikai jólét annak az eredménye, hogy megtanulsz a szív szent terében élni, miközben a Felsőbb Éned bölcsességére hangolódsz.


Ahogy megtanulsz a Végtelenség szent pillanatának csendjében vagy a Teremtés Csendes Pontjában működni, varázslatos dolgok kezdenek történni veled és körülötted. Elkezdesz egy olyan energetikai erőteret létrehozni magad körül, amely áthatolhatatlan. Testetek folyamatosan megújul az általatok kisugárzott gondolatformákon és energetikai mintákon keresztül. Változtassátok meg az önkorlátozó mintákat és a negatív gondolatformákat pozitív, kiterjesztő rezgésűekre, és ezzel megváltoztatjátok a testeteket, a valóságotokat, és végső soron a világotokat.


Hajlandóak vagytok -e kiterjeszteni a gondolataitokat, hogy egy új valóságot foglaljanak magukba? Hajlandóak vagytok-e kitágítani a határaitokat azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit lehetséges megteremteni és élvezni az új valóságotokban? Hajlandóak vagytok-e követelni a jólétet és a bőséget mindazokban a dolgokban, amelyekre annyira vágytok? Hajlandóak vagytok-e kitágítani az elméteket és a látásmódotokat, ahogy felfelé és kifelé nyúltok, hogy magatokba foglaljátok mindazokat a csodálatos új koncepciókat és találmányokat, amelyek csak arra várnak, hogy valaki követelje, integrálja és megteremtse őket?


Nézzetek vissza az emberiség fejlődésére az elmúlt körülbelül 100 évben. A fizikai létezés minden területén elképesztő fejlődést értetek el. Azt mondjuk nektek, kedves barátaim, ez semmi ahhoz képest, ami itt és most vár rátok. Kvantumugrás történik az evolúcióban és az emberi tudatosságban, és azok, akik felkészítik magukat erre a fejlődésre, azok lesznek azok, akik megadják a tempót annak, ami a Földön ezekben a következő fontos években elkövetkezik.


Elmondtuk nektek, hogy Atya/Anya Istenünk most aktívan részt vesz az újraegyesítés folyamatában.

 

Csodálatos új színek vannak, amelyek minden elképzelhetőt felülmúlnak, és amelyek újradefiniálják a Sugarakat, ahogyan ti ismeritek őket. Ez azért van, mert új frekvenciaminták kerülnek hozzá, valamint új tulajdonságok és attribútumok, ahogyan a kifinomult Univerzális tudatosság Sugaraivá válnak.


Az Isteni Akarat/Teremtő Erő Első Sugara a most zajló új teremtési folyamat Királyi Sugara lett. A kék ezoterikus (spirituális sík) szín, amely az igazságot és a bátorságot jelképezi, összeolvad a vörös exoterikus (anyagi sík) színnel, amely az erőt és az előrevivő cselekvést jelképezi, és ezáltal magenta színűvé válik a Teremtő Fény szikrázó, lumineszcens bevonatával.

 

Valóban a Forma Építőivé váltok, a hatalmas Elohimokkal együtt, ahogy megtanuljátok kezelni a Teremtés kozmikus eszközeit.

 

Ahogy igényt tartotok az Első Sugár adományaira, megvan a képességetek arra, hogy a saját használatotokra integráljátok abba a Sugárba azokat a tulajdonságokat, amelyekről úgy érzitek, hogy a legnagyobb szükségetek van rájuk, a legmagasabb és legjobb formájukban. Ahogy igényt tartotok az Isteni Akarat Királyi Sugárának ajándékára, kérlek, töltsétek meg azt együttérzéssel, jóindulattal, tiszta látással és céllal, azzal a vággyal, hogy harmóniát, békét és bőséget teremtsetek minden ember számára a Földön, nem csak a kevesek számára.


Ezért töltöttünk annyi időt azzal, hogy megtanítsuk nektek az egyes Sugár aspektusait, jellemzőit, tulajdonságait és erényeit, mind a pozitív, mind a negatív formájukban. Honnan fogjátok tudni, hogy mit kell megváltoztatni, ha nem vagytok tisztában azzal, hogy mi áll rendelkezésetekre, és azzal is, hogy hogyan használjátok jelenleg az energiákat? Az új Teremtés csodálatos energiája kavarog és örvénylik körülöttetek. Mindössze annyit kell tennetek, hogy befelé fordultok, és kinyújtjátok a kezeiteket, hogy befogadjátok az Isteni Fény új sejtjeit, amelyek lezúdulnak rátok.


Ha elég merészek vagytok és hajlandóak vagytok elvégezni a munkát, akkor megcsapolhatjátok a Fényoszlopotokon belüli magasabb frekvenciákat, hogy lehozzátok a tiszta kozmikus, meg nem nyilvánult potenciál kifinomultabb és erőteljesebb Emlékmag-Atomjait.

 

Ezek az ajándékok a Fény és Erő Piramisotokban várnak rátok. Mindössze annyit kell tennetek, hogy a Szent Szívetekben összpontosultok, tiszta szerető szándékkal és azzal a vággyal, hogy segítsetek a Földnek a kezdetekkori paradicsomi állapotába való visszatérésében. Hajlandónak kell lennetek arra is, hogy kijelentsétek: "KÉSZEN ÁLLOK arra, hogy ismét a Fény Küldöttévé váljak".


Megígérjük, hogy megvilágítjuk az utat és megtisztítjuk számotokra az ösvényt, miközben egyre közelebb kerülünk egymáshoz a holnap merész, új jövőjébe vezető utunkon.

 

Sütkérezz abban a tudatban, hogy szeretett gyermek vagy, Atya/Anya Istenünk Fehér Tűz Emlékezet Mag Atomja, és örökké szeretve vagy.

 

Én vagyok Mihály Arkangyal.

 

 

Közvetítette: RONNA HERMAN VEZANE 

Forrás: 

www.Ronnastaar.com