Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Kapcsolatok

2018-08-16

A kapcsolatok angyala

 

  ang kapcs 3.jpg

 

Kapcsolatok 

 

Üdvözöllek benneteket, drága lelkek. Orlan vagyok a kapcsolatok angyala. Most azért jöttem hozzátok, hogy elmondjam a kapcsolatok most nagyon fontosak.

Drága lelkek, lehet úgy érzitek, kapcsolatok terén válságba kerültetek, de tudjátok, ez most a tisztulás időszaka. S mindenkinek rendbe kell tennie kapcsolatát magában és a másikban. Tudjátok, a továbblépés csak akkor lehetséges, ha szíveteknek benne van az erénye. Az isteni erény, az igazság, s a tisztánlátás. Hazugsággal nem lehet továbblépni, ezért kell most a kapcsolatokat elrendezni.

Drága lelkek! Legyetek nyugodtak, mert veletek vagyunk, s minden a javatokra van. A kapcsolatokat miket el kell rendeznetek, először földi szinten kell megtennetek. Tudjátok, mindennek oka van, mert Atyátok akarata érvényesül abban. Nem véletlen, hogy ki kivel él, kivel találkozik vagy barátkozik, mert ezek mind tanítások. Kicsik vagy nagyok, de az utat szolgálják, melyen haladtok. Ezért gyermekek, kiket nagyon szeret Atyátok, az Ő kérését elfogadjátok, s arra kér benneteket általam, legyen bennetek türelem, és szent akarat.

Türelem arra, hogy a másikat elfogadjátok, s benne a Fényt meglássátok. Megértsétek azt, mi munkál benne, mert az a sajátja, az ő élete.

Akarat, hogy elhatározzátok, a kapcsolatot így, vagy úgy de megoldjátok. Az állóvíz már nem jó nektek, folyó, miben lennetek kell!

Drága lelkek, ezért most lehet, nehéz a dolgotok, de bizalommal legyetek, s Atyátoknak hitetek vetítsétek fel. Bízzatok az Ő akaratában, mely megnyilvánul életetekben, itt a Most-ban. Tekintsetek kapcsolatotokra úgy, amit szeretettel kell megoldanotok, s ha konfliktust éreztek magatokban, oldjátok meg azt Véle, s az angyalok segítségével.

Sok kapcsolat bomlik fel nálatok a jövőben. De ennek mind oka van. Mert az úton segít, és ezzel haladsz. Ne ragaszkodj olyanhoz ami bánt téged, de vizsgáld felül, mikor kell lépned. Mert nagy a türelem Atyátok felől, hát gyakoroljatok ti is türelmet itt a Földön.

Vizsgáljátok meg ésszel és szívvel, mi az, mit igazán tennetek kell.

A kapcsolat, a ragaszkodás égi kell hogy legyen, a földi kapaszkodás előre nem vezet. Mit markolsz, kicsúszik belőle, s elillan nem lesz több, mint múló emlék, melybe továbbra is kapaszkodsz, s ezáltal nem lépsz előre. Ezért, nyissátok ki kezeteket, s engedjétek el. Mi hozzátok tartozik, ottmarad, s mi nem belőletek van, eltávozik tőletek, de azt Atyátoknak megköszönjétek, mert nincs szükségetek rá fejlődésetekben.

A gyerekekkel is így tegyetek. Ne írjátok elő nékik, mit csináljanak! Hanem az ő lelki fejlődésük Atyátok kezében van. Ezért ti óvjátok őket gondoskodón és szeretettel, de hagyjátok, hogy lelküket Isten fejlessze. Ti mondjátok el, hogy szeretitek őket, s ez a szeretet útra tereli mindet. Így legyen ez egész családotokkal. Szeretettel forduljatok mindenki felé, de ne hagyjátok, hogy rátok telepedjenek, vagy kihasználjanak benneteket. Szeretettel kezeljétek a kapcsolatot, s próbáljátok megértéssel elmondani, hogy mire vágytok. A kapcsolatok az Égben köttetnek, s céljuk a tanulás és a feladatmegoldás. Ezért tudjátok, minden változik. Itt vagy ott, de megmutatkozik. Ha utadon új ösvényre kell lépned, a régit elhagyod, s mindent véle. Ezért ha érzed, abban nem jó neked már, válts. De mindig szeretettel tedd, szíveden át. A kapcsolat angyalai körülötted vannak és segítenek a feladatban.

Tisztelettel és szeretettel állj mindenhez, és az lesz vérted, mi védelmez. A mi erőnk is segít néked ebben ha kérsz, és hívod a kapcsolatok erejét, mely általunk rádsugárzik s körbevesz, harmóniában tart, így értékítéleted is harmonikus lesz. Kérj!


Harmónia angyalai, kérlek benneteket

Az Isteni Fény Egységével árasszatok most el

Lelkem és szívem legyen harmóniában

Teljesüljön utam Isten akaratában

Segítsetek látnom, hogy merre kell lépnem

Hogy utam merre vezet és visz a Fényben

Harmónia öleljen körbe engem

Istennel, Jézussal így vezessen

Ámen

Kérjetek harmóniát családtagjaitoknak is. Azt is, hogy tisztán lássátok a kapcsolatot, mi köztetek van. Ne féljetek elengedni, azzal segítetek. Magatokon és másokon is. Az elengedés nem azt jelenti, hogy nem szeretünk valakit, hanem azt, hogy annyira szeretjük őt és magunkat, hogy mind a kettőnknek, vagy többünknek, hagyjuk, hogy saját útját járja.

Mert ezzel segítetek, ha isteni utatokon végigmentek. Hol társsal, hol egyedül, de mindig Istennel, Jézussal és az angyalokkal. Ezért drága gyermekek tudjátok, ha egyedül is vagytok, s úgy érzitek magányotok kín, tekintsetek belül, s meghalljátok a szót: itt vagyunk! Így szólnak az angyalok!

S ha érzed az egységet Istennel, magadban, belül, magányos sosem leszel.


Drága, áldott lelkek! Harmóniában legyetek. Magatokban ha megteremtitek, s behívjátok, harmónia lesz körülöttetek a világtok.

A harmónia angyalai most körbevesznek benneteket, elárasztanak fényükkel és isteni szeretettel.


Érezd, ahogy árad….s ha harmónia van benned, gondold át kapcsolataidat és életedet. S többször tedd ezt meg, hogy tisztán láthass, szívvel, szeretettel, Isten áldásával.

Harmóniában élj, mert az van Tebenned, Atyádtól kaptad, isteni eredeted!


Áldásom rátok, drága lelkek. A harmónia sugarai világítsanak bennetek.