Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Összekapcsolódásotok a fény tanácsotokkal

2018-10-18

Michael arkangyal tanítása

 Összekapcsolódásotok a fény tanácsotokkal.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Engedjétek meg, hogy újra áttekintsük az évek alatt eljátszott szerepeiteket, különös tekintettel azokra, amelyekbe jelenleg be vagytok ragadva
 
Szeretett mesterek, készen álltok-e megtenni az evolúciós tudatosság következő ugrását azon igyekezvén, hogy újraintegráljátok Isteni Énetek többszörös darabjait? Hajlandóak vagytok-e elengedni azokat a gondolat mintákat, javakat és kapcsolatokat, amik már nem szolgálják többé a legnagyobb jót? Az élet nagy drámájának résztvevőiként, már rengeteg szerepet eljátszottatok. Legnagyobb vágyunk az, hogy segítséget nyújtsunk nektek az eltorzult „élet illúziók” megtisztításában, ahogy megtanultok arra fókuszálni, ami állandó és maradandó, és ami alapvető fontosságú teljes jólétetekért.


Engedjétek meg, hogy újra áttekintsük az évek alatt eljátszott szerepeiteket, különös tekintettel azokra, amelyekbe jelenleg be vagytok ragadva.


A SZÜLŐ/GYERMEK SZEREP:


A gyermek ártatlan, tele van csodálkozással, és izgalommal tölti el az a milliárdnyi lehetőség, amit a világ és az élet fel tud számára ajánlani. A gyermek olyan, mint egy üres edény, ami csak arra vár, hogy tudással, szakértelemmel, a világ törvényeivel, annak működésével és tudatosságával telítődjön. Ugyanakkor sebezhető, védelemre szoruló és biztonságos kötelékre vágyik a körülötte lévőktől, akik erősebbnek és bölcsebbnek tűnnek nála. Időbe telik, míg egy gyermek megtanulja, hogy mi a „jó” és mi a „rossz”, valamint az ok és okozat törvényeit. A gyermek függ a körülötte lévőktől, hogy azok jó példát állítsanak számára, és határozottan, ugyanakkor szeretettel vezessék őt az önállóságra való törekvés ösvénye felé. A gyermekekre ráerőltetett igazságok egész életükön keresztül, sőt még azon túlmenően is elkísérik őket, amennyiben nem képesek elengedni és átalakítani azokat magasabb és nagyobb igazságokba.


Szüleitek különleges szerepet töltenek/töltöttek be az életetekben, megmutatták nektek azokat a dolgokat, amiket a leginkább tudatosítanotok kellett, amiken felül kellett, hogy emelkedjetek, meg kellett, hogy erősítsetek, vagy éppenséggel meg kellett, hogy bocsássatok és el kellett, hogy engedjetek. Bemutatták nektek a leckéiteket és a tapasztalataitokat mind pozitív, mind pedig negatív értelemben, attól függően, hogy milyen energiákat hordoztok magatokban, és mit mutattok egymásnak.


Magatokba integráltátok mindazt a jót, amit a szüleitek fel tudnak/tudtak nektek ajánlani, vagy most is az általuk bemutatott negatív mintákat állandósítjátok?


Lehet, hogy mélyen magatokba kell, hogy mélyedjetek, de biztosítani szeretnénk benneteket arról, hogy szüleitek és gyermekeitek a bölcsesség, szeretet és ihlet tömérdek gyöngyszemével ajándékoztak/ajándékoznak meg benneteket, amire rálelhettek, ha elég mélyen leástok magatokban utánuk. Mindegyikőtök készségesen felvállalt egy szerepet, akár pozitívat, akár negatívat, annak érdekében, hogy mindannyian bölcsességben, erőben és tudatosságban növekedhessetek és fejlődhessetek.


Vegyétek magatokra egy gyermek álláspontját, ha óhajtjátok, és próbáljatok meg felülemelkedni a mindennapos szerepeitek drámáin és közjátékain, akár szüleitekkel, és ha vannak, akkor gyermekeitekkel kapcsolatosan is, ahogy a mi, jó kilátást nyújtó álláspontunkból tekintetek rájuk.


Legyetek őszinték értékelésetek kapcsán, mert az megvilágosodással fog szolgálni benneteket, és elvezet majd azokhoz a lépésekhez, amiket meg kell, hogy tegyetek annak érdekében hogy önmagatok mesterévé válhassatok.


· Felelőséget vállaltok-e a tetteitekért vagy pedig haragra gerjedtek, kifogásokat gyártotok és elutasítjátok a hibáitokat és hiányosságaitokat?


· Igyekeztek-e beteljesíteni a kötelezettségeiteket és feladataitokat időben és megfelelő módon örömteljes hozzáállással?


· Nehezteltek-e a felelősségetekért és teherként tekintetek-e rájuk, ahelyett, hogy azt az alkalmat látnátok meg bennük, hogy támogathatjátok és szolgálhatjátok a körülöttetek lévőket? Kifejezitek-e elismeréseteket azoknak, akik benneteket viszont szolgálnak?


· Még mindig azt hiszitek, hogy ahhoz, hogy nektek igazatok legyen, valaki másnak tévednie kell?


· Milyen gyakran estek bele a „gyerekes, felelőtlen viselkedés” szerepkörébe?


· Még mindig a hajdani „gyerekes módokon” cselekedtek?


· Hajlandóak vagytok elengedni a múlt fájdalmas tapasztalatait, és felvállalni azt az erőt és bölcsességet, amit a szüleitek megjelenítettek előttetek?


· Hajlandóak vagytok-e megengedni a gyermekeiteknek, hogy a saját útjukat járják, hogy különbözzenek tőletek, és ne olyanok legyenek, mint amilyennek ti szeretnétek látni őket? Minden egyes lélek kivételes, és minden lehetőséget meg kell adni számára, hogy saját egyéni módján kifejezhesse önmagát. A ti szerepetek az, hogy tápláljátok, vezessétek és irányítsátok őket, tanácsot adjatok számukra, és védelmezzétek őket, ahogy lassan belépnek az élet különböző fázisaiba. Jó példán és gyengéd vezetésen keresztül, valamint a kontrol fokozatos elhagyása mellett segíteni fogtok a gyermekeiteknek, hogy beteljesítsék potenciáljaikat, és tudatos, felelősségteljes felnőttekké váljanak. Azt is meg kell, hogy engedjétek nekik, hogy hibákat kövessenek el, és megtapasztalják cselekedeteik következményeit.


· Ha ti nem kaptátok meg azt a szerető támogatást, gondoljatok bele, hogy mennyivel hamarabb váltatok volna tudatos felnőttekké ennek birtokában, és menyivel könnyebb lett volna az életetek. Ez egy olyan ajándék, amit semmihez sem lehet hasonlítani.


· Megtanultátok kialakítani a határokat, világosan kijelenteni a vezérfonalakat, amik szerint működtetni szándékoztátok azokat, és kijelenteni azt, hogy mit vártok el a körülöttetek lévőktől? Mindenkinek ismernie kell az élet játékának a törvényeit, és a következményeket, valamint a jutalmakat is világosan kifejezésre kell juttatni. Mindenkinek meg kell értenie a saját felelősségét és feladatait, amit az egész jóléte érdekében meg kell cselekednie, és az előnyöket és megszorításokat is szintén körvonalazni kell.


· Eszetekbe jutott-e valaha a „családi tanács összehívása”, ahol a család minden egyes tagja beszámolhat az aggodalmairól, vezettetést kérhet, ésszerű javaslatokat tehet, és segítséget nyújthat a családi csoportot érintő döntések meghozatalában? A felelősséget egy kis lépés és egy gondolat egyidejű megtételével lehet megtanulni. A felnőttkor nem hozza magával automatikusan a felelősségteljes és együttérző cselekedetet.


Rendjénvaló és kívánt dolog „Szívben könnyűnek és Szellemben gondtalannak” lenni. Mindamellett lényeges, hogy minden egyes személy már korai éveiben megtanulja, hogy nélkülözhetetlen része a nagyobb egésznek.


Tudomásukra kell hozni, hogy a körülöttük lévők temérdek ajándékkal és juttatással halmozzák el őket, ugyanakkor nekik is hozzá kell járulniuk ehhez, legyen ez akármilyen apróság is, valamint meg kell tanulniuk, hogy felelősséget vállaljanak a cselekedeteikért. Az ok és okozat, az adás és elfogadás és a manifesztáció törvényei univerzálisak, és ezt már kora gyermekkorban meg kellene számukra tanítani. Ha ez így történne, mennyivel könnyebbek lennének a gyermekévek!

Összekapcsolódásotok a fény tanácsotokkal1.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


TESTVÉREK, ROKONOK, BARÁTOK ÉS PARTNEREK SZEREPE:


Legtöbb esetben, a hozzátok legközelebb állók a lélektársaitok, akik belegyeztek abba, hogy egy különleges szerepet játszanak el életetek drámáiban. Nem szabad arról elfeledkeznetek, hogy a ti színdarabotok egyedi és kivételes számotokra; ezért egy szűrőn keresztül látjátok az életet és az életetek különböző szereplőit, és néhány előre kondicionált érzelmi sablonnal bírtok velük kapcsolatban a múltbeli kölcsönhatásokra alapozva, illetőleg másokkal is, akik beleegyeztek abba, hogy „helyettesítsék” őket. Gyakran ahhoz adták a beleegyezésüket, hogy egy összetett szerepet játszanak, különböző negatív sajátosságokat és kihívásokat jelenítsenek meg, és/vagy támogatást és ihletet nyújtsanak számotokra, attól függően, hogy milyen szerepet vállaltak magukra.


Sok esetben adódik alkalmatok a „polaritás” szerepeit eljátszani egymással, vagy egymással ellentétes szerepeket, azért, hogy lehetőségetek nyíljon meglátni azt, amit a múltban kivetítettetek a világba.


· Vizsgáljátok meg a másokkal való kapcsolataitokat: együtt növekedtek és fejlődtök, vagy pedig stagnáltok, tehetetlenül beragadva, és folyton csak ismételve ugyanazokat a régi „szalagokat” újra meg újra?


· Nem engeditek meg magatoknak, hogy „a saját erőtöket használjátok”, mert nem akartok kellemetlenséget vagy stresszt teremteni a kapcsolataitokban? Féltek a határok kijelölésétől és szándékotok bejelentésétől, ha az szöges ellentétben áll vagy eltér a körülöttetek lévőkétől? Attól féltek, hogy az emberek mit fognak rólatok gondolni, ha az új hiedelmeitek és visszaszerzett erőtök szerint kezdtek el élni, és azt demonstráljátok?


· Vannak olyan emberek az életetekben, akik kihívást intéznek hozzátok, mikor azt kérdezik: „Valami baj van veled? Megváltoztál. Miért nem vagy olyan, mint ezelőtt?”


· Attól való félelmedben ragaszkodsz elavult kapcsolatokhoz, hogy nehogy belegázolj mások érzéseibe?


· „Egyedül” érzed magad a tömeg közepén is? Nehéznek találod, hogy „csevegj” másokkal?


· Elég bátor vagy ahhoz, hogy elengedd azokat az embereket az életedből, akikkel már nincs semmi, amit megoszthatnátok egymással?


· Képes vagy-e megáldani és szeretni őket az egyediségükért és a bennük lévő Isteni Szikráért, mikor rájössz, hogy közös utazásotok a végére ért, és itt az ideje, hogy a saját utadat kövesd és ők is a saját ösvényüket járják a továbbiakban?


Lélekcsaládotok sokkal nagyobb annál, mint hogy azt fel tudnátok fogni. Nagyon fontos megértenetek azt, hogy azok az emberek, akikkel megosztjátok jelenlegi életeteket, életetek nagyobb színdarabjának mindössze apró epizódszereplői.


Nehogy félreértsétek, életetek sok szereplője közvetlen lélekcsaládotok tagjai, és már sok korábbi életet is töltöttetek velük együtt, és lesztek is még velük az elkövetkezendő életeitek során. De ott vannak azok is, akikről azt mondhatnátok, hogy mindössze „átutazók” voltak az életetekben, és nem állt szándékukban örökre veletek maradni. Kozmikus színdarabotok sokkal összetettebb annál, mint aminek a tudatában vagytok, ezért ne helyezzetek emberi feltételeket és korlátokat a kozmoszban töltött spirituális utazásotokra.


Ahogy azt már korábban is elmondtuk, sok életidőt vehet igénybe, míg elnyeritek az elmúlt életek vagy a negatív karmikus cselekedetek jutalmát, ugyanakkor most már nem ez a helyzet.


Ahogy az átalakulás és a felemelkedés folyamata felgyorsul, ugyanez a helyzet a társteremtő folyamattal is. Tehát amit kivetítetek, legyen az negatív vagy pozitív, olyan rendkívüli módon felgyorsult sebességgel tér vissza hozzátok, hogy az már szinte azonnalinak tűnhet számotokra.


Azok köztetek, akik „visszatértek a saját középpontjukba”, és egy pozitív energia áramlatot tartanak fenn, elkezdték meglátni igyekezetük gyümölcsét, az életükben bekövetkező szántalan csoda és pozitív események képében.


Mindemellett azok, akik a gyűlölet, a félelem, a hiány és az irányításra való törekvés negatív vibrációját vetítik ki magukból, cselekedeteik fájdalmas eredményeit érzik magukon többszörösen és nagyon rövid időn belül.


Minden szinten az történik, hogy ami hosszú ideje el van rejtve, az most megmutatkozik, a felszínre kerül. Ami nincs egyensúlyban és harmóniában az univerzális törvényekkel, az lassan összeomlik, hogy aztán szilárd alapokon újra szerveződjön, egységben újraépüljön, az Isteni Tervnek megfelelően.


Olvastatok és hallottatok a magasabb birodalmakban működő különféle tanácsokról, de annak vajon a tudatában vagytok-e, hogy mielőtt elhagytátok ennek az univerzumnak a Nagy Központi Napját, egy bölcs Lényekből álló tanács elé voltatok rendelve, akik a tudatosság Isteni Tizenkét Sugarát képviselik, és Atya/Anya Istenünk tulajdonságait, jellemzőit és értékeit testesítik meg?


Az inkarnációk között ez az a Tizenkettek Tanácsa, akikkel tanácskoztok, és akiktől vezettetést kaptok azzal kapcsolatosan, hogy eldöntsétek, milyen személyiséget (jelmezt) öltsetek magatokra következő életetekben: milyen szülőket, DNS-t (testfelépítés, tulajdonságok és korlátok, mentális képességek, tehetségek, erősségek és gyengeségek) testesítsetek meg, valamint azokat a körülményeket, amibe beleszülettek, és az életek folyamán megjelenő kihívásokat és lehetőségeket.


Fogadjátok el ezt az igazságot: nem számít milyen korlátozásokkal, feltételekkel vagy megszorításokkal jöttetek erre a világra, EZ SOHA NEM BÜNTETÉS.


Ez mindig is kölcsönös megállapodás alapján meghozott saját döntésetek volt, és egy alkalmat szolgáltat arra, hogy megtisztítsátok/kiegyenlítsétek az aura mezőtökben található egynémely eltorzult karmikus réteget, ahogy azon igyekeztek, hogy visszatérjetek a „középút” egyensúlyához és harmóniájához.


Vágyunk arra irányul, hogy belecsepegtessük a tudatosságotokba azt, hogy igen is konzultálhattok a „Fény Tanácsotokkal”, akár tudatában vagytok ennek, akár nem.


Ahogy a multidimenziók között elhelyezkedő illúzió fátylak lassanként elenyésznek, a helyükre folyamatosan Fény szálak kerülnek, amik tartalmazzák az általatok hőn keresett tudást.


Ahogy szándékotok erejével beléptek a magasabb, ötödik dimenzióban található Fény/erő Piramisotokba, magatokhoz vonzhatjátok ezeket a Fény szálakat annak érdekében, hogy megteremtsétek azokat a vágyaitokat, amik az egész legnagyobb javát szolgálják. Megnyitjuk előttetek az ösvényt, hogy visszataláljatok hozzánk, és együttműködhessetek velünk, és magatokba integrálhassátok mindazt a bölcsességet, tulajdonságot, és az „élet plazmáját”, amire szükségetek lesz ahhoz, hogy egyesülhessetek multidimenzionális edényetekkel, miközben egyre mélyebbre és mélyebbre mentek, hogy végül elérjetek a „Szellem lakhelyéhez”.


Mikor Fény Piramisotokban vagytok, kérjétek meg a Tanácsot, hogy csatlakozzon hozzátok. Kérjétek meg őket, hogy legyenek segítségetekre törekvéseitekkel kapcsolatban, döntéseitek megerősítésében, és adják oda nektek azt az erőt, akaratot és bölcsességet, amire szükségetek van ahhoz, hogy a spirituális tudatosságotok következő szintjére léphessetek.


Spirituális növekedésetek kritikus szakaszában vagytok mindannyian, ahol arra kérnek benneteket, hogy mindent engedjetek el, ami visszatart titeket az általatok keresett „spirituális szabadságtól”.


Ez annyit jelent, hogy engedjétek el az idejétmúlt hiedelmeiteket, működésképtelen és korlátozó kapcsolataitokat, káros függőségeiteket, negatív szokásaitokat és gondolat sablonjaitokat, és azokat a javaitokat, amik túlzott mértékben elrabolják időtök, erőfeszítéseitek és jólétetek nagy részét.


Ha mindenre, ami most jelen van az életetekben átmenetiként, ideiglenesként tudtok tekinteni - kivéve a Szeretetet/Fényt és a szívetekben/lelketekben égő Spirituális tüzet – akkor tudni fogjátok, hogy mi az, amit megpróbálunk nektek átadni.


Eresszétek el a múlt és a jövő félelmeit, semmisítsétek meg a mások által rátok helyezett érzelmi és mentális irányítást, és váljatok azokká a „Szabad Szellemekké”, akik mindig is lenni akartatok.


Mindig a közeletekben vagyunk, hogy segítsünk és inspiráljunk benneteket. Mélységesen szeretünk titeket.


Mihály Arkangyal Vagyok.

Összekapcsolódásotok a fény tanácsotokkal2.jpg
 
Kép forrása: Pinterest.com

Ronna Herman közvetítésében
www.ronnastar.com
Fordította: Telegdi Ildikó