Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Öt birodalom /Királyság /Dimenzió

2018-10-23

Mihály Arkangyal-Ronna Herman

 Öt birodalom Királyság Dimenzió.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Szeretett Mesterek!


A Világegyetemben, minden a maga saját tulajdonsága szerinti tudatállapottal rendelkezik és az ennek megfelelő síkokon érzékel.


Ne felejtsétek el, emlékezzetek arra, hogy az Omniverzumban, MINDEN Teremtés a maga szintjének megfelelő olyan Kozmikus Energia, amely a Legfelsőbb Teremtő Szívének magvából küldetett ki. Ez az energia a vibrációs energiák végtelen variációjából, változatosságából áll, amelyek a Fény frekvenciájának változatossága által, egymásba ágyazottak, de mégis különböző mintákba különültek, különülnek el. A Teremtő Fény Energiája a Teremtés minden összetevőjét tartalmazza és ezek a megszámlálhatatlan Fény minta/sablon lényegek, alapok teremtik meg, alkotják össze az anyagvilági teremtés nagyon sok szintjét. A tisztánlátás és a megértés végett, a Teremtés szintjeinek összetettségét, a Dimenziók és Al-dimenziók fogalomrendszerét használjuk, hogy megértsétek a nagyon összetett valóságotok jellegét, amelyben minden létezik. Hogy mindannyian tisztában legyetek vele, a dimenziókon belül, a földi éterikus környezetben 7 alszint létezik.


A 3. és 4. Dimenzióban: Dualitás

Energia és Anyag

Pozitív/Aktív Kiáradás

Negatív/Receptív Befogadás

Ötödik Dimenzió: Hármasság/ Triplicitás

Dualitás+Szellem+Anyag

Harmonikusan Kiegyensúlyozott Anyag

ELSŐ DIMENZIÓ: ÁSVÁNYI BIRODALOM/ KIRÁLYSÁG

Ez az Első Dimenzió és a Második Dimenzió alacsonyabb szintjei: Az Ásványi és Növényi Birodalom szigorúan az ösztön által vezéreltek és az Isteni Fény/Élet által vannak átitatva a Dévikus és Elementális Birodalmokon keresztül. Az Első Dimenziós környezet, élettér az Elementálok világa. Az anyagi világ építőköveit a szubatomi elementálok a talajba, sziklákba, vizekbe építik be, amellyel a Föld testét alakítják ki. Ez az alapja minden növényi életforma megnyilvánulásának és otthona az Elementális Birodalmak alacsonyabb szintjének, akiknek az a küldetésük, feladatuk hogy a Napból sugárzó éltető elementálokat felfogják vagy táplálékkal lássanak el minden egyes ásványi és növényi birodalmat. A Növényi Birodalom az Elementális Birodalom irányítása alatt áll és ösztönösen vágyják megtapasztalni azt, hogy a napfényhez férjenek és sütkérezzenek a melegségének ragyogásában.

MÁSODIK DIMENZIÓ: FLÓRA ÉS FAUNA/ NÖVÉNY- és ÁLLATVILÁG

A második Dimenzió középszintje az, ahol az Állati Birodalom materializálódik, anyagi formát vesz fel és ez egyben az alsóbb szintű tudatosság kezdete. Eredetileg az állatvilág arra volt felhatalmazva, hogy növényi életformáktól kapjon táplálékot és nem volt szándékában, hogy húsevő legyen. Az alapvető érzések és érzelmek a 2. dimenziós környezetben kezdenek megjelenni. Az Állati Birodalom úgy fejődött tovább, hogy a túlélésből fakadóan a legfélelmetesebb dolgokat kezdte el megtapasztalni, így a dühöt, másrészt az ösztönös szeretetet, vagyis erős vágy ébredt bennük a társas lét iránt. Az Állati Birodalmat erősen befolyásolta a veleszületett ösztön. Az állatok is a Forrásból származnak és minden egyes reinkarnációjuk során a csoportlelkükhöz térnek vissza.

HARMADIK DIMENZIÓ

Amióta az emberiség tudatossága leesett, már sok ezer évvel ezelőtt, a Föld és fizikai környezete az óta a Harmadik és Negyedik Dimenziós elemekből tevődött össze. A Harmadik Dimenzió: a hosszúság, szélesség és a tér mélységéből áll össze. Ennek a dimenziónak az érző lényei egy magasan fejlett Állati Birodalom (csoporttudatosságával) és Emberi Lények sokasága és ez utóbbiak viszont személyes, individuális tudatossággal rendelkeznek.

A HARMADIK BIRODALOM/ DIMENZIÓ első három alacsonyabb síkjait az Állati Birodalmak és a Természet Birodalmai alkotják. A magas szintű tudatossággal rendelkező Állati Birodalom ösztönszerűen létezik, tudatalattijukkal.

A Harmadik Dimenzió első három szintjén az Állatok azok, akik fokozatosan egyre magasabb szintű fajokba fejlődnek és egy korlátozottan érző intelligenciát fejlesztettek ki ezen a tartományon belül. Ilyen intelligenciák például a főemlősök (majmok), elefántok, loval, kutyák és macskák. A Felemelkedési folyamatban, a jövőbeli állapotukban „meglelkesednek” (személyes lelket fejlesztenek), és egy individuális, személyes ÉN VAGYOK tudatossággal fognak rendelkezni.

Vannak itt viszont olyan embercsoportok – mint a nagyon fiatal lelkek, akik a jelenlegi evolúciós körükben az Én Vagyok tudatosság megszerzésének érdekében tartózkodnak itt. Az első megtestesülésüket, tapasztalataikat már megszerezték ebben a naprendszerben vagy a Földi síkon, de még ma állati/emberi ösztönös természetükön alapszanak és az intellektuális kapacitásuk váltakozó fokán állnak. Ezek a lelkek az igazi „földlakók”. A fiatal vagy kezdő lelkek viszont már többé nem folytathatják a Földi síkon való reinkarnációjukat, csak azok a lelkek, akik eddig már rengeteg tapasztalatot szereztek számos megtestesülésük során ebben a világegyetemben és valószínűleg más világegyetemekben is. Ők ölthetnek testet a mostani időkben.

Öt birodalom Királyság Dimenzió1.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


A HARMADIK DIMENZIÓ 4-7. ALSÍKJAI AZ EMBERI BIRODALOM. A harmadik Dimenziós anyagi valóságunk kifejezése leginkább a mentális fókuszunkon alapszik, amelyben erős a vágy arra, hogy a természeten való uralkodást és irányítást teremtse meg és hozza létre. Ez az emberiség legalacsonyabb szintű tapasztalati létezése. Egy ösztönös túlélésen alapulva kezdett kialakulni egy fokozottan korlátozott öntudaton keresztül. „Én különbözöm tőled, különálló vagyok!” Így kezdett tehát formálódni az emberiségben a csorda-tudatállapot, ahol szinte alig voltak egyedi és egyéni gondolatok. A teljesebb tudást a csoport ösztönös természete adta és a tapasztaltabb egyedeinek elképzelésein, irányadásán volt vezérelve.


A NEGYEDIK BIRODALOM /NEGYEDIK DIMENZIÓ – AZ EMBEREK BIRODALMA


Tudatos és tudattalan tudatosság egyszerre van jelen. A 4. Dimenzió a „MOST” pillanatának tudatossága, amelyben a hosszúság, szélesség és a tér mélysége kapcsolódik össze benne. A Negyedik Dimenzió az Érzelmek Birodalma, a Maya/illúzió –az Asztrál Sík. Mivel ez már egy magasabb frekvenciális minták kezdeti állapota az idő itt sokkal képlékenyebb, folyékonyabb és az idő és a tér eddig ismert törvényei elkezdenek megváltozni. Vannak, akik Éteri Valóságnak is nevezik. Itt már meg kell haladnotok a tömegtudatosságot és a hitbéli rendszerekbe vetett bizalmat, amelyek eddig legfőképpen előidézték a diszharmonikus Harmadik/Negyedik Dimenziós rezgéseket. Ebben az a felelősségeteket, hogy semlegesítsétek, vagy megtisztítsátok a személyes szintű disszonáns vibrációs frekvenciáitokat annak érdekében, hogy át tudjatok haladni a 4. Dimenziós lét szintjén könnyedén és hogy be tudjatok kapcsolódni a saját „Én Vagyok” tudatosságotokba az 5. Dimenziós környezeten belül.


NEGYEDIK DIMENZIÓ 1-3 ALSÍKJA: EMBEREK /EMBERI BIRODALOM


Az Emberi Lények ennek a kezdeti szakaszában még egyes állati ösztönnel, de együtt az emberi tudatos/tudattalan természettel rendelkeznek. A negyediktől-hetedik alszintig kezd kifejlődni az ember/lelki/spirituális természetetek.


A Bálnák és Delfinek egy rendkívül különleges faj, akik nem férnek bele semmilyen evolúciós megközelítésbe, arculatba és a jobb megértésük végett bemutatjuk nektek őket. Azt tartjuk róluk, hogy ők lelkileg és szellemileg is a legfejlettebb faj a Földön. A mellett hogy a Föld az emberi lakosságának lett megteremtve, ezeket a Fény csodálatos lényeit ideküldtél messzi-távoli csillagrendszerekből, mint az Isteni Tudatosság Őrzőit és Feljegyzőit az emberi faj támogatására. Ők a Megvilágosodás Hordozói és már a kezdetek óta ennek a rész-univerzumnak minden lecsökkent tudatosságú életformáiról szereznek tudomást, tapasztalatokat, de nem csak itt, hanem más valóságokban is ezt teszik. A Föld történetének feljegyzéseit megtestesülve ők hordozzák, de minden bolygóét, naprendszerét és galaxisét is és folyamatosan hordozzák, fejlesztik és visszhangozzák, a Fény frekvenciáit és információit.


Néhány régebbi bölcsesség tanítást is ezek a megvilágosodott Delfinek és Bálnák közvetítéseiből láttak napvilágot, mert nagyon sok információt hoztak a felszínre ezek a Fény robosztus energia-szerverei. A Delfinek és Bálnák megkönnyítik a kristályos tudatosság energia mátrixának szövését az egész bolygón keresztül. Ez a mátrix lehetővé teszi majd az emberiség számára azt, hogy akik lelkileg készen állnak arra, hogy megtestesíthetik a tiszta szeretettel a Fény rezgésének befogadást egy elmélyültebb infúzión keresztül a sejtes szerkezeteikbe és erőteljesen megtapasztalhatják majd a telepatikus kommunikáció egy sokkal finomabb szintjét. Mert a Bálnák és Delfinek a Földön élő összes lényt képviselik és az a dicsőséges küldetésük, hogy a Földön fenntartsák a sokkal magasabb szeretet rezgésének áradását a folyékony Aura Mezőkben. A Szeretet hangjait küldik át a vizeken keresztül és le a föld mélyébe, valamint az egész emberiség számára annak érdekében, hogy egy nagyobb terv szempontjai szerint a tudatosság fejlődése felé mozdítsák el az emberiséget. Bár ez nem látható abban a formában, amit viselnek, megjelennek. Olyan hatalmas és csodálatos lények, akik tiszteletet és elismerést érdemelnek tőlünk, és ha be tudjátok fogadni ezt a rezgést, akkor érezhetitek a szeretet energiájuk áradását, ahogy járőröznek az óceánokon és kiárasztják magukból az Isteni Atya/Anya szeretet frekvenciáit, harmóniáját és kegyelmét.


ÖTÖDIK KIRÁLYSÁG /ÖTÖDIK DIMENZIÓ/ AZ EMBERI SPIRITUÁLIS TERMÉSZET


Az Ötödik Dimenzió első alszintje. A Harmadik/ Negyedik Dimenziós összes lélektöredékének integrációja annak okán, hogy a lélek-infúzionált (isteni lélekkel feltöltöttség) személyiség felszabaduljon a Karma Kerekéből. Magasabb fokozatú Tudatosság/ Szupertudatos Fejődés/ Intuitív Tudatosság. A Szent Hármasság Tudat kezdeti szakasza.

Öt birodalom Királyság Dimenzió2.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


AZ ÖTÖDIK DIMENZIÓ, A MENTÁLIS SÍK TUDATOSSÁGA, A SZENT HÁRMASSÁG HÁROM ISTENI SUGARA

1, SPIRITUÁLIS AKARAT /ERŐ: KOZMIKUS ENERGIA SUGARA

2, SZERETET/ INTUICÍÓ: A BÖLCSESSÉG SUGARA

3, TÁRSTREMTÉS-AKTÍV INTELLIGENCIA: A TUDÁS SUGARA

3. D. ALACSONYABB ELME : EGO.VÁGY/KÍVÁNSÁG TEST * ÖSZTÖNÖK

4. D. ALSÓBB SZINTJE-TUDATOS ELME : ÉRZELMI TEST * KÉPZELET

4. D. KÖZÉPSŐ SZINT – SZAKRÁLIS ELME : LÉLEK-TUDATOSSÁG*  RÁÉRZÉS/ BELEÉRZÉS

5. D. ALSÓ SZINTJE: SZENT HÁRMASSÁG TUDAT: LÉLEK-INFÚZIONÁLT SZEMÉLYISÉG * MEGVILÁGOSODÁS

A jobb megértés végett megadjuk nektek minden egyes dimenzió Energiamezejének Tudatossági mértékét, mait mi önkényesen watt GSALP (gravitációs energiaburok erősség) elnevezéssel illettük.


AZ ENERGIAMEZŐK TUDATOSSÁGÁNAK TUDATSZINTJEI

AZ ISTENI-MAG ATOM FÉNYENERGIÁJA

ELSŐ DIMENZIÓ: 1,000 – 1,999 watt GSALP

MÁSODIK DIMENZIÓ: 2,000 – 2,999 watt GSALP

HARMADIK DIMENZIÓ: 3,000 - 3,999 watt GSALP

NEGYEDIK DIMENZIÓ: 4,000 – 4,999 watt GSALP

ÖTÖDIK DIMENZIÓ: 5,000 – 5,999 watt GSALP


A TUDATOSSÁG FREKVENCIASZINTJEI

ELSŐ ÉS MÁSODIK DIMENZIÓ: 1,000 – 2,500 watt GSALP

A Második Dimenzió magasabb alszintjei és a Harmadik Dimenzió első három

alszintje: 2,500 – 3,000 watt GSALP

AZ URALKODÓ NEGATÍV TULAJDONSÁGOK, AMIKET LEKÜZDENI SZÜKSÉGES

HARMADIK DIMENZIÓ: 3,000 – 3,999 watt GSALP Isteni-Atom Fényenergia

A legalsóbb szinttől a legmagasabbakig: túlélési ösztön, félelem, düh, bosszúszomjasság, utálat, megvetés, szégyen, bűntudat, tagadás, nemtörődömség, apátia, makacsság, szerencsétlenség érzése, közömbösség, túl engedékenység, túl megengedés, nyájtudat, összezavarás, merev gondolkodás, félelem a változástól, önelégültség, félelem a természet erőitől és elemeitől.

NEGYEDIK DIMENZIÓ: 4,000 – 4,999 watt GSALP Isteni-Atom Fényenergia

Először az 1-3 alszinteken való átmenetben: boldogtalanság érzése, öncélúság, szembenállás, sóvárgás, hibáztatás, kétségbeesés, szorongás, letargia, megaláztatás, reménytelenség, bánat, nagy igények támasztása, visszavonulás, rombolás, ítélkezés, makacsság, túlzott rajongás,, dogmatizmus, extrém viselkedés, komolytalanság, hiúság, a csillogás keresése, birtoklásvágy, unatkozás, materializmus, a szerencsébe való hit, hit a sorscsapásban, az árral úszni hajlandósága, elveszni a tömegtudatosságba hiedelmében és túlzottan a csak én számítokra fókuszálni…

A NEGATÍV TULAJDONSÁGOK HARMONIZÁLÁSA /KIEGYENSÚLYOZÁSA ÉS A POZITÍV TULAJDONSÁGOK INTEGRÁLÁSA

A 4. DIMENZIÓ 4. ALSZINTJE – HÍD A MAGASABB TUDATOSSÁGHOZ

Kifáradás *frusztráció *elégedetlenség *kétségbeesés *sajnálat *engedékenység *megengedés*

pesszimizmus *megbánás *közömbösség *gondokba merülés *kedvtelenség *értéktelenség érzése *csökkenő objektivitás *a megbocsátás megtanulása *mások megértése *reménykedés *optimizmus *vágyakozás *fegyelemre tanítás *a befelé fordulás megkezdése *igazság keresése *bizalom *éleslátás *nagylelkűség *segítőkészség *az öntudat kiterjesztése*

A 4. DIMENZIÓ 5-7. ALSZINTJEI

Béketűrés *kifejezőképesség *kreativitás *fegyelmezettség * a magány keresése *jószívűsg *irgalmasság *harmóniakeresés *derű *bizalom *bátorság *önfelhatalmazás*

optimizmus *tiszteletadás *szeretetteljesség *örömteli élet *boldogságérzés *intuitív állapot *kegyesség *hálásság *önzetlenség *vágybeteljesítés *hálaadás *az egységtudat fejlesztése

Azok közül legtöbben, akik követték a tanításainkat, tudatában vannak annak, hogy nektek legalább 51%-os tisztulást kell elérnetek a negatív frekvenciális mintázatok megtisztításában, mert így lehet ráhangolódni, legalább a Lélek Hangotok 5. Dimenziós alsóbb frekvenciális szintjére, annak érdekében, hogy elkezdjetek hozzáférni a Teremtő Fényének Adamantin Részecskéjéhez. Ez alapján már képesek lesztek belélegezni a magasabb valóságok frekvencia mintázatait magába foglaló nagyon finom Fény Esszenciáját. Így tehát még a fizikai edényetekben is meg van adva annak a lehetősége, hogy az Isteni Lényeg/Létezés új korszakát megtestesíthessétek, amely áthatja a Földet ebben az időben.

Nincsenek határozott elválasztó vonalak a dimenziók között, mert a hullámminták ár-apálya által azok egy bizonyos fokig egymásba hatolnak. Most az emberiség legnagyobb része, többsége már egy magasabb frekvencián rezeg, a Harmadik Dimenzió egy sokkal magasabb harmonikusán, ami hatással van és érinti és integrálja a 4. Dimenzió, különböző szintjeit. Számos elkötelezett Lélek elkezdte már az Ötödik Dimenziós frekvenciális minták alszintjein a munkáját, de vannak már olyanok fejlettebb lelkek is, akik a Fény Városokon keresztül integrálják mégha kisebb mértékben is a 6. Dimenziós frekvenciális mintákat, sőt még magasabbakat is.

Szeretteink, tudjuk azt, hogy néhány fogalom, amit átadtunk nektek az nagyon is

zavaró lehet még. Azonban ahogy kiterjesztetitek a tudatosságotokat és bölcsességeteket, a Szent Elmétek rendkívüli módon meg fog nyílni a tudás-forrásaira, amiből végtelenül meríthettek és akkor emlékezni fogtok és megértetek mindent.

És Én Mindig Veletek Vagyok!

Mihály Arkangyal Vagyok

Öt birodalom Királyság Dimenzió3.jpg
Kép forrása: Pinterest.com 

Forrás: The Five Kingdoms/ Dimensions for the Earthly Ascension a message
from Archangel Michael channeled by Ronna Herman
Kattints ide a forráshoz  - A kivonatot átadja: www.foldicsillagok.hu