Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Ti vagytok az élő fény kapujának őrzői és továbbítói

2018-10-18

Michael arkangyal tanítása

 Ti vagytok az élő fény kapujának őrzői és továbbítói.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

A mesterlét tudatossága

Példamutatásotokkal kell tanítanotok, szándékaitokon és cselekedeteiteken keresztül
 

Szeretett mesterek, engedjétek meg nekünk, hogy rövid áttekintést adjunk számotokra „a Föld és az emberiség állapotáról”, a mi nézőpontunk szerint. Képzeljétek el, hogy ti is a mi vizuális képességünkkel rendelkeztek, és így vagytok képesek látni bolygótokat, a magasan a Föld fölött található egyik leghatalmasabb Fényvárosból. Látjuk és érzékeljük a legnagyobb és a legapróbb szilárd formákat és szerkezeteket, ugyanakkor látjuk a minden élő és élettelen tárgy által kisugárzott vibrációs mintákat és színeket is. Folyamatosan szemmel tartjuk és megvizsgáljuk a Földön belüli változó mintákat, az óceánokat, és a Föld atmoszféráját/auráját ugyanúgy, mint napotok és a természeti elemek tevékenységeit. Látjuk azokat a területeket, nagyot és kicsit egyaránt, amelyek az ötödik dimenzió hét síkjának és a hatodik dimenzió archetipikus vibrációs mintáinak ragyogóbb, harmonikusabb színeit/vibrációit kezdik kisugározni magukból. Ezek azok a helyek, amik szilárdan lehorgonyozzák a Mennyei Fényvárosok Szeretet/Fény sugárzó ajándékait. Mikor azon közös cél érdekében összegyűltök lélek családotokkal, miszerint megerősítsétek elkötelezettségeteket Isteni Küldetésetek beteljesítésére vonatkozóan, mi egy csodálatos fényoszlopot látunk megjelenni, ami beáramlik a csoport Fény Piramisába, és a személyes Piramisotokba is, majd összekapcsolódik a hozzátok legközelebb lévő Fényvárossal. Bárcsak láthatnátok a személyes Fény Piramisotokba ilyenkor beáramló Fény varázslatos geometriai mintázatait, amikor lehorgonyozzátok ezt a csodás ajándékot magatokban, és a maradékot leáramoltatjátok a Föld magjába, majd kiengeditek Szoláris Erő Központotokon. (elöl és hátul egyaránt) Ez a finom energia infúzió fokozatosan egyre nagyobb és nagyobb körökben kezd el sugározni, és gyakorlatilag összekapcsolódik más Fénymunkások kompatíbilis energiáival. A sötét és árnyékos földek egyre nyilvánvalóbban világosodnak, ahogy a „Szellem Fénye” egyre nagyobb és nagyobb ellentétes vibrációs mintákat teremt. Látjuk a káosz örvénylő, gyűlölettel teli energiáját, amint halál és romboló örvényeket hoz létre. Ugyanúgy, ahogy a Fény magához vonzza és a béke, a bőség és a harmonikus kapcsolatok vibrációs mintáit árasztja ki magából, a Sötétség, ami nemigen tartalmazza a Szellem Fényét, fájdalmat, szenvedést, bánatot és a pusztulást hozza létre, és azt sugározza ki magából.


Egy hatalmas dráma játszódik most a Földön ezekben a változást hozó kivételes időkben, és nektek emlékeznetek kell arra, hogy az ártatlanok és a nem annyira ártatlanok mind egyezséget kötöttek tudatosságuk magasabb szintjein, hogy részt vesznek a fejlődésnek és az átalakulásnak ebben a kaotikus csatájában. Alapvető emberi természetetek részét képezi a változásnak való ellenállásotok és az ismeretlentől való félelmetek egészen addig a pontig, amikor is a megvilágosodott spirituális/emberi Lényekké válásotok útjára nem léptek, ahol az eseményekre egy magasabb és kiterjedtebb nézőpontról vagytok képesek tekinteni. Minden náció fiatal, bátor férfiai és női, akik hitükért szállnak harcba, legyen az rossz vagy jó, mind felállnak egy okból kifolyólag, mert hisznek abban, hogy az tiszteletet érdemel. Hogy segítsünk szenvedéseiteket enyhíteni a szeretett fiatalok elvesztése felett érzett fájdalmatokban, tudjátok, hogy mind nagyon is jó egészségnek örvendenek, élettel telibbek, mint valaha, és magasabb dimenzióbeli lélekcsaládjaik és a sok csodálatos angyal és Fénylény szeretetében és rajongásuk dicsfényében sütkéreznek. Haláluk nem volt hiábavaló. Ha arra vágynak, úgy vissza fognak ide térni, erejük teljében, és segédkezni fognak a jövő egység tudatosságának, jólétének és új békéjének megteremtésében. Szívetek és elmétek megnövekedett képességeinek köszönhetően ne feledkezzetek hát meg róluk, és küldjetek nekik szeretetet, majd szép csendesen üldögéljetek, míg szeretetüket és örömüket vissza nem sugározzák rátok. Talán nem fogjátok őket látni, pedig nem tűntek el a szemetek elől.


A legjobb, és a legrosszabb abban, hogy minden egyes ország rivaldafénybe került, az az, hogy a világ összes polgára láthatja téveszméjüket, szűklátókörüket és tévedéseiket, illetve vezetőik bölcsességét, igazságát és egységét. Mikor ti, a Fény Hordozók, fókuszáltak lesztek, aktívak és eléggé elkötelezettek, olyan vezetőkhöz fogtok ragaszkodni, akik az egész nép legmagasabb és legnagyobb érdekeit fogják szolgálni. Olyan vezetőket fogtok támogatni, akik nem félnek a népszerű vélemények ellen felemelni a hangjukat annak érdekében, hogy drasztikus, tisztességes, és régen várt változásokat eszközöljenek. Olyan vezetők lesznek azok, akiket megihletett a Szellem, és elkötelezték magukat az egész népre vonatkozó egyenlőség, béke és jólét megteremtésére, nem pedig csak a kiválasztott kevesekére.


Ne feledjétek, hogy amikor belétek áramlik a Szellem Fénye, az mindenre és mindenki másra is hatással van a környezetetekben. Ahogy sugárzásotok egyre nő és szétterjed, egyre több hasonló gondolkodású embert fogtok tudatossági szférátokba vonzani.


Az ébresztésre szólító spirituális trombita egyre hangosabban szól, és visszhangot ver mindenhol, a Föld leggyérebben és legsűrűbben lakott területein egyaránt. A Fény nem tesz különbséget, eláraszt és megáld mindent és mindenkit, aki befogadó átalakító és élénkítő energiáira. Annak is tudatában kell lennetek, hogy vannak olyan drága lelkek, akik nem képesek Fényetek aurájában állni, mert az túl fájdalmas számukra. Akár szándékosan, akár nem, megpróbálnak majd kibillenteni benneteket egyensúlyotokból, és helyreállítani a régebbi állapotot, hogy minden úgy folytatódjon, ahogy az a múltban ment, nem számít, hogy az mennyire kaotikus vagy nem kielégítő volt. A legeslegfontosabb számotokra az, hogy ti, mint a kifinomult Teremtő Fény átalakítói fókuszáltak és állhatatosak maradjatok, miközben arra törekedtek, hogy egyre több és több Teremtő Fényt fogadjatok be és sugározzatok ki a világba. Környzetetekben sokan csodálkozni fognak és azt kérdezik majd tőletek, hogy mitől változtatok meg ennyire, és miért van az, hogy többé nem vagytok hajlandóak részt venni az alacsony frekvenciájú szórakozás drámájának régi játszmáiban. Ahogy egyre inkább közeledtek mesterlétetek felé, mások cselekedetei és energiái egyre kevésbé és kevésbé lesznek hatással rátok.


Ahogy azt már sokszor elmondtuk, legelőször is példamutatásotokkal kell tanítanotok, szándékaitokon és cselekedeteiteken keresztül, és végül a megfelelő időben felajánlott bölcsesség szavain keresztül. Ugyanakkor, amennyiben a környezetetek tagjai nem hajlandóak megtanulni pozitívabb módon, harmonikusan, megfigyelésen keresztül reagálni és cselekedni, vagy nem hallgatják meg az általatok felajánlott szerető javaslataitokat és erkölcsi támogatásotokat, nagyon fontos, hogy visszahúzódjatok az általuk teremtett drámákból, és magatokra öltsétek a pártatlan megfigyelő szerepét.


A bölcsesség és az ön-átalakítás keresői saját cselekedeteikből és reakcióikból tanulnak, legyenek azok pozitívak vagy negatívak. Spirituális nézőpontból a negatív események alkalmat kínálnak annak megtanulására, hogy melyik az a cselekedet, ami a legpozitívabb eredménnyel záródik. Felsőbb Énetek folyamatosan tesztel titeket, újra és újra, egészen addig, amíg vissza nem utasítjátok azokat a dolgokat, amik nem a legnemesebb érdekeiteket szolgálják, és nem vagytok hitelesek, vagyis nem a saját igazságotokat élitek.


Nagyon sokan voltatok az úgynevezett Isteni Tudat Hét Szférájának Kapu Őrzői, ahol ti ellenőriztétek azokat az új lelkeket, akik fel lettek készítve az ebbe a naprendszerbe vagy a Föld bolygóra történő inkarnációra, a távoli múlt misztikus korszakaiban.


Most arra kérünk benneteket, hogy legyetek annak az új energiának a kapu őrzői, amik készen állnak beáramlani a Földre, és minden érző Lénybe, az átalakulás és reformálás Élő Fénye által.


Ahogy a fejlődés ösvényén előre haladtok, túl fogtok lépni azon az asztrológiai befolyáson, amit magatokkal hoztatok, hogy ebben a létidőben megtapasztaljátok azt. Ezen túlmenően felajánlásra került számotokra egy aranyló alkalom, hogy aktiváljátok, megtestesítsétek és használatba vegyétek mind a Három Isteni Sugár minőségeit, jellemzőit, értékeit és aspektusait csakúgy, mint jelen univerzum tapasztalatnak mind a 12 Fő Sugarának csodálatos minőségét. Magatokhoz hívhatjátok bármelyik Avatárt, Felemelkedett Mestert, Arkangyalt vagy Mennyei Lényt, hogy az Fényt hozzon számotokra, és segítsen nektek elnyerni legmagasabb potenciálotokat. Ahogy kiegyensúlyozzátok és harmonizáljátok egész csakra rendszereteket, egyre több életerővel fogtok rendelkezni, és az élet életadó elixírjéből egyre többet fogtok tudni kisugározni magatokból a Földnek és az emberiségnek.


Azt is el kell, hogy mondjuk nektek, hogy ezekkel a csodálatos ajándékokkal nagy felelősség jár együtt: ASZERINT IS KELL ÉLNETEK, AHOGY BESZÉLTEK – MINDENKIHEZ EL KELL, HOGY JUTTASSÁTOK LÁTOMÁSAITOKAT – ÉS MINDIG MEG KELL OSZTANOTOK A FÉNYETEKET.

Ti vagytok az élő fény kapujának őrzői és továbbítói1.jpg

Kép forrása: Pinterest.com
Engedjétek meg nekünk, hogy néhány további útmutatóval szolgáljunk arról, hogyan is kell minden egyes napotokat élnetek, mint a Fény Mesterei:


Ø Mindig a legmagasabb igazságotoknak megfelelően kell élnetek. Bízzatok meg a Felsőbb Énetektől érkező inspirációs noszogatásokban, amik általában a legelső impulzusok vagy válaszok felmerülő kérdésetekkel vagy helyzetetekkel kapcsolatban.


Ø Bármilyen szituációra adott válaszotok, legyen az negatív vagy pozitív, legyen szerető energiába beburkolva.


Ø A boldogtalanság és az elégedetlenség mindig abból származik, hogy nem az igazságotokat élitek- függetlenül attól, hogy jelenleg a tudatosság melyik szintjén vagytok. Életleckéitek mindig az éppen aktuális megértésetek szintjén kerülnek számotokra bemutatásra.


Ø Ahogy egyre inkább haladtok mesterlétetek felé, leckéitek és kihívásaitok egyre finomabbak lesznek, és általában nem annyira drámaiak, nem billentenek ki annyira „egyensúlyotokból”.


Ø Nem kell mindig kifejezni vagy kivetíteni érzelmeiteket mások felé. Engedjétek meg magatoknak, hogy érezzétek és kifejezzétek az éppen megtapasztalt érzelmeteket, de analizáljátok azt, és saját szent tereteken belül oldjátok meg. Csak akkor beszélj, vagy akkor oszd meg érzéseidet, ha egy félreértést akarsz tisztázni, és minden esetben a szeretet és az együttérzés szűrőjén keresztül oszd meg másokkal a gondolataidat. Így él egy mester.


Ø Ugyanakkora szeretettel és lelkesedéssel kell megtanulnotok elfogadni, mint amekkorával másoknak adtok.


Ø Minél több szeretetet és tiszteletet éreztek önmagatok iránt, annál több szeretetet és tiszteletet tudtok mások felé sugározni. Lássátok, ahogy Szoláris Erő Központotokból kisugárzik a szeretet egy végtelen jelben, és érezzétek, hogy ez a mágneses szerető energia különféle csodálatos módokon visszatér hozzátok.


Ø Saját negatív gondolataitok esetében meg kell tanulnotok beazonosítani annak forrását, és meg kell tanulni kezelni azokat. Gyakran az történik, hogy negatív érzéseiteket a körülöttetek lévőktől szeditek fel, különösen akkor, ha nagyon empatikusak vagytok. Meg kell tanulnotok körülvenni magatokat Arany/Fehér Fénnyel, amely térbe semmilyen annál alacsonyabb vibráció nem léphet be, és nem zavarhatja meg nyugalmatokat. Jelenleg a Földön mindenki abban a folyamatban van, amikor az ősi emlékek és a múlt gondolat formái kerülnek kitisztításra. Legyetek passzív megfigyelők, amikor ezek az érzések belülről rátok törnek. Ne tekintsétek azokat sajátotoknak, csak figyeljétek meg őket, és jelentsétek ki magatoknak: -„Most éppen a haragot tapasztalom meg”, vagy a félelmet, depressziót, bűntudatot, vagy bármelyik ehhez hasonló érzelmet, ami elveszi az energiátokat. Lelki szemeitek előtt lássatok egy Fényes, ragyogó labdát, ami Felsőbb Énetektől ereszkedik le hozzátok, és milliónyi apró kis kristály gyémántra robban szét, és végighullámzik egész testeteken, és átalakítja, valamint egyensúlyba hozza annak összes disszonáns energiáját. Tegyétek ezt olyan gyakran, amilyen gyakran csak szükségét érzitek.


Ø Legyetek a folyamat megfigyelői, vagyis ne küldjetek ki aura mezőtökbe semmilyen negatív vibrációs mintát, hanem tanuljatok meg folyamatosan „Szeretet és Erő Központotokon” belül maradni.


Ø Kapcsoljátok ki „Mentális automata pilótátokat”, és legyetek utazásotok és tapasztalataitok vezetői. Hangolódjatok rá saját mentális rádióállomásotokra, és keressetek olyan gondolatokat, vibrációs mintákat, és hangokat, amelyek felemelőek, és erőt, energiát adóak. A negatív, kritikus gondolkodás az alacsony, bomlasztó frekvencia minták sajátja. Ha nem tetszik az, ami a világotokban történik, emeljétek fel a gondolataitokat, és változtassátok meg az elméteket úgy, hogy szándékaitok és gondolataitok „kiegyensúlyozott, felemelő frekvencia mintákat” vetítsenek ki magukból.


Ø Tanuljatok meg „teljes agyatokkal” gondolkozni, ami azt jelenti, hogy használjátok bal oldali, lineáris, analitikus, kifelé figyelő agyféltekéteket, valamint jobboldali, intuitív, kreatív, befelé fókuszáló agyféltekéteket egyaránt. Keressétek meg zseni potenciálotokat, vagy a Bölcsesség és Fény csomagjaitokat, amik agyatok Fény membránjaiban kerültek eltárolásra, és amelyek magasabb dimenziókra vagy a „kozmikus raktárra” vannak hangolva.


Szeretett Fény Hordozók, ahogy egyre több megújulást integráltok magatokba, és a Fény harmonikus továbbítóivá váltok, képesek vagyunk együttműködni és együtt dolgozni veletek, és általatok csodálatos új dolgokat teremteni, és olyan csodákat, amik meghaladják legmerészebb álmaitokat is. Beburkolunk titeket az Élet Fényével, ami Atya/Anya Istenünk és a Legfelsőbb Teremtő szívmagjából árad ki. Mindig veletek vagyok, hogy vezesselek és védelmezzelek benneteket.


Mihály Arkangyal Vagyok.

Ti vagytok az élő fény kapujának őrzői és továbbítói2.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com


fordította: Telegdi Ildikó
Ronna Herman közvetítésében
www.ronnastar.com