Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Uriel arkangyal üzenete

2021-01-03

A régi rendszer felbomlóban

 

 ang erő fény.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Itt Uriel, Isten Fénye.

Szeretett Lények, kívül sokatok a vizsgák, a veszteségek és a kihívások idejét éli, belsőleg azonban a növekedés, az értelem megtalálása és a gazdagság ideje van.

Hozzátok hasonlóan, Gaia is megtisztul a régi terhektől.

Az Ő tisztulása rátok is kihat, mert az elemek általi tisztítás megváltoztatja élettereteket is. Az okozott károk elkerülhetetlenek, de minden hevesség ellenére bizonyos korlátok között tarthatóak.

Ezzel egy időben most más dolog is fontos: ti emberek, újra egymásra találtok, érzitek újra a benneteket összekötő kapcsot, kiálltok egymásért és kölcsönösen segítitek egymást.

A természet megbecsülése is megváltozott, mert megértitek, hogy nem uralkodhattok felette, mert ti is alkotórészei vagytok és megtanultok harmóniában élni az egésszel [Egységgel].

Bolygótok életének forrását, a vizet, nem zárhatjátok szűk csatornákba, mert az élet szabad akar lenni!

És ahogyan a természetből előtör, úgy éled az emberekben is a szabadság utáni vágy. A szabadság hívó szava, az igazságosság és a közösség részvállalása sorjában minden nemzetet utolér.

Eljött az idő, hogy az általatok indigó gyerekeknek nevezettek, a világot egy új rendbe vezessék. Ezek a bátor, nagy lelkek fogják a nagy áttörést megvalósítani, és a változás minden szinten látható lesz majd.

Eljött az idő a felszabadításra, ami a régi formát lebontja, feloldja, tovább görgeti vagy átcsap felette. Helyet teremtenek az újnak. Minden veszteség egyben a változás megteremtésének lehetősége.

Megkezdődött a nagy Felfedések ideje is, mint azt már korábban bejelentettük, mindenre Fény derül.

Mindenkinek joga van az információhoz és a részvállaláshoz és ezeket már nem lehet tovább visszatartani.

Elrejtve és elzárva hevernek a megoldások az emberiség legégetőbb problémáira, azok fiókjaiban és archívumaiban, akik kapzsiságból tartották vissza őket, jogilag és törvényileg lepecsételve [szentesítve].

Ezek emberek által alkotott törvények, amikkel rabszolga sorba taszítottak és kiraboltak benneteket, így helyezve a gazdasági érdekeket az emberi jogok elé. És így válik egyre hangosabbá az Isteni törvények általi rend követelése. Az Isteni rendnek megfelelő élet azonban nem köthető vallásokhoz vagy felekezetekhez, ahogyan ezt prédikálják nektek, hanem szabadságban, szeretetben és bőségben élt életet jelent.

Az Isteni szeretet feltétel nélküli és nem igényel semmiféle rituálét, hogy megélhetővé váljon, azonban szükség van hozzá önismeretre, befelé figyelésre és tudatos odafordulásra [figyelem], hogy észrevehetővé váljon.

De az ember tudatosodása szempontjából a vallásaitok is fontos szerepet tölthetnek be. Fohászaitok meghallgatásra leletek és rituáléitok által szorosabb kapcsolatba kerültök Önmagatokkal. Nem fontos, hogy melyik vallást részesítitek előnyben, mert csak egy Isten létezik, aki mindenkit egyesít. Fontos azonban a szabadság és a szeretet, amit a másképp gondolkodók irányában gyakoroltok. Ne hagyjátok magatokat manipulálni azok által, akik a vallás által akarnak hatalomra, befolyásra, gazdaságra és tiszteletre akarnak szert tenni!

Ha Isten nevében bármikor is viszályt vagy akár gyűlöletet szítanak, emeld fel a hangod és állj ellen, légy kitartó és tartózkodj a szeretetben.

Mindenki számára eljött az idő, hogy felemelje a hangját és felrázza az embereket. Gaia sem hagyja már, hogy tovább gyalázzák, a tisztulás és az áttörés időszaka még nem ért véget, és a múlt árnyai láthatóvá válnak.

Az emberek szembesülnek régi gaztetteikkel, mert csak így mehet végbe a tudatváltozás. De kaptok segítséget is hozzá és minden tisztítás és a vele feltétlen együtt járó időjárási jelenségek lelkileg, spirituálisan is előbbre visznek benneteket.

De fontos a szükséges emberi felismerés, mert a cél a tapasztalatok gyűjtése, hogy azokat kincsként vihessétek magatokkal.

Szeretett Lényeim, ez egy izgalmas időszak számotokra, a történések elindulnak útjukon

Magadban lelsz biztonságra, ha tudatában vagy belső Fényednek.

A külvilág át fog változni és minden idejétmúlt dologhoz való ragaszkodás kudarcra ítéltetett.

Bízz a belső hangodban, a belső vezettetésedben, biztos kézzel vezetnek téged.

Alakítsd át félelmeidet és ébreszd fel teremtő képességedet; most kezdődik az Új Teremtés és Te is fontos része vagy.

Megáldalak szeretett Fény, élj és teremts a Minden létező Ősforrásának feltétel nélküli szeretetében.

Uriel vagyok.

 

 

 
Csatornázta: Günther Wiechmann
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: www.guentherwiechmann.de
http://kristalyhang.wordpress.com