Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

GÁBRIEL ARKANGYAL

2023-05-27

Gábriel a megújulás és a feltámadás angyala

angyal 111.jpg

A "GÁBRIEL" szó jelentése: ISTEN ereje,

Isteni erő, ISTEN az én erőm, erősségem.

GÁBRIELHEZ KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK: Öröm, életöröm, remény, újjászületés, feltámadás, üzenetek, elvárások, kívánságok, vágyak, változások, szabadság, halál és újjászületés.

GABRIEL a hírhozó: Ő jelent meg Máriának és bejelentette fia születését.
Mohamednek Ő diktálta a Korán szövegét.
A zsidó hagyomány szerint Ő volt az, aki szétválasztotta a Vörös-tenger vizét, és Ő ösztönözte Jean d'Arcot földi küldetésére.

Általa jő el a SZENT LÉLEK is, teljhatalma van az Édenkert, a kígyók és a Kerubok fölött.

Feladatai többek között: az útmutatás és hogy felébresszen bennünket. Segíteni tud abban is, hogy magasabb rezgés szinten működjünk (ami életmentően időszerű).

Gabriel kifejezetten a cselekvő képesség és a cselekvés Angyala. Amennyiben hozzá fordulunk segítségért, hamarosan energikusabbak és eredményesebbek leszünk, mint azelőtt. Segítségül hívott erejével beszédünk hatóerejét növelhetjük és feltárja lelkünk rejtekajtóit, hogy megtudhassuk, hol van a legnagyobb szükség, és milyen ügyben tudásunkra, melyet jó szándékkal és szívből teszünk az emberek érdekében, mert így lesz nagy hatással a többiekre is.

Fontos, hogy hatalmunkat szeretettel és magasabb rendű cél érdekében használjuk. Ha kételkedünk alkalmasságunkban, akkor lelkesít és feltölt tanítani, segíteni vágyással, így a hogyan lebeg majd szemünk előtt, s ekkor már nem aggódunk azon, mit is gondolhatnak rólunk a többiek.

Útmutatást ad: ha munkahelyet keresünk, ha különböző változások állnak előttünk (mint például költözés, nagyobb beruházás), ha nem látjuk az élet értelmét, s szeretnénk megérteni életünk valódi célját. Segít ha letérünk lelki ösvényünkről, ha új kapcsolatba kezdünk vagy családot szeretnénk alapítani, ha álmainkat és látomásainkat meg akarjuk érteni, ha spirituális látásunk akadályozott.

Továbbá segít, ha méregteleníteni akarjuk testünket, tisztítani a negatív gondolatoktól szellemünket, ha pszihés támadás ér vagy valaki problémáját magunkba szívtuk, ha szexuális zaklatásnak vagyunk kitéve, ha környezetünket negatívnak érezzük (például otthoni munkahely tértisztítása).

"Gabriel Arkangyal kérlek segíts - (itt nevezd meg tervedet, pl. vezess engem a lelkem ösvényén, mutasd meg élethivatásom, tisztítsd meg testem, lelkem, elmém) - kérlek engedj utat kreatív energiámnak, segíts megnyitni elmémet, hogy igazán eredeti gondolataim születhessenek és hogy energiám, motivációm mindvégig megmaradjon.

Gábriel arkangyal energiája reményt adó, örvendező, bizsergető, ragyogó, derűssé tevő.

Színe a fehér vagy citrin sárga

Gábriel a megújulás, a feltámadás, a kiegyensúlyozottság és a tisztaság szolgálatában áll. Feloldja a merev rendszereket. Minden újrakezdést figyelemmel kísér, hogy az az isteni tervvel összhangban történjen. A régi forma meghal, s új forma születik.

Gábriel arkangyal a hírüladás és a feltámadás angyala. Elviszi az emberekhez az "örvendetes hírt", Isten szavát, kihirdeti, hogy valami új, valami jobb kezdődik. Segít, hogy felismerjük a következő célt, életcélunkat. Üzenete örömöt vált ki - mert ő maga az öröm -, és emlékeztet arra, hogy az öröm ősi, természetes állapot.  Gábriel nem csak üzenetet hoz, hanem erőt is ad, hogy elfogadjuk a változást, vagy mi magunk idézzük elő, és megszünteti a merev rendszereket, amelyek megakadályozzák a mozgást. A változás idején félreáll, és kitekintést enged az újra.

Gábriel arkangyal nem csak kihirdeti az üzenetet, hanem segít is, hogy megértsük a látomásokat, a jövőt. Hisz a jövőt gyakran nem konkrét képekben látjuk, hanem szimbólumokban. Gyakran  a tudat alatti képeket is meg kell fejteni. Ekkor Gábriel mellénk áll, amint Dánielnek is segített megérteni látomásait - a Bibliában "arcnak" nevezik.

Gábriel minden helyzetet örömtelivé tesz, a legutolsó sejthez is eljut az öröm, ezáltal fokozódik a hangulat, és megemelkedik a rezgésszint. Arra biztat, hogy együtt táncoljunk az élettel, hatása különösen a nehezebb időszakokban, a depresszió, a reménytelenség idején érezhető. Megmutatja a naposabb oldalt, így újra optimisták és reménykedők leszünk. Ha átvesszük az élet ritmusát, feloldódik a merevség, megszűnnek az akadályok. De tudatossá válnak az úgynevezett "bökkenők" is, például a stressz, a bosszúság, a félelem, amelyek elveszik tőlünk az örömöt.

A hírüladás angyalaként figyelmünket vágyainkra tereli, és megszabadít a bennüket korlátozó elképzelésektől, a görcsöktől, a "nem engedhetem meg magamnak" és a "nem vagyok rá méltó" érzésétől. Megtanuljuk egyértelműen felismerni, mely elvárások és rejtett vágyak zárják el előlünk a boldog élethez vezető utat.

A kívánságok és vágyak azt mutatják, mi hiányzik még a boldogságunkhoz, és erőt adnak a teljességhez vezető úton, amely a fejlődésünket szolgálja. Nem csak a spirituális úton hasznos, ha felismerjük vágyainkat és a mögöttük lévő dolgokat. Ha saját házra vágyakozunk, emögött gyakran a biztonság utáni vágy rejlik, egy kapcsolat utáni vágy mögött gyakran a szeretet, a tökéletesség és az egység utáni vágy bújik meg. Némely kívánságunk, amelyet a múltban megfogalmaztunk, már rég idejétmúlt. Vannak azonban olyan részeink, amelyek ragaszkodnak hozzá. Amíg ezek megbújnak a tudattalan sötétségében, addig nem tudjuk megtenni a következő lépést.

Vágyainkban hatalmas erő rejlik, érdemes tudatosítani magunkban és felhasználni azt. Ha az "én vagyok" kezdetű mondatokkal és a pozitív gondolkodással foglalkozunk, az is vágymunka. Az "én vagyok" típusú mondatok egyfajta hiányból keletkeznek, saját látszólagos tökéletlenségünkből, és egy vágyott célra irányulnak. A "nincs pénzem" mondatból "én gazdag vagyok" lesz, a "kétségbe vagyok esve" pedig "én csupa remény vagyok" lesz.

A vágy a kívánságok alighanem legerősebb formája, valójában gát, különösen, ha nem tudatosítjuk magunkban, ha elnyomjuk. Míg a kívánság konkrét és elérhető, addig a vágy homályos, nem konkrét, nem megfogható. "Ez olyan távoli, olyan nehéz, olyan különös", "ezt soha nem kapom meg" érzésekkel van kapcsolatban. Ezért alig vagy soha nem is teljesül, és a tökéletesen boldog élet gátjává válik.

Ha felismerjük a kívánságokat, vágyakat, akkor beteljesedhetnek, elérhetővé válnak, vagy rájövünk, hogy korábbi időszakból valók, és rég idejétmúltak, s ekkor már könnyű lemondani róluk. Némely kívánság, mint nem oda illő illúzió, elvárás mutatkozik meg. Nem létezik például a mesebeli herceg vagy álmaink asszonya, aki tökéletesen kielégítené igényeinket. Ez már csak azért sem lehetséges, mert igényeink napról napra változnak, mint ahogyan mi is. Társunknak megvan a saját lendülete, amellyel gazdagítja kettőnk kapcsolatát. Ha pontosan tudja az ember, hogy mit akar, eltűnik a "mesebeli herceg" és az "álomnő" ködös képe, és egy egészen konkrét ember jelenik meg helyette.

A reménytelen helyzetekben, amikor mi magunk sem látjuk a kiutat, gyakran bezárjuk azokat az ajtókat, amelyeken keresztül a segítség és a változás érkezhetne. Az ember áldozatnak érzi magát, tehetetlennek, magára hagyottnak, és a "semminek nincs értelme" érzés uralkodik el rajta. A lemondás olyan mértékű lehet, hogy elutasítjuk vagy elkerüljük a segítséget. Ha ilyen helyzetekben reménykedni kezdünk, hogy csoda történik (valami, amit logikusan gondolkodva teljesen valószínűtlennek találunk az adott helyzetben), kinyílik az ajtó a segítség és a változás előtt. Az elzárt és fogva tartott érzések újra áramlani kezdenek.

A KÖVETKEZŐ HELYZETEKBEN HÍVJUK MÉG GÁBRIELT:

- Hogy felismerjük életcélunkat, és meg tudjuk fogalmazni azt.
- Hogy pontosan meg tudjuk határozni kívánságainkat.
- Döntési helyzetekben, vagy ha boldogtalannak érezzük magunkat.
- Változások idején.
- Reménytelen helyzetekben, depresszió, szomorúság, negatív gondolatok jelentkezésekor.
- Ha valakit pusztító energiák tartanak fogva, vagy ha önmagát pusztítja.
- Olyan helyzetekben, amelyekbe beleragadtunk, belemerevedtünk, amelyekben nincs fejlődés.
- A bennünk lévő gyermek gyógyulásához.
- Öröm és tánc idején.
- A belső képek, álmok és látomások megértéséhez.


Gabriel Arkangyal1.jpg


 

 

 Felhasznált irodalom: Arkangyalok és felemelkedett Mesterek (Dr. Doreen Virtue) és Angyalok kísérnek minket (Gerhard K. Pieroth - Petra ... - Libri)
kép: pinterest.com