Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Haniel Arkangyal

2018-08-19

Haniel energiája igen gyengéd, mégis erőteljes, bátorító, rendkívül erős benyomást kelt. A felsőbb tudatot összekapcsolja a földi erővel. Ugyanakkor elvezet önmagunkhoz, és nyugalommal tölt el.

Haniel Arkangyal.jpg

Saját határaink megismerése, tudatosság a hétköznapi életben, tisztánlátás, irreális elképzelések felismerése, magától értetődő cselekedetek, létezés, öröm, erő, önbizalom, magabiztosság, fennköltség, lelki nyugalom.

Haniel energiája igen gyengéd, mégis erőteljes, bátorító, rendkívül erős benyomást kelt. A felsőbb tudatot összekapcsolja a földi erővel. Ugyanakkor elvezet önmagunkhoz, és nyugalommal tölt el.

Haniel fő rezgési színe a világoskék.

Haniel energiája minden létezőnek erőt ad ahhoz, hogy talpra álljon, hogy véghezvigyen dolgokat, és ezzel belenőjön a szerepébe. Az ember elfogadja azt, amire eleve rendeltetett. Haniel energiája erősebbé tesz, tisztáz dolgokat, és kiegyenlíti az energiákat.

Haniel energiája olyan, mint a fénysugár, a lézerfény, amelynek a közepébe állunk. Talpra állít, emlékeztet arra, kik is vagyunk valójában, milyen képességekkel rendelkezünk, és bátorságot ad ahhoz, hogy e szerint éljünk. Támogat minket, hogy egyenesen, következetesen és őszintén járhassunk utunkat. A mardosó kétség és a "nem érek semmit" érzése eltűnik, és sikerül elfogadnunk a kihívásokat és környezetünket, megnyílni a külvilág számára. Az embernek kedve támad tenni valamit, dolgozni. Megfogalmazni az igazságot, és annak megfelelően cselekedni. Rájövünk, hogy mi magunk is egy fényoszlop vagyunk, tudatrészekkel és több szintű képességekkel. Természetes létező, szívközpontú, nyugodt pont.

De nem csak önmagunkat ismerjük fel. Haniel abban is segít, hogy észrevegyük a valótlant. Sikerül a szétválás, a dualitás, az úgynevezett realitás, mája - ahogyan az indiaiak mondják - illúzióját meglátni.

Haniel erejével felismerjük, hogy a teljes élethez hozzátartozik képességeink kibontakoztatása és megmutatása is. Aki elbújik és összehúzza magát, az aligha tapasztalhatja meg, mire is képes. Haniel megszünteti a szégyenteljes gondolatokat és a megalázó viselkedésmintákat. Miközben az ember újra csatlakozik a fényhez, megrögzött viselkedése szertefoszlik, szétpukkad, mint egy szappanbuborék. Így a betegségek és a különböző panaszok mögött megbújó gondolatok is felismerhetők és feloldhatók lesznek.

Haniel tudatosítja bennünk, hol állunk, mi a következő lépés, és bátorságot ad ahhoz, hogy megtegyük.

Ha elfogadjuk és használjuk értékeinket, az még nem jelenti, hogy hencegünk, fölényesek vagyunk, vagy mások felett állunk, sokkal inkább azt, hogy ismerjük képességeinket és adottságainkat, és természetes módon élünk is velük. Nem arrogáns viselkedésről van szó, hanem saját értékeink megbecsüléséről. Az arrogancia és a fölényesség távol tart minket embertársainktól. Elmagányosodik, nem enged közel magához senkit. Olykor az önhittségtől való félelem akadályoz meg minket abban, hogy elfogadjuk képességeinket. Pedig aki szívélyes, szeretetteljes viszonyban marad az emberekkel, az nem lesz gőgös és arrogáns. Továbbra is közel enged magához másokat, és tudja, hogy minden ember egyformán értékes.

Ha élünk saját értékeinkkel, saját fényünkkel, mások is felbátorodnak, és követik példánkat. Képességeink kibontakoztatása és megélése nem feltétlenül megerőltető és nehéz feladat. Ha adottságainkat természetesnek tekintjük, és bízunk magunkban, többet elérhetünk, mint gondolnánk. Néha azonban a belénk nevelt énképet tartjuk valósnak, és elfeledkezünk igazi énünkről: sárba lépünk, és azt hisszük, a piszok hozzátartozik eredeti külsőnkhöz. Mivel mások is így látnak minket, csak erősödik ez a benyomás. Pedig elég lenne, ha kimosnánk a ruhánkat, hogy valódi külsőnk újra láthatóvá váljon. De minek a mosás, ha azt hiszi az ember, hogy a piszkos ruha hozzátartozik a lényhez?

Haniel az illúziók és az elvárások tanítómestere. Nemcsak tudatosítja titkolt reményeinket, de azt is megmutatja, melyek indokoltak, és melyek nem helyénvalók. Egy narancstól nem várhatjuk, hogy fényt hoz a sötétségbe, ez világos. Némely elvárásunk társunkkal, más emberekkel, bizonyos helyzetekkel vagy önmagunkkal szemben éppen ennyire helytelen. Csak nem vesszük észre. Ha újra és újra csalódunk, talán csak akkor vagyunk hajlandóak megvizsgálni, vajon helyénvalók voltak-e elvárásaink.

A következő helyzetekben hívhatjuk Hanielt:

- Képességeinkkel kapcsolatos gátlások feloldására.
- Ha semmire sem tartjuk képesnek magunkat.
- Döntési helyzetekben.
- Amikor az ember a félelem és a reménytelenség miatt engedelmeskedik egy külső kényszerítő erőnek, és megtagadja saját igazát.
- Azokban a helyzetekben, amikor az ember beadja a derekát, és reménytelenül bánatos.
- Tisztánlátáshoz.
- Az esszencia a virágokat, a növényeket és az állatokat is erősebbé teheti.


Felhasznált írodalom: Angyalok kísérnek minket c. könyv
Kép: pinterest.com