Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

ÉLETÚT ÉS AZ ANGYALI ERŐK

2023-09-22

Melyik angyali rend befolyásolja az életutunkat?

 ima ang as.jpg

 

 Kép forrása: Pinterest.com

 

ÉLETÚT ÉS AZ ANGYALI ERŐK

 

Hogyan tudjuk meghatározni, hogy melyik angyali rend befolyásolja életutunkat?

 

A fejlődésünknek ebben a folyamatosan emelkedő spiráljában végigkísérnek minket az angyalok. Mindig velünk vannak – és különösen annak az angyali rendnek a segítségét érezzük, amelyre az adott életszakaszunkban a legnagyobb szükségünk van.


 
Életünk során számos állomáson keresztül vezet az utunk:vannak periódusok, amikor megszerezzük az ismereteket, tanulunk ,

ezután begyakoroljuk az új tudásunkat, megtanuljuk alkalmazni őket,

és ismét bekövetkezik, hogy az élet új kihívásokkal áll elénk, ezért ismét tanulnunk, fejlődnünk kell

az új ismereteket megint megszilárdítjuk, használjuk

és később ezeket is meghaladjuk…


A fejlődésünknek ebben a folyamatosan emelkedő spiráljában végigkísérnek minket az angyalok. Mindig velünk vannak – és különösen annak az angyali rendnek a segítségét érezzük, amelyre az adott életszakaszunkban a legnagyobb szükségünk van.


Közben mindenkinek van egy az erre az életre kijelölt egyedi fejlődési terve, benne megvalósítandó feladatok sorával – és az életfeladatunknak leginkább megfelelő segítséget nyújtó angyali renddel egy nagyon erős, meghatározó kötődésünk van. Hozzájuk fordulva tudjuk a legnagyszerűbben beteljesíteni mindazt, amiért megszülettünk, hiszen az ő energiáig segítő rezgése a legerősebb az adott feladatok végrehajtásához.


Hogyan tudjuk meghatározni, hogy melyik angyali rend befolyásolja életutunkat?


Írd fel a születési dátumodat, például: 1970.12.07.


Ezután add össze a számjegyeket, így: 1+9+7+0+1+2+0+7=27


A 27 nem mesterszám, ezért add össze, hogy egyjegyű számot kapj: 2+7=9


A lenti írásban megtalálod, hogy a 9-es számhoz a Trónok angyalai tartoznak, és elolvashatod a Rád vonatkozó segítséget.


Ha a születési számaink összege 11, 22 vagy 33, akkor ezeket a számokat ne redukáljuk egy számjegyűre, ezek ugyanis az úgynevezett mesterszámok. A hozzájuk tartozó rendekről is olvashatsz ebben a cikkben.


Az alábbi rendszer Daskalos, azaz Habár Stylianos Atteshli (1912-1995), közismert nevén “a ciprusi mágus” és tanítványai állították össze meditációk, szemináriumok és gyógyító kezelések során szerzett tapasztalataik alapján.


Keresd ki a kapott számot, és nézd meg, melyik angyal, angyali rend erejének uralma alatt áll életed – így képet kaphatsz az élet-feladatodról is!

 

Hogyan tudjuk meghatározni, hogy melyik angyali rend befolyásolja életutunkat1.jpg1.

Mihály arkangyal


Mihály arkangyal – a hozzá tartozó életfeladat: Legyek önmagam!


Az egyes számnak megfelelően a Mihály arkangyal által életünkbe hozott minőségek: a kezdet, a kezdeményezés; személyes erő, személyes hajtóerő; magabiztosság; nyugodt meggyőzés, öntudatosság, önérvényesítés; függetlenség; erőteljes; úttörő; erélyes.


Mihály eleme a tűz; fizikai szinten uralja az anyagcsere folyamatokat, a hőtermelést. Lelki szinten az akarat mozgósítója, mely segít, hogy belső lényünk csendjéből, tudatosan cselekedjünk. A hozzá tartozó 1-es szám az eredet állapotát jelöli, minden kezdet forrását, a kreatív cselekvés tüzét.


Az EGY-ségtől elszakadt ego fenyegetővé, agresszívvé, ítélkezővé, vagy épp ellenkezőleg: áldozattá, passzívvá, tehetetlenné válhat.


Mihály a “szellemi harcos”, energiája segít átalakítani a harag, a düh energiáját nyugalommá, békévé és teremtő erővé.


Színe a vörös, szimbóluma a pont.


2.

Gábriel arkangyal


Gábriel arkangyal – a hozzá tartozó feladat: Legyek befogadó másokkal!


Erényei: megértő, alkalmazkodó; gyengéd; együttműködő; befogadó; vágy az egybeolvadásra; kapcsolódás; vigyázó; kölcsönösség.


Gábriel a víz elemet uralja, hozzá tartozik minden testi folyadék. Lelki értelemben a vízhez hasonlóan az áramló, befogadó érzelmeket képviseli.


A 2-es szám jelöli a pólusokat, a két végletet, a feszültséget, de mint minden polaritásban, ebben is megvan a vágy, hogy egyesüljenek, összeérjenek, találkozzanak, együtt működjenek; hogy feloldják a konfliktust, hogy megértést hozzanak, hogy a felek alkalmazkodóvá váljanak, befogadóvá a másiktól érkező dolgokra, hogy egymással kapcsolódni tudjanak.


Gábriel segít bensőséges kapcsolatot kialakítani másokkal. Ő a gyógyír a féltékenységre, irígységre, elégedettlenségre. Segít elfogadni a helyzetünket, és befogadni mindazt, amit őszinte hittel teremtettünk meg magunk számára, és ami csak arra vár, hogy a fizikai világban, életünkben megjelenve ténylegesen el- és befogadjuk.


Gábriel színe a kék, jelképe két, egyenessel összekötött pont.


3.


Rafael arkangyal


Rafael arkangyal – a hozzá tartozó feladat: Legyek közlékeny!


Erényei: konfliktusok megoldása; közlékenység; világos kommunikáció; önfegyelem; koncentráció; gyógyítás; megértés; társasági; kreatív; információt felhasználó és kifejező.


Rafael arkangyal a levegő elem, az elektromágneses mező és a finom energia: a prána. Ő irányítja a napfény és az oxigén átalakítását éteri erővé. Lelki szinten a mentális tisztaság, a tisztánlátás, a tiszta megértés, a koncentrálás, hatékony kommunikáció és a konfliktusok megoldása tartozik hozzá.


Hozzá fordulhatunk, ha türelemre, átlátó-képességre van szükségünk, vagy ha nehezen találunk rá egy probléma megoldására. Ha valaki a problémái megoldása helyett valamilyen szenvedélybe, önpusztító viselkedésformába menekül, Rafael energiája segíthet abban, hogy megadja számára a kihívások kezeléséhez szükséges éteri energiát. Szintén segít a falánkság, mohóság átalakításában, és tőle kérhetünk segítséget, ha nem tudjuk eldönteni, melyik tervünket valósítsuk meg. A szétszórtságot koncentrációvá és aktív cselekvéssé alakítja. Rafael erőteljes gyógyító jelenléttel bír.


A 3-as szám az egységet képviseli a dualitásban. A 2-es számarchetipusban megnyilvánuló konfliktusok a 3-asban feloldódnak, és új elképzelések, ötletek születnek.


Rafael színe az ibolya, jelképe a háromszög.


4.


Uriel arkangyal


Uriel arkangyal – a hozzá tartozó életfeladat: Legyek gyakorlatias és bizalomra méltó!


Erényei: alázat; stabilitás; teljesség; biztonság; gyakorlatiasság; rend; állandóság; ,megbízhatóság; objektivitás; szilárdság; földhöz kötöttség.


Uriel hangolja össze Mihály, Gábriel és Rafael munkáját a fizikai testünkben. Lelki síkon harmóniát és egyensúlyt teremt a személyiségben, harmonizálja elménk, érzelmünk és akaratunk teljesítményét.


A 4-es a társadalmi struktúrát, a gyakorlati hétköznapokat, a biztonságot, és a rendet képviseli. Ez a beteljesülés átmeneti állomása, amikor az egyén megszilárdítja addig elért eredményeit. Ez egy pihenő, kis megálló a fejlődés útján. Ha az ego itt megreked, megmerevedik, akkor gőgössé, büszkévé, önelégültté vagy akár fanatikussá, dogmatikussá válhat. Ugyancsak előfordulhat, hogy az egyén szervezetlenné, rendszertelenné, önmagát alábecsülővé válik, elhatárolódik a teljességtől – azt gondolva, hogy soha nem fogja elérni azt, amit szeretne. Ezeket a negatív elementálokat képes Uriel átalakítani alázattá, nyitottsággá, harmóniává, megelégedettséggé, kreativitássá és sikerré. Ha sikert és beteljesülést tapasztalunk olyan emberi intézményekben, mint a házasság, család, oktatás vagy kormányzat, akkor Uriel hatása érvényesül. Segítségével újra beláthatjuk és átélhetjük, hogy a mindenség részei vagyunk.


Uriel színe az ezüstfehér, jelképe a négyzet.


5.


Kerubok


Kerubok – hozzájuk tartozó életfeladat: Fejezzem ki magam bátran, új módon!


Erényei: kiteljesedés; bőség; változás; kaland; kreatív szabadság; kötődés-mentesség; érdeklődés; átfogó látásmód; fejlődés; rugalmasság; feltárás; képzelőerő; széles látókör; növekedés; aktivitás; leleményesség; egyenjogúság.


A Kerubok, a tudás angyalai, “égi jegyzőként” működnek az ember éteri másolásában. Az ő feladatuk minden eseményt és történést feljegyezni, ami valaha is történt. Sőt, mindent felírnak, amit valaha éreztünk és gondoltunk! Ők képviselik a mindentudás és mindenütt jelenlevőség isteni minőségét.


Az 5-ös szám arra ösztönzi a stabil, “megpihent” 4-est, hogy hagyja el merev viselkedési mintáját és lépjen tovább az ismeretlen felé – méghozzá a tapasztalatszerzés útját járva. Életünk során többször juthatunk el ebbe a fázisba, és ilyenkor új lendületet kell vennünk, változtatnunk kell az addig megszokott, biztonságosnak hitt életünkön, és el kell hagyni a régit, hogy bátran belevághassunk az újba. Ezekben a lritikus időszakokban segítenek a Kerubok a leleményességgel, kreativitással, aktivitással.


Ha az egyén nem bízik a Mindenség gondoskodásában, az élet bőségében, akkor fösvénnyé válik, és mindenhez ragaszkodik, ami már idejétmúlt – nehezítve ezzel a változást, a továbblépést és a felemelkedést. A Kerubokra való ráhangolódás segít, hogy elfogadjuk az Univerzum bőségét, hogy szabaddá és kötődésmentessé válhassunk, és a maga teljességében élvezhessük az életet.


A Kerubok színe a fehéres-rózsaszín, jelképe az ötágú csillag (pentagram).


6.

Szeráfok


Szeráfok – a hozzájuk tartozó életfeladat: Legyek mindenben kreatív!


Erényei: kreativitás; harmónia; igazság; szépség; egyensúly; szeretet; együttérzés; szolgálat; művészet; áhítat; látomások megvalósítása.


A Szeráfok különleges feladata abban áll, hogy segítenek összehangolni a gondolatainkat és érzelmeinket, illetve elengedni mindent, ami már hasznavehetetlen lelki úton. Ők segítenek ráhangolódni lelkünknek arra a pontjára, ahol isteni és emberi forrásaink találkoznak, és harmóniába kerülnek egymással. A szeráfok hatására tudjuk megvalósítani mindazt, amit 5-ös minőségünkben feltártunk, átláttunk, magunkba szívtunk.


Ha az egyén elválik a szeretet forrásától, akkor perfekcionistává, ítélkezővé, kritikussá válhat – vagy épp az ellenkezője történhet: lusta lesz, elhanyagolja önmagát és a teendőit, fantáziátlanná válik. Az elkülönülés illúziójának következménye az is, amikor beszennyezzük a környezetünket, diszharmóniát, egyensúlytalanságot hozunk létre; amikor korlátozzuk a lehetőségeinket; amikor elveszítjük a képességünket, kedvünket, hogy értékeljük a dolgokat. A szeráfokra való ráhangolódás segít, hogy kimozduljunk ezekből a negatív érzelmekből, visszanyerjük egyensúlyunkat, és megvalósítsuk mindazt, ami miatt itt vagyunk – amit csak mi tudunk adni a világnak. Ez hozza el számunkra az öröm és a megelégedettség érzését.


A Szeráfok színe a szivárvány, jelképe a hatágú csillag.


7.

Fejedelmek


Fejedelmek – a hozzájuk tartozó életfeladat: Gyarapodjak értelemben és bölcsességben!


Erényei: bölcsesség; intuíció; inspiráció; hitből fakadó bátorság; remény; rálátás; logika; elemző; filozofikus; szemlélődés; befelé forduló; meditáció; önelemzés.


A Fejedelmek feladata a szellemi átalakulás elősegítése, ami napjainkban nagyon aktuális a Föld bolygón. Azzal segítik a planetáris átalakulást, hogy belső csendre, hitre, bátorságra és reményre ösztönöznek. Míg korábban elsősorban a fejlettebb szellemi szinten élő emberekre hatottak, manapság az egész emberiségen keresztül nyilvánulnak meg. A Fejedelmek fénye mindent megvilágít, és ez által felszínre kerülnek árnyoldalaink, megoldásra váró “ügyeink”.


A 7-es a legszentebb szám, szimbolizálja a teremtés 7 napját. A hetedik napon Isten látta, hogy minden, amit teremtett, jó, és megszentelte azt. A 7-es magába foglalja a 3-at és a 4-et, és tökéletes rendet képez, mint amilyen a hét fő csakra vagy a hét zenei alaphang.


Az isteni bölcsességtől való elszigetelődés megnyilvánulhat ítélkezésben, felsőbbrendűség érzésében, szűklátókörűségben. A Fejedelmek segítenek átalakítani az ezek mögött meghúzódó félelmeket és hitetlenséget bátorsággá és hitté, valamint új látásmódot hoznak el életünkben.


A Fejedelmek színe az ibolyaszínnel szegélyezett türkiz, jelképe a hétágú csillag.


8.

Orhanim


Hatalmasságok – a hozzájuk tartozó életfeladat: Legyek termékeny!


Erényei: ambíció, isteni hatalom; megadás az isteni akaratnak; ártatlanság; kitartás; jóindulatú irányítás; versenyképesség; biztonság; pénz; gyakorlatiasság; világi hatalom; szorgalom; rendezettség; termékenység; odaadás; hatékonyság.


A Hatalmasságok azt sugalmazzák nekünk, hogy akaratunkat az isteni akarathoz igazítsuk, és ez által közelebb kerüljünk az isteni hatalomhoz. Nem csak egyéni, hanem intézményes – kormányzati, oktatási, egészségügyi -szinten is arra ösztönöznek, hogy a spirituális törvényeket tiszteletben tartsuk, és hatékonyan végezhessük a munkánkat. A Hatalmasságok a békefenntartók és a humanitárius szolgálat nagykövetei.


A 8-as két 4-esből áll, ami a szilárd rendnek egy magasabb szintje. A nyolcas energiája megtalálható minden olyan szándékban, amely az ember alkotta struktúrákat a szellemi átalakulás irányába mozdítja el.


A Hatalmasságok segítségével a spirituális értékeket a gyakorlatban is képesek vagyunk megvalósítani. Ők segítenek átalakítani a birtokló dominanciát vagy más szóval a túlzó vágyat elengedéssé, megadássá. Ők tudják visszaadni isteni erőnket, ha átmenetileg úgy döntöttünk, hogy tehetetlennek, sebezhetőnek és erőtlennek érezzük magunkat.


A Hatalmasságok színe az aranyos-narancs, jelképe a nyolcágú csillag.


9.

Őrangyal


Trónok – a hozzájuk tartozó életfeladat: Legyek segítökész és adakozó!


Erényei: feltétel nélküli szeretet; egyetemes szolgálat; emberszeretet; jótékonyság; jótétemény; nagylelkűség; türelem; jóindulat.


A Trónok angyali rendjéből jön mindenkinek az őrangyala. Az őrangyalok abban támogatnak minket, hogy ugyanolyan szeretettel éljünk át mindent és forduljunk mindenhez és mindenkihez, ahogy ők szeretnek minket. Ez a legmagasabb Arkangyali Rend, amellyel az emberek viszonylag könnyen kapcsolatot tudnak teremteni.


A 9-es szám a teljesség, az emberi út beteljesülésének jelképe, a létezés teljességét szimbolizálja. A 9-es szinten az ego, ha elkülönül, az a veszély fenyegeti, hogy beleesik az önámítás csapdájába, “szentet”, “mártírt” csinál magából, “feláldozza magát”, álságossá válik. Ez a hamis büszkeség a legravaszabb ellenség, és bizony nagyon kitartó.


A Trónok segítenek a hamisságot, az önbecsapást, az önámítást átalakítani egyenességgé, becsületességgé. Segítenek minket kivezetni az illúzió világából. Ha össze vagy zavarodva, őket hívhatod, hogy segítsenek világosságot és rendet teremteni az életedben, és segítsenek visszaállítani az élet céljáról és értelméről alkotott helyes elképzelésedet – hogy jobban megértsd az életed irányát, értelmét.


A Trónok angyalait is imában vagy meditációban tudjuk hívni – és amikor ezt tesszük, problémáinkat átengedjük egy magasabb forrásnak, hogy ő segítsen az ego helyett. A Trónok arkangyali rendjére vagy az őrangyalunkra hangolódva felébreszthetjük magunkban a feltétel nélküli isteni szeretetet.


A Trónok színe az aranysárga, jelképe a kilencágú csillag.


10 és 11


Jákob angyal


Domíniumok – a hozzájuk tartozó életfeladat: Legyek tudatában, hogy az életben minden dolog középpontja szellemi!


Szellemi ideálok: tökéletesség; szellemi mesterfok; megvilágosodás; egységtudat; megtérés (egység a lélekkel).


A Domíniumok olyan magas rezgésszinten működnek, hogy csak viszonylag kevesen tudnak tudatosan kapcsolatba lépni velük. Azok számára, akik már képesek velük együttműködni, az isteni bölcsességet, szeretetet és erőt tökéletesebb szintézisbe rendezik.


A Domíniumok színe a fehér, jelképe a tetrakisz.


22.


Tóbiás és az angyal


Nagyurak – a hozzájuk tartozó életfeladat: Legyek mindenre hatással!


Szellemi ideálok: felelősség; szabadság; öröm; béke; bizalom; megbízhatóság.


A Nagyurakról szintén keveset tudunk, mert nagyon magas rezgéstartományban működnek. Annyi valószínű, hogy a feladatuk az, hogy a megvilágosodott emberi lényt egyre magasabb szellemi dimenziók felé vezessék. Arra hívják fel a figyelmünket, hogy a megvilágosodás csak a kezdete az univerzumbeli létünknek.


A 11-es szám a veszélyekre, kihívásokra utal (22 = 2 x 11) – és ez azt jelenti, hogy kihívások, próbatételek még a magasabb dimenziókban is léteznek mindaddig, amíg tart a fejlődésünk, amíg eggyé nem válunk az Örök Forrással. Fejlődés, felelősség, szabadság és öröm együtt járó minőségek. A megpróbáltatás, a kockázat mindvégig jelen van, amíg a  szabad akarat útját járó lélekrész vissza nem tér az isteni egységbe. A szabadság azonban örömet hoz el számunkra, és az öröm megélése manapság az egyik legfontosabb feladatunk.


A Nagyurak mindezen túl arra tanítanak minket, hogy az ember mindenre hatással, befolyással van, amivel kapcsolatba kerül. Segítenek az élet egészére rálátni.


A Nagyurak színe az arany fehér, jelképe a tizenegy ágú csillag.


33.


Kerubok


A Névtelen Rend és Shamuel – a hozzájuk tartozó életfeladat: Váljak képessé az Istennel való együtt-teremtésre!


Szellemi ideálok: részvétel a teremtésben; legmagasabb képességes és egyetemes teremtő megnyilvánulás.


Bár a Névtelen Rendről szintén nagyon kevés ismeret áll rendelkezésünkre, az tudható, hogy a magasabb szellemi szinten álló mester a Névtelenekkel való együttműködés segítségével képes új anyagi dolgokat létrehozni, manifesztálni. Ilyen volt Jézus kenyér- és halszaporítása a biblia elbeszélése szerint. Ők segítik az ember kreatív, sokoldalú kifejezőképességét és az átváltozásra való képességét segít kibontakoztatni.


Samael feladata az életjelenségek létrehozása és fenntartása a fizikai világban – rajta keresztül tudják megvalósítani szándékaikat az angyalok a fizikai valóságban.


A Névtelen Rend színe az indigó, jelképe a tizenkét ágú csillag.

 

ang angyal xna.jpg