Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

5 G VAGY 5 D?

2020-05-03

KINYILATKOZTATÁS AZ EMBERISÉG FELSZABADÍTÁSÁÉRT

gaiafénye.jpg

 

5 G VAGY 5 D?

 

Egy szebb és jobb világ nem magától fog megvalósulni, és bár az angyalok és az égiek támogatnak bennünket, azonban egy jobb világ megteremtése a mi feladatunk. Ha karba tett kézzel figyeljük és várjuk, hogy bárki helyettünk megcselekedje azt amit nekünk kell megtennünk, illúziókba ringatjuk magunkat. Kritizálni és a háttérből bírálni másokat, miközben semmit nem teszünk nagyon könnyű. Teljes tudatossággal kijelenteni, hogy milyen tervek születtek és milyen is lesz az, ha ez megtörténik, és mindeközben haraggal, gyűlölettel vagyunk a háttérhatalmak munkásaival szemben, az nem a jót erősíti. Haraggal elűzni a haragot nem lehet, csak szeretet és a bölcsesség képes arra.

 

Ha lemondunk a teremtő erőnkről az által, hogy a felelősséget áthárítjuk, ha tétlenek maradunk, és csak figyeljük a fejleményeket, ha nem nyilatkozzuk ki az akaratunkat és érdektelenek vagyunk, akkor átadjuk a hatalmunkat és hallgatólagosan hozzá járulunk ahhoz, hogy a világunkat leuralni kívánó érdekcsoportok felülkerekedjenek.

 

A hatalom az emberek kezében van, az ötödik dimenzióba való felemelkedésünk záloga pedig az, hogy egységbe kovácsoljuk közös akaratunkat és Istennel együtt teremtsünk.

 

Egyedül senki sem képes megváltoztatni a világot, csak közös erőfeszítés által vagyunk rá képesek. Mindenki, ha keveset is, de tehet valamit, hogy a dolgok jobbra forduljanak.

 

A legnagyobb illúzió az, hogy nincs hatalmunk és ki vagyunk szolgáltatva a világhatalmi árnyékerőknek.

 

Az 5 G hálózat kiépítése egy összetett terv része, amelynek célja az emberiség teljes leuralása. Azon sötét szándék akarata, amely megakarja akadályozni a felemelkedést és gátolni az 5. dimenziós energia manifesztációját a Föld tereiben. Feladata leblokkolni az emberekben ébredő isteni erőket DNS szinten, és mesterséges intelligencia álltal irányított, kontrollálható rendszerhez kapcsolni (becsippeltetni) az emberiséget.

 

Az 5. dimenzió azon létvalóság tudati szintje, ahová a Föld és az emberiség felébredő része emelkedik fel, ahol a szeretet, a harmónia, az egységtudatosság és isteni forrással való összhangban létezés megvalósulhat. A Földnek és az emberiségnek vissza kell emelkednie, arra a szintre, ahonnan egy kozmikus ciklussal ezelőtt alázuhant. Az egész játszma, amelyben részt veszünk nem más, mint karmikus felülírása annak a hatalmas bukásnak, amely 26.000 évvelezelőtt szenvedtünk el, Atlantisz idejében. Egyénileg és kollektíven is vissza kell emelkednünk, arra a szintre, ahonnan alászálltunk. Helyre kell hoznunk azt, amit akkor elvétettünk, és most ebben az életünkben minden adott ahhoz, hogy ezt megtehessük.

 

Az alábbi deklaráció, azzal a szándékkal született meg, hogy közös szellemi teremtő erővel kinyilatkoztassuk azon akaratunkat, hogy nem járulunk hozzá az 5. G technológia kiépítéséhez.

 

Ellenezzük és kérjük az Isteni közbe avatkozást, annak érdekében, hogy az árnyék testvériség tervei, amelyek az emberiség totális leuralására irányulnak, legyenek semlegesítve az isteni fény erejével. Amennyiben úgy érzed, és egyetértesz vele, olvasd el hangosan a kinyilatkoztatást, akár többször is amikor erre hívást érzel. Amennyiben van rá lehetőséged, erőhelyen vagy szent térben tedd meg, mivel ez felerősíti a kérés szándékerejét.

 

000121000 ang sorel.png

DEKLARÁCIÓ AZ EMBERISÉG FELSZABADÍTÁSÁÉRT ÉS

A BENNÜNK LÉVŐ ISTENI FÉNYERŐ KINYILATKOZTATÁSA

FELHÍVÁS AZ EGYSÉG MEGTEREMTÉSÉRE, A SZERETETTUDATOSSÁG KITERJESZTÉSÉRE ÉS AZ ISTENI FÉNY KIÁRASZTÁSÁRA

A SZABADSÁG ÉS AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE NEVÉBEN, MI A FÉNY GYERMEKEI, KIK  SZÍVÜNKBEN HORDOZZUK AZ ISTENI SZERETET EREJÉT, MOST LEHORGONYOZZUK A FORRÁS FÉNYÉT, HOGY A VILÁGBAN VILÁGOSSÁGOT TEREMTSEN ÉS OSZLASSA EL AZ ÖSSZES ÁRNYÉK TERVET.

KIJELENTJÜK, HOGY ELLENEZZÜK, AZ 5 G HÁLÓZAT ÉS A VELE ÖSSZEFÜGGŐ SÖTÉT TERV KIBONTAKOZÁSÁT,

MEGTILTJUK, HOGY ELMÉNKET LEURALJÁK ÉS BEFOLYÁSSAL LEGYENEK AZ ÉRZELMEINKRE, REZGÉSSZÍNTŰNKRE ÉS ENERGIARENDSZERŰNKRE.

TILTAKOZUNK AZON ÖRDÖGI TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSE ELLEN, AMELY ÉLET ELLENES ÉS PUSZITÓ AZ EMBERISÉGRE ÉS AZ ÉLŐVILÁGRA NÉZVE.

AZ IGAZSÁG NEVÉBEN KÉRJÜK, HOGY DERÜLJÖN KI ÉS VÁLJON NYILVÁNVALÓVÁ, MINDAZON PUSZTÍTÓ ÉS ÁRTÓ SZÁNDÉK, AMELY EZEN TERV MÖGÖTT REJLIK, ÉS A VILÁG VEZETŐI, KIK NYITOTTAK A FELSŐBB ISTENI VEZETÉSRE, AZ ÖSSZEFOGÁS ÁLTAL, TEGYENEK MEGFELELŐ LÉPÉSEKET, ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ 5 G HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE ÁLLJON LE, ÉS SEMMISÜLJÖN MEG.

ÁRADJON FÉNY A VILÁG VEZETŐIHEZ, ÉBREDJENEK TUDATUKRA ÉS FELELŐSSÉGÜKRE, HOGY FELÜL ÍRHASSUK ATLANTISZ BUKÁSÁNAK ÉS AZ EMBERISÉG LEIGÁZÁSÁNAK KARMIKUS TERHÉT.

KÉRJÜK, HOGY A VILÁG BÖLCS VEZETŐI, TUDÓSAI ÉS HATALOMMAL BIRÓ EGYÉNEI, FOGJANAK ÖSSZE ÉS CSELEKEDJENEK A SZERETET ÉS A FÉNY NEVÉBEN.

MOST PEDIG HOZZÁD SZÓLUNK LEGFELSŐBB TEREMTŐ, FÉNY ÉS SZERETET FORRÁSA, ISTEN ATYA/ANYA HALLGASSATOK MEG MINKET, KÉRÉSÜNK SZÁLLJON FEL A MAGAS ÉGBE S TALÁLJON MEGHALLGATÁSRA MINDEN SZINTEN.

A SZERETETEGYSÉG NEVÉBEN, A BENNÜNK REJLŐ ISTENI FÉNY EREJÉVEL, AZ ISTENI FÉNYMAGUNK TELJES TUDATÁBAN, A SZELLEMÜNK ÁLTAL TEREMTETT FÉNYMEZŐ HATALMÁVAL ÉS LELKI EGYSÉGÜNK KITERJESZTÉSÉVEL SZÓLUNK MOST HOZZÁD, EGY IGAZ ISTENÜNK.

KÉRJÜK, HOGY VÉDJ MEG MINKET, VEZESS MINKET ÉS OLTALMAZZ MINKET ERŐD HATALMÁVAL, A SÖTÉTSÉG ÁRTÓ SZÁNDÉKÁVAL SZEMBEN,  ERŐSÍTSD MEG HITÜNKET ÉS FÉNYÜNKET, ÁRASZD RÁNK SZERETETED, HOGY KÉPESSÉ VÁLJUNK ARRA, HOGY MEGTÖRJÜK ÉS ELOSZLASSUK AZ ÁRNYÉKERŐK TERVÉT ÉS FELSZABADULJUNK AZ ELNYOMÁS IGÁJA ALÓL.

TÉGY MINKET FÉNYERŐD HORDOZÓJÁVÁ, HOGY TEREMTŐ ERŐNK HATALMÁVAL A LEGFŐBB JÓT SZOLGÁLVA, VELED EGYSÉGBEN, KÉPESSÉ VÁLJUNK LEHORGONYOZNI A FELSZABADÍTÁS ÉGI AKARATÁT ÉS KIOLDANI SÖTÉTSÉG TERVÉT.

ÉBRESZD FEL AZ EMBERISÉG KOLLEKTÍV TUDATÁT AZ IGAZSÁGRA, HOGY MEGNYÍLJANAK A SZEMEK ÉS A SZÍVEK AZ IGAZSÁGRA.  

ŰZD EL A FÉLELMET ÉS ADJ BÁTORSÁGOT A TETTRE!

ADJ BÖLCSESSÉGET, ERŐT ÉS KITARTÁST A VÁLTOZÁSOK MEGTÉTELÉRE!

TÁRULJON FEL AZ IGAZSÁG ÉS NE MARADJON REJTVE!

SEGÍTS ABBAN, HOGY FELSZABADULJUNK AZ ELME URALTA TUDATLANSÁGBÓL, AMELY KORLÁTOZZA TEREMTŐ HATALMUNKAT ÉS RÁÉBREDJÜNK A BENNÜNK REJLŐ ISTENI ERŐRE, MELY ÁLTAL KÉPESEK VAGYUNK LEGYŐZNI A FELEMELKEDÉS ÚTJÁBAN ÁLLÓ ÖSSZES AKADÁLYT, EGYÉNI ÉS KOLLEKTÍV SZINTEN.

SZÍVÜNKBEN HORDOZZUK AZ IGAZSÁGOT, A JÓSÁGOT ÉS A SZERETETET, MELY A FORRÁSBÓL ERED.

TUDJUK ÉS HISSZÜK, HOGY A FÉNY VILÁGOSSÁGA ERŐSEBB A TUDATLANSÁG SÖTÉTSÉGÉTŐL, HOGY A SZERETET MINDEN ÁRNYAT ELŰZ, HOGY SZÍVÜNKBEN HORDOZZUK AZ ÖRÖK LÁNGOT MELY VELED EGY.

KÉRÜNK TÉGED LEGFELSŐBB TEREMTŐ, ISTEN ATYA/ANYA MEGVILÁGOSÍTÓ FÉNYETEKKEL NYISSÁTOK MEG AZ EMBERISÉG TUDATÁT A MEGÉRTÉSRE A SZÍVÉT PEDIG A SZERETETRE!

SZERETETETEK EREJÉVEL HOZZÁTOK EGYSÉGBE AZ EMBERI SZÍVEKET!

ERŐTÖK HATALMÁVAL VÉRTEZZETEK FEL BENNÜNKET, HOGY MEGÁLLÍTHASSUK AZ ISTEN ELLENES TERVEKET, ÉS MEGTÖRHESSÜK AZ ÁRNYÉKERŐK MINDEN ÁRTÓ HATALMÁT!

A SZABADSÁG, AZ EGYSÉG ÉS A SZERETET NEVÉBEN GYŐZZÖN A FÉNY ÉS OSZLASSA EL A SÖTÉTSÉGET!

 ÍGY LEGYEN!

 

Írta: Aysha

 

 000121000 ang sorel.png

 

​Ezen kinyilatkoztatás a szerző nevével és az angyalforras.hu megjelölésével szabadon megosztható.