Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

ASZTREA ÉS TISZTASÁG ELOHIM

Kék-lángú kozmikus kör és kard

2023-05-11

Kéklángú kozmikus kör és kard általi felszabadulás

astrea_focus2wwq.jpg

Kép: Pinterest.com

ASZTREA ÉS TISZTASÁG ELOHIM

Kék-lángú kozmikus kör és kard

Ezt a módszert a felemelkedett mesterek adományozták az emberiségnek, hogy nagy erejű hatásfokkal megtisztíthassák önmagukat és a földet.

Asztréa és Tisztaság a negyedik sugár Elohimja, amely a tisztaságnak, a tökéletességnek, a szépségnek és a harmóniának a sugara.

Az ő erejük által férhetünk hozzá a tiszta kék-fehér fény tisztító energiáihoz, hogy testben –lélekben és szellemben megtisztuljunk.

Amikor egyenetlenség, rendetlenség, viszály történik a forma bármely aspektusában, akkor Jézus Krisztus nevében behívhatjuk Asztrea és Tisztaság kék-fehér lángú körét és kardját, hogy a negatív energiáktól s kötésektől megszabaduljunk.

Tisztaság tartja a Krisztusi Tökéletesség isteni mintáját minden számára, amely megnyilvánul a forma világában, fókuszálja a fehér tűzet, amely minden Nap, bolygó és  atom szívében van, azt a tiszta fehér fényt, amelyből a Hét Sugár vagy Krisztus tudatnak aspektusai emanálnak. A fehér tűz az anyag szférájában kékké vegyül.

Kék-lángú kozmikus kör és kard változtatja frekvenciáit oly nagy sebességgel, hogy ez a kék-fehér villám hatásnak látszik, amely a lelkek, bolygók, naprendszerek, galaxisok körül villog, amikor szükség van arra, hogy Isten Akarata erősödjön meg isteni fénymásban, amely a létezés fehér-tüzes magjában van.

 

astrea 8.jpg

Kép: Pinterest.com

Invokáció:

Elohim Tisztaság és Asztrea!
Elohim Tisztaság és Asztrea!
Elohim Tisztaság és Asztrea!

Jézus Krisztus nevében, Én Vagyok szent szívével, hívlak benneteket szólítalak benneteket Tisztaság és Asztrea Elohim és kérem, hogy kozmikus Kéklángú kerekekkel és kardotokkal zárjátok be és vágjátok szét mindent, ami lélekerőimet, eredendő tisztaságomat leköti és a sötétség fátylával beborít.

Zárjátok be, vágjátok szét és tisztítsátok meg!
Zárjátok be, vágjátok szét és tisztítsátok meg!
Zárjátok be, vágjátok szét és tisztítsátok meg!

Minden árnyék minőséget és annak okát s magvát,
amely a négy alsó testem valóságában engem megköt s árnyékba borít.
Minden alsóbb féltudatú lényt, amelyet teremtettem vagy bevonzottam tudatlanságomban.

Minden negatív gondolati hatást, sémát amelyet mások rám vetítettek.
Minden félelem elementált, amelyek az én érzelmeimből táplálkoznak.
Minden negatív kötést, amely által életerőm elszivárog.

És minden mást amit a felsőbb Énem és Ti jónak láttok, hogy a tisztaság bennem élő lánggá váljon. Tiszta fényem és lelkem ereje felszabaduljon, testem, érzelmeim, gondolataim és spirituális énem a fény erőit tükrözze vissza és árassza szét.

Így legyen ezt akarom, és hálás szívvel köszönöm és elfogadom.

A fény győzelméért!
A fény győzelméért!
A fény győzelméért!

Így Legyen

Vizualizáció:

Ezután lásd amint a szent tűzkör, bezárul aurád köré derekad magasságában, képzeld el a ragyogó zafír és gyémánttűz gyűrűjét – amelyek úgy vágják szét az árnyék minőségek sűrű rétegeit, mint a körfűrész, a kardot pedig úgy lásd, mint a tűz körben merőleges fény oszlopot gerinced mentén, amely  elpusztítja a sötétség mátrixát, a betegség-, halál- és romlás erőtereit.

Az Elohimokat pedig lásd magad felett, ahogy irányítják és vezetik a folyamatot.

A technikát alkalmazhatod magad javára, egy hely megtisztítására, egy konfliktus oldására, egy helyzet megoldására, vagy akár város, ország nép vagy Földünk javára is.

Isten Áldásával

Aysha

Asztrea az igazságszolgáltatás istennője.

Nevének jelentése: csillagszűz.
Az igazság, rend, tisztaság, remény és tökéletesség,

Képviselője, jelképe a mérleg és a kard.
Ő volt az utolsó istennő, aki a Földön maradt,
hogy megmentse az emberiséget.

Megjelenési formája a fehér és a kék fény.
Michael Arkangyallal is összefüggésbe hozható.

 

astrea2.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com