Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ÚJ ISTENI KÜLDETÉS AKTIVÁLÁSA

2024-05-17

INVOKÁCIÓ

KINYILATKOZTATÁS ÉS RENDELKEZÉS

 

életút sorsfeladat.jpg

 

AZ ISTENI KÜLDETÉS KINYILATKOZTATÁSA

 

SZERETETTEL és Bőséges Örömmel teljesítem az új Isteni Küldetésemet...

 

A Nagy Központi Napunk Rendszerén belül újonnan megnyitott Portálokból érkező erőteljes Napfénykódok hullámról hullámra áldják a Földet. Az emberiség, az Elemi Királyság és Földanya mindannyian bámulatos és nagyon értékes módon profitáltak ebből a beáramló Fényből. Az emberiség idegrendszere megerősödött, és az a képességünk, hogy „új szemmel lássunk” és „új füllel halljunk” a világot, nagymértékben megerősödött.

 

Ebben az időben a Fény Lényei azt mondják nekünk, hogy minden ember ÉN VAGYOK Jelenléte (Isteni – Én) most olyan helyzetben van, hogy segíthet nekünk lehorgonyozni a Szent Tudást, amely feltárja, hogy mi lesz az Isteni Küldetésünk a Felemelkedési folyamatunk ezen ÚJ szakaszában. Mindössze annyit kell tennünk, hogy bemegyünk a Szívlángunk Isteni középpontjába, és megkérjük a VAGYOK AKI VAGYOK jelenlétét, hogy tárja fel nekünk ezt a mélységes Igazságot.

 

MOST van itt az ideje, hogy mindannyian tisztán érzékeljük az ÚJ Isteni Küldetésünk valóságát.

 

Amennyiben megvan bennetek a Szív Hívása, csatlakozzatok a Mennyország Közösségéhez és a Fényküldöttekhez szerte a világon. Erősítsétek meg ezt a szándékot, hogy az ÚJ Isteni Küldetés, amelyet minden ember ÉN VAGYOK Jelenléte feltár a jelen időszakban, érzékelhető és teljesíthető legyen, a tökéletes Isteni Rendben.

 

ISTENI KÜLDETÉS AKTÍVÁLÁSA

 

INVOKÁCIÓ

 

KINYILATKOZTATÁS ÉS RENDELKEZÉS

 

Én VAGYOK a VAGYOK AKI VAGYOK Jelenlétem, és EGY VAGYOK az ÖSSZES Emberiség ÉN VAGYOK Jelenlétével. Amit a mai napon magam számára kérek, azt Isten minden Fia és Lánya, az Elemi Királyság és Földanya számára is megidézem, összhangban mindannyiunk Isteni Tervével és a legmagasabb szintű javunkra. Tudom, hogy ez lehetséges, mert EGYEK VAGYUNK, és nincs elkülönülés.

 

Én VAGYOK a Feltámadás és az Élet, a Megújulás és a Helyreállítás az én ÚJ Isteni Küldetésem szerint. Nyitott és fogékony VAGYOK, hogy fogadjam Atya-Anya Istenem és a Fény Lényeinek Isteni Beavatkozását a Nagy Központi Napunkból. Ez az Égi Beavatkozás magában foglalja Földanya Új Tervét, valamint a Gondolat és Érzés Kreatív Képességeinek és Fizikai Érzékeinek felébresztését, Aktiválását és Felemelését.

 

Észlelem és megértem az ÚJ Isteni Küldetésemet nagyobb tisztánlátással, mint valaha.

Most a Szívlángomban az Ébredés egy magasabb szintje zajlik.

VÁLLALOM a felelősségemet az életemben.

Tudom, hogy én VAGYOK a fizikai sík Társteremtője.

 

Nyitott és fogékony vagyok gondolati és érzelmi kreatív képességeim, valamint fizikai érzékszerveim ébredésére, aktiválására és felemelésére. Tudatosságom emelkedik és átalakulás történik bennem, finoman és mélyen, sejtszinten. Isten Végtelen Fényének magasabb frekvenciái, most úgy lángolnak, mint a Nap a Tisztaság Magjában, földi testem minden atomi és szubatomi részecskéjében és hullámában.

 

Atya-Anya Istenem és én egyek vagyunk. Most a tisztánlátás új szintjén ÉRZEM, hogyan használhatom ki Isten Tökéletességének teljességét, amely állandóan bennem lakozik. Most már megértem, hogy az én ÚJ Isteni Küldetésem kritikusan fontos az Univerzum egyensúlya és rendje szempontjából. Látom, hogy nélkülem Isten Isteni Terve Földanya és MINDEN Élete számára nem lenne teljes.

 

Mindazt, amire most meghívást kaptam, bizalommal és lelkesedéssel teszem, mert már lüktet a Szívlángomban minden készség, bölcsesség, tudás, erő, bátorság és bizalom, amire szükségem van ahhoz, hogy Isten győztesen sikerre vezessen. Tudom, hogy miközben teljesítem ÚJ Isteni Küldetésemet, mindig áthat Isten Atyám Ereje és Isten Anyám Átfogó Isteni Szeretetének ölelése.

 

Hála árad belőlem a lehetőségért, hogy ebben az időben a Földön lehetek. Annyira hálás vagyok, hogy ott lehetek, ahol most vagyok, szeretettel, örömmel, megértéssel, együttérzéssel és megbocsátással szolgálva mindenkit, aki az utamba kerül.

 

Mély alázattal teljesítem Isteni Küldetésemet.

Belső látásommal látom az ÉN VAGYOK Jelenlétem mindenre kiterjedő Fényét, amely szabadon áramlik bennem.

Fizikai látásommal látom Isten Végtelen Bőségének és Örök Békéjének Isteni Potenciálját mindenütt megnyilvánulni.

 

Ezzel a tudatossággal, amely most a Szívlángomban lüktet, Atya-Anya-Istenem vadonatúj lehetőségeket kínál nekem, hogy Isten Eszköze legyek. Ezen a szent napon, a Szívemmel elkötelezem magam, és figyelek erre a Belső Vezetésre. Elfogadom ezeket a lehetőségeket, az ÉN VAGYOK Jelenlétem Isteni Közreműködésével, az egész Mennyei Világ segítségével és a Nagy Központi Napunk Fénylényeinek aktiv támagatáásával.

 

SZERETETTEL és Bőséges Örömmel teljesítem új Isteni Küldetésemet.

 

Hatalmas ÉN VAGYOK Jelenlétem, vedd át a külső énem irányítását ezen a napon.

Vedd át az irányítást minden gondolatom, érzésem, kimondott szavam, cselekedetem és reakcióm felett.

Teremtsd meg tökéletességedet és tartsd meg bennem uralmadat.

Helyezz és tarts engem mindig a megfelelő és tökéletes helyemen.

Mutasd meg nekem azt, amit tennem kell, és rajtam keresztül tedd azt tökéletessé.

 

Most, a kimondott szó ereje által és a Feltámadás Angyalának, valamint a Megújulás és a Helyreállítás Angyalának isteni beavatkozásával megerősítve, elrendelem:

 

Én VAGYOK a Feltámadás és az Élet, a Megújulás és a Helyreállítás az én ÚJ Isteni Küldetésem Szeplőtelen Koncepciója.

Én VAGYOK a Feltámadás és az Élet, a Megújulás és az ÚJ Isteni Küldetésem Szeplőtelen Koncepciójának Helyreállítása.

Én VAGYOK a Feltámadás és az Élet, a Megújulás és az ÚJ Isteni Küldetésem Szeplőtelen Koncepciójának Megvalósítása.

 

Elfogadom, hogy ÉN VAGYOK az ÉN VAGYOK Jelenlétem.

Isten Szeretett Gyermeke VAGYOK.

A Szentlélek tanítványa VAGYOK.

ÉN VAGYOK az Isten Fénye számára nyitott ajtó, amelyet senki sem zárhat be.

 

ÉN VAGYOK az 5D Feltámadás Lángjának, a Megújulás és Helyreállítás Lángjának irányítója. Alázatos vagyok e csodálatos Szent Tűz előtt, és Hálás vagyok, hogy szabadjára engedhetem erejét a Földön.

A Földön minden életet feltöltök az 5D Feltámadás Lángjának, a Megújulás és Helyreállítás Lángjának teljes erejével és hatalmával.

Én VAGYOK ennek az Áldásnak az Okozója.

Én VAGYOK a Híd, amelyen átfolyik ez a Szent Tűz.

Én VAGYOK az Istenség végső hatása, amelyet ez a Szent Tűz állít helyre a Földön.

És ÉN VAGYOK az 5. Dimenziós Kristályos Napfényű Új Föld társteremtője a maga teljes ragyogó dicsőségében, a fizikai formavilágban.

 

És ez így van, mint cselekvő Isten bennem,

VAGYOK,

VAGYOK AKI VAGYOK,

ISTENNEL EGYSÉGBEN VAGYOK,

SZERETET CSELEKVŐ EREJE VAGYOK.

 

 egység fényben.jpg

 

 

ERA OF PEACE

Patricia Cota Robles

https://eraofpeace.org/