Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

ISTENI KINYILATKOZTATÁS

2024-03-02

ISTENI AJÁNDÉK A KÁOSZBÓL VALÓ KIEMELKEDÉSHEZ

egység álom.jpg

 

ISTENI AJÁNDÉK A KÁOSZBÓL VALÓ KIEMELKEDÉSHEZ

 

FÉNYKÜLDÖTTEK ISTENI KINYILATKOZTATÁSA AZ ÉN VAGYOK JELENLÉTHEZ AZ EMBERISÉG MEGSEGÍTÉSÉRE

 

Amikor asszimiláljuk a Fény egyre magasabb és magasabb frekvenciáit, mindaz, ami összeütközik vele a felszínre emelkedik, hogy visszaváltozzon eredeti tökéletességbe. Külsőleg úgy tűnik, hogy ez súlyosbítja a világban megnyilvánuló káoszt. 

 

Most a Fénylények csatlakoznak hozzánk, hogy segítsenek a Mennyei Magasságokból túllépni a felszínre törő káoszon. Ha a Szívedben érzed a hívást, hogy részt vegyél ebben a Fénymunkában, kérjük, csatlakozz hozzánk most. 

 

Kezdjük:

 

ÉN VAGYOK a Vagyok aki Vagyok Jelenlétem, és EGY VAGYOK az ÖSSZES Emberiség ÉN VAGYOK Jelenlétével. Minden férfi, nő és gyermek nevében kérem, hogy mindenki kerüljön tökéletes összhangba az isteni tervével, amely minden érintett javát szolgálja. 

 

Az emberiség végre ráébred, hogy EGYEK VAGYUNK, mert a szeretetegység mező mindenkit átölel.

 

Az isteni szeretet egységes szívverésében, egy hangként, az egység energiájában, közös rezgésben és tudatban hívjuk az Atya-Anya Istenünket és a Mennyország egész Fény Közösségét, hogy együtt segítsünk, abban hogy minden ember ÉN VAGYOK jelenléte elevenedjen meg a Földön, győztesen Isten előtt, hogy megvalósuljon az isteni terv.

 

Michael arkangyal és Jézus Krisztus Fény légiói a Végtelenben, arra kérünk benneteket, hogy gyűjtsétek össze az emberiség által bármilyen módon felhasznált értékes Életenergia-elektronokat és változtassátok át tiszta energiává. 

 

Tisztítsátok meg ezt az energiát az ezer Nap erejével és hatalmával, Isten Végtelen Tökéletességének Új Napfrekvenciájával, az 5. Dimenziós Kristály Ibolya Lánggal. 

 

Áramoltassátok ezt a megtisztított energiát az emberiség tudatosságának kollektív poharába, hogy az értékes életenergia minden egyes elektronja, amelyet Isten Fiai és Leányai a Földön felszabadítanak, felhasználható legyen a tökéletesség vadonatúj mintáinak megnyilvánulására. Áradjon a tiszta fény a Nagy Központi Napunkból, az Új Föld 5. dimenziós kristályos Napmezőbe.

 

Szeretett Atya-Anya Isten, arra kérünk, hogy terjeszd ki most a Mindenható Isteni Szeretet lángját minden ember Szívlángján keresztül.  Teremtsd meg ebből a Szent Tűzből a Szeretet Szívét. Engedd, hogy ez a Szeretet Szív kitáguljon és kiterjedjen minden egyes ember Szívlángján keresztül, amíg be nem burkolja az egész Föld bolygót.

 

Az Isteni Szeretet most beáramlik a Földanya ötödik dimenziós kristály hálójába, megáldva az emberiséget, az elemi birodalmat és a Földanyát. 

 

Miközben az isteni szeretet ajándéka megfürdeti a Földet, minden atomi és szubatomi részecske, élethullám ezen a bolygón kiemelkedik a káoszból a lét magasabb rendjébe.

 

Isten Fénye most beáramlik a Földre minden férfi, nő és gyermek mentális testébe, tudatos elméjébe, tudatalattijába, tudatfeletti elméjébe és a fizikai agystruktúrákba. Isten Atya/Anya fényajándéka kiegyensúlyozza minden ember jobb és bal agyféltekéjét, és aktiválja a lelki agyközpontjainkat. 

 

Isten Végtelen Fényének ezen Ajándékán keresztül az agyalapi mirigyünk, a tobozmirigyünk, a hipotalamuszunk, a kisagyunk, valamint az agyunkban található központok teljes visszatérnek az isteni potenciálunkhoz.

 

A Fény eme hatalmas Ajándékának részeként minden ember ÉN VAGYOK Jelenléte most újrakalibrálja a fizikai agyi struktúrák áramköreit, lehetővé téve a Rendszer számára, hogy ráhangolódjon az isteni tudat magasabb frekvenciáira. A Fénynek ez a tevékenysége meggyógyítja a töredezett áramköröket, ami lehetővé teszi, hogy az emberek kommunikáljanak az ÉN VAGYOK Jelenlétükkel és a Mennyország Fényközösségével.

 

Az Egységes ÉN VAGYOK Jelenlét most egyesíti a Szívlángokat a Nagy Központi Napunk fénylényeivel, hogy egy olyan szakrális teret hozzon létre, amely lehetővé teszi, hogy a korona csakrát a megvilágosodás 5. dimenziós fénye árassza el. 

Ez lehetővé teszi, hogy tudatos szinten kommunikáljunk az ÉN VAGYOK Jelenlétünkkel és a Nagy Központi Napunk fénylényeivel, hogy egyre magasabbra jussunk az egységbe.

 

Ahogy a figyelmemet az Isten Fényére irányítom, amely most minden ember fizikai agyszerkezetén keresztül áramlik át, világosan látom, hogy az emberiség fizikai, éteri, mentális és érzelmi testét elárasztja Isten ragyogó Fénye.

 

Ez a többdimenziós, sokrétű, szabadon áramló 5. dimenziós kristályos napfény kiterjed az Emberiség Földi Testeinek minden sejtjébe, lehetővé téve minden egyes ember számára, hogy az ÉN VAGYOK Jelenléte teljes uralmat szerezzen az életük tapasztalai felett.

 

Most minden készen áll. 

 

Az ÉN VAGYOK Jelenlétünkön keresztül minden ember a Földön úgy dönt, hogy mind belső, úgy külső szinten részt vesz ebben a Fénytevékenységben, amely emelni fogja a tömegek Tudatát, és segít az elkülönülés és a kettősség Tudatából a Szeretet Egység Szív Tudatosságba való visszatérésbe.

 

Továbbra is ritmikusan és mélyen lélegezek. A Nagy Központi Nap Fénylégiói most velem vannak. Köszöntöm ezt a szent pillanatot az ÉN VAGYOK Jelenlétem Békéjéből. 

 

Egy VAGYOK az egész Élettel. Most már felismerem, hogy ÉN Egy VAGYOK az EGÉSZ EMBERISÉGGEL, és együtt állunk a Kollektív 5. Dimenziós Kristályos Nap-ÉN VAGYOK Jelenlétként a Földön.

 

Most felnyúlok a saját isteni tudatom Végtelenségébe. Felemelkedek, az ÉN VAGYOK Jelenlétemhez, és az egész emberiség felemelkedik velem együtt. A Nagy Központi Napunk fényének e frekvenciájában az egységtudat visszatér a Földre. Ez a Magasabb Tudatosság az Átölelő Isteni Szeretettől, az Egységtől és a MINDEN Élet iránti tisztelettől lüktet.

 

Az egységtudat ölelésében az emberiség a Fény végtelen óceánját éli meg, amely Atya-Anya Istenünk szívéből áramlik a koronacsakránkba, és a Szívlángunkban horgonyzódik le. Ezzel a Fénybeáramlással minden ember TUDATOSÍTJA:

 

„VAGYOK, AKI VAGYOK. ÉN VAGYOK a nyitott Ajtaja ennek az égi fényóceánnak. ÉN VAGYOK a Világ Fénye, és MOST van az emberiség, az Elemi Királyság és a Földanya magasabb rendű szolgálatának ideje.”

 

A fény kozmikus óceánja most felerősödik, és akadálytalanul áramlik át az emberiség fizikai, éteri, mentális és érzelmi testén. Ahogy minden ember asszimilálja az Isteni Magasságból származó Ajándékot, MINDEN ismert és ismeretlen idősíkból és dimenzióból felszabadítja és a Fénybe emel minden gondolatot, érzést, szót, cselekedetet, hiedelmet és emléket, ami az elkülönülés vagy a kettősség elavult tudatán alapul. 

 

Minden egyes ember ÉN VAGYOK Jelenléte most megerősíti:

 

„Minden, ami VAGYOK, Isteni Tökéletesség, amely a Megvilágosodás Fényeként a Korona-csakrámba áramlik. Most megnyilvánul rajtam keresztül, mint a tökéletesedés mintája az Új Föld számára, amely szétterjed az 5. Dimenziós Kristályos Napmezőn át. Békében VAGYOK ezen az Új Földön. A Legmagasabb Isteni bizalomban vagyok, és képes vagyok arra, hogy olyan tökéletességi mintákat alkossak az Új Föld számára, amelyek meghaladnak minden eddigi képzeletet.

Teljes szélességben kinyitom a Szívem 5. Dimenziós Csillagkapuját. EGY VAGYOK Atya-Anya Istenemmel és a Nagy Központi Napból eredő Fény Erőivel, és most készen állok arra, hogy kiaknázzam azon képességemet, hogy napról napra egyre jobban megalkossam ezeket a remek új mintákat.”

 

Szeretett Atya-Anya Istenem, dicsőséges Szívedből jöttem létre, és egy napon a Szerető Szívedbe térek vissza – amikor a földi szolgálatom véget ér –, visszatérek hozzád. Mély alázattal és hálával köszönöm azt a kiváltságot, hogy most élek, és az Isteni fény fizikai megtestesülése lehetek ebben a szent időben, amikor Isten Szeretete Kiárad és az Új Föld 5. Dimenziós Kristályos mintái állandósulnak, hogy tökéletesítsenek bennünket az isteni terv szerint.

 

Felajánlom neked a Tudatosságom poharát, mint egy Szent Grált, amelyen keresztül a Teremtés Fénye áramlik át, hogy beteljesítse a Földanya Isteni Tervét.

 

Szeretett Isten/Atya-Anya, ettől a pillanattól fogva minden lélegzetvétellel adj erőt ehhez a képességhez, hogy ÉN VAGYOK Jelenlétem Átfogó Isteni Szeretetet sugározzon az Élet minden részecskéjére és hullámára, amely ezen a Szeretett Földön fejlődik.

 

És így is van! 

Szeretett VAGYOK, Szeretett VAGYOK, Szeretett VAGYOK,

Az VAGYOK Aki VAGYOK.

 

 

 

Patricia Cota Robles

Fordította és lektorálta:

Aysha

Forrás