Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

IMÁDSÁG JÉZUSHOZ

2024-06-19

Világítsd meg utamat!

Jézus Ima 4 másolata.jpg

 

IMÁDSÁG JÉZUSHOZ

 

Szeretett Jézus, Isteni Világosság és Szeretet Mestere, hálával és tisztelettel teli szívvel fordulok hozzád.

 

Szent szavaid és hatalmas jelenléted inspirálja és felemeli lelkemet.

 

Felismerem az általad megtestesített és tanított "ÉN VAGYOK" végtelen erejét.

 

Uram Jézus, te azt hirdetted: „ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet”, és én magamba fogadom ezt az igazságot.

 

Isteni energiád áradjon át rajtam keresztül, megújítva és átalakítva lényem minden porcikáját.

 

Vezess engem, hogy összhangban éljek a bölcsességeddel és szereteteddel.

 

Kijelentetted: "ÉN VAGYOK az Út, az Igazság és az Élet. "Segíts, hogy rendíthetetlen hittel és bizalommal járhassam utadat.

 

Világítsd meg utamat, eloszlatva minden kétséget és félelmet, hogy isteni fényedben járhassak, és teljesítsem legmagasabb célomat.

 

Te vagy a Fény, mely minden szívre ragyog, lángra lobbantja belül az isteni szeretet és inspiráció lángját.

 

Töltsd meg szívem sugárzó fényeddel, és hagyd, hogy átragyogjon gondolataimon, szavaimon és tetteimen keresztül.

 

Szereteted vezessen engem mindenben, amit teszek.

 

Megerősítetted: "ÉN VAGYOK a nyitott ajtó, amit senki nem tud becsukni. "Nyisd meg a végtelen lehetőségek és bőség kapuit az életemben.

 

Adj bátorságot, hogy magabiztosan lépjek be ezeken az ajtókon, elfogadva az igazi, isteni természetemet, ahogy tanítottad.

 

Uram Jézus, elismerem, hogy minden lélegzetvételem a bennem lévő isteni jelenlét bizonyítéka.

 

Segíts, hogy elengedjem a külső világhoz való kötődést, és szilárdan gyökerezzek az isteni tökéletességed belső valóságában.

 

Hálát adok a határtalan szeretetért, bölcsességért és erőért, mely átáramlik bennem, tudván, hogy isteni jelenléted örökké támogat és megtart engem.

 

Miközben szent nevedet hívom, megnyílok a határtalan áldások és meglátások elfogadására, amelyeket kínálsz, mélyreható módon átalakítva életem.

 

Ezen a szent helyen egyesülve állok isteni jelenléteddel, szeretetet, fényt és harmóniát sugározva minden lény számára.

 

Megerősítem a veled való egységemet, drága Jézus, elfogadva isteni lehetőségeim teljességét, mint szeretett követőd.

 

És ez így van

 

Így legyen 

 

Áldás