Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

IMÁK AZ ÉLET NEHÉZ HELYZETEIRE

2024-02-04

Az imádság táplálja az Istennel való kapcsolatunkat.

ima jézus másolata.jpg

 

IMÁK AZ ÉLET NEHÉZ HELYZETEIRE
 
A megpróbáltatások az élet részei. Az Úr Jézus nem volt hajlandó szépíteni ezt a tényt, amikor világosan kijelentette, hogy „A világtól üldözést kaptam, de bízzatok, mert legyőztem a világot.” (János 16:33).
 
Az élettel együtt járó gondok ellenére Jézus arra bátorít bennünket, hogy bátorságot merítsünk, mert Ő legyőzte a világot, és megmutatta nekünk, hogy mi is legyőzhetjük (János 16:33). A halál legyőzésével Jézus soha nem ingott meg az Atyának vele kapcsolatos tervébe vetett hitében. Jézus még a legsötétebb órájában, a Gecsemáné-kertben sem hagyta abba az imádkozást, amikor úgy érezte, hogy „végzetes bánat gyötri” (Máté 26:38).
 
Az imádság táplálja az Istennel való kapcsolatunkat. Ahogy a földi szülők vágynak arra, hogy beszéljenek gyermekeikkel, és hogy gyermekeik számíthassanak rájuk, úgy mennyei Szülőnk is arra vágyik, hogy mindig hozzá forduljunk, különösen a kétségbeesésünk idején.
 
Íme 5 ima, amely felemelhet a legsötétebb óráidban.
 
1. Egy bátorító ima arra az esetre, amikor jótetteidet nem viszonozzák.
 
Uram, Istenem, ne hagyd, hogy elfáradjak a jó cselekedetekben, mert tudom, hogy a Te kijelölt idődben aratni fogok, ha nem adom fel. Dicsőítem a Te szent nevedet. 
 
2. Egy ima arra az esetre, ha nem látod a fényt az alagút végén.
 
Drága Mennyei Atyám, nem látom a kiutat ebből a helyzetből, vagy azt, hogyan lehetne ezt a rosszat jóvátenni. De hiszek a Te hatalmadban és jóságodban, és tudom, hogy mindenben a Téged szeretők javára munkálkodsz. Jézus nevében. 
 
3. Egy felemelő ima arra az esetre, amikor küzdesz a hit megtartásáért.
 
Irgalmas Isten, Te megvédesz engem e világ csapdáitól. Hatalmas angyalaidat küldöd, hogy megóvjanak attól, hogy a szakadékba zuhanjak. Igéd világít számomra, hogy kövessem, erőt adsz, amikor elcsüggedek, és menedéket, amikor legyőzött vagyok. Szívemhez közel fogom tartani a Te Igédet!
 
4. Egy megnyugtató ima arra az esetre, ha depresszió fogva tart.
 
Köszönöm, Atyám, hogy soha nem hagysz el engem. Még ha be is csuksz egy ajtót az életemben, mindig kinyitsz egy ablakot, hogy kihúzz a sárból és a mocsárból, és szilárd talajra helyezz. Tudom, hogy hallod imáimat, és a Te akaratod szerint válaszolsz rájuk, nem az enyém szerint. Alázatosan kérem, hogy Te vezesd gondolataimat és cselekedeteimet életem minden napján. 
 
5. Egy segítő ima arra az esetre, amikor gyászolsz.
 
Mindenható Isten, kiáltok hozzád a bánatom mélyén. Imádkozom a Te vigasztaló kezedért, hogy csillapítsa fájdalmamat. Tudom, hogy eljön a nap, amikor letörlöd minden könnyedet, amikor nem lesz többé gyász és fájdalom, és amikor veled fogok élni a Paradicsomban. Halleluja!
 

és 5 Ima Isten segítségéért

 

1. Ima az állhatatosságért
 
Szent Uram, köszönöm a kegyelmet. Kérlek, segíts, hogy túllépjek azokon az akadályokon, amelyek megbuktatnak, adj erőt és bölcsességet, hogy felnézzek, és meglássam a reményt, amely felé futok Krisztusban. Jézus nevében, úgy legyen!
 
2. Ima az önuralomért
 
Atyám, ma bocsánatot kérek minden negatív és ártalmas szóért, amit kimondtam. Nem akarok többé ilyen módon visszaélni magammal. Alakítsd át gondolataimat, és engedd, hogy megértsem, milyen csodálatos módon teremtettél engem. Változtasd meg a szokásaimat, hogy nyelvemmel reményt és kegyelmet mondjak az életemre. Jézus nevében, úgy legyen!
 
3. Ima Isten erejéért
 
Uram, köszönöm nagyságodat. Köszönöm, hogy amikor én gyenge vagyok, te erős vagy. Uram, az ördög ármánykodik, és tudom, hogy vissza akar tartani attól, hogy időt töltsek veled. Ne hagyd, hogy győzzön! Adj nekem a te erődből, hogy ne engedjek a csüggedésnek, a megtévesztésnek és a kétségnek! Segíts, hogy minden utamon tisztelettel legyek irántad! Jézus nevében, úgy legyen!
 
4. Ima, ha elégedetlennek érzed magad
 
Drága Uram, köszönjük, hogy csodálatos módon teremtettél mindannyiunkat. Köszönjük, hogy értéket adtál nekünk a Te szemedben. Segíts nekünk úgy élni, amilyennek Te egyedülálló módon szántál minket. Segíts, hogy törekvés helyett megmaradjunk, békességben és örömmel éljünk, mint Királyságod örökösei és Krisztus társörökösei. Jézus nevében, úgy legyen!
 
5. Ima Isten gondviseléséért
 
Drága Atyaisten, köszönöm az irántam való kimeríthetetlen szeretetedet, áldásaidat és jóságodat. Köszönöm, hogy hűségeddel irányítasz és átvezetsz a bizonytalanság idején, hogy felemelsz és magasra helyezel. Köszönöm a Szentírást, amely vigasztal és emlékeztet ígéreteidre, tervedre és gondviselésedre. Köszönöm, hogy elveszed a félelmeimet és aggodalmaimat, és emlékeztetsz arra, hogy segítségem Tőled jön. Segíts, hogy jó gondnok legyek, és bölcsen vessek. Krisztus nevében, úgy legyen!
 

 

 

 Forrás: Facts.hu