Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

INVOKÁCIÓ

2021-06-03

Felszabadulás a negatív tudati programoktól

szabadság 2.jpg
 
Kép: H. G. Leiendeker
 
 
FELSZABADÍTÓ INVOKÁCIÓ
 
( Az alábbi aktiváló formula a jelenleg érkező fénykódok és energiák integrálására szolgál, elmondhatod fennhangon vagy magadban.)
 
Drága Szeretett felemelkedett fénytestvériség, fény őrzői, angyalok és arkangyalok!
 
A Vagyok, aki Vagyok nevében, A Krisztus énem erejével kérem a gyémánt kristály fénykódok és a felemelkedést segítő égi energiák integrálását önmagam számára.
 
Kérem, hogy a kristály fénykódok és energiák hassák át létezésem minden síkját, külső és belső dimenzióimat, felsőbb és alsóbb csakráimat. Kérem, hogy tisztítsák meg fénytereimet a szellemi implantátumoktól, a negatív tudati programoktól és minden olyan felismert és fel nem ismert, de jelen lévő blokkoló, manipulatív, gátló lenyomattól, amelyek akadályozzák, blokkolják az isteni önvalóm kiteljesedését, az egyéni és kollektív felemelkedés folyamatait. Kérem, hogy a kristály fénykódok és a beáradó új energiák hangolják fel szellemi, lelki és fizikai, valamint energetikai fénytereimet és minden csakrámat az Isteni Szeretet Forrás fénymezejére és fényvalóságára, önmagam, az emberiség és minden érző lény javára.
 
A felemelkedést választom!
A szeretetet választom!
A szabadságot választom!
 
Így legyen! És már így is van!
 
Kérésem most megvalósul, teljes isteni erővel, az isteni szándékkal és isteni akarattal összhangban.
 
A felemelkedést választom!
A felemelkedést választom!
A felemelkedést választom!
 
A szeretetet választom!
A szeretetet választom!
A szeretetet választom!
 
A szabadságot választom!
A szabadságot választom!
A szabadságot választom!
 
A szeretet én vagyok!
 
Kérlek tegyétek teljessé és folyamatossá kérésemet az isteni szeretettel, szándékkal és akarattal összhangban.
 
 
Így legyen!
 
 
Köszönöm!
 
 
 
Írta: Aysha