Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A SZABADSÁGOT VÁLASZTOM

2023-05-27

Kérem a Fényt, az Igazság kardját, a Szabadság fényét

 michael kard 022.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

MINDENNAPI IMA

 

NAPI EGYSZER ÉRDEMES HANGOSAN ELOLVASNI 

SZÍVVEL LÉLEKKEL

 

A SZABADSÁGOT VÁLASZTOM

 

Kérem a Fényt, az Igazság kardját, a Szabadság fényét

Kérem a Fényt, az Igazság kardját, a Szabadság fényét, létezésem minden szintjén vágjon el, rezegtessen át minden alacsony rezgésű energiát a múltamban, jelenemben és a jövőmben is egyaránt.

Kérem valamennyi testem /fizikai és fénytesteim/ átkódolását, egy tisztább, magasabb szintű rezgéssel megáldott boldog életminőségre.

Kérem a gyógyításomat, és kérem, a Fénnyel Szerződésben álló égi Segítőimet, készítsenek fel a boldog kiteljesedésre.

A fény kiteljesedését választom!

A Kegyelem fényét kérem, járja át létezésemet, oldjon fel a fény minden alacsony rezgésű emléket, mely visszatart a boldog kiteljesedéstől. Kérem a Kegyelmet életemre, létezésem minden szintjére, kérem a fényt a családomra, honfitársaimra a magyarságra bárhol is vannak e világban.

A boldogságot választom!

Kérem a Teremtő Istent és Istennőt emeljen fel óvó karjaiban, hogy megpihenhessek, és kérem, oldozzanak fel minden önpusztító, önromboló programomat, kérem, gyógyítsák a Lelkemet, hogy beteljesíthessem küldetésemet.

Az egységet és az egészséget választom!

Kérem az Atyát és a Mennyei Anyát, nézzetek most rám, a fény gyermekére. Gyógyítsátok a múltamat, hogy szebb, boldogabb, fényesebb jelenben és jövőben élhessem az életemet, itt a Földön, és ott az Univerzumban.

Kérem a Gyógyító Fényt, oldozzon fel mind blokkot, láncot és kötést, mely visszatart a szabad életminőségtől.

A fényt és a szeretet választom!

Kérem a Szabadság Fényét, rezegtesse át testemet, lényemet, életemet.

Oldjon fel a Fény valamennyi fájdalmat, amikor önmagamat korlátoztam amikor a rabságot választottam.

Váljék fénnyé ami megbetegít, gátol, és elvonja fényemet.

Kérem most minden alacsony rezgésű programomat létezésem minden szintjén váljék fénnyé.

A szabadságot választom, a fény választom!

Kérem a Szellemi Segítőimet, az Angyalokat és az Égi Gyógyítókat segítsenek megszabadulnom minden emléksúlytól, régi lelki fájdalomtól és karmikus mintámtól. Miden ami régi, fájó és visszatart küldetésem beteljesítésétől oldódjon fel.

Vállalom életfeladatomat!

Legyen béke e világon. Őrzöm a fényt a szívemben. Tudom honnét jöttem és merre tartok, életemet a Fénynek szentelem. A fény vándoraként szóróm és viszem a fényemet, hogy másoknak is segíthessek. Vállalom küldetésemet,mert tudom, ezzel másoknak is segíthetek.

Áldás vagyok, áldás leszek, mert a fény őrzöm a szívemben.

Kérem az Univerzum Fénnyel szerződésben álló lényeit, a Mag népét, álljunk fel, ott ahol most vagyunk, és emelt fejjel, nézzünk szembe a Sorsunkkal.

Itt az idő, hogy vállaljuk küldetésünket. Kérem, a Fényt, az Atyát és az Anyát, készítsen fel életfeladatomra, áldjátok meg utamat és életemet, hogy másoknak is áldás lehessek.

Áldás az életem!

Fény vagyok, mert fényből vagyok. Az Istennő gyermekeként a mag népét szolgálva a felemelkedést vállalom, ezért elengedek minden olyan emléket, mely visszatarthat a felemelkedéstől.

Őrzöm a fényt!

Imádkozom önmagam életének megváltásáért, családomért, barátaimért, honfitársaimért, a Föld lakosságának gyógyításáért.

Kiteljesedem, és beengedem a fényt, hogy áldás lehessek mások számára is.

Legyen ez a nap áldott és kegyelemmel teli, mely begyógyítja a múltat és értelmet ad a jelennek s jövőnek. Legyen ez nap a fény születésének napja, itt bennem, életemben. Védem magamat és a fényt, elfogadom küldetésemet és a Szent Korona kódjai szerint felvállalom küldetésemet, hogy vállalásom szerint beteljesítsem életfeladatomat.

Kérem a Szent Koronát, a Pálosokat, minden olyan lényt, mely a mag népéért, küldetés tudattal és felelősséggel rendelkező Égi Segítőt, segítsék most a fény születését, itt és most énbennem. Segítsék a szabadulásomat, hogy felvállalhassam küldetésemet.

Miden, mely ezidáig hazug volt, minden sötétet és fájó megaláztatás emléke váljék fénnyé és égjen el, minden olyan kapcsolat, mely hátráltató számomra és a népemre, kérem, égjen el, mert a szabadságot választom!

Legyen az életem áldás! Legyen a magyarság népe a fény őrzője.

A szeretet fénye rajtam keresztül kiárad, hogy beteljesítsem feladatomat. Kérem a Táltosok népét, az Igazak népét, a Teremtő Tudatot emelje fel életemet a Fény szintjére, hogy küldetésem sikerrel járjon.
Megbocsájtom és elengedem ami eddig volt. A fénybe emelem arcomat, a Lelkem tüze most új utakra, tiszta utakra, a fény útjára kísér.

Megengedem a változást, hiszek a gyógyulásomban.

Én vagyok a mag, mely szárba szökkenve elhozza a fényt az emberiségnek. Én vagyok a tiszta fény, mely bevilágítja a sötétséget.


Én vagyok a tisztaság, mely segíti a szabadulást, én vagyok erő, mely felemeli és megtartja a tiszta kegyelmi fényt.
Itt az idő, hogy beteljesítsük feladatunkat.
Vállalom!


Beengedem és kérem Szent Lélek energiáját, segítse utamat, küldetésemet. Nyitott vagyok és befogadó.

Gyógyulok és gyógyítok. Tanulok és tanítok. Szeretek, mert ez az én igazi lényem.

Vállalom sorsomat, Népem felemelkedésére használom az erőmet. Őrzöm a fényt a szívemben, vállalom küldetésemet.

Készen állok életfeladatom beteljesítésére, kérem a Fény áldását, sorskódjaim és küldetésem beteljesítésére, áldjon és vezessen utamon.

Vállalom küldetésemet, felelősséget vállalok életemért, sorsomért, kérem az Ég áldását, hogy kinyílhasson Sorsom kódjai, a fényt választom, a felemelkedést választom.


Így legyen

 

michael 2.jpg