Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

SZENT IMÁDSÁG

2023-06-04

IMA A FÖLD FELEMELKEDÉSÉÉRT

  föld gyógyítás2.jpg

Kép forrása: Pinterest.com 

 

SZENT IMÁDSÁG

 

Szeretett Anya/Atya Isten/Istennő/Szent Szellem!

 

Kérek most egy megvilágosított, ragyogó, tiszta Fény- és Szeretethidat, egy Fényoszlopot, és kérem, hogy horgonyozzék le itt és most, a szent térben, ahol vagyok, a szent, gyógyító imám és a teljes bolygót átölelő, fényküldés szolgálatában, a béke ezen szentséges napján.

 

Hívom, kérem Isten szeretetét, fényét, védelmét és a legmagasabb minőségű áldását minden lény számára. Hívom Gaiát, és az ő szent vigyázóit, ősi őrzőit, hogy nyissanak meg alattam egy szent Földportált, hogy ez a Fényoszlop lehorgonyozhasson a Földanya kristályszívébe, kristálymagjába. 

 

Hívom az Angyalokat, Arkangyalokat és Megvilágosodott Jelenléteket a Fény Felemelkedett Síkjairól, hogy támogassák egy Fényportál megnyitását ebben a szent térben, hogy a segítségére legyen a béke érdekében végzett fény és szeretetküldésemnek, annak érdekében, hogy a fény és szeretet minden lény szívébe megmaradhasson. Hívom a Szent Anyát, hogy horgonyozzon le egy Isteni Szeretet-Templomot ezen a Fényoszlopon keresztül, és kérem, az Átlényegítő Ibolya Lángot, hogy emelje meg e szent tér vibrációját.

 

Hívom a Szent Szellememet, Krisztust, Máriát, Buddhát, és minden szentet, Bodhiszattvát, megvilágosodott mestert, hogy sugározzák át lényemen  a Kegyelem Univerzális Törvényét, a Szeretet, a Megbocsátás, az Egység, az Isteniség és a Karma Univerzális Törvényét, hogy ez is segítse isteni lényem igazi erejének, hatalmának megnyitását. Kérem az áldást és kegyelmet szívem, szívcsakrám aktiválásához megnyitásához, hogy képes legyek a világnak szétsugározni a fényt és szeretetet lelkem áldott szívének valódi hatalma, ereje által.

 

Hívok minden nemzetet, minden fajta embert, minden vallást és hitrendszert, hogy legyen megáldva az Átlényegítő Ibolya Láng által, és kérek egy, az egész világot átfogó Ibolya Láng Hullámot, és, hogy ez a hullám aktiválódjék a mai napon, minden résztvevő imája és fényküldése által. Kérem, hogy emeltessék el a félelelm amelyet az Emberiség egy része érez a Föld és az egész világ jövőjével kapcsolatosan.

 

Hívom a Föld összes félelemmel telt lelkének Isteni Jelenlétét és Felsőbb Énjét, hogy áldják meg ezeket a lelkeket, és nyissák meg a Koronacsakráikat , hogy fogadhassák az Univerzum fényét a fejük tetején keresztül, hogy tutadosságukban egy magasabb szintre emelkedhessenek, és szeretetet, pozitív valóságot sugározzanak, projektáljanak a világra  a Földanya és minden lény számára, és ezáltal békében élhessenek a jövőben.

 

Kérem a Szent Anya és Szent Atya áldását, kérem, hogy hozza el a kegyelem és gyógyulás kezét minden félelemben, zaklatottságban, aggodalomban élő léleknek, akik a világ sorsa, a Föld jövője, változásai felől, aggódnak a félelem alapú projekciók és próféciák következtében. Kérek 100 ezer Angyalt és 1 millió Mennyei Jelenlétet, hogy aktiválja az Emberiség Kollektíváját a kegyelem áldásával ezen a napon.

 

Küldjenek egy isteni szeretethullámot mindenkinek, és borítsák be energiatestüket szeretettel, hogy érezhessék a gondoskodást, a vígasztalást, a biztonságot, akárhol is, akármilyen élethelyzetben éljenek is, és áldják meg mindüket a tiszta szeretet energia sokkal magasabb szintű koncentrációjával, mint amilyet valaha is megtapasztalhattak. Lágyítsák meg az energiát körülöttük, és aktiválják minden lélek környezetét, hogy a félelem teljes elengedése érdekében megemelkedhessék a vibrációs szintjük, hogy most a félelemtől teljesen megszabadulhasson a testük, elméjük, és aurájuk.

 

Legyen minden akadály eltávolítva minden szívtől, akik most ezt a félelmet elengedik, és legyen minden akadály eltávolítva minden lélektől és testtől minden országból, minden közösségből, családból és otthonból, hogy végre megtalálhassák elméjük teljes békéjét. Minden akadály háruljon most el, hogy az az Emberiség hittel legyen a társadalom iránt, és egy új egyensúlyt hozhasson létre a Földanyával. Tartsuk meg ezt mindannyian az elménkben és projektáljuk, sugározzuk ezt szét, mint saját igazságunkat, hogy megtörténhessen ennek a megteremtése. Azok, akik megébredtek, akik a fényt hordozzák a szívükben, legyen mindig mosoly az arcukon, szabaduljanak meg minden meggyőződésől és félelemtől azzal kapcsolatban, hogy az Emberiség továbbra is egyensúlytalanságot teremt majd, vagy hogy a Föld nagyobb egyensúlytalanságot tapasztal meg az emberiség és a társadalom tettei következtében.

 

Most úgy döntök, hogy felajánlom az összes félelmemet, amelyhez eddig ragaszkodtam, bármilyen félelmet, aminek erőmet, hatalmamat alárendeltem, minden meggyőződést, amely szerint az Emberiség lerombolja a Földet, és bármilyen más hiedelmet vagy meggyőződést, amely szerint a Föld, mint isteni lény, nem képes regenerálódni, mert Föld Anya meg tud gyógyulni, egyensúlyba tud kerülni az isteni tervnek megfelelően.  Feladom most az összes félelmemet, és hívom Isteni Jelenlétemet, Felsőbb Énemet és összes felemelkedett tudatosságomat, hogy együtt fókuszáljanak velem a Földön való teremtés magasabb igazságára a Szent Anyával, Gaiával, és a Föld Szent Szellemével együtt.

 

Áldott Legyen, Áldott Legyen, Legyen Áldott Minden Lény!

Legyen Áldott a Föld!

 

 föld segítői másolata.jpg

Kép forrása: Pinterest.com 

 

Teljes szeretettemmel és áldással:

Qala Sri'ama