Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

11:11 PORTÁL

2022-11-07

A FELEMELKEDÉS ALKÍMIÁJA

kapu 11 11.jpg

 

11:11 PORTÁL

 

A FELEMELKEDÉS ALKÍMIÁJA

 

A 11 egy „mesterszám”, amely katalizálja a spirituális áttöréseket. 

 

 

A 11:11 Fénykapuban a szent Felemelkedési kódok kölcsönhatásba lépnek az agy neurális hálózatával és a többdimenziós DNS-sel, hogy hozzáférjetek a Szellem magasabb dimenzióihoz. 

 

Üdv ,
A Felemelkedés folyamatának nagy része magába foglalja a poláris minőségek egyesülését és az ellentétek kiegyensúlyozását, létrehozva a Koherens Egységmezőt! E lépések során egyesíted időtlen, örök éned minden aspektusát, a férfi/női részeidet, a szív/elme kapcsolatát és a lélek/ember, különböző aspektusait. Miközben harmonikus egyesülést építesz ki lényeden belül, koherens környezetet teremtesz a lélek számára, hogy alászálljon a testbe.


A plazma-foton fény nagyfrekvenciás életerővel táplálja a fizikai testet, amely revitalizálja az egészséges új sejteket. Lelked aranyfehér fénye megtölti emberi aurádat, az érző Forrás-tudatod beárad a DNS-edbe, újjáépíti a kristályos sejtszerkezetedet, aktiválja a szunnyadó lélekkódokat és tervrajzot, és regenerálja a fizikai testet. A Fény élő csatornájaként felemelkedsz a kiterjeszkedés, önkifejezés és megnyilvánulás magasabb és felsőbb birodalmaiba.

 

Az alkímia a spirituális megtisztulás és átalakulás ősi útja; a tudat kiterjesztése és a teremtő tudás fejlesztése a vizuális képeken, szimbólumokon és szakrális geometrián keresztül.

 

Az alkímiát átitatja a misztikum és a titokzatosság. Magában foglalja a kozmikus, éteri, ezoterikus szimbólumok rendszerét, amelyek képesek megváltoztatni a tudatot és összekapcsolni az emberit az istenivel.


Az ősi arabok jelentős mértékben járultak hozzá az alkímiához, beleértve a számok misztikáját. A középkori/reneszánsz korszakban az alkímia elterjedt a nyugati világban, és a kabbalisták, rózsakeresztesek, asztrológusok és más okkultisták fejlesztették tovább. Két szinten működött: a hétköznapi és a spirituális szinten. Hétköznapi szinten az alkimisták olyan fizikai eljárást kerestek, amellyel a közönséges fémeket, például ólmot arannyá tudták átalakítani. Spirituális szinten az alkimisták önmaguk megtisztításán dolgoztak, az egó én „alsó minőségének” átlényegítésével és a megvilágosodás „aranyának” elérésében mesterkedtek.


A modernkori alkimisták az ősi bölcsességet a szimbólumok és a látomások nyelvén keresztül alkalmazzák az energia átalakítását.

 

Az Aranykorban az emberiség megtapasztalja a Fénykódok alkímiáját, miközben visszatérünk az eredeti fényállapotunkba.

 

Jelenleg elmerülünk az átalakulási folyamatban, amely a lineáris idősűrűség 3D fizikai korlátait az „örök élet” világává alakítja át.

 

Az alkímiai ébredés során az elméd megnyílik a szent szimbólumokra, a numerikus mintákra, és olyan digitális sorozatokat vesz észre, mint a pl. 11:11 vagy a 12:12. Ha alkímiai szimbólumokat észlelsz, az elindítja a DNS sejtkódolását. A 11-es szám a fejlődő kettős hélixet és a férfi/nő szent egyesülést szimbolizálja.

 

Amikor a 11:11-et látod energiameződ az Új Föld idővonalához kapcsolódik és igazodik.

 

A 11:11 emlékeztet az eredeti Lélek küldetésedre, mint az Új Föld úttörője.


Az ókori alkimisták egész életüket a bölcsek kövének keresésével töltötték, és azt hitték, hogy az olyan vegyszer, amely a közönséges fémeket ezüstté vagy arannyá változtatja át. Az alkimisták a kémia és a kohászat tudományán és a misztériumiskolák ősi bölcsességén keresztül keresték a teremtés tudását, amelyet Izisztől és Thothtól örökítettek át. Az ősi misztériumiskolák a szent geometria ismeretét tanították, egy univerzális kódot és sablont, amelyen keresztül minden létrejön.


Az arany a tudat alkímiájának metaforája, a Fény aktív csatornája.

 

Végül a bölcsek kövének alkímiáját úgy értelmezték, mint azt a megkötő erőt, amely az elmét, a testet és a lelket egyesíti. Thoth szent smaragdtáblái feltárják az ember belső átalakulásának végső kimenetelét, az alsóbb én személyiségének átváltoztatását az Isteni Én (Krisztus Fény) aranyává.


November 11-én, pénteken a 11:11 Fénykapuban a szent Felemelkedési kódok kölcsönhatásba lépnek az agy neurális hálózatával és a többdimenziós DNS-sel, hogy hozzáférjetek a Szellem magasabb dimenzióihoz. A 11 egy „mesterszám”, amely katalizálja a spirituális áttöréseket. Továbbá ebben az évben az Uránusz által „hajtott” Skorpió-Bika fogyatkozások az evolúció kozmikus felgyorsulását indították el mindenkiben, aki magasabb tudást és képességet keres.

 

 


Szeretettel

Meg
Forrás
Fordítás: Aysha