Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

2:2:2:2 KOZMIKUS PORTÁL

2020-02-01

A FELEMELKEDŐ FÖLD éS MINDEN FÖLDI ÉLET SZÁMÁRA

001 föld angyal.jpg
Kép forrása: pinterest.com

 

CSATORNÁZOTT MEDITÁCIÓ A 2:2:2:2
PORTÁL MEGNYITÁSÁRA
 
"Jelentős fordulat következhet be e kulcsdátum után, mivel a Szellem mind jobban át fogja hatni a földi sík anyagát, így a Földön létező összes életet is."
 
"A fátyol felett összegyűlt felemelkedési energia most be fog áradni a fátyol alatti szintekbe, sőt belép a földi sík fizikai anyagába is – és ez nagy jelentőségű változásokat hoz a Föld további életében, természetesen így a rajta élő emberiség, illetve az ásványi, növényi és állati birodalmak életében is."
 
 

Üdvözöl a Testvériség!Érezd, ahogy körülvesz az energiánk – az Univerzumban bárhol valaha élt
felemelkedett mesterek energiája. Érezd, ahogy átjár, áthat minden szinten!
A fizikai tested legsűrűbb atomjaitól fel egészen az általad elérhető
legmagasabb spirituális szintekig! Érezd, hogy egy kicsit elidőzöl ebben az
energiában!


Majd fokozatosan vidd a figyelmedet a középső vezetékedre, mely a
fejtetődet köti össze a gáttal, mintegy neoncsőnyi vastagságban. Majd
indítsd el az áramlást a középső vezetékedben. Először lélegezz be
alulról türkizszínű, hűvös földenergiát, ezt fújd ki fölül
kilégzéskor, majd lélegezz be felülről fehér vagy aranyszínű mennyei
energiát, és kilégzéskor fújd ki lefelé!  Ezt a kettős ciklust ismételd
meg néhányszor, felváltva alulról és fölülről belélegezve az
energiákat – és érezd ahogy a csí-vezetéked (vagyis a középső
vezetéked) meghosszabbodik, egyre inkább kiterjed mindkét irányba. Lefelé
beleérhet akár a Föld kristálymagjába, felfelé elérhet akár egészen a
Napig. Eközben egyre vastagabbá is válik, mind jobban kiterjed. Lassan
magába foglalja az egész testedet. Ha csoportban végzed ezt a meditációt,
akkor vizualizáld hogy a csí-vezetéked fokozatosan összeolvad a
többiekével, és egyetlen közös, nagy kiterjedésű csatornát alkottok Ég
és Föld között.


Hívd most meg a segítőidet, mindazokat a magas spirituális lényeket,
fénylényeket, angyalokat, mestereket, felemelkedetteket akikkel szokásos
módon együtt szoktál dolgozni!

És most hívd be St. Germaint, a Hetedik sugár urát, és az ő Ibolya
Lángját, az Átváltoztató Láng energiáját, amely elégeti az összes
régi lerakódást és blokkot, és ezután csak az marad meg, ami értékes,
amire szükséged van és képes vagy a továbbiakban hasznosítani. Képzeld
el, hogy most valahol a középső vezetéked mentén benned is fellobban ez a
láng, majd lépésről-lépésre kiterjed, átjárja az egész testedet, aztán
az aurikus szintjeidet is!

Ha csoporttal dolgozol, imagináld, hogy az egész csoportot átfogja ez az
energia, az Ibolya Láng!


Tudatosítsd, hogy a 2020. 02.02. kulcsdátumot szerte a bolygón számos
csoport ünnepli meditációval.

 

Képzeld el, hogy ugyan így mindegyikben
fellobban az Ibolya Láng! Láthatod magad előtt a Földet, sok helyen
fellobbanni az Ibolya Lángot, majd ez az Átváltoztató Láng fokozatosan
körülveszi az egész Földet, és a Föld minden része megtisztul és
átalakul önmaga tökéletesebb verziójává, a legsűrűbb anyagi szintektől
felfelé a legfinomabb spirituális szintekig!


Az imaginációdban most lépj ki a kozmoszba, és – egy megfigyelő
részeddel - lásd kívülről a Földet!

 

Lásd, ahogy egyetlen hatalmas Ibolya
Lángban ég! Szükséges ez az előkészület mind a Föld, mind az emberiség
számára, csakúgy mint az egyes embereknek, hiszen jelentős fordulat
következhet be e kulcsdátum után, mivel a Szellem mind jobban át fogja hatni
a földi sík anyagát, így a Földön létező összes életet is.

Míg folytatódik az Átváltoztató Láng munkája, fordítsuk figyelmünket a
Föld körüli terekre! Továbbra is kívülről látva a Földet kövessük
figyelmünkkel, amint a Föld köré összegyűlnek a segítők a Kozmoszból!
Természetesen jelen vannak a földi planetáris hierarchia képviselői is.


Jelen van Gaia úrnő, és jelen van a szeretett Szanat Kumára,
Világkirályként, a Planetáris Logosz tisztségében. Jelen vannak a
(planetáris) hierarchia jelenlegi és korábbi mesterei , itt vannak a földi
angyali rendek, és csatlakoznak a társasághoz a Szoláris Arkangyali Liga
képviselői Kuthumi  Mester vezetésével.

Megérkeznek a Szoláris Hierarchia képviselői is, hiszen jelentős ez az
alkalom az egész Naprendszer, sőt a galaxisunk, a Tejútrendszer számára is.


Megjelennek az Ősi Mesterek és a Buddhák is, és nagy számban képviseltetik
magukat a Földről korábban felemelkedett civilizációk. Ezek a
civilizációk most a Plejádok csillagkép különböző csillagai körüli
bolygókon székelnek. Köszöntsük a most érkező reprezentánsokat, a
Naprendszer és a galaktikus hierarchia Mestereit! Megérkezik galaktikus
kvadrátunk kormányzója Miaman Nagyúr is a kíséretével. Nagy kitüntetés
számunkra, hogy személyesen is megtiszteli figyelmével ezt az eseményt.


E kulcsdátum – a 2:2:2:2 – a kettes szám vibrációinál fogva,
különösen alkalmas a női energiák beárasztására, hiszen a Föld jelenleg
is zajló felemelkedései folyamatának egyik legfontosabb lépése a férfias
és a nőies, a maszkulin és a feminin energiák kiegyensúlyozása hosszú
távra szólóan.

 

Ezek ugyanis együtt, egyensúlyban hatalmas vívmányok
teremtésére képesek.


Ránk irányul most a Galaktikus Hierarchia figyelme is, sőt a távolabbi
galaxisok is nyomon követik ezt az eseményt, hiszen sok szempontból
példaszerű a Föld felemelkedése, amely most újabb jelentős állomását
éri el, hiszen eddig a Földnek csak a fátyol feletti szintjeit járta át
teljesen a felemelkedési energia, ami 1987. augusztusa óta áramlik be újabb
és újabb hullámokban. A fátyol felett összegyűlt felemelkedési energia
most be fog áradni a fátyol alatti szintekbe, sőt belép a földi sík
fizikai anyagába is – és ez nagy jelentőségű változásokat hoz a Föld
további életében, természetesen így a rajta élő emberiség, illetve az
ásványi, növényi és állati birodalmak életében is.


föld béke Light-16 másolata másolata.jpg
Kép forrása: pinterest.com

 

A Szoláris Arkangyali Légió a Föld körüli térben - körülbelül két
Föld-átmérőnyi távolságban - kialakít most egy ikozaédert (ami egyike a
tökéletes geometriai testeknek).Az ikozaédert 20 darab egyenlő oldalú
háromszög határolja. Az ikozaéder egyik csúcsa az Északi Sark felett van.
Az ikozaéder minden csúcsában épp annyi arkangyali lény fogja továbbítani
az energiát, amennyi képes lesz fenntartani a formát és megfelelően átadni
az érkező energiahullámokat.


És amikor felállt ez az alakzat a Föld körül, odaáll mellé Gaia úrnő
és Szanat Kumára.  Köréjük felsorakozni a belső körben Dávid-csillagot
formálva az Egység-istennők, vagy Háromszoros Istennők: Mária Magdolna,
Jezabel és Guinevierre úrnők illetve a Háromszoros Férfi Istenek: Kuthumi,
St. Germain és Michael arkangyal. Köréjük gyűlnek a külső körben a
Szoláris Istennők vagy Napistennők.


A szertartás vezetője Szanat Kumára, mint a Világkirály, aki most Gaia
úrnőre néz, aki jóváhagyó bólintással nyugtázza, hogy minden készen
áll, kezdődhet a szertartás.  És most Szanat Kumára gyémántokkal kirakott
arany jogarával rámutat a Földre, és megérkezik az első kozmikus
energiahullám a Göncölszekérből, a Nagy Medve csillagkép hét
csillagából. Ezek a csillagok hordozzák a Föld számára a Mennyei Akaratot.


És sorra beárad a Mennyei Akarat mind a hét minősége, leírhatatlan éteri
színekben pompázva.

Megérkezik az Első Sugár energiája, mely mindig az új kezdetet hordozza. Ez
a szűkebb értelemben vett beavatási energia – Beavató Sugárnak is
hívják.

Belép az ikozaéder csúcsain keresztül a Föld terébe, mindegyiket éteri
fények és szakrális geometriai alakzatok leírhatatlan kavalkádja kíséri.
A Mennyei Akarat lehetővé teszi, hogy a Föld a saját felemelkedésének
következő fázisába lépjen, lehetővé teszi, hogy a magas Kozmikus Fény
és Energia beáradjon akár a legsűrűbb anyagi szintekre is, létezésének
új minőségére emelve az anyagot. Ez és a többi beáradás egyfajta
pezsgést, belső nyugtalanságot hoz az ikozaéder belsejében lévő térbe,
de addig folytatódik az adott hullám beáradása, amíg a belül lévő tér
homogénné és nyugodttá nem válik. Kövesd most imaginációdban ahogy
megtörténik ez első Beavató Sugár beáramlása, és érzékeld ahogy
áthatja az ikozaéder belsejében lévő tér szintjeit a legsűrűbbtől a
legmagasabbig.


Érkezik a Második Sugár, az Egység, a Szeretet energiája, mely megadja a
részek Egészben elfoglalt helyének látomását is. Ennek hatására az
ikozaéder belsejében ugyanúgy végbemegy a felpezsdülés majd fokozatosan a
lenyugvás – ezt is fantasztikus éteri fény- és formakavalkád kíséri,
melyben most más színek és formák dominálnak. Ezt a beáradást is kövesd
végig az imaginációdban!


És ehhez hasonlóan lezajlik a többi öt sugár érkezése és
integrálódása is: először jön a Harmadik Sugár, az aktív intelligencia
energiája, mely formákat hoz létre, hogy ezek tapasztalatain keresztül
tanulhasson a Forrás még többet önmagáról. Lásd most ennek beérkezését
és hatását!


És érkezik a Negyedik Sugár energiája, melyet úgy is neveznek, hogy
Harmónia a Konfliktusban, vagy Egység a sokféleségben. Érzékeld,
imagináld most ennek beérkezését! Lásd hatásait az ikozaéder belsejében,
melyben ott van a Föld, a lakóhelyünk, melyben minden általunk ismert élet
zajlik


 Aztán érkezik az Ötödik Sugár, melynek segítségével
hozzákapcsolódhatunk az Univerzális Elméhez, melynek révén a Forrás vagy
Isten megoszthatja veled a tapasztalatait.


És érkezik a Hatodik Sugár, melynek révén létrejön az egységed a
lelkeddel, a lényed többé-kevésbé halhatatlan – a Naprendszeren belül
aktív - szintjével.


És végül jön a Hetedik Sugár, mely lehorgonyozza az Isteniséget a
formákban, és így a Felső és az Alsó találkozik. Érzékeld,
tudatosítsd, hogy a Hetedik Sugár lehozza az energiák isteni szintjét a
fátyol alá, a sűrűbb szintekbe, melyek ezáltal szintén istenibbé válnak.

Vess most egy pillantást a Földre! Milyennek érzékeled? Vagy hogyan tudod
elképzelni?


És miután az Isteni Akarat sugarai átjárták a földi sík terét, Szanat
Kumára ismét Gaia úrnőre tekint – aki most is jóváhagyólag bólint:
érkezhet a következő, a második nagy hullám!


Szanat Kumára ismét a Földet magába foglaló ikozaéderre mutat
gyémántokkal kirakott arany jogarával, és érkezik a második nagy
energiahullám a Szíriuszról. Ez a fény is a Földet körülvevő ikozaéder
csúcsain keresztül hatol be a planetáris térbe. Az alakzat csúcsait alkotó
arkangyali entitások továbbítják az érkező energia- és
fényminőségeket.

 

földi angyalok 2.jpg
Kép forrása: pinterest.comA Szíriusz kék fénye, melynek árnyalatát Mária-kékként ismerjük,
behozza a Szeretet és Egység erős energiáját, a női energia legmagasabb
minőségeit. Gyakorlati értelemben ez az impulzus erősíti fel leginkább a
női energiákat, lehetővé téve a maszkulin és feminin fokozatos
kiegyensúlyozódását. Ez a hullám is először felpezsdíti az ikozaéder
belsejében lévő teret. Ez az impulzus érinti meg a legerőteljesebben a
fizikai anyagot, eléri az atomi szinteket, és beárad az atommagokba is.
Szimbolikusan kicsit kiterjeszti, kitágítja az atommagot, azt is áthatja a
szeretet és az egység energiáival – ezáltal az anyag, mondhatni
intelligensebbé válik. Az atomi szint után a hullám hatása végigvonul a
molekulákon, sejteken felfelé minden fizikai síkú anyagon.

 

Imagináld,
érzékeld ennek hatását a fizikai megnyilvánulás különböző szintjein!


Ahogy a szíriuszi energiahullámot követő pezsgés lassan elcsitul az
ikozaéderen belül, ez jelzi, hogy integrálódott a második hullám, és
befejeződik ez a beáradási fázis. Érzékeld vagy képzeld el, illetve ha
képes vagy rá valamilyen szinten tudatosítsd, hogy milyen hatással volt ez a
Földre, és a rajta és benne lévő életre.


Szanat Kumára harmadszor is Gaia úrnőre pillant, aki ismét jóváhagyólag
bólint – indulhat a harmadik hullám! Így a Világkirály jogarát ismét a
Földre irányítja, és érkezik a harmadik nagy energiahullám a
Sarkcsillagról. Az ikozaéder csúcsain keresztül ez is beárad a Föld
körüli terekbe és magába a Földbe, átjárja a belsejében
lévő teret, és így természetesen a Földön megnyilvánuló összes élet
hordozóit is.


Ez a  harmadik hullám nagyon erőteljes,  egyfajta pecsétként,
jóváhagyásként funkcionál, hiszen a Sarkcsillag a galaxis ezen
régiójában a lokális  Központi Nap szerepét tölti be, és így rajta
keresztül érkeznek be ebbe a szektorba a felsőbb impulzusok – ahogyan a
Naprendszerbe is a Napon keresztül érkeznek be a magasabb hatások. Az e
hullám által keltett pezsgés is lassan elcsitul. Az energiák teljes
lenyugvása előtt a Föld még kiküld egy válaszjelzést az Univerzumnak, egy
éteri fényfelvillanást, mellyel jelzi, hogy szertartás eredményes volt, a
beérkező energiákat teljesen feldolgozta és integrálta.

 

Lássatok,
érzékeljétek ezt a fény-felvillanást, és örüljünk együtt a Földdel!


Érzékeljük vagy imagináljuk a három egymás utáni impulzus hatására
bekövetkezett változásokat, tudván hogy valódi tartalmuk csak a
későbbiekben, akár évtizedek múlva fog kibontakozni. Láss most egy
pozitív jövőképet a bolygónk, és a rajta élő lények számára! Amikor
megvan, vetítsd bele ezt a Földbe.


Az ikozaédert tartó arkangyali lények kezdik összezsugorítani az
ikozaédert addig, hogy a csúcsai belesimuljanak a Föld felszínébe. A
továbbiakban ez az ikozaéder a Föld feminin rácsának részeként fog
működni. Lásd, érezd, képzeld el hogy ezután kiegyensúlyozódnak a Föld
felszínén és belsejében áramló energiák!


A szertartás záróaktusaként sorban megáldják a Földet a jelen lévő
mesterek és felemelkedettek. Megáldják a Földet a Hierarchiák tagjai és a
különböző angyali rendek is.


Az áldásosztás közben megköszönjük mindegyikőtöknek hogy ma részt
vettetek ebben a folyamatban, hogy ezt a lehetőséget választottátok. Ti
pedig köszönjétek meg a szertartás összes résztvevőjének és
tanújának, hogy megjelentek, közreműködtek illetve tanúskodtak a mai nagy
ünnepen. Veletek együtt mi is köszönjük, hogy elfogadták a Testvériség
meghívását az utóbbi évek legjelentősebb kozmikus portáljának
megnyitására.

Érezd meg önmagadban is az új minőségeket, hiszen a Te testedet is
átjárta az energia három hulláma, mivel a magas tudatosságú megfigyelő
részedet kivéve a folyamat során a tested és az aurád a Föld felszínén
időzött, és függőleges csatornaként tevőlegesen részt vett az energiák
lehorgonyzásában.


Lépésről lépésre a teljes fókuszodat hozd vissza a fizikai testedbe, térj
vissza a jelen idővonalába, csatlakozz a Föld régi és újonnan elnyert
energiáihoz, ugyanakkor még megtartva az ünnepi szertartás energiáit és
tapasztalatait. Kaptál egy aurikus leplet, mely jelzi hogy e szertartás
részese voltál, és ez megmarad az összes ezt követő földi inkarnációdra
is.És ezzel búcsúzunk tőled,MARADJ VELÜNK KAPCSOLATBAN!"

 

 földi angyalok.jpg
Kép forrása: pinterest.com

 

2020. január 30-án csatornázta Szigeti Antal (espavo.hu) Kecskeméten

Ez a verzió a 2020. február 1-jén készült re-channeling nyomán készült

A szerzői jog fenntartva – az anyag módosítatlan formában szabadon
továbbadható a szerzői jogi információ feltüntetésével