Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

2022

2022-04-20

A GLOBÁLIS ÁTALAKULÁS ÉVE

életfa 7.jpg

 

2022

 

A GLOBÁLIS ÁTALAKULÁS ÉVE

 

2022 az emberiség által eddig ismert legnagyobb globális átalakulás éve lesz.

 

Az idei év egészen más hangulatot áraszt, mint az előző kettő, ám a változások még korán sem értek véget.  2020 márciusa és 2023 márciusa között egy jelentős társadalmi átalakulás, tömeges ébredés és az emberiséget érintő drámai fordulópontokat hozó változások időszaka. Minden változik, a régi élet soha nem fog visszatérni a megszokott kerékvágásba, viszont szemtanúi leszünk az elkövetkező években az ismert világunk teljes átalakulásának.

 

Évről évre egyre több ember ébred fel, minden év ébredési hulláma nagyobb volt, mint az előző, 2022-ben várhatóan a legnagyobb lesz.

 

A beérkező fényhullámok tömegesen kezdik felébreszteni az embereket. Globális szinten felerősödnek a különféle csalások és globális manipulációk feltárásának folyamatai.

 

2022-ben a kozmikus erők, az asztrológiai összehangolódások és a naptevékenységek nagy hatású energiahullámokat fognak előidézni, amelyek óriási átalakulásokat fognak okozni az egész Földön. Ezek az energiák drámaian fogják megváltoztatni az emberek tudatosságát, arra fognak ösztönözni, hogy új döntéseket hozzunk, új megoldásokat keressünk és végrehajtsuk az egyensúly helyreállításához szükséges változásokat az életünkben és a világunkban.

 

A bolygó fejlődése új szakaszba léptett, 2022 pedig az emberiség által eddig ismert legnagyobb globális átalakulás éve lesz. Ez az átalakulás minden társadalmi struktúrát és rendszert érinteni fogja.

 

A beérkező magasabb rezgések miatt az ellenerők nem fogják tudni folytatni a korábban megtervezett "munkájukat". Lesz egy kulcsfontosságú esemény, amely megfordítja az folyamatok menetrendjét, 2022 közepe táján (vagy nyár végén) amely egy globális léptékben megvalósuló és közvetlenül látható eseménysor felbukkanását fogja eredményezni. Ez egy váratlan és meglepetésszerűen érkező történés lesz, amely teljesen meg fogja változtatni a világban zajló események menetét. Ez a globális esemény sorozat a pénzügyi és gazdasági rendszer teljes átalakulását fogja eredményezni. A kulcsfontosságú rendszerek átalakulnak, olyanok mint az egészségügy, az oktatás, a kormányzat, védelem és az állami szabályozás.

 

A következő hónapokban ezen esemény fizikai kibontakozását fogjuk tapasztalni.

 

A Globális Tudatfejlődési Mátrix új szintekre emel fel bennünket mivel az egyre erősebben beáramló energiák felszabadítják az emberek Szabadságvágyát és Igazságszomját. Az új tudatébresztő energiák célja egy olyan tudatossági szint létrehozása, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy megértsék, nem a rendszer elleni küzdelem a megoldás, hanem a rendszerből való kilépés és egy új valóság létrehozása.

 

A követő hónapok különösen azoknak az embereknek fognak jelenteni nagy kihívást, akik még nem működnek az Igazságban és az alacsony vibrációjú rendszereket, életkörülményeket és kapcsolatokat látják el energiájukkal.

 

Az élet bizonyos területein belül főleg szakmai szférákban sok ember arra a döntésre jutott, hogy elhagyja a régi munkahelyét. Sokan új lakóhelyet és életmódot választanak, hogy kiléphessenek a régiből és függetlenedni tudjanak a globális rendszertől. Az így kivont teremtő energia többé nem fogja táplálni a régi Mátrixot és új építő jellegű tevékenységekre fog irányulni. Ez egyben hozzájárul ahhoz, hogy a régi struktúrákban kialakuló energiahiány súlyosbítani fogja a káoszt és az elavult rendszerek összeomlását. A régi valóság 3. D mátrixa egyre nagyobb energiahiánnyal fog küzdeni, ami lecsapódik a fizikai szintre és különböző energiahiány válságokat fog okozni (gáz, benzin, áram stb.).

 

Végső soron az előttünk álló válságok új irányokba terelnek bennünket és konstruktív megoldások felé vezetnek el.

 

A szakmai migráció az egészségügy, oktatás és szociális ágazatok területein lehetővé teszi az új és alternatív modellek létrehozását.  Ez teljesen új szociális, oktatási egészségügyi megoldásokat fog teremteni mindenki számára.

 

Minden új magasabb szintű struktúra, amely az Új Föld evolúciós ívéhez igazodik, az egység tudat és a szeretet minőség alapjaira kell hogy épüljön, ám ehhez az embereknek félre kell tenniük az önzőséget, anyagiasságot és a profitorientáltságot. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen sokaknak meg kell élniük bizonyos válságokat, amelyek kimozdítják őket a megszokott keretekből és a komfortzónából, felébresztik a tenni vágyást és a segítőszándékot. Ezért ez év bővelkedni fog ezen tanító és motiváló tapasztalatokban, egyéni és kollektív szinten egyaránt.

 

A nehézségek vagy ledöntenek és megsemmisítenek, vagy kiemelnek és kihozzák a legjobbat. Azon emberek, akik az Igazságot és az életet választják, nem félnek a változástól, és kilépnek a régi rendszer rabszolgaságából, mert Szívük Igazságában élnek.

 

Minden olyan döntés, amely az Igazságon alapul, szívből jön és összhangban van a magasabb értékekkel, jelenleg az Új Föld Teremtő Fénytervét támogatja.

 

A rendszerből való kilépés folyamata fokozatos lesz. Először az új utak úttörői lépnek, azok, akik elég innovatívak és nyitottak ahhoz, hogy új lehetőségeket keressenek és teremtsenek. Ezután azok, akik kényszerből változtatnak, de elég merészek ahhoz, hogy feltalálják és felvállalják magukat. Utána pedig sokan fogják követni ezeket a tendenciákat.

 

Sokan dolgoztak az elmúlt években és hónapokban azon, hogy új alapokat teremtsenek, az előttünk álló időkre, ők nagyon sok embert fognak tudni átsegíteni, példamutatással vagy konkrét megoldásokkal.

 

Most nagyon sokan fognak munkahelyet és lakóhelyet változtatni és új utak felé indulnak el.  Minél többen hozzák meg ezt a döntést, annál könnyebb lesz a többi embernek. Azonban a kulcs itt az, hogy az lélekterveddel összhangban cselekedj, a saját Szíved Igazságára alapozva nem pedig a számító elmestratégiája szerint, amikor meghozod ezeket a döntéseket.

 

A következő hónapokban, években sok régi szakma szükségtelenné válik és rengeteg új munkakör alakul ki, alkalmazkodva a globális átalakuláshoz. Mindenki, aki a növekedést választotta, meg fogja találni a teremtő energiáinak leginkább megfelelő hivatást és megkapja az új teret ahhoz, hogy kinyilvánítsa a legmagasabb potenciálját, a Személyes Mesterségének kibontakozásához.

 

Az elmúlt két év folyamán nagyon sok ember ébredt fel, akik eddig csakis a saját világukat építették, de a fennálló helyzetek miatt elhatározták, hogy tenni szeretnének valamit. A következő időszakban olyan emberek lépnek be a felemelkedés aktív társteremtői folyamatában, akik képesek információkat terjeszteni, embereket összehozni, jó szervező és vezetői képességekkel rendelkeznek. Ezek azok a kulcskompetenciák, amelyekre a változó valóságnak most szüksége van. A fényhullámok áradása felébreszti az embereket, hogy kifejezzék igaz valójukat ezért sok ember a következő hónapokban olyan döntéseket fog hozni, amelyek teljesen megváltoztatják az életüket, és olyan elhivatottságot választanak a Szívük Igaz vezettetése szerint, amely teljesen eltér a jelenlegi szakmai tevékenységi körétől. 

 

Az emberek tömeges kiáramlása a rendszerből súlyosbítani fogja a káoszt és a meglévő struktúrák összeomlását. A váltás erőteljes természete ellenére meglepően nyugodt és gördülékeny lesz. Az Új Föld mátrixa nem támogatja a harcot, hanem a szeretetet, a békét és a harmóniát. Ezért bármit is mutatnak a tévében, ami a háborús helyzetekre vonatkozni, jelenleg nincs bejegyezve a kvantum térben a III. világháború kirobbantása, a félelemkeltés a cél, hogy extra energiához jussanak és gazdasági reformok megvalósítása. Tehát ebben az évben a pandémiás félelemkeltést, a politikai csatározások, a hadászati harckészültség és végső soron a pénzügyi és ellátó rendszer átalakítására irányuló gazdasági lépések fogják felváltani.

 

Folyt. köv.

 

Írta: Aysha