Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

2022

2022-04-20

A RADIKÁLIS VÁLTOZÁSOK ÉVE

5 d dimenziókapu.jpg

 

2022

 

A RADIKÁLIS VÁLTOZÁSOK ÉVE

 

A Föld transzmutációja új szintjére lépett és a radikális átalakulás már a küszöbön van.

 

2022-ben a finom síkon minden háromdimenziós rendszer és struktúra össze fog omlani. Az új energiák lerombolnak minden régi megmerevedett struktúrát.

 

Azok a keretek, amelyekben éltünk és amelyeket a kényelmes alapot adtak az élethez, amelyek stabilitást, napi rutint, bizonyos típusú kapcsolatokat, szerepekkel, életmódot, a szokásokat, hagyományokat és a rituálékat adtak, szétesnek.

 

A társadalmi konstrukciók ugyanolyan mozdíthatatlannak tűntek: otthon-munka-haza; oktatás - munka-család - gyerekek - nyugodt öregkor; hobbi-érdeklődés-költekezés stb. És most mindez, mélyen legbelül, megrendül, összeomlik, kimerült erőként eltávolodik a földi síkról. Minden stagnáló, sűrűsödött energia és minden, amit ez hozott létre, már nem felel meg az új 4D/5D tér kisugárzásának és tulajdonságainak.

 

Ezért 2022-ben komoly kihívásokkal kell szembenéznünk!

 

Szükség lesz arra, hogy szakítsunk, ELENGEDJÜK azt, amihez annyira hozzászoktunk, ami a stabilitás és a kényelem illúzióját adta nekünk

Alkalmazkodnunk kell majd az életünk eseményeinek gyors és hirtelen változásához, meg kell tanulnunk bízni a szívünkben.

Ha ellenállunk ennek a folyamatnak, nehezebb lesz számunkra, mert a nyomás minden oldalról fokozódni fog.

Nem tudunk többé fenntartani egy olyan kapcsolatot, ahol a szerepek egyszer és mindenkorra kifujtak és minden résztvevőt kielégítettek.

A mélyen gyökerező szokások meglazulnak. Még otthon is, ahol az életmód minden családtagnak megfelel, annak normális menetét váratlan események, váratlan viselkedés és új érzelmek fogják megzavarni. Régi meg nem élt, fel nem oldott érzések és állapotok törnek majd ki, hogy távozzanak.

 

Haladás van tovább előre és felfelé.

 

Sehol nem lesz békés égbolt, mert minden szükségtelen energiát ki kell vonni, és már most is aktívan eltávolítják a Földről.

 

Gaiának fel kell szárnyalnia, és a Társteremtők nem engedik fel a gépre felesleges poggyásszal.

 

Korábban a bolygótér egészében megtisztult.  A 2022-es évben a tisztítás mindannyiunkat egyénileg fogja érinteni.

 

Jobb önként megválni attól, ami halálra van ítélve, mint megpróbálni megtartani, ellenállni és megnehezíteni az életünket.

Érdemes arra fordítani az időnket, hogy az energiák, események, helyzetek, érzelmek általi SZÖRFÖZÉST elsajátítsuk.

 

Alkalmazkodni kell ahhoz, ami megnyilvánul, és nem minden maradék erővel és idegszálammal ragaszkodni a régi szokásokhoz, érzésekhez, gondolatokhoz, cselekedetekhez, attitűdökhöz, életmódhoz!

 

Igen, jól érezzük magunkat, ha szilárd talaj van a lábunk alatt.

Nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy egy olyan deszkán álljunk, amely meredek hullámokon rohan át.

De ez a készség egy új kor, egy új dimenzió emberének tulajdonsága.

 

A mozgás, a fordulók megtétele, az egyensúlyozás, a manőverezés, a stabilitásunkért való felelősség, az elfogadás és elengedés, az újhoz való alkalmazkodóképesség, az érzések könnyedsége...

Már nem kell állandóan a régi "silóinkban" maradnunk.  Ez az, amit ma el kell sajátítanunk.

 

Ha megtanulunk megválni attól, amire már nincs szükségünk, új energiák szabadabban lépnek be, és töltenek be minket és a terünket

Miután megszabadultunk az életünk régi törmelékeitől, újjászületettnek fogjuk érezni magunkat, és képesek leszünk elkezdeni alkalmazkodni a 4D/5D Földön való élethez.

Ez akaratlanul is elszakíthat minket a világ és a társadalom külső eseményeitől.  Mindenki számára ez a legjobb lehetőség, és segít az életünkre összpontosítani.

 

Ami körülöttünk történik, az csak a háttér és a tükörképe az egyéni és bolygószintű tisztulásunknak.

 

A belső egyensúly fenntartása, a béke, az önmagunkra való figyelem, az új képességek és lehetőségek elsajátítása - ez az, ami segít átalakítani minket, másokat és a Földet.

 

2022-ben minden háromdimenziós rendszer, és struktúra ÖSSZEOMLIK

 

A keretek és állványok darabról darabra fognak lebomlani, felszabadítva minket.

Mi magunk építettük őket, belepréselve magunkat kapcsolatokba, helyzetekbe, állapotokba, beállítva életünk szabályait, szokásainkat, hagyományainkat stb.

Mindez a rólunk és a világról alkotott torz fogalmak, jelentések, elképzelések alacsony rezgésein nyugodott.

 

Ezek a keretek elhomályosították a valódi világot, elválasztottak minket egymástól. Most végre szembe kell néznünk a belső valósággal.

 

A felemelkedő Föld energiáiban ez nem lesz könnyű, különösen azok számára, akik korábban figyelmen kívül hagyták a változásokat, és most sem fogadják el azokat.

De az új energiákat és információkat már nem lehet majd semmiképpen sem nem észrevenni, mert most már erőteljes áramlásaik mindenkit elérnek.

 

A negyedik dimenzió magas frekvenciái most minden oldalról ránk zúdulnak.

 

Sajnos, még azok számára sem, akik tudatosan alakulnak át, ezek a frekvenciák nem mindig alkalmazkodnak zökkenőmentesen a fizikai testünkhöz.

Egy tisztuláson kell átesnünk, amely különböző mértékű fájdalmat okoz, attól függően, hogy mennyire szennyezettek a gondolataink, érzéseink és viselkedésünk.

De meg kell tennünk. Mindenkinek, aki a Földön marad az Átmenet alatt, alkalmazkodnia kell a magasabb energiákhoz.

 

Az ellenállás hasztalan! 

 

Egyesek dolgoznak önmagukon és magas rezgéseket visznek be a testükbe, mások elmaradnak, és vannak, akik pedig egyáltalán nem akarnak változtatni semmin az életükben.

Sokan ellenállnak a Magasabb Tudatosságnak, blokkolják magukban, vagy elutasítják azt.

Ez szokatlan számukra.  Ennek eredményeként a testük konfliktusba kerül és megbetegszik.

Vannak, akik egyáltalán nem reagálnak a magas frekvenciákra.

 

A tisztulásokat türelmesen kell fogadnunk.

 

Ne hibáztassuk az Égi családunkat, a Segítőinket!

 

Ők csak egy nagyon fontos szolgálatot teljesítenek felénk, kis adagokban folyamatosan tisztítanak minket, és nem engedik, hogy a mérgező energiák stagnáljanak és megtelepedjenek bennünk, lerombolják a blokkokat és a negatív programok felhalmozódásait. Rendszeresen összehangolnak és kiegyensúlyoznak minket, megnyitnak az új kvantumáramlások érzékelésére.

 

Néha átmeneti fizikai vagy érzelmi kellemetlenségeket okoz nekünk. Az ilyen megnyilvánulások azonban jó jelek.

 

Ez azt jelenti, hogy a régi 3D-s kódokat új, négy- és ötdimenziós kódokkal helyettesítjük.  Sokkal rosszabb számunkra, ha ez a helyettesítés nem történik meg.

Az új 4D /5D kódok először a tudatalattinkba töltődnek be, majd a négy alsó testben - fizikai, éteri, asztrális és mentális - adaptáción mennek keresztül.

Ez szükséges ahhoz, hogy magasabb potenciált hozzunk létre és tartsunk fenn a testünkben.

 

Így történik a régi energiák fokozatos eltávolítása és kiszorítása, és újakkal való felváltása.

 

Saját Lelkünk magasabb aspektusai alakítanak át bennünket. Felsőbb Énünk strukturált energiája belép az alacsonyabb szintekre, és testünket a negyedik és ötödik dimenzióba való átmenethez igazítja.

 

Valakinek a csere könnyű, valakinek nehezebb.  Mindannyian különbözőek vagyunk.

 

 

 

Lev