Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A BÁTORSÁG AJÁNDÉKAI

Az október 6-án érkező energiahullám

Az október 6-án érkező energiahullám  - enyhítendő a világban
eluralkodó félelmeket – a bátorság megújult minőségét hozza el,
illetve felerősíti, aktualizálja azokban, akikben már most is megvan.

Az emberiség modern kori történelmének legjelentősebb kihívásaival néz
szembe, melyek kezeléséhez jelentős aktivitásra, kezdeményezőkészségre,
az új megoldásokra való nyitottságra van és lesz szükség már a
következő néhány év során is. Az angyali seregek most mindenki számára
elhozzák a bátorság magvait, hogy azok minél hamarabb szárba
szökkenhessenek, meghátráltatva a mindent egyre inkább elborító félelmet
és passzivitást.

Sokakban megvan már alvó állapotban a bátorság magja, őket bátorítani
kell, hogy ez az alvó mag felébredjen. Sokkal több egyéni kezdeményezésre
és aktivitásra lesz szükség, mindenki képes valamit hozzátenni a világunk
jobbá tételéhez. A félelem, a bezárkózás, a kormányzatokba vetett –
legtöbbször alaptalan – bizalom leszoktatta az egyes embereket, csoportokat
sőt az egész emberiséget az egyedi ötletek megvalósításáról (sőt
sajnos már a felvetéséről, vagy egyáltalán az azokról való
gondolkodásról is). A spiritualitásunk megélésének egyik eszköze is lehet
a „világmegváltó” új ötletek gyártása, melyek jelentősen
túlmehetnek a kreatív közösségi médiás posztolásokon. Szükség van és
lesz a közeljövőben a frissességre, a lendületre, a felmerülő problémák
és feladatok  újszerű és egyedi megoldására.

Ez a most érkező energiahullám felrázza kicsit az egész emberiséget.
Érdemes az alapkérdésekre adott „mozdíthatatlannak tűnő” eddigi
válaszokat is újra végiggondolni, egyáltalán nem biztos hogy a
konszenzusosnak tűnő válaszok jelentik a legjobb megoldást a kihívásokra.
Segít most az univerzum új kérdéseket feltenni, és a rég megválaszoltnak
tűnő kérdésekre is újszerű – néha meghökkentő – válaszokat
produkálni.

Kuthumi ezt mondta a 2010-es 10:10:10 kulcsdátum alkalmából:

„A belső hitelesség segít kiaknázni személyes bátorságotok és erőtök
mélyebb erőforrásait. A személyes bátorságnak és erőnek ezek az
erőforrásai arra ösztönöznek benneteket, hogy olyan lépéseket tegyetek
meg, amelyeket a múltban lehet, hogy fontolóra sem vettetek, valójában arra
ösztönöznek, hogy vállaljatok kockázatot, ami fontos, mert ezzel
tágítjátok ki személyes határaitokat, ennélfogva kifejlesztitek vele
önmagatok nagyobb tiszteletét.  Ha önelégülten komfort zónátokban
maradtok, azzal nem sok minden változik. Gyakran hallhattátok, hogy botorság
valakitől másféle eredményre számítani, miközben mindvégig ugyanazt
teszi, igazából egyenesen nevetséges még csak foglalkozni is ezzel az
elképzeléssel, vagy hogy ebben az elképzelésben lenne valami igazság, úgy
értem, hogy ugyanazon mintákat végigjátszva más eredményre várni.

Mostanában nagy súlyt fektetünk arra, hogy lépjetek előre, hogy öleljétek
magatokhoz az életeteket a bátorság, a motiváltság, a tisztelet és akár
az arcátlanság mélyebb szintjein, ami révén beláthatjátok, hogy a
távolság áthidalása a régi és az új világ között nem is annyira
félelmetes, mint amilyennek eredetileg tűnt. Vagányság kell hozzá, furcsa,
vad, bogaras, excentrikus emberek, mint amilyenek ti is vagytok, hogy
kiássátok az alapokat, hogy egyenesbe hozzátok, elfogadhatóvá tegyétek
olyan fokig, hogy mások is megláthassák, mi található a komfort zónák
határain túl, ha szabad így mondani, a korlátozott igazságok világán
túl.

Az igazságotok eltérhet a többiekétől, ám a kollektív igazság abban az
értelemben, ahogy az élet változik, hasonló szálon fut. Senki sem
tagadhatja, hogy az élet utazása átalakul mostanában, a változás az a
kulcs esszencia, amiről mostanság minden szól. Ez megérinti az élet minden
aspektusát, az élet valamennyi birodalmát és a most sorra kerülő
Felemelkedési Hullám magával hozza a fény olyan erejét, ami még több
akadályt dönt le, sokat elmos a régi törmelékből, amit sokan a hullám
csúcspontjaként tapasztalnak meg, míg mások számára ez olyan érzést
kelthet, mintha félre lennének söpörve, mert nem tudják, merre tovább.
Néhány azt érezhetik, hogy megfulladnak, megint mások sikítoznak
örömükben, mert imádják a vad iramot. Függetlenül attól, hogy minek
tapasztaljátok meg, a változás itt van, annak az eredménye, ami most jön
létre.”

Szóval használjátok ki a hatodikán érkező fontos stimulust, majd 7-én
tegyetek valami olyat, ami konkrétan is behozza a világotokba ezt az új
minőséget.

Nehéz időszak következik, szükség lesz mindannyiunk hozzájárulására,
hogy visszatérhessen az emberiség eredeti fejlődési tervhez.

Élvezzétek az utazást!

 

 Írta: Szigeti Anti - Espavo