Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A FELSZABADULÓ LÉLEKFÉNY ERŐ

2023-11-15

A láthatatlan lelki síkokban hatalmas felszabadulás történik

istennő i energia.jpg

 

A FELSZABADULÓ LÉLEKFÉNY ERŐ

 

A kollektív térben az emberi árnymezők megtisztítása zajlik. A transzformáció a mélylélek síkján történik. A tisztító energiák először kiemelik, aztán szembesítik az egyént azzal, amit ideje elengednie vagy átalakítania. Minél jobban ellenáll valaki annak, hogy önként elengedje azt, ami már nem szolgálja létét, annál nagyobb belső ellenállással találkozik, ami káoszhoz vezet. Az emberi világban egyre erősödik a negatív érzelmi salak kivetülése, ezért az agresszív viselkedés, idegesség és a kollektív elmebaj fokozódik. Érdemes fokozott éberséggel, magasabb nézőpontból, megértő szeretet szemszögéből figyelni a külső valóságot, mert így nem fog magával rántani a mélységbe.

 

November mindig a mélységek átlényegítéséről szól. Minél tudatosabban néz szembe valaki a belső világának árnyékaival, annál könnyebben tudja átalakítani, feloldani és elengedni lényének sötét részeit.  

 

Sok ember most szembesül tetteinek karmikus hatásaival, ami már fizikai síkban mutatja meg számára tetteinek következményeit. Ki mit vetett, azt aratja.

 

---

 

Ezen idő ciklus a karma lezárások és a sorsrendezés lehetőségét hordozza, hogy elengedhessük mindazt, ami már nem szolgálja a fejlődésünket és nincs összhangban a lélek fénytervével. Eljött az ideje annak, hogy felszabaduljunk a régi kapcsolatok karmikus kötelékeitől és érzelmi fájdalmaitól.

 

A jelen időszak sorsformáló erői a legmélyebb rétegekből hozzák felszínre a megoldatlan karmikus problémákat és elnyomott lelki fájdalmakat. Nagyon mély belső átalakulás zajlik most bennünk, hogy lezárhassuk a múltat és kioldhassuk az alacsony rezgésszinten tartó részeinket.

 

Az emberi szinten végbemenő konfliktusok és válságok, a mélyben megbúvó rejtett okokat tárják fel, hogy felismerhetővé váljon mindaz, amit ideje elengedni és feloldani. Ahhoz, hogy eredményesen tudjunk megoldani a mostani időszakban kibontakozó próbatételeket, fel kell oldanunk a negatív érzéseket, túl kell lépnünk a berögzült karmikus mintákon és el kell engednünk a lelki terheket, amelyek a múlthoz kötnek és a szenvedés létköreiben tartanak bennünket.

 

Belső átlényegülésünk lényege, hogy tudatosan változzunk, lélekerőből emelkedjünk és szívből teremtsünk. Fel kell nőnünk önnön magunk magasabb létvalóságába, mert csak így tudunk eredményesen túljutni a mostani energetikai váltáson, amely egy új paradigmába emel fel bennünket.

 

---

 

A láthatatlan lelki síkokban hatalmas felszabadulás történik, hogy az emberiség visszanyerhesse eredendő isteni potenciálját. Pont ezért zajlik a fizikai síkban ekkora nagy erőráfordítással a figyelem elterelés, lehúzás és ártó hatások szétterjesztése. A felemelkedés és az emberiség felszabadítása megállíthatatlan. Az új a káoszból születik, a válságok kimozdítják az emberi tudatot a megszokott mederből, az igazságok feltárulása pedig megnyitja a szemeket. Sokan vannak ledermesztve a folyamatos félelem kampányok miatt, de szerencsére egyre több ember döntött úgy, hogy hátat fordít a Világ-cirkusznak és inkább a saját lelki fejlődésére koncentrál. A változások megállíthatatlanok, az emberiségnek tovább kell lépnie, az eddigi életvitel, amely el lett fogadtatva mint „norma”, már nem maradhat meg az új energiákban.

 

Tanúi vagyunk a régi patriarchális világ haláltusájának, vergődése és kínlódása a pusztítás agressziójával társul.

 

Ez a régi világuralmi rendszer az emberi szenvedésen, félelmen, háborún, nők lealacsonyításán, manipuláción és hazugságokon alapult, amely minden szinten életellenes programokat futtatott. Minden aspektusa ezen romlott rendszernek, amely a régi föld valóságát fenntartotta össze fog omlani és fel fog oldódni az ISTENNŐ fényében.

 

A NAGY ISTEN ANYA SZERETET FÉNYE OLVASZTJA FEL, MERT Ő AZ ANYAG ÁTALAKULÁSÁNAK, A HALÁLNAK ÉS AZ ÚJJÁSZÜLETÉSNEK A TRANSZCENDENS EREJE.  

 

Jelenleg korlátlan mennyiségben vesz  bennünket körül ISTEN ANYA FÉNYE, amely meggyújtja bennünk a hit lángját, visszahozza a reményt és a szeretet átölelő energiáival magával emel.

 

Az Istennő általa tudunk kiemelkedni a Régi Föld paradigmájából és felemelkedni az Új Föld szeretetegységének arany fényébe. Így születhetünk újjá lélekből és fényből az isteni szeretet által.

 

 

Aysha