Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A KIEMELKEDÉS TUDATOSSÁGA

2023-10-06

A pusztító és felfelé emelő erők munkája

medi tudat fény 4.jpg

 

A KIEMELKEDÉS TUDATOSSÁGA

 

Szélsőséges időket élünk, egyszerre tombol világunkban a sötétség erőinek lebontó hatalma és bontakozik ki az új kor hajnala, mely terjeszkedő fénnyel magával emeli az arra nyitott embereket. Az átalakító energiák nagy nyomással hatnak az érzelmekre, egyesek megkeményednek, úgy védekeznek, hogy lezárják a szívüket, az érzelmeket, a szeretet képességét, az együttérzést, a közösségi szellemet, a segítőkészséget. Mások viszont sokkal magasabb szintre emelik érzésvilágukat, szívük egyre mélyebben nyílik meg a szeretetre, mások iránti segítségnyújtásra, az élet szépségeinek megélésére.

 

Az érzelmileg megnyíló, tisztaságukat megtartó, lelki életet kibontakoztató, szellemileg emelkedő emberek egyre inkább egymásra találnak, hogy szívükben fogant új világot építhessenek.

 

A szakadék a két tábor között egyre mélyül, a szétválasztódás a fizikai síkban zajlik, szétszakadnak családok, házasságok mennek tönkre, ember csoportok esnek szét, régi barátságok érnek véget.  És mindeközben új szövetségek szövődnek, lélektársak találnak egymásra, ikerlelkek egyesülnek és értékes emberi kapcsolatok jönnek létre a magasabb értékrend és célok megvalósításáért.

 

Most az utolsó idők azon éveiben vagyunk, ahol a sötét pusztító erők uralják a világot, a tudatos gonosz térnyerése az élet számtalan területén végzi pusztító munkáját. Sok ember oly mélyre süllyedt a sötét energia tengerében, hogy a fény legapróbb jeleit sem képes észrevenni. Üres és ködös tekintetük jelzi, hogy lelküktől oly nagyon eltávolodtak, hogy pusztán anyagi formái az emberi létnek, mert, hit, remény, szeretet és lelki fény nélkül kóborolnak a világban.

 

A jó szándékú, tiszta lelkű és szeretetet megőrző emberek számára rendkívül nehéz végignézni e világromlást és a tömegek veszendőbe való menetelését, tudván, hogy sokuk számára már nincs menekvés. Mindemellett eltűrni az igazságtalanságokat, hazugságokat és kegyetlenségeket, amelyeket szellemi sötétségük terjeszt, embert próbáló ebben az időben.

 

Mindazon történések, amelyeknek tanúi vagyunk az utolsó idők megpróbáltatásainak eseményei, amikor a lefelé húzó sötét pusztító erők és felfelé emelő tiszta energiák egyszerre fejtik ki hatásukat.

 

Az egyik tombol és nagyon látványos, a másik finom és rejtve működik, mindeközben a láthatatlan isteni rendező erő szelektál szétválasztva a „ konkolyt a búzától”.

 

Minden kihívás, nehézség, próbatétel, amelyet e veszendőbe rohanó régi világgal való konfrontáció által élsz meg a tisztulást, a felszabadulást és az emelkedést szolgálja. Mert csak azon részeidet ragadhatja meg, amelyek szövevényes kapcsolódásban vannak azzal, aminek lejárt az ideje. Így rájössz, hogy új utakat kell találnod, ki kell emelkedned a tarthatatlan helyzetekből, le kell zárnod a régit és el kell engedned azt, ami visszatart a felemelkedésben.

 

Amíg a pusztító és felfelé emelő erők fizikailag egy világban vannak, addig az emelkedettebb lelkek csak úgy tudnak védekezni, hogy kitisztítják és kidolgozzák magukból az alsóbb minőségeket, energiákat és tulajdonságokat. Így pedig a rezonancia törvénye szerint már nem fog tudni hatást gyakorolni az életükre az alsó világokból ható lehúzó erő.

 

Az élet eseményeinek szélsőséges és provokáló helyzeteiben mutatkozik meg, hogy ki mit ért el a felkészítés időszakaiban, hová tart és milyen értékeket hordoz magában. Ezek nagyon nehéz idők sok ember számára és sokan igen súlyos helyzetek elé kerülnek, amelyekkel csak akkor tudnak megbirkózni, ha eddigi önvalójuk fölé emelkednek. 

 

Az ego által felépített mentális kivetüléseket, amelyek álarcként palástolták el a valódit már nem lehet fenntartani, mert a beáradó fény mindent lebont, felszínre hoz és láthatóvá tesz.

 

Véget ér az EGO világa, a SZÍV korszaka jön, ahová csak az tud belépni, aki ismeri a szeretet törvényét és éli is azt.

 

 

Írta: Aysha