Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A FÉNY MESTERÉVÉ VÁLÁS

2022-11-03

Michael arkangyal tanítása

 

miki meto.jpg

 

Michael arkangyal tanítása

 

A fény és igazság, amely fellobban, az Új Föld tudatosságában egyre növekvő nyomás alá helyezi a vallásnak nevezett hiedelmek rendszereit. Amint egyre inkább a fény mestereivé váltok, úgy fogjátok felfedezni, hogyan torzult el a Szent Igazság. Rájöttök, hogy századokon át miként börtönöztek be benneteket a hiedelemrendszerek, mindaz, amit a bűnbeesésről és az ördögről tanítottak nektek. Rávezettek benneteket, azt higgyétek, kiestetek Isten szeretetéből és kegyelméből, és hogy a megváltás érdekében dolgoznotok és szenvednetek kell. Azt tanították nektek, a szenvedés és a halál „büntetések". Azt kellett hinnetek, a karma rendszerének még a halálon túl is tartó csapdájába estetek, mely alapján vissza kell jönnötök a Földre „megtanulni a leckéiteket" az ismétlődő szenvedés egy vég nélküli drámájában, amiből csak akkor törhettek ki, ha egy napon végre eléggé „megvilágosodottak" lesztek. Arra tanítottak, hibásak vagytok, meg kell titeket „menteni", mert ha nem, a halálon túl is tartó végtelen szenvedésre vagytok ítéltetve.

 

Szeretteim, ezek a bebörtönző hiedelmek tartottak benneteket évezredeken keresztül a traumákban és az erőszakban.

 

Önmagatokon belül háborúkat vívtatok a dualitás erőivel, és a harag és bűnösség ezen ellentétes erőinek a külső megjelenéseként egymással is háborúztatok, hogy megvédjétek hitrendszereiteket mások eltérő hitrendszerei ellenében. Tudjátok meg, ezek a hiedelemrendszerek nem mások, mint a testben élő lelkek irányítására szolgáló eszközök, melynek révén a rendszer által elvárt eredmény valósul meg. Ezek a hiedelemrendszerek a tapasztalatnak egy olyan szintjére zártak be benneteket, amely nem tette lehetővé, hogy új szintek felé emelkedjetek. Olyanok voltak, mint egy lélek szintjén megjelenő „függőség", mely által a Földre visszatérő lelkek a vallás nevében újra és újra az erőszak és szenvedés ugyanazon drámáit és ciklusait játszották el.


Fény szeretett mesterei, minden, e Földön járt avatár, felemelkedett mester a feltétel nélküli szeretet és a belső isteniségetek és fényetek általi önmeghatalmasítás üzenetét tanította. Valamennyi mester és avatár azért jött, megmutassa nektek, ti a fény mesterei, az isteni tudatosság avatárjai vagytok. Ám ezeket a tanításokat alacsonyabb rezgésszinten adták át, és ezek vallásokká és hiedelemrendszerekké dermedtek. Arra kérünk benneteket, fogadjátok el, másoknak joguk van itt a szabad akarat bolygóján a hitet érintő választásaikhoz. Ám amint felemelkedtek a magasabb tudatosság aranyfényébe, ti szabadítjátok ki magatokat azokból a hiedelemrendszerekből, melyek visszafogják a bennetek élő isteni fényre, a bolygó minden lényében élő Krisztusi fényre való tudatosságotokat.


Tudjatok róla, Istennel, a bennetek élő isteni fénnyel való kapcsolatotok a ti különleges és csodálatos ajándékotok.

 

Ezt nem taníthatja meg nektek sem vallás, sem egy másik mester. Egy mester példaként állhat előttetek, megoszthatja bölcsességét, ám nem mondhatja meg, hogyan tapasztaljátok meg saját egyedülálló isteniségeteket, hiszen nem hallhatja, nem tapasztalhatja úgy az Istennel való egységeteket, ahogyan ti teszitek. Ahogy a fény mestereivé váltok, az a feladatotok, hogy másokban is a mesteriséget hatalmasítsátok meg. Ám nem saját hiedelemrendszeretek segítségével, hanem az által, ahogy a feltétel nélküli szeretetben, bizalomban és örömben éltek, illetve az által a képességetek által, hogy mindazt megteremtsétek, amire az Isteni Rendben szükségetek van.


Hiszen itt az Új Földön minden felébredett lény be fog lépni saját megszentelt egyesülésébe, a belső isteni Forrással.

 

A rendszerré kiépített hitek ideje lejár. Találkoztok majd egymással, hogy ceremóniákat, rituálékat tartsatok a fény és a kegyelem tiszteletére, ám ezeket csak szívetek és szellemetek belső késztetései motiválják majd, és saját belső Krisztusi lángotok, isteni igazságotok isteni vezettetését fogjátok követni. Ahogy átléptek az egység - a minden szeretet és fény forrásaként létező Egyetlen Lélek és Egyetlen Szív - szent ajándékába, megosztjátok ezt azokkal, akik szívfénye a tiétekkel rezonál. Amint ráébredtek a bennetek élő Krisztusi lángra, meg fogjátok tapasztalni saját isteniségeteket és tökéletességeteket. Úgy fogtok magatokra ismerni, mint tiszta szeretetre és örömre, mint emberangyali lényre - vagyis a fény szolgálatára rendelt fény és anyag egységére.


Sok-sok életbe került számotokra, míg elértetek erre a pontra, hogy fizikai testetek képes elhordozni az egység fényét, bolygószintű tudatosságként. Voltak olyan idők Lemúriában és Atlantiszon, amikor a Földdel harmóniában és magasabb szintű tudatosságban éltetek, azonban nem rendelkeztetek azzal a bolygószintű egységtudattal, amivel ma bírtok. Szeretteim, az isteni tudatosság értékes fényét kibontakoztatva Egyként, lelketek és szívetek szeretetével ölelitek magatokhoz a bolygót. Megteremtettétek azt a planetáris hálót is, amely támogatja a béke és bőség aranylángjának áramlását. Ez a hatalmas energia támogatni fog benneteket abban, hogy a bennetek magára ébredő fénymesteri lényegetek újjáformálja az életeteket. Arra kérünk, tanuljatok meg „természetesen" élni, félelem nélkül.

 

Bízzatok abban, hogy minden egyes szükségletek kielégülnek, és minden vágyatok megjelenik fizikai formában, hogy támogassa a Földön való életeteket.

 

A természetes élet azt jelenti, bíztok abban, emberangyali lényegeteket arra alkották, boldoguljon a Föld bolygón, a kreativitáson és a vidámságon keresztül megtapasztalja az örömet. Azt jelenti, bíztok vágyaitokban, választásaitokban, hogy azok előre vezetnek benneteket, tudván, nincsenek „jó" vagy „rossz" választások, csak lehetőségek vannak, melyek új választásokhoz és új tapasztalatokhoz vezetnek benneteket a fényben.
Szeretteim, a fény mestere természetes és egyszerű életet él, tudja, az isteni bőség áramlása mindazt biztosítja, amire szüksége van. Egyszerűen csak kérnetek kell, és adatik néktek, egyszerűen csak ki kell mondanotok a szavakat, és megjelenik, amit kértek. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy életetek teljesen „szimplává" válik. Valóban, a 21. században, a fejlődésnek ezen a fokán, az élet igencsak összetett lehet. Azonban a választások mindig egyszerűek. Egész egyszerűen az vezet benneteket, hogy belül mit éreztek jónak a magatok számára, hiszen belső fényetek átvezet benneteket bármilyen, utazásotokon felmerülő bonyolult élethelyzeten.

 


Mihály arkangyal: Az igazság és a fény magvai - Felemelkedés az Új Földre, élet a fény mestereként (kivonat)
Celia Fenn által közvetítve