Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A korszakváltás ÉGI JELKÉPEIRŐL

2021-01-14

Az új világkorszak indulási évének vezércsillaga a SZÍRIUSZ

csillag kapu 4.jpg
 
Az ÚJ VILÁGKORSZAK ÉGI JELKÉPEIRŐL
 
 
(1) ISTENI TEREMTÉS JELKÉPE
 
A Jupiter-Szatunusz együttállás új korszakot indított el a téli napfordulókor. Miért? Mélyebben megértjük, ha a Teremtés szempontjából nézzük.
Az univerzum minden világa, minden lénye úgy jön létre, hogy a Szellem formát ölt. Azt, hogy mit teremtünk az a tudásunktól függ és ez a tudás szab korlátot annak, hogy ez milyen formában, milyen tapasztalat során testesül meg. Jupiter képviseli a legmagasabb rendű, az Isteni Tudást, a szellemi erőt, a Szaturnusz maga a „teremtés tojása”, ami által a tudás kifejeződik, kikristályosodik. Együttállásuk a teremtés jelképe, a teremtés harmóniájának legmagasabb rendű kifejeződése.
Az anyagi világok (fizikiai -éterikus, asztrális-, mentális világok, az embernek is ugyanez az anyagi test felépítése) minden lénye az öt őselem (tűz, víz, levegő, föld, éter) energiakombinációi.
 
Tekintettel arra, hogy a naprendszerben a Jupiter-Szaturnusz (tudás és a tapasztalat, szellem-forma) együtt képviseli a tökéletes teremtési egyensúlyt, érthető, hogy minden korszakváltás ezzel az együttállással indul.

 
Amikor az együttállás őselemet vált, akkor a teremtés új korszaka indul, mert megváltozik, ami a „teremtés tojásában” van, más lesz a „kiscsirke.”
Az együttállásuk a Vízöntő jegyben, 2020.december 21.-én elindított egy 200 éves korszakot, amelyet a levegő elem ural. Ez hatalmas változást hoz, a földelem uralma után. Ez azt jelenti, hogy az emberiség teremtésének a fókusza az öt érzékszerv által érzékelhető, kézzelfoghatóságról, átkerül az elme síkjára, ami nem feltétlen anyagiasul, illetve az új produktumok létrehozásához szükséges anyagi erőforrás szükséglet minimalizálódik. Ez az EMBERI GONDOLKODÁSBAN FORRADALMI VÁLTOZÁST jelent, egy számunkra jelenleg szinte elképzelhetetlen szellemi potenciált, amely teljesen átalakít mindent a fizikai síkon. Ez az alapja annak, amikor arról beszélünk, hogy minden, amit, és amiről eddig gondoltunk és ennek az anyagi formái, minden, gyökeresen átalakulnak.
 
Ez a világ, ami a következő 200 évben létrejön, számunkra jelenleg elképzelhetetlen új világ.
 
Az, hogy mi fejlődik ki a teremtés tojásából, azon múlik, hogy a szellemi erő, ami testet ölt, az elme melyik szintjéről származik. Az alacsony elme, az önző, birtokló, pusztító ego által irányított, vagy az Isteni elvek szerint működő fény elme által irányított, amelyet a szeretet, a mindenki számára jó elv vezérel.
Erre keresem a válaszokat, amelyek távlatokra mutatnak. 2021. első percének égi állásaiból erre vonatkozóan két nagyon fontos égi üzenetet találtam.
 
(2) SZÍRIUSZ, MINT VEZÉRLŐCSILLAGUNK, ELŐRE VETÍTI A DIMENZIÓVÁLTÁST
 
Az ég legmagasabb pontja egy horoszkópban az MC, amely a sors irányát mutatja. Az ég tetején levő csillagkép a vezérlő csillag, a vezérlő elv, ami a sors irányát megmutatja.
 
Az MC az év első percében minden évben a Rák jegyben áll. A jelenlegi év nagy jelentőségére utal, hogy az MC együttáll az ég legfényesebb csillagával, AZ ÉVÜNK VEZÉRLŐ CSILLAGA A SZÍRIUSZ. Ez azt jelenti, hogy a Szíriusz szimbolikája ad választ arra a vezérelvre, ami a sorsunkat irányítja, vezeti.
 
Szíriusz a Nagykutya csillagkép legfényesebb csillaga. Szíriusz az Istenek útjának, a Tejútnak első oszlopa. Az emberek a Szíriuszra mindig úgy tekintettek, ahol az Istenek laknak. Szíriuszi küldöttek idők folyamán lejöttek, hogy tanítsák az emberiséget, - többen közülük ismert avatárok az emberiség történelmében. Egyiptomiak úgy tartották, hogy Szíriusz őrzi az alvilág (nem anyagi világok) határát, ezért oda csak teljesen megtisztulva, azaz megvilágosodva, az anyag vonzásából felszabadulva lehet átjutni. A tisztaságot jelképezi a csillag fehér színe is.
 
Úgy gondolom, hogy egy új világkorszak indulási évének vezércsillaga, az egész korszak sorsirányát megmutatja.
 
Lehetséges, hogy a szíriuszi világ ebben a folyamatban az emberiséget közvetlenül is segíteni fogja a szellemi tanítók által, de én szélesebb spektrumban gondolom ezt. A SZIRIUSZ ÁLTAL KIJELÖLT IRÁNY DIMENZIÓ VÁLTÁST JELENT. A bolygót érő hatalmas fényáradat következtében, az emberek tömegeinek válik lehetségessé olyan tudati emelkedés, hogy átlépjék a Szíriusz által jelképzett küszöböt, átlépve a szellemi világokba, amit MEGVILÁGOSODÁSNAK hívunk. Ez a korszak, amiről aranykorként beszélnek.
 
(3) ALTAIR, HATTYÚ, LANT (Vega), a három sámán csillag üzenete A FÉNYEMBERRÉ VÁLÁS ÚTJÁRÓL.
 
Rendkívüli jelentőséggel bír, a Jupiter-Szaturnusz együttállása az év első percében, a Sas csillagkép legfényesebb csillagával az ALTAIRRAL ÉS FELETTE A HATTYÚ ÉS A LANT CSLLAGKÉPPEL.
 
Azért hívják sámán csillagoknak, mivel az ANYAGI VILÁGBÓL VALÓ MEGSZABADULÁST JELKÉPEZIK. Az ég tetejére, az emberi életfa csúcsát elérve, az Istenek világába átjutni, a sámánok legfőbb célja.
 
Jelképezi, hogy a Jupiter-Szaturnusz- Altair együttállás, elindít egy hatalmas átalakulási, felszabadulási folyamatot.
 
A sas, a transzformáció, a belső átalakulás általi FELEMELKEDÉS jelképe.
 
Szárnyal az ég teteje felé, ahol az Istenek laknak, a Lant csillagkép irányában.
 
Lant csillagkép, legfényesebb csillaga a Vega, a Tejút harmadik oszlopának világa, isteni FÉNYVILÁG. Lant a szférák zenéjét jelképezi, magát a hangzó fényt. Minden fényből áll, ami az anyagi világokban hang vibrációként jelenik meg.
 
A fizikai világ, ahonnan a Sas felrepül és a Lant csillagkép, ahova felrepül, a kettő között van egy égi világ, a Hattyú csillagkép. A hattyú fel és le is tud szállni egyaránt, az összeköttetés a két végpont között.
 
Kifejezi az ember célját, szárnyalását, hogy istenivé váljék, ehhez át kell mennie teljes transzformáción, nagy belső átalakulás folyamaton. De az emberi faj teremtésének célja ezen a bolygón nem az, hogy teljesen fénnyé váljon, hanem akár a hattyú, képes legyen fel- és alá is szállni ég és föld között, és ezt egyensúlyba hozni. A hattyú, a béke és a harmónia, a tökéletes egyensúly jelképe.
 
Ez szintén egy gyönyörű üzenet az év kezdetén a beköszöntött új korszakra vonatkozóan. Az Isteni Terv az, hogy EZ AZ ÚJ KORSZAK MEGNYISSA AZ EMBERI FAJ ELŐTT A FÉNYEMBERRÉ VÁLÁS ÚTJÁT. Ez azt jelenti, hogy az ember nem reked meg az anyagi világokban, hanem összekapcsolódik a halhatatlan lelkével és éli isteni természetét. Olyan ember, aki képes Istennel együtt teremteni, Istenivé válni.
 
A ma megszületett, rendkívül mágikus Újhold energiája inspirálta az üzenetemet, köszönet érte.
 
Kívánok Mindnyájatoknak emelkedett, gyógyító holdhónapot!
 
 
 
 
 
Írta:
Lőcsei Fanni
2021.01.13
Csillaghang