Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A KRISZTUSI FÉNYKÓDOK LEHORGONYZÁSA

2022-11-28

Eljött az ideje, hogy megtestesítsük a Krisztusi Önvalónk következő szintjét

krisztusi én.jpg

 

A KRISZTUSI FÉNYKÓDOK LEHORGONYZÁSA

 

Megnyíltak az Új Föld portáljai és átjárói, ami felgyorsítja az átalakulást és a változást a fizikai síkban. Eljött az ideje, hogy megtestesítsük a Krisztusi Önvalónk következő szintjét.

 

A nap-hold fogyatkozások által elindított gyors változások és intenzív energiák lehorgonyzásának időszaka után, a november 23.-i újhold egy új ciklust indított el, amely elvezet bennünket a téli napfordulóhoz. Az idei év téli napfordulója a jövő év új energiáinak lendületét hozza el, amely a fizikai világban zajló átalakulás nagyszabású folyamatait bontakoztatja ki.  A következő év az Új Föld értékrendszerének és közösségi életének fizikai manifesztációját hozza el. Kiemelkednek mindazok és mindaz, ami megalapozza az új lét alapjait.

 

Az elmúlt időszak az összes régi identitás és hamis önazonosulás feloldásáról szólt. Az ego programok felszámolásáról, a régi hiedelem minták és szerepkörök elengedéséről. A látszat valóság illúzióiból való kiemelkedés a valódi felé való elmozdulás lehetőségét hozta el, hogy a szabadság és a szuverenitás megvalósulhasson. Minél inkább elengedjük az anyaggal való azonosulást és megnyílunk lelkünk fényvilága felé, annál jobban formálódik át a valóságunk, amely visszatükrözi azt, akik igazán vagyunk.

 

A mély belső átalakulás és ego feloldódás az újjászületés és új kezdetek időszakához vezet el bennünket. Új lehetőségeket és perspektívákat nyit meg számunkra, hogy megtestesítsük a tudatosság magasabb aspektusát.

 

A krisztusi energiák arany fényében aktiválódnak az új fénykódok, hogy isteni jelenlétünk kiterjesztésével hozzáigazodjunk az Új Föld idővonalához és társteremtői szerepéhez. Így bontakoztathatjuk ki szívünk teremtő minőségét, lelkünk örömteli, kreatív és szenvedélyes energiáit, hogy megvalósítsuk álmainkat és új szintre lépjünk a szent szolgálat területén. Most sokkal könnyebben fog manifesztálódni az anyagi szférában minden szükséges feltétel, lehetőség és megvalósulási alap. A szinkronicitás egyre kiterjedtebb szinteken nyilvánul meg, hogy mindazok akiknek közös dolguk van a jövőben, az isteni rendező elv szerint egymásra találjanak.

 

Most a legfontosabb az, hogy a szeretet fényhullámhosszán egyre mélyebben igazodjunk az isteni szintekről elindított változásokhoz. Hozzuk koherenciába szívünket az isteni szeretet forrás kiáradó energiáival, hogy összhangba kerüljünk az új ciklusra felkészítő energiákkal.

 

A krisztusi önvalónk a Szeretet Jelenlét tudatosságán keresztül ölt testet, amikor már nem az emberi énünk státuszához igazodunk, hanem a lelkünk igazságához és a bennünk lévő szeretet energiákhoz, amelyek a szív tudat által bontakoznak ki.

 

A szerető szív ítélet mentes, együtt érző és áradó. A bennünk lévő tiszta isteni fény kiterjesztésével a legmagasztosabb potenciálunkat aktiváljuk, amely felhatalmaz bennünket a krisztusi szolgálat és küldetés megvalósítására. Így képessé válunk arra, hogy megtartsuk a szeretet terét és beteljesítsük az átmeneti idők fényküldött szerepét, hogy feltétel nélküli szeretet által támogassunk és segítsünk másokat.

 

A legmagasabb potenciálunk abban nyilvánul meg, hogy lehetővé tesszük az Isteni Jelenlét számára, hogy megnyilvánuljon az anyagi világban.

 

 

Aysha