Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A LEMÚRIAI ÉTERI TEMPLOMOK

2022-02-06

LEMÚRIAI LELKEK KÜLDETÉSE

lemuria atlantisz 7 másolata.jpg

 

A LEMÚRIAI ÉTERI TEMPLOMOK ÉS LEMÚRIAI LELKEK KÜLDETÉSE

 

Az éteri templomok spirituális fényközpontok, amelyek a bolygó különleges erőtereiben léteznek.  Mindegyik Éteri Templom a szellemi tanítások, az emlékezés és spirituális oktatások helyeként szolgál, ahol aktiválják a lélekemlékezetünket, tanítanak a kozmikus tudományokra és felkészítenek bennünket a fény magasabb szintjének befogadására. Álomsíkban és meditációkban gyakran látogatunk el egy-egy ilyen szellemi térbe, ahonnan tanítást, útmutatást, gyógyítást és segítséget kapunk.

 

Mindegyik templomnak megvan a maga egyedi energetikai jegye, amely egy jellegzetes lélek esszenciát, szellemi tudásbázist és annak az Elohimnak, Arkangyalnak vagy a Felemelkedett Mesternek a rezgési frekvenciáját hordozza, amely a Templomhoz  van rendelve.

 

Az éteri szentélyek  a Föld finomabb fél-anyagi világaiban léteznek, fontos energetikai csomópontokon. A templomokat a Földet körülvevő Éreti Kristályrács fényhálózata köti össze, biztosítva és fenntartva a magas frekvenciájú kristályos fény folyamatos áramlását és lehetővé téve azt, hogy ezen tiszta esszenciák elérhetővé váljanak mindazok számára akik rá tudnak rezonálni és be tudják fogadni azt.

 

A Lemúriai szentélyek egykoron a fizikai síkon léteztek, ám amióta a világ alámerült az anyagba, és az emberek nagyon sűrű anyagi formát vettek fel, a lemúriai templomok az éteri világokba emelkedtek fel. Lemúria egész ősi hagyatéka, szakrális tudása és civilizációja a mai napig jelen van a Föld felső tereiben. Nem veszett el, nem pusztult el, nem halványult el, élő és elérhető mindazok számára, akik a szívükben nyitottak a lemúriai energiák befogadására. Fényünk képes eljutni ezekbe az éteri templomokba spirituális utazások, mély meditációk vagy meghatározott szertartások során, hogy találkozhassunk a lemúriai mesterekkel, gyógyítókkal és tanítókkal. A kristályok rendkívül jól tudják közvetíteni számunkra a lemúriai fénykódokat, összekapcsolnak bennünket a Lemúriai Dimenzióval és gyógyító energiákat.

 

Most, hogy a Föld és a felemelkedő emberiség visszaemelkedik az ötödik dimenzióba, a Lemúriai világ fénylényei aktívan segítik ezen folyamat megvalósulását.

 

A Lemúriai világból érkező szeretet energiáival kitágíthatjuk szívtudatunkat, összekapcsolódhatunk az ötödik dimenziós éteri energiákkal, amelyek mély szinteken gyógyítanak és alakítanak át bennünket, hogy tudatosságunk és rezgésünk magasabb szintre emelkedjen.

 

lemúria 1 kert.jpg

 

LEMÚRIAI LELKEK KÜLDETÉSE

 

A Lemúriai fénymagok a földön megtestesült legősibb lelkek, akik Lemúria óta újra és újra visszatérnek, hogy fenntartsák a kollektív tudatban az ősi tudás fénymagjait és a Szeretet Istenanyai minőségét.

 

Most ébrednek fel papnőik és papjaik, gyógyítóik és tanítóik.

 

A lemúriai világ fénylényei és küldöttei most nagyon aktívak, mert felkészítik és tanítják azon lelkeket akiknek kulcsfontosságú szerepük van az új társadalmi alapok megépítésében. Nagy változások és átalakulások jönnek, amelyek új paradigmába vezetnek el bennünket. A régi struktúrák szétesnek, a mi dolgunk, hogy lehetővé tegyük az új megteremtését és segítenünk kell létrehozni őket.

 

Véget ér a férfias szemléleten alapuló versengő, leigázó és harcoló életvitel, és új alapokon nyugvó szeretet alapú világ születik. Most el kell kezdenünk teljes mértékben befogadni az istennői energiákat kollektív és egyéni tudatunkban, hogy ez a nagyobb változás megvalósuljon.

 

A Lemúriai minőség visszatérése a szív tudatosságon alapuló társadalom megteremtését támogatja, a közösségi szemléleten, a konstruktív együttműködésen és szeretetegységen alapuló új struktúrák kialakításában segít.

 

A Föld Anyával való együttműködés kulcsszereplője az új Föld építésének, mivel a természet minden szinten megad nekünk mindent, amire szükségünk van. Vissza kell térnünk az ősi alapokhoz, amit lemúriai tudásunk őriz.   

 

A lemúriai kapcsolattal rendelkező lelkek közül sokan lesznek azok, akik elkezdik létrehozni az új struktúrákat, miközben emlékeznek saját ősi veleszületett bölcsességükre. Eljött az ideje hogy új szerető közösségeket hozzunk létre hasonló gondolkodású egyénekkel és lélekcsaládokkal, miközben integráljuk azokat az isteni női energiákat, amelyek pontosan ezen alapulnak.

 

Közösség, fenntarthatóság, egyenlőség, együttműködés, tisztelet és együttérzés mindenki iránt az előre vezető út ebben az új szívalapú tudatban.

 

Magunkban hordozzuk ennek az ébredésnek a magvait és annak emlékét, hogyan építsük fel a Földi Mennyországot.

 

 

Aysha