Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A MÉLY TRANSZFORMÁCIÓ IDEJE

2021-11-14

Novemberi hónap a belső átalakulás idejét hozza el számunkra

 
medi tudat lélek.jpg
 
A MÉLY TRANSZFORMÁCIÓ IDEJE
 
Novemberi hónap a belső átalakulás idejét hozza el számunkra, a lélek mélységeinek feltárását és az elengedés misztériumát. Eljött az ideje tudatosan átlényegíteni a belső árnyékokat, visszatérő karmikus mintákat és visszatartó negatív tulajdonságokat.
 
Ezen időszak energiája felerősíti, és felszínre hozza a múltban meg nem cselekedett tennivalókat, amelyeket ideje felismerni és elrendezni.
 
Felkavarja a mélyben lévő hordalékot, az elnyomott és megtagadott érzéseket. Felszínre kerülnek a mélyre eltemetett sérelmek és megtagadott árnyék aspektusok.
 
Az oldás felkavaró lehet, hiszen az energiák az asztrális régiók alsóbb tartományit tisztogatják, ahol elnyomott düh, harag, fájdalom, félelem és más negatív érzelem rekedt meg.
 
Mindez a régi elengedését szolgálja, hogy felismerhetővé váljon és feloldásra kerüljön mindaz, ami a múlthoz köt.
 
Felszínre emelkednek a fel nem oldott, megrekedt és elnyomott negatív érzelmek, karmikus lenyomatok és emléksúlyok.
Érzelmi és lelki fájdalmak, valamint karmikus sérülések, amelyeket ideje elengedni, átlényegíteni és meggyógyítani.
Minden, ami el volt nyomva, most felszínre kerül, hogy a fény erejével feloldhatóvá váljon mindaz, ami az alsóbb-én részeihez tartozik és alacsony rezgésszinten tart.
 
Novemberi hónap a gyors változások idejét hozza el, az átalakulás szükségszerűségét, hogy a régi feloldása megtörténhessen.
 
A jelen energia kiemeli és oldja a régi rögzült mintákat, ezért erőteljes elengedési folyamatokon megyünk most keresztül.
 
Hatalmas tisztító erők lépnek működésbe és nagy erővel zajlik a régi energia struktúrák lebontása.

Visszatérhetnek régi fájdalmak, félelmek és olyan belső ellentmondások, amelyeket felül kell vizsgálni.
 
A mélységek feltárása és az oldások sokrétűsége megterhelő lehet. Sokan emiatt rendkívül fáradtnak és kimerültnek érzik magukat.
 
Az önmagunkban való elmélyülés és belső világunk feltárása a transzformáció szükséges része, aminek meg kell történnie az átalakulási folyamat során. Ugyanis el kell hagyni minden régi programozást, elavult hitrendszert, hazugságot és illúziót, amely a szeretettől, az isteni éntől és a forrás energiától való elválasztottságban tartott.
 
A számvetés és a lelki önvizsgálat most nagyon fontos, mivel csak azt lehet feloldani, amire fényt derítünk, vagyis felismerjük. Míg a problémák gyökere a felszín alatt van, és nem látunk rá a mélyebb okokra, addig nem tudunk változtatni rajta.
 
A múlt lezárásának időszerűségét, Jupiter-Plútó együttállása teszi hangsúlyossá, mivel eljött az ideje annak, hogy végérvényesen felszámoljunk azon régi hiedelemrendszerekkel, amelyek a múlthoz kötő tudatosságban tartottak bennünket. Ahhoz, hogy magasabb szintre emelkedhessünk, fel kell oldanunk mindazon karmikus tudati, hitbéli és érzelmi mintákat, amelyek beszűkítik tudatunkat és blokkolják lelkünk erejét. El kell engednünk a hamis önazonosulásunkat, a korlátolt szemléletmódot és régi hiedelem mintákat, mivel csak így valósulhat meg a tudati átalakulás, amely új paradigmába emel fel bennünket.

A transzformáció lényege a negatív aspektusok átlényegítése, tiszta isteni esszenciává. A régi én feloldódik, hogy az isteni valónk teret nyerhessen, és felfedezhessük a megújult valóság új dimenzióját.

Ha tudatosan haladunk az önátalakítás és transzformáció útján és nem állunk ellen a mélyreható változásoknak, amelyek előmozdítják az isteni valónkkal való egységben létezés folyamatát, most hatalmas lépést tehetünk a fejlődésünk útján.
 
A múlt elengedésével a jövőt szabadítjuk fel.
A régi lezárásával az új felé indulhatunk el.
A méltatlan elhagyásával, az igaz valónkat vállaljuk fel.
 
Most végleg felszámolhatjuk a régi önazonosságunk fénytelen részét.
 
Ezen időszak valódi átalakulást hozhat, feltéve ha hajlandóak vagyunk arra, hogy lebontsuk az ego által épített hazugságok és önámítások hamisságát,
és elengedjük mindazon árnyék aspektusokat, amelyek méltatlanok, igaz valónk tiszta lelki fényminőségéhez.
 

A radikális átalakulások lényege a minőségi szintemelkedés, hogy magasabb szinten tudjuk élni az életünket. Ehhez pedig tudatosan kell változtatnunk, lélekfényerőből emelkednünk és szívből teremtenünk, mert csak így tudunk eredményesen túljutni a mostani energetikai váltáson, amely egy új paradigmába emel fel bennünket.

 

A belső átlényegülésünk célja az, hogy rátaláljunk a belső fényünkre, lélek erőnkre és isteni képességünkre, amely által megvalósíthatjuk életutunk isteni sorstervét.

 
 
Angyali áldással
 
Aysha