Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A NAPFORDULÓ ÉS A TELIHOLD

2024-06-21

AZ ISTENI KÜLDETÉSRE VALÓ AKTIVÁLÁS

INVOKÁCIÓ

 

nap erő 3 másolata.jpg

 

A NAPFORDULÓ ÉS A TELIHOLD

 

AZ ISTENI KÜLDETÉSRE VALÓ AKTÍVÁLÁS

 

Június 22-én egy nagyon erőteljes Teliholdat fogunk megtapasztalni, a nyári napforduló kapuja ÚJ NAPFÉNYKÓDOK beáramlását tette lehetővé, amelynek célja, hogy mélyebb szinten segítsenek megérteni a Földanya mentális és érzelmi rétegeibe áramló Szakrális Tudást. Ez az információ az ÚJ Feljegyző Kristályokból érkezik, amelyeket a Hatalmas Elohimok helyeztek el Földanya 5D-s, átfogó Isteni Szeretet Kristályrácsában.

 

Ennek a Szent Tudásnak az az Isteni Szándéka, hogy még jobban felkészítse az Ébredő Emberiséget arra az Isteni Küldetésre, amire idén meghívást kaptunk, hogy Atya-Anya Istenünkkel, a Nagy Központi Napunk Fénylényeivel és a Fény Légióival együttműködve, akik a Föld fejlődését szolgálták a megalakulásunk óta.

 

Atya-Anya Istenünk megerősítette, hogy az elmúlt évtizedek során Földanya elérte azt a rezgési frekvenciát, amely lehetővé tette ennek a bolygónak és minden életének, hogy felemelkedjen a Nagy Központi Napunkhoz kapcsolódó Világok Rendszerébe. Te és én és az Ébredő Emberiség többi tagja az évek során végzett odaadó Fénymunkánkkal közreműködtünk e Dicsőséges esemény megteremtésében. Nem volt könnyű, de pontosan tudtuk, hogy mi lesz a következménye ennek az Életnek, és önzetlenül önként jelentkeztünk, hogy megtestesítsük ezt a Földanya számára kedvező időszakot.

 

Az ezt a pillanatot megelőző számtalan életünkben gyakran úgy éreztük, mintha kátrányon keresztül 150 mérföldes szélben sétálnánk, miközben a "könnyek völgyében" botladoztunk, és igyekeztünk a legkisebb előrelépést is elérni a Fény felé való mozgásunkban. Fájdalmaink ellenére hajlandóak voltunk elviselni minden nehézséget és nehéz tapasztalatot, mert hittük, hogy egy napon az elkülönülés és a dualitás leckéi véget érnek, és visszatérünk az Egységtudat Egységébe. Tudtuk, hogy amint ez megtörténik, képesek leszünk visszaszerezni Isteni születési jogunkat, mint Isten Szeretett Fiai és Lányai, és visszatérhetünk az Isteni Szeretet és Egység Ösvényére, ami a sorsunk.

 

Mindannyian elfogadtuk ezt a kihívást jelentő evolúciós utat, mert én VAGYOK Jelenlétünk évezredekkel ezelőtt megmutatta nekünk az Isteni Potenciált, amellyel rendelkeztünk egy olyan Szív-alapú Új Föld társteremtésére, amely az Egységet és az egész Élet iránti tiszteletet tükrözi. Megmutatták nekünk, hogy a Mennyei Birodalmak és a megtestesült Fénymunkások egyesített erőfeszítései révén megtanuljuk, hogyan lehet sikeresen Átalakítani és Fénnyé változtatni az emberiség fájdalmas félresikerült teremtéseinek durva mutációit.

 

Atya-Anya Istenünk akkoriban kinyilatkoztatta nekünk, hogy ha arra törekszünk, hogy az Isteni Tervnek ezt az aspektusát győztesen megvalósítsuk, akkor Földanya és MINDEN Élete át fogja vészelni a monumentális "Korszakváltást". Akkor, Isten Fiaiként és Lányaiként képesek lennénk megteremteni a szent teret Földanya felemelkedéséhez az 5. Dimenziós kristályos frekvenciákba, a Nap-Új Földre.

 

Bár fennállt a lehetősége annak, hogy nem sikerülhet ez a Szent Kísérlet, Szívlángjaink legmélyebb bugyraiban világosan megértettük, hogy bármilyen nehéz is lesz az utunk, ha sikeresen teljesítjük ezt a hatalmas tettet, bármilyen viszontagságokon kell is keresztülmennünk a folyamat során, végtelenül meg fogja érni.

 

Az Isteni Terv ezen aspektusának sikere azt jelentené, hogy minden férfi, nő és gyermek a Földön képes lenne győztesen felemelkedni abból az önmagunk által okozott fájdalomból és szenvedésből, amit a Kegyelemből való kiesésünk után okoztunk azzal, hogy a Gondolat és Érzés Alkotó Képességeinket olyan módon használtuk, ami nem a Szereteten alapult.

 

A fájdalommal és szenvedéssel teli életek és az Ébredő Emberiség által a Mennyei Társasággal együttműködve végzett évtizedes odaadó Fénymunka után lépésről lépésre sikerült Istennek győztesen végigmennünk "A Korok Váltásán". Most már nincs visszaút.

 

Azóta, az Ébredő Emberiség és a Mennyei Társulat által szervezett számtalan Fénytevékenységen keresztül, végre sikerült megteremtenünk azt a szent teret, amely lehetővé tette Atya-Anya Istenünknek és a Hatalmas Elohimoknak, hogy sikeresen Belélegezzék Földanyát, és az összes Napot a Napokon túli Napokat az ő vonalában, a mi Nagy Központi Napunk Rendszerébe.

 

Most a mi Isteni Tervünk, mint megtestesült Fénymunkások, az, hogy a teljes Mennyei Társasággal együtt létrehozzuk a Fény Globális tevékenységét, amely segíteni fogja az Emberiség tömegeinek kollektív Tudatosságának felemelését. A Tudatosságnak ez a változása felébreszti, aktiválja és felemeli az emberiség szunnyadó Gondolati és Érzelmi Kreatív Képességeit, valamint fizikai érzékszerveinket, a Látást, a Hangot, a Szaglást, a Tapintást, az Ízlelést, az Intuíciót és a Képzeletet.

 

Amint ez Isten győzedelmesen megvalósul, az Ébredő Emberiség képes lesz kézzelfoghatóan érzékelni és belélegezni a Szívlángjainkba az Ok Birodalmaiból az 5. Dimenziós Kristályos Szoláris Új Föld csodálatos mintáit és Archetípusait. Ezután ezek elkezdenek majd fizikailag megnyilvánulni a formák világában.

 

Ezek a csodálatos minták vadonatúj Fényspektrumokból, Isteni tulajdonságokból, geometriai mintákból, képekből, színekből, zenei hangokból és illatokból állnak, amelyek meghaladják a Földön megtestesült Isten Fiainak és Leányainak legnagyobb képzeletét.

 

Most, hogy kihasználhassuk a júniusi Napfordulóból és a Napforduló idején bekövetkező erőteljes Teliholdból származó Fény beáramlását, Atya-Anya Istenünk egy olyan Fénytevékenységet adott nekünk, amely segít még jobban felkészíteni bennünket, ahogy Isteni Tervünk ezen aspektusával haladunk előre. Ha megvan bennetek a Szív Hívása, csatlakozzatok hozzám és a Fénymunkásokhoz szerte a világon most. Szent Légzésünk teljes Isteni Lendületének be- és kilégzésével kezdünk.

 

Én VAGYOK az ÉN VAGYOK Jelenlétem, és EGY VAGYOK Atya-Anya Istenemmel. Egy vagyok a Földön élő minden férfi, nő és gyermek ÉN VAGYOK Jelenlétével is. Az emberiség közös ÉN VAGYOK Létezései most egyetlen ÉN VAGYOK Létezéssé olvadnak össze, amely Földanyát és a rajta fejlődő MINDEN életet az Egyesített Szívlángjaink Istenségében ringatja. Mint Egy Lélegzet, Egy Szívverés, Egy Hang és a Tiszta Isteni Szeretet Egy Tudatossága, megerősítem:

 

Én VAGYOK a Kehely, a Szent Grál, amelyen keresztül Isten Fénye most átáramlik, hogy megáldja az Élet minden részecskéjét és hullámát, amely ezen a drága bolygón fejlődik.

 

Én VAGYOK az ÉN VAGYOK Jelenlétem, és most megidézem Atya-Anya Istenemet, hogy Végtelen Fényüket az Átfogó Isteni Szeretet 5D-s Kristályos Naphálózatába lélegezzék be az Emberiség kollektív Szívlángjain keresztül.

 

Ahogy ez a csodálatos Fény a júniusi Napforduló és a Telihold égi összehangolódásán keresztül Földanya Átfogó Isteni Szeretet Kristályos Naphálózatába lángol, a Földet a vadonatúj Napfénykódokkal fürdeti.

 

Most, ahogy Szent Lélegzetemet mélyen ki- és belélegzem az emberiséggel, az Elemi Királysággal és Földanyával összhangban, felismerem, hogy ez a fénytevékenység lehetővé teszi számomra, hogy a Prána és az Életerő magasabb frekvenciáit kapjam meg, Atya-Anya Isten Szent Légzésének beáramlásán keresztül, mint amilyet valaha is ismertem. Atya-Anya Isten Szent Légzésének ez a felfoghatatlan beáramlása az Élet minden atomi és szubatomi részecskéjét és hullámát a Földön a Lét magasabb rendjébe emeli.

 

Ahogy ez a csodálatos Szent Légzés lehorgonyozódik az emberiség újonnan egyesült Szívlángjainak Istenségén keresztül, megszenteli földi testünket. Ez a Felszentelés lehetővé teszi az ÉN VAGYOK Jelenlétünknek, a Csendes Figyelőnknek és az 5D Test Elemérnek, hogy újrakalibrálja Mentális Testünket. Ez az újrakalibrálás arra szolgál, hogy segítsen mindannyiunknak az Isteni Bölcsesség és a Szakrális Tudás magasabb szintjeinek megértésében. A Tudatosságnak ez a változása pozitívan fogja befolyásolni a tudatalatti elménket, a tudatos elménket és a szupertudatos elménket.

 

Az ÉN VAGYOK Jelenlét minden emberben most elismeri és hálásan elfogadja a lehetőséget, hogy Nyitott Kapu legyen, amely befogadja a júniusi Napforduló és a Telihold ragyogó Napfénykódjait az emberiség, az Elemi Királyság és Földanya nevében.

 

És így is van! Szeretett VAGYOK, Szeretett VAGYOK, Szeretett VAGYOK, aki VAGYOK.

 

Kedveseim, Isten áldjon meg benneteket. Legyen dicsőséges júniusi Napfordulótok.

 

 

Szerző: Patricia Cota Robles

Forrás: https://eraofpeace-org.