Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A RÉGI VILÁG ÖSSZEOMLÁSA

2022-09-18

A régi duális világ és az elme uralta valóság összeomlása

csill.fal.jpg

A kép forrása: Pinterest.com a

 

A RÉGI VILÁG ÖSSZEOMLÁSA

 

A régi duális világ és az elme uralta valóság összeomlása

 

Az elmúlt hónapok erős napkitörései által beáradó fényhullámok megerősítették a magas rezgésű energiák lehorgonyzását a Földön, amely a régi mátrix feloldódásának folyamatát gyorsította fel.

 

A régi duális rendszert fenntartó alacsony rezgésű tudatai, egyre kiterjedőbb félelmet generálnak a kollektív térben. A kiszámíthatatlanság és a létbizonytalanság az egyik legnagyobb fegyverük a tömegek uralására.

 

A felemelkedés azon fázisához érkeztünk el, amikor minden régi duális alapokra épült társadalmi szerkezet, vallási alap, oktatási rendszer és gazdasági struktúra összeomlik. A régi rendszerek lebontása lehetővé teszi az emberektől elvont teremtő energiapotenciál felszabadítását és számos életterület hatékony átalakítását.

 

Minden nehéz helyzet az új megoldások és létmódok felé tereli az emberiséget.

 

A régi duális és elme uralta valóságból való tudati kiemelkedés a szív tudatosság felé való elmozdulásra vezeti az arra érett lelkeket.

 

A rejtett folyamatok most a felszínre emelkednek és megmutatkoznak. A valódi láthatóvá válik, az egóból teremtett illúziók lehullanak, a hazugságokból felépített légvárak összeomlanak.

 

Az ego-elme által felépített struktúrák összeomlása az élet számos szintjén láthatóak lesznek, mind globálisan, mind egyéni vonatkozásban.

 

Sokan távoznak a földi létből az elkövetkező hónapokban. A bolygó elhagyásának folyamata növekszik. Vannak, akik fejlett és emelkedett szintet értek el, bevégezték feladatukat  és a mostani időszakban végre átléphetnek egy magasabb dimenzióba. Mások, akiknek rezgése már nem kompatibilis a megújuló Föld jelenlegi szintjével kénytelenek elhagyni azt. 

 

Érdemes fokozottan figyelni arra, hogy mire fókuszálunk, mit táplálunk az energiánkkal, mert az összeomló struktúrák és a régi rendszerben rekedt emberek nagyon intenzíven fogják keresni azon energiaforrásokat, amelyekből tovább tarthatják fenn önmagukat.

 

Minél jobban kivonjuk az energiáinkat az alacsony rezgésű életterekből és emberektől, annál több erőnk szabadul fel.

 

Eljött a materiális mintákból való kiemelkedés ideje.

 

Az anyagelvűség elengedésének leckéi érkeznek. Az anyagi világ átalakul, a materializmushoz való erős kötödésnek is oldódnia kell, hogy az emberek értékrendszere átalakulhasson. Az elkövetkező hónapokban, sokan különféle helyzetekkel fognak szembesülni, amelyeket hiányként, nehézségként, korlátozásként vagy veszteségként fognak megtapasztalni.

 

Az anyaghoz kötődés tudatosságából való kiemelkedés folyamata egyeseknél komolyabb próbatételeket hozhat, például az élethelyzetek romlását, egy szeretett személy elvesztését vagy az anyagi lehetőségek korlátozását. Minden helyzetben azonban közös a nevező: megszabadulni az anyaghoz és más emberekhez való birtokló viszonytól és ragaszkodástól.

 

A hiány és a veszteség megélése a valódi értékek felismerésére és az egység felé nyitja meg az embereket.

 

Kulcsfontosságú, hogy minden nehéz helyzetből a szív bölcsessége által tudjunk továbblépni.

 

A következő néhány hónapban minden eddig ki nem dolgozott aspektus, gyakorlatilag egyszerre fog a felszínre jönni. Minden olyan régi séma, amely a régi paradigmához, a harmadik dimenziós tudatossághoz kapcsolódik és változásra érett, az új energiák által ki lesz emelve, hogy szívminőségbe emelkedhessen. Ez azt jelenti, hogy az élet minden kulcsfontosságú területe, (otthon, család, munka, pénz, karrier és párkapcsolat) régi mintái, egyszerre fognak átalakulni. 

 

Azok, akik az elmúlt években sikeresen kidolgozták ezeket a területeket, és felemelték a szívtudatosság szintjére, a következő hónapokat nem fogják nehézségnek megélni, mivel már működtetik az új minőségeket az energiatereikben.

 

Csak azoknak lesz különösen nehéz ez az időszak, akik ellenállnak az újnak és ragaszkodnak a régi elavult struktúrához. A kulcs az, hogy elfogadjuk a változást, úgy ahogy jön, és konstruktívan alkalmazkodunk hozzá.

 

Ahhoz, hogy az előttünk álló kihívásokat jól tudjuk kezelni először is tudatosítanunk kell, hogy változás nélkül nincs haladás és csak azokon a területeken leszünk kimozdítva, ahol arra szükségünk van.

 

El kell engednünk a régit, függetlenednünk kell mindentől, ami fogva tart és gátol, kreatívnak kell lennünk a megoldások tekintetében és össze kell fognunk ott, ahol támogatni tudjuk egymást.

 

A régi elengedése felszabadít a változással szembeni ellenállástól és lehetővé teszi a jövő felé irányuló kreatív megoldások megtalálását. A függetlenedés megszabadít a régi rendszerhez való ragaszkodástól, és az áldozat mintákból való kiemelkedést segíti. A kreatív cselekvés teljesen új lehetőségek felé nyit meg, amelyek meghaladják a régi sémákat. Az együttműködésre pedig lehetővé teszi, hogy egyesítsük erőinket a közös célok elérése érdekében.

 

Ez a négy kulcs a bőség megteremtéséhez az Új Föld valóságában. 

 

Eljött az ideje a rejtett potenciálok és blokkolt erőforrások felszabadításának.

 

Minél több mindent engedünk el abból, ami a régi valósághoz kötött minket, annál több pozitív energia potenciálunk szabadulhat fel. Mindez azért történik így, mert a bennünk rejlő ki nem aknázott képességek, adottságok, készségek, az anyagba kötött tudatosságban blokkoltak voltak és csak a magasabb rezgésű létminőségben léphetnek működésbe. 

 

 

Áldással és szeretettel

Írta: Samel Aysha