Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A Vízöntő Újhold

2021-01-11

VILÁGUNKAT MEGÚJÍTÓ INSPIRÁCIÓ, TUDÁS, ISTENI VEZETÉS

pegazus.jpg

Kép: Kagaya - Pinterest.com

 

AZ ERŐK EGYESÍTÉSE


A Vízöntő Újhold


Február 11.-én est 20:07 órakor megszülető Vízöntő Újhold horoszkópja.

 

Az Újhold energiája a következő hónapot beindítja és ezáltal meghatározó hatású az egész holdhónapra, amely márc. 13-án ér véget.
Minden holdhónapnak egyedik üzenete van, amit az Újhold horoszkópja megmutat.


Ha címszavakban foglalom: Öröm, Alkotóerő - Kreativitás, Zseniális ötletek – felismerések,
Múlt tisztítása - Megszabadulás, Szerencse - Szerelem, Társulás – együttműködés - az erők egyesítése.


Rendkívüli időket élünk, a nagy változás idejét egy emberöltő alatt, amikor a múlt és a jövő a jelenünkben összefut. Választhatunk, hogy a múlt összedőlésén siránkozunk és visszavárjuk, ahogyan többen gondolják, ha a vakcinát elegen megkapják, visszatér a régi világ. Ez hatalmas téveszme! A nagy igazság, hogy a múlt világa már soha nem fog visszajönni.


ÚJ CIKLUS INDULT, AMI NEM A RÉGI FELÚJÍTÁSÁT, FOLTOZGATÁSÁT JELENTI, HANEM RADIKÁLIS VÁLTOZÁST, EGY ÚJ VILÁGOT.

 

AZ ÚJ VILÁG FELÉPÍTÉSE SORSKÉRDÉSSÉ VÁLT, MINDANNYIUNK ÉS A BOLYGÓNK ÉLETÉBEN EGYARÁNT.


Az Újhold horoszkópja mit mutat?


AZ ERŐK EGYBEGYŰJTÉSÉT, AMI MINDEN NAGY LÉPÉST MEGELŐZ.

 

Ez az égi kép felkiáltó jelű üzenete.


A születő Újholddal a Napon kívül, még további négy bolygó vált eggyé, azaz a Nap, Merkúr, Vénusz, Jupiter és a Szaturnusz, - hatalmas stelliumot alkotnak a Vízöntő jegyben és a Vízöntő csillagkép múltat tisztító vizében. Ez a hatalmas stellium az 5. házban jön létre, ami az öröm, a kreativitás, alkotó erő, a szerelem, - szeretet (amit másoknak adunk), gyermek életterülete.  Még szebbé teszi a képet, hogy ez a Vízöntő csillagképnek az az égi területe, ami fölött a Pegazus, vagy Szárnyas Ló csillagkép ragyog.  Rendkívül pozitív égi kép.
Eszembe jut róla Gregg Braden egyik üzenete. „Az élet nem arról szól, hogy kibírd”. AZ ÉLET ARRÓL SZÓL, ÉLD ÚGY, HOGY ÖRÖMÖD LEGYEN BENNE.


Mutatja az égi kép, ha kapcsolódunk a Lelkünkhöz (Hold) feltöltekezhetünk a Teremtő Istenünk (Nap) fényével, ami mindig a HELYES IRÁNYBA VEZET. Ennek TISZTA MEGÉRTÉSÉT adja a Merkúr. Ha befelé figyelünk (Merkúr visszafelé halad), akkor a külső JELEK vezetni fognak, mert megértjük a belső és a külső történéseink kapcsolatát. Éppen az Újholdkor forr teljesen össze a Vénusz és a Jupiter energiája, amely SZERENCSÉVEL ÉS TUDÁSSAL tölti fel a történéseket. Tekintettel az 5. házbeli együttállásra a SZERENCSÉS SZERELMI találkozások jelképe is lehet. Akik társas kapcsolatban élnek ez az időszak a szerelmüket felvirágoztathatja, megújíthatja. De ne feledjük, hogy ez a konstelláció a Vízöntő csillagkép múltat tisztító területén áll, ezért segíthet a párkapcsolat múltbeli problémái gyökereire rálátni, és azt együttesen kitisztítani, megoldást találni, vagy ha nem lehetséges, mert az utak szétválnak, segít a szerencsés elengedésben is.
Az egész évünket jellemzi a Vénusz erős dominanciája. Új korszak indul, a múlt már nem ismételhető, csak hatalmas áldozatok árán.

 

Ez az év a NAGY SZERELMEK ÉVE, amikor a Lélektársak egymásra találnak, és akiknek az életútja egyfelé vezet, megerősödik a szerelmük. Ugyanakkor, azok a párok, akik már nem egyfelé haladnak, azokat az energia radikálisan szétválasztja.


Az Újhold stellium Szaturnusza a TAPASZTALATOK BÖLCSESSÉGÉT HANGSÚLYOZZA.
Már Újholdkor is ha nem is teljes egzakt, de már fennáll a SZATURNUSZ ÉS AZ URÁNUSZ KÖZÖTTI  KVADRÁT FÉNYSZÖG. Jövő héten, szerdán, február 17.-én lesz teljesen pontos a fényszög.


 Ez az egyik legkedvesebb égi konstellációm, annyira lelkesítő. Ennek az évünknek ez a legfőbb üzenete, nem véletlen, hogy háromszor jön létre ez a fényszög.


Az én értelmezésem szerint:


HA A KOZMIKUS ZSENIALITÁS ÉS A TAPASZTALATOK BÖLCSESSÉGE TALÁLKOZNAK EGYMÁSSAL, AKKOR EBBŐL, VALAMI NAGYSZERŰ ÚJ SZÜLETIK MEG.

 

Az sem véletlen, hogy 90 fokban állnak egymással, ami egy nagyon erős energia, mert arra kényszerít, hogy tedd bele a teremtő erőd a megoldásba.
A Szaturnusz az az energia, ami kikristályosítja az eddigi tapasztalatainkat, amit eddig az életünk során megtanultunk, amit tudunk, ez a mi bölcsességünk. Nem az információt jelenti, amit összeszedtünk, hanem az a tudást, amit alkalmazni tudunk. Sámánok úgy mondják: az információ az eső, de a mester tudása azt jelenti, hogy ő, elállítja az esőt. Szaturnuszt azért mondják a küszöb őrének is, mert mind addig tesz próbára, addig nem enged tovább lépni, amíg meg nem tanulod, - addig korlátoz. Csak azt tudod tovább vinni, amit már tudsz, elég bölcs vagy az előre lépéshez, akkor lehullik a korábbi korlát.


Az uránuszi energia, magas szinten az Isteni zsenialitás energiája, mindig a fejlődést szolgálja, az Isteni terv szerinti haladást képviseli. Óriási szabadságvágy, megújulni vágyás jellemzi. Az élet minden területén haladást, fejlődést reformokat hoz, de jellemzően nagyon radikálisan, hirtelen, gyorsan, robbanásszerűen.
A Teremtő gondviselést mutatja, hogy az évünket meghatározó megújító Uránusz energiáját a Szaturnusz kvadrátolja.


A kvadrát fényszög már eleve szaturnuszi energiájú fényszög, ebben a konstellációban szinte védelemként szolgál, hogy ne léphessünk meggondolatlanul, amire még nem vagyunk készen, megakadályozza a rombolást. A meggondolatlan lépésekből óriási bajok, pusztító folyamatok jöhetnek létre. Arra tanít az ég bennünket, hogy BÖLCSEN, A MÚLT ÉRTÉKEIT MEGŐRÍZVE, INKÁBB KISEBB LÉPÉSEKKEL ÉPÍTSÜK FEL MAGUNKAT ÉS A VILÁGUNKAT. A múlt lebontása nagyon sok fájdalommal és veszteséggel jár, ezt tudomásul kell venni, az elengedés időt vesz igénybe, nem szabad rohanni.


Ez a folyamat viszonylag a legkisebb veszteséggel haladhat, mutatja az égi képen a Pegazus, ha kapcsolódunk a Szellem energiájához.
Mint említettem, az Újhold konstelláció a Vízöntő csillagképben, a Pegazus csillagrendszer égi területén áll. A Pegazus, az égi paripa, mint egy lift, ami a Szellemünkkel összeköt, felrepít a Teremtőhöz. Ha kapcsolódunk, akkor túljutva az anyagi vibrációkon, kapcsolódunk a mindentudás teréhez, az 5.en túli szellemi dimenziókhoz, ahonnan a VILÁGUNKAT MEGÚJÍTÓ INSPIRÁCIÓ, TUDÁS, ISTENI VEZETÉS érkezik. Minden ember számára megadatik, aki képes a Lelkével kapcsolódni.  


Úgy gondolom, hogy mindenki előtt, aki az új korszak fényharcosa, teljesen világos, hogy az új világ csak akkor tud létrejönni, ha az EMBERISÉG ÁTTESZI A FÓKUSZÁT AZ ANYAGRÓL, A SZELLEMRE. Amíg a régi tudományos materializmus határozza meg az emberi gondolkodást, addig a múltat ismételi, ami már dől össze. Ez a magatartás óriási káoszhoz, romboláshoz és pusztuláshoz vezet, mert a KOZMIKUS IDŐ TÚLHALADTA.


A HOLDHÓNAP KIEMELT ÜZENETE A LELKÜNKKEL VALÓ KAPCSOLAT ERŐSÍTÉSE A RENDSZERESEN VÉGZETT LELKI GYAKORLATOKKAL.

 

Elengedhetetlen ahhoz, hogy a múltunkat megtisztítsuk-, gyógyítsuk magunkat, felismerjük belső- külső értékeinket, szeretettel bánjunk önmagunkkal és a környezetünkkel, világosan és bölcsen lássuk élethelyzeteinket és jól oldjuk meg életünk próbáit, lássuk az életünk folyóját, hogy mikor mit kell tennünk, hogy haladjunk előre. Legyünk tisztában azzal, hogy az idő felgyorsult, már nem lehet csak néha tenni, mert a rendszeres belső munka nélkül képtelenség az egyensúlyt megtartani. Az egyensúly borulásával jönnek a betegségek, a nagy életproblémák.


A MI GENERÁCIÓNKRA HATALMAS FELELŐSSÉG HÁRUL, MERT A JÖVŐ IRÁNYÁT HATÁROZZA MEG MIT ÉS HOGYAN TESZÜNK. NAP- MINT NAP, VÉSD AZ ESZEDBE ÉS TEDD MEG A TŐLED TELHETŐT, MIND SAJÁT MAGADÉRT, A CSALÁDODÉRT ÉS A FÖLDÖN ÉLŐ MINDEN EMBERÉRT, ÉLŐLÉNYÉRT, A FÖLDANYÁÉRT.
Egy jobb, fényes jövőt építünk kedves Lélektestvéreim, Barátaim, NAGYON FONTOS AZ ÖSSZEFOGÁS, AHOGY AZ ÉGEN A BOLYGÓK EGYESÜLTEK EGYMÁSSAL.

 

HATALMAS LÉPÉS ELŐTT ÁLLUNK, EZ A HOLDHÓNAP AZ ERŐK EGYESÍTÉSÉRŐL SZÓL.

 

Jelenti a belső erőink egyesítését, de jelenti a bolygó felszabadításáért dolgozó erők összefogását is.


TUDJAD KI VAGY, HOGY HOL ÁLLSZ, HOVA TARTOZOL, ÉS MERRE TARTASZ!

 


Kívánok fénnyel teli, szárnyaló Holdhónapot!

 


Sok szeretettel

 

 

Írta: Lőcsei Fanni

Csillaghang