Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Arkangyalok üzenete

2019-03-10

A magas frekvenciájú energia átöleli a bolygótokat most és megteremti az átalakulás zuhatagát a sötét energiából a Fény felé.

arkangyal 8.jpg

Kép: Pinterest.com

 

Üdvözöllek, Az Angyalok Tanácsa vagyunk: Mihály Arkangyal, Rafael Arkangyal, Sámuel Arkangyal, Gábriel Arkangyal és Zádkiel Arkangyal.

 

A bolygótok egyensúlyban van, hogy elhagyja a szirtet, így mondjuk, hogy eltávolodjon a pusztulástól és haladjon az evolúciós és transzformációs változások nagy magasságának megteremtése felé. A magas frekvenciájú energia átöleli a bolygótokat most és megteremti az átalakulás zuhatagát a sötét energiából a Fény felé.


Ez a magas frekvenciájú energia növeli a bolygótok tudatosságbeli ugrásainak mértékét felvértezve a Teremtés erejével inkább, mint a pusztuláséval… a Teremtés és a pusztulás e két ereje, a mindent átívelő két energia a teljes Multiverzumban. Minden, ami létezik és minden, ami van, a Teremtő forrás egy megnyilvánulása, beleértve a bolygót és annak minden lakóját. Bolygótok most teljes mértékben egyensúlyban van egy Nagy Átalakuláshoz, mely el fogja billenteni a mérleg nyelvét a sötétségből a Fény felé… minden sötétnek el kell tűnnie MOST, mivel a sötétség nem létezhet ebben a nagy frekvenciájú energiában vagy magasabb dimenziós fényben; ez a nagy frekvenciájú energia felemeli a bolygótok minden élőlényének tudatosságát.


A sötétek, vagy átrendezik és megvilágítják lényeiket, hogy felzárkózzanak ennek az energiának a frekvenciájához, vagy egyszerűen el fogják hagyni a bolygót egy úton vagy máshogy. Ezt már többször előre jeleztük az előző üzeneteinkben, melyet a kedves Goldenlight csatornázott.


Szintén előre jeleztük a Nagy Ébredést, mely most megtörténik 2019 márciusában…mi az Angyalok Tanácsa teljesen kívül esünk az időn, melyet az ember teremtett a harmdaik dimenzióban… amint ti és a bolygótok minden lénye folytatjátok emelkedéseteket a Magasabb dimenziók felé, az idő egyre kevésbé lesz fontos és ez azt jelenti. amint mozdultok tovább a Magasabb dimenziók felé, egyben elmozdultok ebből a mesterséges szerkezetéből az időnek is.

 

Sokan kezdik felismerni közűletek, hogy minden az egyetlen Most pillanatában van, ténylegesen nincs múlt vagy jövő… minden a Most pillanatában létezik az „időben”. Amint ezt kezditek megérteni, az el kezd eltávolítani benneteket az alacsonyabb dimenzionális energiáktól, mint a félelem, az aggodalom, a harag, a gyűlölet, a pusztítás stb., a Magasabb Rezonanciájú Energiák felé, mint a szertetet, öröm és harmónia… béke, jómód, egység és a jólét. Mivel most az egész bolygótok ezen magasabb dimenziós koncepciók magába foglalása felé halad, a MOST minden sötétsége előlép a Fénybe, hogy elengedésre és átalakításra kerüljön. Mindannyian türelmetlenül nézünk, figyelünk és küldjük az isteni szeretetünket és fényünket mindannyiótoknak a Föld bolygón.

 

A bolygótok a monumentális változás fájdalmában van, ez az idő a „történelmetekben” mindig egy nagyra becsült időszak lesz.

 

Az alacsonyabb dimenziók energiáit, melyek az egót, a félelemet, a kapzsiságot és a gyűlöletet, a háborúra való irányultságot szolgálják, most mind átalakítják. A sötét oldalt szolgáló világi vezetőitek egyenként kezdenek megdőlni. A kapzsiság sötét energiái, a mások feletti erő és a tömegek irányítására használt félelem nem uralkodhatnak a bolygótokon többé… egyszerűen nem fogják túlélni a magasabb dimenziós energiák beáramlását a bolygóra és a környékére most.
Valójában a teljes bolygótok fürdik Most a Magasabb Dimenziós Isteni Fényben…

 

Elküldjük nektek a bolygótok egy Telepatikus képét most…mindannyiótoknak el kell kezdeni rezonálni harmóniában most ezzel a Csodálatos Magasabb Dimenziós energiával és Isteni Fénnyel.

 

Bolygótok átalakulása jótékony hatással bír az Univerzum többi részére is, mint az összes magasabb dimenzionális társadalmakra az egész Univerzumban és Multiverzumban…várunk és figyelünk megfontoltan, ahogy a bolygótok a Fény felé fordítja a mérlegét. Mindannyian egyek vagyunk, részei az Egésznek…ez egy csoport törekvés a bolygótokon. Sok és még több lényei a Fénynek itt vannak most a Földön, mint lényei a sötétségnek…a sötétség lényei sebesen elvesztik erejüket, egyenként, gyorsan, egymás után. A Magasabb dimenzionális minősége az egységnek, békének, fellendülésnek, jólétnek és bőségnek hamarosan vezető energiája lesz a bolygótoknak inkább, mint a sötét energiák.

 

Oly sokan dolgoznak a színfalak mögött most, oly sokan fordulnak a Fény felé, akik árasztják ezt az Isteni fényt, hogy megfordítsák a bolygó sorsát. Mi, az Angyalok Tanácsa örömmel nézzük, amint ez megtörténik.

 

Mindenki, aki a Föld bolygón él jelenleg egy része és egy darabja a Fény puzzle-nak…. mindenki, aki olvassa ezt az üzenetet, része ennek a folyamatnak. Mindannyian együtt dologoztok most, hogy exponenciálisan növeljétek bolygótok fénysűrűségét, így az eléri a 80, 90, majd végül a 100%-át a Könnyű és Magas Frekvenciájú gondolati formáknak.
Minden, ami létezik, beleértve a bolygótokat és minden bolygót, minden Univerzumot és Multiverzumot, egyszerűen egy kilégzése a Forrás Teremtőnek, egy álma az álmodónak… és ti mind részesei vagytok ennek az álomnak, részei a Teremtésnek, és részei ennek a Hologramnak.


A sötétség egyszerűen létezik, mint a Fény ellentéte, a sötétség a Teremtő Forrás kilégzésében egy átmeneti teremtmény, mely kontrasztot teremt és mutat, ahogy a Fény összehasonlításra kerül a sötétséggel. Egyik nélkül sem ismernéd a másikat.


Így a sötétség a bolygótokon megmutatta nektek, milyenek a dolgok, amikor azok inkább sötétebbek, mint fényesek… és ti most mindannyian átalakítjátok a bolygót 100% Fénnyé, így most teljesen át tudjátok ölelni és meg tudjátok tapasztalni a Fényt. Amint a bolygótok befejezi ezt az átalakulást, teljesen részesei tudtok lenni ennek a metamorfózisnak a sötétségből a Fénybe azáltal, hogy úgy fókuszáltok a bolygótokra, vizionáljátok azt, mint egy Harmónikus, Összetartó Egész, amelyben minden egyes személy szándéka, beleértve a tieteket is, jóindulatú, szerető, gondoskodó, empatikus része az Egésznek, vezeti és átalakítja a bolygótokat Egy Lélekké, egy időben.

 

Minden cselekedete a jóságnak, minden kéznyújtás mások támogatásában, minden törődő gondolat, hozzájárult az Egészhez, segíti ezt a csodálatos változást.

 

A gondolatotok az ügyre fókuszál és ez része az átmenetnek. Meditációitok és vízióitok egy harmónikus bolygóról javulást hajt végre mindannyiótokon és mindannyiótokban, valamint kisugározzátok ezeket a szándékokat az Univerzumba és a Multiverzumba, nagyon nagy támogatást ad ennek a folyamatnak…sokkal többet, mint amit gondoltok.

 

Mindannyian mini Teremtők vagytok, mindannyian rendelkeztek a Minden Forrásának és Nagy Teremtőjének ajándékaival.. soha ne becsüljétek alá a gondolataitok és a tudatosságotok erejét…emlékezzetek mindig, hogy azért jöttetek ide, hogy segítsétek a bolygót ebben az időben a sötétségből a Fénybe.

 

Emeljétek fel gondolataitokat harmóniában, kohézióban és szeretetben, tanúsítani, hogy az átalakulás árapálya teljesen és gyorsan megváltoztassa a gyönyörű bolygótok teljes vibrációs szerkezetét.


Örüljetek, amint a tudatotok és tudatosságotok ráhangolódik erre a Csodálatos energiára…TUDJÁTOK, hogy a tudatosságotok hozzájárul a Mindenség Jóindulatú Egységéhez….TUDJÁTOK, hogy a sötét hűbérurak és a rabszolgaság napjai el lettek távolítva a bolygótokról sebesen most, amint a Magasabb Frekvenciájú Energia folytatja a rezonanciátok és a tudatosság emelését egy szinthez, mely a bolygótokon az egyidejű jövőt szolgálja (amely már létezik egyidejűleg a Nagyban Most) úgy, mint a Mindenség Legnagyobb Jója.

 

Részei vagytok a Legnagyobb Változás egy epikus átalakulásának, amit a bolygótokon valaha megtapasztaltatok. Ezek a napok úgy lesznek feltűntetve az igaz történelem könyvekben, bemutatva az Akasha Irattárban, mint monumentális és epikus napjai az átalakulásnak és átváltoztatásnak. Minden Jóindulatú Magasabb Dimenziós lény örömmel figyeli, ahogy a Fény felülkerekedik, miután eltűnnek a sötétség és pusztulás foltjai a bolygótokon.


Hamarosan a Fény Erők, Szövetségben a bolygótokon, jóindulatúan és nyitottan fogják vezetni ennek az egész és teljes átalakulásnak az útját a sebes befejezése felé.

 

Azok a magasabb tudatosságúak, akik olvassák ezt az üzenetet, részesei lesznek ennek …részesei vagytok ennek. Képzeljétek el a világotokat olyannak, amilyennek szeretnétek, hogy legyen, hogy ezt a jóindulatú és magasabb dimenziós teremtést manifesztáljátok.


Soha nem kétséges, hogy részesei vagytok a Teremtő Forrásnak, és hogy rendelkeztek a Mindenség Hatalmas erejével… rendelkeztek az erővel, hogy segítsétek a befejezését ennek a gyors átalakulásnak a sötétségből a Fénybe… Ti vagytok a Fény… Ti vagytok a változás…Ti vagytok a Teremtés…Ti vagytok a Megnyilvánulás.
Higgyetek magatokban, a bolygótokban, és küldjétek a támogatás szerető gondolatait azoknak, akik együtt dolgoznak a csoport tudatotokkal, akik oly szorgalmasan dolgoznak a színfalak mögött elhozni ezt a Mindenség epikus Jóindulatú változását és átalakulását a Földön a sötétségből a Fénybe.

 

Feltétel nélküli szeretetet küldünk Mindannyiótoknak ebben a legkedvezőbb pillanatban,

 

Mi az Angyalok Tanácsa,
Mihály Arkangyal
Rafael Arkangyal
Sámuel Arkangyal
Gábriel Arkangyal
Zádkiel Arkangyal

 

Köszönjük és köszönjük a szolgálatotokat a Fénynek

 

 

Namaste,


The Golden Light Channel