Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

ÁRNYÉK PORTÁLOK ÉS ANOMÁLIÁK

2024-03-18

SAINT GERMAIN AKTUÁLIS ÜZENETE A MAGYAR FÉNYKÜLDÖTTEK SZÁMÁRA 

 saint germain 07777.jpg

Kép: pinterest 

 

ÁRNYÉK PORTÁLOK ÉS ANOMÁLIÁK

SAINT GERMAIN ÜZENETE

 

„A teljes valóságnak csak töredéke a látható világ, mert az csak leképződése a számotokra láthatatlannak”

 

Drága barátaim, Saint Germain vagyok a béke, a szeretet és a harmónia energiával érkeztem hozzátok, hogy tudatosságotokat egy magasabb perspektívára hangoljam, ahonnan át tudjátok látni a körülöttetek zajló eseményeket. Amikor benne vagytok az események sodrásában, amely olyan mint egy sebes folyó vagy egy forgószél, akkor az magával sodorhat benneteket. Magasabb tudatosság vagy perspektíva hiányában ilyenkor csak reagálni tudtok. Az üzenetem célja nem a félelemkeltés, hanem a tudatosságotok magasabb szintre való emelése, amely által nagyobb rálátást nyerhettek az elmúlt időszakban bekövetkezett negatív hatásokra, amelyek kialakultak Magyarországon.

 

Meg kell értenetek, hogy a dolgok alakulása mindig ok-okozati összefüggésben van, és kihat minden másra.

 

Mint ahogy a beáramló kozmikus energiák, a napkitörések és a bolygót megközelítő üstökösök kihatnak a Föld elektromágneses mezejére, ugyan így ti is, mint emberi kollektíva, hatást gyakoroltok a bolygó energiarendszerére.

Hasonlatos ez a dominó effektushoz, ahol az első dominó ledöntésével elindul a hatásmechanizmus, amely az összes dominót feldönti.

 

Tehát egy magasabb perspektíva szempontjából, nagyon fontos, hogy tudatosítsátok, hogy minden hatással van mindenre, ok és okozat működteti a világot. Vannak hatások, amelyek kívülről érkeznek, és vannak amelyek belülről indulnak ki. A pozitív események a jót erősítik, lehetővé téve a nagyobb fényerőterek aktiválását, a csodás, felemelő és magasabb rezgésszintű Isteni energia beáramlását. A negatív események pedig a sötét erőtereket hozzák működésbe és portálokat nyitnak az árnyék lények számára. A helyi vagy országos szinten történő események ugyanígy portálokat nyitnak a pozitív vagy negatív energiák felé.

 

Nyilvánvaló, hogy ezekben az időkben minden nemzetnek tisztulnia kell, így óhatatlan, hogy sok álnokság, hazugság és hamisság fog a felszínre emelkedni, ami felébreszti az embereket és előidézi a változásokat.

 

Az elmúlt időszakban Magyarországon történt politikai botrányok, nagy felháborodást váltott ki az emberekben. Az események hatására felerősödött a düh, a gyűlölet, a harag, a csalódottság és a bosszúvágy, ami bár érthető reakció, de negatív portálokat nyitott meg a kollektív térben.

 

Az árnyék portálok különösen olyan helyeken aktiválódhatnak, ahol korábban nagy csaták voltak és emberi vér áztatta a földet, mert ezek a helyek sokkal érzékenyebbek a negatív energiákra. Ezeken a portálokon keresztül tudnak belépni a világotokba azon negatív entitások, árnyéklények és lehúzó energiák, amelyeket az elmúlt időszakban tapasztaltatok. Nagyon sok ember magába engedte ezeket a hatásokat és entitásokat, vagy megtapadhattak rajtuk a gyűlölet, a harag és a fájdalom által. 

 

Az árnyéklények feladata lelassítani a felemelkedést, megállítani a pozitív folyamatokat, illetve megakadályozni azokat. Azon emberi lényekhez próbálnak bekapcsolódni, akiknek fontos feladatuk van, hogy visszahúzzák őket.

 

Nagyon sok fényküldött az elmúlt időszakban támadásoknak volt kitéve.

 

A támadások mindig a gyenge pontokra hatnak, először felerősítik azokat, azután bekapcsolódnak asztrális vagy szellemi szinten. Ha valakinél még sok alsóbb asztrális érzelem van, vagy negatív szellemi bekapcsolódásai vannak, (akár öntudatlanul) sokkal jobban ki van téve e negatív hatásoknak.

 

Sokakat tettek próbára az elmúlt időszakban közvetlenül vagy közvetve más emberek által. Akiknél nem találtak fogást, ott álom síkban próbálkoztak, hogy a negativítás felé tereljék el az érzelmi világát. Vannak, akik a térben létrejött anomáliák miatt éreztek zavart és egyensúlytalanságot, amely miatt összezavarodott a belső iránytűjük és jövőképük.  Ezek a hatások március első hetében kezdődtek és kihatnak a jelen időszakban tapasztalt eseményekre.

 

A fényőrzőknek, a fényküldötteknek és a fénymunkásoknak sokkal tudatosabban kell kezelnie az ilyen kollektív visszahúzó hatásokat.

 

Azáltal, hogy nyitottabbak vagytok a szellemvilág felé, sokszor ti magatok engeditek be az ilyen kollektív lehúzó energiákat azáltal, hogy azonosultok a negatív érzelmekkel és beengeditek azokat a személyes energiamezőtökbe. A gyűlölethullám sokakat magával sodort, pedig a fényküldötteknek az lenne a legfőbb feladata, hogy azokban az időszakokban, amikor a negatívitás felerősödik, ellensúlyozzák azt, a szeretet, a harmónia és a béke energiáival.

 

Ti mindannyian energia portálok vagytok, ami felé megnyíltok, annak az energiáit engeditek be a világba. A feladatotok az, hogy kollektív szinten segítsétek a harmadik dimenziós tudatosságból való kiemelkedést, ezt pedig az ötödik dimenziós szív tudat megtartásával, az isteni szeretet energiák lehorgonyzásával és a harmónia megtartásával tehetitek meg.

 

 föld angyalokkal.jpg

 

Mi a fény testvérisége, a felemelkedett mesterek közössége, a külső árnyék kapukat bezártuk, a belső teretekben nyitott portálokat nektek kell.

 

A feladatotok az, hogy ne tápláljátok tovább azon árnyéklényeket, amelyeknek tápláléka a düh, a fájdalom, a félelem, a harag és a gyűlölet. Ha magatokra húztátok őket, vagy megkörnyékeztek benneteket, küldjétek el a fény erejének hatalmával, az Elohimok segítségével.

 

Nagyon fontos lenne, hogy tudatosítsátok ezeket a folyamatokat és ellenállóvá váljatok velük szemben. Ezt pedig csak a magasabb tudatossági fókusz megtartásával, szeretettudat kiterjesztésével és a belső harmónia megteremtésével lehetséges.

 

Számoljátok fel az elnyomott alsóbb emberi érzelmeiteket, mint a harag, düh, gyűlölet, félelem, fájdalom és a szomorúság.

 

Vegyétek időben észre a széthúzás hatásait, amelyek egymás ellen fordítanak benneteket. Ne veszítsétek el a reményt, még ha a külvilágban az árnyék térnyerése is látható. Legyetek éberek és tudatosak! Szegezzétek tekinteteket az égi világra, tartsátok a szeretetet, miközben két lábbal a földön jártok.

 

Egy jelentős szintemelkedés előtt vagytok, és most vizsgáztok abból a tudásból, amit eddig elsajátítottatok. Csak a próbák által tud megmutatkozni a valódi, mert csak azok kapnak nagyobb erőt és teret, akik erre megérettek.   

 

A fényküldötteknek nagy feladata van a közelgő nagy változások során, mert ők fogják tudni a helyes irányba vezetni azon embereket, akik még csak most ébredtek fel. A hatalom felelősséggel jár, amit egy fényküldöttnek vállalnia kell, és mielőtt másokat vezetne, önmaga felett kell hogy uralmat szerezzen. Minden nagyobb támadás, negatív hatás és visszahúzás a gyenge, megingatható és árnyékos minőségekre mutat rá, amit így eredményesen lehet felismerni és feloldani.

 

A magyarok küldetése a jövő szempontjából nagyon fontos, a Kárpát-medence az Új Kor szellemi bölcsője, ahonnan egy új szellemi mozgalom fog elindulni az egész Földre. Ezért őrizzétek a fényt, a bölcsességet, a lelki értékeket és a tudást, amit őseitek rátok hagytak és építsétek a jövőt erős alapokra.  

 

Magyarországon békés úton kell a dolgokat rendezni. A gyűlöletet szeretettel lehet kezelni, a dühöt a békés hozzáállással kell ellensúlyozni. Nem haraggal, hanem az igazság erejével kell legyőzni a hazugságot, a megtévesztést és a megvezetést.

 

Veletek vagyok e nagy küldetés során.

 

Saint Germain

Közvetítette: Aysha

2024.03.18.