Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ANYAGI VILÁG ÁTALAKULÁSA

2022-01-23

2022 január 18. – 2023. július 17.

csill. bika 2.jpg

 

AZ ANYAGI VILÁG ÁTALAKULÁSA

 

2022 január 18. – 2023. július 17.

 

Északi csomópont átváltott a Bika jegyébe

 

Asztrológiai szempontból a Hold északi csomópontja a haladási útjelzője és megmutatja, hogyan lehet megteremteni egy olyan jövőt, amely jobban igazodik az ébredés evolúciójának ívéhez. De ez azt is megköveteli tőlünk, hogy feláldozzuk az ismert biztonságot egy kihívásokkal teli, de végső soron hatékonyabb és kielégítőbb útért.

 

2020 májusa óta az északi csomópont az Ikrekben volt, ezalatt az idő alatt az információ, a kommunikáció, a gondolatok, az ötletek és a kapcsolatok előtérbe kerültek. A világunk mérhetetlenül megváltozott és sok minden derült ki azok számára, akiknek van szemük a látásra és a szívük elég merész ahhoz, hogy tudatosítsák. Elmés viták ideje volt ez, eszmék és elméletek, hiedelmek, tények és megtévesztések, amelyek mind körülöttünk kavarogtak és figyelmet követeltek. Lenyűgöző és felvilágosító volt, zavaró és tisztázó. Sok keserű igazságra ébredtünk rá a világról, az emberiségről és azokról, akik a háttérből irányítanak bennünket. De a keserűségben nagy reményt, hatalmas lehetőségeket, másfajta látomásmódokat és számtalan új lehetőséget is találtunk.

 

Valójában sokan egy teljesen új paradigmába léptek, miközben az északi csomópont az Ikreken keresztül utazott.

 

És mi lesz most, amikor az ikrek légies, elmés világából átváltunk a Bika földies, pragmatikus és érzéki világába?

 

Az ikrek jegy végére az emberiség két áramlatra, két nagyon eltérő paradigmára szakadt. Az ikrek két külön úton járnak! És ez így van rendjén. Nem kell mindenkit magunkkal rángatnunk. A mi feladatunk egyszerűen az, hogy megéljük az igazságunkat, biztosítsuk a békénket. Az emberek jönnek és mennek. A régi kapcsolatok megszűnnek és újak jönnek létre. Új világ formálódik. Új közösségek épülnek, kapcsolatok szövődnek. Új lelki társakra találtunk és sokan azok közül, akikkel eddig egy úton haladtunk, más irányba sodródtak. Ez így van rendjén. Azok vagyunk, akik vagyunk. Ez a kinyilatkoztatás ideje, arról, hogy olyan teljességgel éljük meg az igazságunkat, hogy az minden sejtünket újjáélessze. Ez az az idő, amikor végre felfedezzük, hogy nem lehetünk mások, mint akik vagyunk, bármi is legyen a következménye!

 

Az elkövetkező másfél évben még több kinyilatkoztatás fog napvilágot látni és az emberiség (Vízöntő) elméje (Merkúr) tovább is a régi világ rejtett igazságával fog foglalkozni. Ám ez az igazságra ébredés most nagyrészt egy belső utazás is lesz, külső szinten már nem váltható ki. Az elmúlt tizennyolc hónapban, amikor az északi csomópont az Ikrekben járt a viták és eszmecserék, a meglátások és vélemények, tények és téveszmék megosztásának ideje volt. A csomópont váltása ezt megváltoztatja és másfelé helyezi a figyelem irányát.

 

Az északi csomópont Ikreken keresztüli utazása során létfontosságú volt a mentális rugalmasság fejlesztése az egymásnak ellentmondó információk, az igazság és a hazugság, a propaganda és mentális manipuláció globális háborújának felismerése.

 

Amikor a csomópont a Bikára vált a társadalmi struktúrákat, a rendszereket és az anyagi erőforrásokat fogják manipulálni, hogy fenntartsák az emberiség elleni harcot és traumákon alapuló pszichológiai háborút. Erősen ki kell állnunk az ilyen cinikus manipulációval szemben. Ne hagyjuk, hogy megijesszen a zsarnokság egyre erősödő vasmarka és a növekvő nyugtalanság, amelyet azok gerjesztenek, akik az árnyékban cselekszenek, miközben a reflektorfényben azt állítják, hogy a biztonságunkról gondoskodnak.

 

Az északi csomópont a Bika jegyben való utazása során az anyagi világ átalakulása várható. A pénzhez, a gazdagsághoz és a „dolgok” eredendő értékéhez való viszonyunk mindörökre megváltozik. Élelmiszerellátás elakadása, pénzügyi manipuláció és a gazdaság destabilizációja is valószínűvé válhat, – amelyet részben a Bika irányít –

 

Ennek fényében tudatosítanunk kell, hogy ideje lerakni az új világ fizikai alapjait, miközben a régi porrá omlik.

 

Itt az ideje cselekedni. A változások meglepetés szerűen fognak érkezni. Nem tudunk minden eshetőségre felkészülni, de készen kell állnunk cselekedni, ha szükséges.

 

Egyre komolyabb kihívásokkal teli idők elé nézünk, semmi kétség felőle, ám másképpen mint az elmúlt két évben. Időnként még nagyobb félelem lehet a kollektív energiamezőben, amikor túlélésünk alapjait – élelem, pénzt, anyagi biztonságot minden formáját – megtámadják. Végső soron mindannyiunknak szembe kell néznünk a félelmeinkkel és fel kell ismernünk. Át kell látnunk az alattomos stratégián, amellyel nyomás alá helyeznek bennünket, hogy szűkítsék az életterünket és tudatosságunkat. De akik szilárdan kiállnak a félelemmel szemben, akik meghúzzák a határokat, felelősséget vállalnak saját jólétükért és támogatnak másokat, azok erősebbek lesznek. Diadalmasan kelnek fel a régi pusztításának porából, hogy lássák az új hajnalt.

 

Fel tudunk emelkedni és fel fogunk emelkedni. Ez a Bika északi csomópontjának üzenete.

 

Szív alapú tudatosság

 

A Bika északi csomópontjához a türelem, az elkötelezettség, a lépésről lépésre való haladás és előrelépés kapcsolódik. A spirituális érés folyamatába lök, amely a világi és az anyagi szférával való kapcsolatunkon keresztül történik. Minden most meghozott döntésnek maradandó következményei lesznek, ezért válasszunk jól és bölcsen. A Bika bölcsessége a testben érezhető, nem pedig mentális mérlegelés útján. Ez az a béke érzése, amely minden sejtben megtapasztalható, hogy a számunkra megfelelő döntést hozzunk meg, bármennyire is ellenkezik az uralkodó szándékkal. Amikor az északi csomópont a Bikában van, meg kell nyugodnunk egy szív alapú tudatosságban, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük a helyes választást, különösen akkor, ha egyik választás sem tűnik különösebben vonzónak! Emiatt nehéz döntéseket kell hoznunk a következő hónapokban, amelyek jelentős következményekkel járnak a jövőnkre nézve. De végül minden rendben lesz, ha ezeket a döntéseket a belső, sejtszintű tudás szintjéről hozzuk.

 

Amikor meghozzuk azt a döntést, amely a testünket és a szívünket a béke állapotába hozza, akkor a helyes úton fogunk járni.  

 

Ahhoz, hogy jól éljünk a Bika északi csomópontjában, kapcsolódnunk kell a lábunk alatti földdel és a körülöttünk lévő természettel. A természet a mi tanítónk. Mindig. Nincs semmi, amit ne ismerhetnénk meg ezzel a gyönyörű világgal való meghittség révén. Az emberi elme bonyodalmai, amelyek összekeverik a tudást a bölcsességgel és az intelligenciát a belátással, félretehetők. Ha visszatérünk a veleszületett és természetes tudásunkhoz, hogy mi állítja helyre az egyensúlyunkat, és mi rombolja azt, ráébredünk az igazságunkra. Csak azt válaszd, ami békét hoz neked. Ez az a béke, amely valóban felülmúl minden megértést, amely az evolúciós ívhez való mély és tartós igazodásból születik, amely örökké az igazság felé hajlik. Nem számít, milyen kihívást jelent az ego számára ez az igazság.

 

Ne a félelem mondja ki a végső szót!

 

A következő hónapokban sok félelemkeltés lesz. Ez a Bika északi csomópontjának árnyéka, amelyet a déli csomópont jellemez, amely jelenleg a Skorpióban található. Ezzel a csomóponti párosítással ki kell másznunk minden érzelmi mocsárból, a veleszületett, megtestesült bölcsesség száraz földjére. Tégy különbséget azok között, akik azt akarják, hogy annyira félj, mint ők, és azok között, akik olyan éleslátó információkat osztanak meg, amelyek hozzájárulnak a saját erődhöz. Előbbinek adj széles kikötőhelyet! Ezt a világot átitatta a félelem az elmúlt két évben. Nincs szükségünk többre, bármi is történjen!

 

Ha feltámad a félelem, ne tápláld állandó aggodalommal, apokaliptikus képzelgésekkel. Inkább úgy kezeld, mint egy árnyalatot a sokszínű palettán, amelyen sok más is van, ami jobban szolgál téged: kíváncsiság, újító gondolkodás, hit, jelen pillanat tudatossága, önbizalom, kreativitás. Korunkban példátlan lehetőség előtt állunk, hogy újjá varázsoljuk a világot. A szorongás és a félelem szürkületi zónájába zuhanni annyit jelent, mint elvetni egy életre szóló esélyt, hogy valami igazán hihetetlen dolog részese lehess.

 

Mi a különbség aközött, hogy felkészülünk arra, ami az erőtlen félelemből fakad, és aközött, hogy felkészülünk arra, ami a belső bölcsességből fakad?

 

A félelem azt mondja, hogy „minden eshetőségre fel kell készülnünk”, ébren hazudik, és végtelen forgatókönyveken futtat arról, hogy mi történhet rosszul, és hogyan tudjuk (vagy nem tudjuk) elkerülni. Semmiféle előkészület nem elegendő, mert mindig van néhány sebezhető pont, amelyet még nem kezeltünk. Tanuld meg, hogyan vigyázz saját testi, lelki, érzelmi és lelki egészségedre. Egyszerűsítsd igényeidet az életre. Légy hálás mindenért, amid van, beleértve minden lélegzetvételt is. Légy nyugodt. És mindenekelőtt minden lehetséges alkalmat  ragadj meg arra, ami örömet okoz! Nem tudhatsz mindent előre– ​​sem jót, sem rosszat. Olyan dolgok fognak megtörténni, amelyeket nem tudsz előre látni. Ez csak az élet. Éld meg!'.

 

Mindenkor törekedjetek a középpontban, megalapozottan maradni, kapcsolatban állni a Föld bölcsességével, amely minden életet támogat.

 

Azok , akiknek van hitük és békéjük élvezik a sejtszintű veleszületett zsigeri tudást, és tudják hogy mit, hogyan és mikor kell csinálni. Amikor az északi csomópont a Bikában van,– a csontjainkban érezhetjük – a jövőt, ahogy felénk zúdul. Előre járhatunk, éberek és tudatosak lehetünk, miközben nyugodtak és elégedettek vagyunk. Folyamatosan megemésztünk mindent, ami az utunkba kerül, úgy olvasunk a pillanat energiájából, mint egy tengerész, aki ismeri a szelet, és tudja, hogyan kell felhasználni azt, hogy eljusson oda, ahová mennie kell.

 

A Bika a földi jegyek közül a legföldibb, ezért a leginkább kapcsolódik fizikai testünkhöz. Nem meglepő tehát, hogy a testi autonómia kérdése jelenleg a legelterjedtebb, mivel a kísérleti orvosi eljárásban való kényszerű vagy kötelező részvételt egyre inkább a „normális” élet feltételévé teszik. Míg az ilyen zsarnoksággal szembeni ellenállás mozgósítása létfontosságú, talán ideje felismerni, hogy a „normális” túlértékelt! Az Uránusz a Bikában arra emlékeztet bennünket, hogy a túl dicsőített „normális élet” a korlátolt élet börtön rácsaiba zár,  az eddigi életvitel pedig nagy szerepet játszik abban, hogy hogyan kerültünk ebbe a zűrzavarba.

 

Az elkövetkező tizennyolc hónapban húzd le a csatornába a „normális élet” fogalmát.

 

Egyébként hazugság volt az egész. Semmi sem normális abban, ha olyan munkát végzel, amit utálsz, egyszerűen csak azért, hogy ételt tehess az asztalra. Semmi sem normális egy olyan világban, ahol a vagyon túlnyomó része az emberek egy kis hányadának kezében van, miközben milliók éheznek. Semmi sem normális abban, ha az ember a saját egészségéért és jólétéért a felelősséget az úgynevezett „szakértők” kezébe rakja, akik vakon követik a politikai érdekeket és bábként szolgálják a világhatalmi törekvéseket, miközben mindezért busás jutalmat kapnak. Az Uránusz a Bikában ezeket és még sok más körülményt is felsorakoztatnak, amelyeket eddig nem kérdőjeleztünk meg vagy birka mód elfogadtuk. Újra a saját kezünkbe helyezi életünket és jólétünket, és felkínálja a szabadságot, hogy más utat, új utat, szuverén életet válasszunk. Míg az északi csomópont áthalad a Bikán az Uránusszal karöltve, mindannyian támaszkodhatunk a pragmatizmusára, hogy lépésről lépésre egy új és jobb világ alapjait építsük fel. Ez oly radikálisan fog különbözni az eddig ismerttől, hogy a végeredményét alig lehet elképzelni onnan, ahol most állunk.

 

Átlátni az árnyvidékeken

 

Keress biztonságot a bölcsességben, bizonyosságot pedig felkészültségben. Aztán fűszerezd az egészet azzal az uránuszi szellemmel, hogy „mindenre készen állunk, ami jön és izgatottak vagyunk a változástól, bármi is merül fel!”.

 

Hitben, vakon járni az árnyvidékeken, azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk mindannak a termékeny titkát, ami előttünk áll, még akkor is, ha a holnap miatt tűnődünk és aggódunk.

 

Együtt átvészeljük ezt az időszakot és át is fogjuk vinni. Mi fogunk érvényesülni, még akkor is, ha minden összeomlik körülöttünk. A bölcsesség végül kibontakozik, és a szeretet – amely a felébredt szív merész és gyönyörű tulajdonsága – feltámad, hogy megszerezze a Napot.

 

 

 

Az írás Sarah Varcas elemzése alapján készült

Szerkesztette és fordította: Aysha