Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

ÚJ PLANETÁRIS ÉV

2021-07-26

Az Arany Nap és a Kék Nap

csillagkapu8.jpg

 

A planetáris újév

 

Az Arany Nap és a Kék Nap


A planetáris újév azt a pillanatot ünnepli, amikor a Kék Csillag vagyis a Szíriusz a reggeli égbolton egy időben kel fel a nappal. Ez az az idő, amikor a Földnek két látható "napja" van az égen. Az egyik nap az arany, a másik a kék frekvencián rezeg. A Csillagok ezen összekapcsolása a Föld, a Nap, valamint a Szíriusz egy rendkívül fontos energetikai összekapcsolódás spirituális háromszögét alkotja.
Atlantisz és Egyiptom idejében ez volt a legfontosabb időszaka az évnek, mivel ekkor nyílt meg azon dimenzió átjáró, amelyen keresztül a Földre nagyon jelentős új energiák érkeztek meg.

Egyiptomban ekkor ünnepelték meg a Nílus áradásának ünnepét, amely a bőség és a termékenység legfontosabb ünnepsége volt.


Szíriusz

 

Szíriusz ősidők óta meghatározó és irányadó csillag a Föld evolúciójának szempontjából mivel közreműködött a Föld Fejlődésében. Sok csillagtanító jött a Földre a Szíriuszról, akik hatalmas tudást adtak át, hogy segítsék és tanítsák az emberiséget. Atlantiszi és egyiptomi civilizáció közvetlen szíriuszi beavatkozás eredményeképpen alakult ki. A magas szintű metafizikai ismereteken alapuló ősi tudást a Szíriusziaktól kaptuk. A szakrális geometria alapjaira épülő térrendezés és építészet, a csillag energiák tudatos felhasználása, a magasabb tudatossági szintek elérését célzó spirituális misztériumiskolák, mind e csillag világból érkező fényküldöttek hagyatéka volt.


Az Egyiptomi civilizáció megőrizte a "Csillag Bölcsességeit" és "Teremtés Történetének" tanításait, melyeket a Szíriusz Bölcsesség Őrzői továbbítottak a Földre. Az Ókori Egyiptomban a Szíriusziak voltak azok, akik közvetítettek a Nagy Központi Nap Galaktikus Tanácsa és a Földön élő emberek között.
A Szíriusziak ezt az energiát a Gizai Piramis Együttesbe fogták fel, majd továbbították a Föld rácsaiba a fénykódokat, amelyek lehetővé tették azt, hogy az energiák szabályozottan, egyensúlyban áradjanak szét. Amikor a Gizai Csillagkapu bezáródott, a Szíriusziak továbbra is közvetítették ezeket az energiákat, ám a Föld ekkor már nem kapta meg ezt egységesen, így a Föld fejlődése lelassult, sőt még valamennyire el is torzultak a küldött energiák. A Föld az elmúlt idők során Felemelkedett az 5. Dimenzióba, és teljes jogon megérett arra, hogy a Galaktikus Tanács Teljes Jogú Képviseletével rendelkezzen, így a Föld őrzőinek tanácsa közvetlenül tudja fogadni ezt az energetikai hatást

 

Most az Oroszlán Csillagkapun keresztül az energiák megint közvetlenül érkeznek, újra elérhetőek és kiterjednek az Új Kristályos Föld Hálóján keresztül. Ilyen módon az Új Föld Evolúciója követni tudja a Nagy Központi Napból a Galaktikus Tanács által kapott fénykódok irányát.

 

A királyi oroszlánok őrzik az új idővonalat. Az ókori egyiptomi hieroglifákban a Kapu két oroszlánja egymást mellett volt. Az egyikük a Tegnap, a másik a Holnap oroszlánja volt, közöttük a csillagból érkező új galaktikus sugár, amely a Jelent képviselte. A jelen idő a végtelen "most", amely áramlásként, kreativitásként és áldásként tapasztalható meg.


Az Arany Nap és a Kék Nap

 

A szíriusziak a „Krisztus-tudatosságról” tanítanak, a Nap fényében megtestesülő aranyfrekvencia isteni fényéről, amely hordozta az isteni szeretet és bölcsesség energiáját. A Krisztusi tudatosság első iker avatárjai Isis és párja, Osiris voltak, akik az arany fényt hozták el Egyiptomba. A második nagy avatár pár, akik a földre érkeztek, Jézus és Mária Magdaléna voltak, akik a krisztusi szeretet tanításait adták át. Együtt megtestesítették a Krisztus-tudat aranyfrekvenciájának isteni férfias és nőies aspektusát.


A Kék Nap maga a Szíriusz, a Föld spirituális napja, amely hordozza a csillagrendszer kék frekvenciáját. Ez a mélykék fény a Fény Lények olyan fejlett fajtájának kódját hordozza, akik az isteni terv, valamint a galaxis és a Föld evolúciójának szolgálatában állnak.


A Kék Nap felkelése a Szíriuszi Mester Tanítók újabb támogató ciklusát jelzi az evolúció útján, amely által magas szintű fény és szeretet energia árad hozzánk a Galaktikus Központi Napból.


A szíriuszi fényküldöttek segítsége

 

Egyiptom idejében a sziriuszi mestereket istenekként tisztelték, ma már csillag testvérként tekintünk rájuk. A saját erőnkből kell emelkednünk, de a tanításuk és támogatásuk most is elérhető a számunkra. A szíriusziak arra emlékeztettek bennünket, hogy minden energia és frekvencia, hogy  tudatosságunk felemelésével hozzáigazodhatunk a Kozmikus Szívből és a Galaktikus Központból származó hullámhoz, és ezáltal növelhetjük a fénytestünk, a testünk frekvenciáját.


A jelen időben abban segítenek minket, hogy kibontakozzanak az új égi fényprogramok és isteni energiák a fizikai szinten.

 

Segítik az összehangolódásunkat az új frekvenciákkal és a bejövő gyémánt fénnyel.


Támogatják az isteni fény aranyfrekvenciájának integrálását, a krisztusi tudatosságunk eléréséhez.  


AZ ISTENI FORRÁS ENERGIA KIÁRADÁSA


Az Oroszlán kapu portálon át új kódok és új információk áradnak be.

 

A Napból, a Szíriuszból és a Nagy Központi Napból az Isteni Forrás erői érkeznek hozzánk, amelyek a következő ciklus teremtő energiáit horgonyozzák le.

 

A galaktikus központból áradó forrás energiák és az égi energiák kék és arany fénye nagy hullámmal árasztja el a Földet, és napról napra erősödik.

 

Ezen két hetes időszakban, az oroszlán kapun keresztül lehetővé válik a számunkra, hogy az isteni önvalónkkal megerősítsük a kapcsolatunkat, felszabaduljunk és új fényenergiákkal töltődjünk fel.


A galaktikus központból érkező gyémánt fénykódok aktiválják a szív központot és a DNS alvó részeit, hogy az isteni részünk az anyagi formánkat betölthesse.

 

Az Istennel való egységünk mind energetikai mind tudati szinten könnyen elérhető, feltéve, ha ki tudunk emelkedni az emberi zűrzavar tudati mezőiből.


Az oroszlán kapu ajándékai

 

Akik tudatilag fel tudnak emelkedni az oroszlánkapu fénytereibe számtalan csodát és áldást tapasztalhatnak meg.

 

Többek között:

 

- A lelkünk az isteni forrás energiájában megújulhat

- Az Istennel való egység megtapasztalása magas szinten érhető el  

- Megtapasztalhatjuk önvalónk fénylő kiteljesedett aspektusát

 

Továbbá: 

 

- Harmadik szem aktiválása

- Pszichikus és spirituális képességek felszabadítása

- Égi üzenetek és tanítások


- Profetikus látomások és tudatos álmok

- Mély lelki gyógyulás

- Saját erő tengelybe való visszaállás

- Transzformáció- és DNS aktiválása

 

 

 

Aysha