Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Az átmenet időszaka

2021-07-14

Feszültségek a Régi és Új Energiák között

medi szeretet 1.jpg

Kép: pinterest.com

 

Feszültségek a Régi és Új Energiák között

Drága Fénylő lelkek, az átmenetnek ebben a szakaszában, gyakran fogjátok azt tapasztalni, hogy tudatos döntést kell hoznotok az Új Realitás mellett. A Régi Valóság magához fog rántani, és az elme időnként el fogja utasítani a rugalmas, változó és csodálatos világ elfogadását!

 

Látjuk, hogy sokan küzdötök még valóságotokkal, és azt mondjuk nektek, lehet, hogy eljött az ideje, hogy "elveszítsétek" a fejeteket, és belépjetek a Szívetekbe. Mert amit látni, hallani és érezni fogtok ezúttal, lehet, hogy az elme paramétereit meghaladja. Az elme tán küszködik, hogy elfogadja ezt az új realitást. Ezért érezhetitek oly sokan magatokat kissé elveszettnek és irányvesztettnek, és talán depressziósnak és összezavarodottnak ebben a pillanatban.

 

Az elmének folytonos irányra és mozgásra van szüksége, a Szív a Békét és Nyugalmat keresi. Az elme megköveteli, hogy racionális, ok-okozati világban élj. A Szív tudja, hogy a kreatív energia, szándék és szeretet csodákkal teli világában éltek, és hogy akármit meg lehet változtatni vagy újjáformálni, ha van szándék és szeretet. Amikor az elmétek el tudja engedni a folyamatos küzdelem igényét, és el tudja fogadni a Puszta Létezés terét, kezditek majd megérteni, hogy hogyan működik az "Új Föld".

 

Nincs szükség küszködésre és valaminek a kergetésére, minden a maga idejében áramlik.

 

Ha ragaszkodtok elvárásaitokhoz, ez csak blokkolja az életetekben való megnyilvánulás folyamatát, meghosszabbítja az átmenet időszakát, és vele együtt az elveszettség és sebezhetőség érzéseit. Csak ha átadjátok magatokat a folyamatnak, és bíztok abban, hogy megkapjátok a szükséges védelmet és gondoskodást, válik lehetővé, hogy életeteket átalakítsák az új energiák. Nem kell mindent tudni. Nem kell minden szükségletet ismerni. A csodák azáltal történnek, hogy elfogadjátok a Misztériumot és az Ismeretlent.

 

A Feltétel Nélküli Szeretet az Új Föld alaprezgése, a kulcsai a tisztelet, a megbecsülés és a megosztás. A Türelem, a Békesség és a Megbocsátás engedi meg a Mennynek, hogy életetekben manifesztálódjék.


De még nem mindenki érte el ezt a tudatszintet, és vannak, akik még talán nincsenek készen. Így, jelen pillanatban, az emberek a Földön sok különböző szintű tudatosságban vagy "lét-dimenzióban " léteznek. Ami számodra "reális", lehet, hogy számukra nem.

 

Amint az emberiség az új teremtés felé mozdul el, ez nagyon sok felfordulással jár majd. A hatalmas változások a zavarodottság és bizonytalanság hullámait keltik majd. A kollektív tudatosságban mindazoknál, akiknek nincs igazi megértésük e munka külső és belső folyamatairól, a változás hullámai intenzív dühöt és stresszt keltenek, és ezek az érzések könnyen átcsaphatnak pánikba, agresszióba, és sok ember egyre hisztérikusabb lesz. Sok érzékeny empatikus ember érzékelni fogja ezeket az érzelmeket, ahogy ezek szökőárként árasztják el a nem tudatos emberek csoportját.


Ezek között az egyre erősödő érzelmek között egyre inkább úgy találjátok majd, hogy meg kell őriznetek a középpontotokban a békét és a nyugalmat.

 

Ne kavarodjatok bele az intenzív düh és agresszió energiáiba.

 

Ne menjetek bele a "fény" és a "sötétség" dualisztikus harcaiba, még akkor sem, ha mások erre sürgetnek, vagy ha szövevényes és "racionális" érvek is szólnak emellett. A régi el fog tűnni, és az erőszakban és káoszban való részvétel nem vezethet az Új Föld megteremtéséhez.

 

A békére, a nyugalomra és a feltétlen szeretetre koncentráljátok energiáitokat.

 

A mély változások és magasra csapó szenvedélyek ezen időszakában engedjétek, hogy választásaitok és cselekedeteitek az önmagatok és mások iránti felelősséget tükrözzék, valamint a feltétlen szeretet és könyörület legyen ezek forrása.

 

A szintek közötti mozgás még nagyon nyitott és képlékeny, ezért most arra lesz szükségetek, hogy folyamatosan az "Égi Otthont" válasszátok a Béke, Gyöngédség és Szeretet energiájával, az Elkülönülés és Harag drámái felett, melyet az alacsonyabb dimenziók kínálnak fel jelenleg.

 

Hangolódjatok össze az "Égi Otthon" lehető Legmagasabb rezgésszámával, hívjátok be a lélekcsaládotokat, dolgozzatok az angyalokkal és a kristályokkal.

 

Az Új Föld már elérhető és nyitva áll mindazok számára, akik keresik!