Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ERÉNYESEKET AZ ANGYALOK VÉDELMEZIK

2023-02-18

"Boldogok a szelídek és a tiszta szívűek, mert ők öröklik az új Földet."

ang angyal 11.jpg
 
Az erényeseket angyalok védik 
 
"Boldogok a szelídek és a tiszta szívűek, mert ők öröklik az új Földet."
 
A Földre vonatkozó isteni terv az emberek cselekedeteitől függetlenül beteljesedik!
 
Az emberiség csupán egy bérlő ezen a bolygón.
Minden itt megtestesült lélek csak átutazóban van.
Az itteni tartózkodásotok, bár több mint ezer inkarnációban történhet meg, mégis egy időhatárt kell tartani, ami a Teremtő e tervén belül korlátozott.
A vezeklés és a próbák világa, ez a földi iskola és minden olyan lecke bemutatása, ami e lelkek tanulásához szükséges, a jelen időkben véget ér.
Nincs már olyan lélek inkarnáció, aki ne kapott volna meg minden lehetőséget, amit az egymást követő inkarnációi során felkínáltak neki.
Ez indokolja egy ciklus végét és egy új korszak kezdetét.
 
Az idők közelednek és az átmenet felgyorsul ezekben a napokban!
 
Minden lélek egyéni tudatosság, mégis, így vagy úgy, de mindegyik megtanulta, hogyan kell élni, túlélni, teremteni és fejlődni egy harmadik dimenziós világban, minden egyes testi élettapasztalat során a feledés fátyla alá elrejtve.
 
Fejlődjetek etikusan és erkölcsileg az élet kísértései ellenére!
Ellentétben azzal, amit tanítanak nekünk, az élet megy tovább!
Csak a fizikai test megy át a halálon, ahogyan ti ismeritek.
A lélek az éteri testtel halad együtt a Föld asztrális sávjáig.
 
Az anyag súlyától megszabadulva a tudatod eléggé kitágul ahhoz, hogy emlékezzen a fizikai létben eltöltött korábbi életeidre, és elegendő jövőt is fog előre látni, amely részletesen fel tudja ajánlani neked a közelgő eseményeket, hogy új inkarnációs tervet készíts magadnak.
Az újjászületéseknek ez a kereke azóta létezik, amióta a lelkek ide kerültek a Földre.
A földi bolygóátmenet után, amely már a végső szakaszában van, már nem lesz szükség a kiszállásra, mert a lélek már tudatosan mindvégig emlékezni fog, mind az előző életeiben és világaiban eltöltött múltjára, mint ahogyan, egy bizonyos, még hátralévő időn belül a jövőt is tudni fogja.
Eközben, még a feledés fátyolának alávetve sem hagyta el az isteni gondviselés azokat a lelkeket, akik a földi iskola megtapasztalása mellett döntöttek.
Mindegyikük álmában mindig kapcsolatban állt más lelkekkel, más világokkal és önzetlen szellemvezetőikkel.
Igen, munka, tanulás, tájékozódás és a jövő napjainak tervezése, miközben alszol, sokkal több, mint amit el tudsz képzelni, de van egy információ, aminek a részleteit még mindig kevesen ismerik. Hol és mit fognak csinálni álmukban.
 
Minden affinitástól függ, akár rezgés, akár frekvencia szerint.
 
Hiszen, nem így gyűlnek össze az emberek csoportokba nappal ébrenlétben vagy akár éjszaka?
Nincs ez másképp alvás közben sem, mert nem a test tanulja a leckéket, hanem a lélek, amely abban a testben van.
Azok, akik rossz cselekedeteket folytatnak, el sem tudják képzelni, hogy hová megy a lelkük, amíg alszik.
Ha akár egy vesszőnyit is tudnának, bizonyára elborzadnának.
A gonoszság is egy tudomány.
 
Ugyanúgy, mint a jó, csak egyszerűen a jó másik polaritása.
 
Ott minden egyes inkarnáció még jobban specializálódik a mindennapi életükben elérhető gyakorlatokban.
Másrészt, akik a jó cselekedetek gyakorlatait végzik, azok is a tanulás helyeit keresik fel, bármit is csinálnak napközben.
Őket a jó szellemek, angyalok és arkangyalok csapatai vezetik és védik.
 
 
asztrál test.jpg
 
Az erényeseket angyalok védik!
 
A jó lélek soha nem vész el!
 
Ahhoz, hogy legyen bátorsága, hite, elszántsága és szilárd szándéka a felemelkedés útját követni, ezekben a tudattalan találkozásokban táplálják, vezetik, vigasztalják és arra tanítják, hogy ne adja fel.
Az erényesek mindig az angyalok védelmét élvezik!
Míg azok, akik rossz cselekedetekbe bocsátkoznak, megfelelő utasításokat kapnak, hogy fokozzák rosszaságukat.
Az erényesek útmutatást keresnek, hogy szilárdan kitartsanak a felemelkedésükben.
Csak a felemelkedés szabadítja ki a lelket, amely a vezeklés és a próbák világában rekedt.
A hazafelé vezető utat úgy kell megtennetek, hogy megtanultátok az itt tanított leckéket!
Ez a lelkek eme iskolájának szabálya.
 
És mindegyikük ismerte és elfogadta a tananyagot, amit bemutattak neki, mielőtt elfogadta volna a harmadik dimenziós tapasztalatot.
A múlt elfelejtése, mind az itteni földi élet, mind a korábbi más világokban való élet elfelejtése minden léleknek lehetőséget ad arra, hogy ténylegesen megélje az egyes inkarnációkhoz javasolt tapasztalatot.
 
Ez az a titok, amit még meg kell fejtenünk.
De bíznunk kell az isteni tervben, és mindenekelőtt meg kell értenünk, hogy mindent felajánl nekünk, beleértve az alvás közbeni tanulást is.
Értsétek meg, hogy mindenki a földi asztrálban, alvás közben hallgatja meg a tanítóit.
Mindenki azt veszi meg, amit megfizet.
De mindenekelőtt ismerjétek fel, hogy az erényesek az angyalok védelmét élvezik!
 
 
Vital Frosi