Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ÚJ EVOLÚCIÓS CIKLUS

2020-06-10

Transzformáció, globális átalakulás és az emberiség evolúciójának új fejlődési szakasza

föld életvirága.jpg

 

AZ ÚJ EVOLÚCIÓS CIKLUS


Transzformáció, globális átalakulás és az emberiség evolúciójának új fejlődési szakasza


A tavaszi napéjegyenlőség óta tartó hatalmas átalakulás és mély elengedés időszakában megtapasztalt változások, mind arra készítettek fel bennünket, hogy képesek legyünk átállni az új fejlődési idővonal energetikai mezőire, amely a nyári napforduló idején fog megtörténni. Ez egy hatalmas ugrás lesz a Föld és az emberiség evolúciójának szempontjából, mivel magasabb szintre emelkedünk fel tudati és energetikai szinten egyaránt.


Ebben az évben történt események okán, a Földet körülölelő energia mező, olyannyira letisztult és felszabadult, hogy immáron teljesen magába tudja fogadni, az Új Földet teremtő, magasabb szintű energiák által kibontakozó isteni fénykódokat és programokat. A holografikus kristályenergia háló, amely áthatja a Földet és az ötödik dimenziós energiákat szövi bele az anyagi struktúrába, fokozatosan beleivódik a valóságot teremtő energetikai mátrixba. Kiterjed és behatol az emberiség tudati és energetikai mezőibe, átkódolja és belülről változtatja meg a világunkat. Ezáltal válik lehetővé, hogy minőségi szintemelkedés valósulhasson meg a Földön.


A NAGY ÉBREDÉS


A Nagy Ébredés időszakában vagyunk, ahol az emberek tömegei eszmélnek rá arra, hogy a régi hozzáállás és létforma tarthatatlan valóságát új értékrendszerekre kell cserélni. Amint egyre több ember ébred tudatára, az emberi kollektív tudatmezőben új minőségek jelennek meg és egyre nagyobb teret nyernek.
Az emberi faj az alkalmazkodás és a túlélés által fejlődik, nem változtat addig, amíg nem muszáj, ez egy általános hozzáállás. A jelen időszakban kialakult Globális helyzet pedig előmozdítja a faj evolúciós fejlődését, hogy a Föld népessége új szintre emelkedhessen fel. A változás és az átalakulás lavinája megállíthatatlan és egyre nagyobb méreteket ölt, arra késztetve az emberiséget, hogy változzon és megnyíljon az új paradigmák és létformák felé.


AZ ÚJ FEJLŐDÉSI CIKLUS

Egy jelentős energetikai ugrás kapujában vagyunk!


A Júniusi 5.-i teliholddal és holdfogyatkozással megnyílt egy energetikai átjáró, amely által új tudati szintre emelkedhetünk fel. Ezen a fény portálon át tobozmirigyet aktiváló fénykódok érkeznek, amelyek lehetővé teszik a tudati emelkedést és az új valóságra való áthangolást.


Jelen időszakban a régi lezárásának és kioldásának fázisába vagyunk. Az életünket formáló régi energiákat és programokat oldjuk ki, kötődéseket és energetikai kapcsolódásokat engedünk el, miközben tudatunk új fraktálok felé nyílik meg. Felkészülünk a nagy áttörésre, hogy hozzá tudjunk igazodni az új energiákhoz, és ezáltal az átállás a lehető legharmonikusabban történhessen meg.


Június 14.-18. között újabb erőteljes transzformációs erőtér hatása alatt leszünk, ez megterhelő lehet majd energetikai szinten. A fény és az árnyék erők e tájt újra összecsapnak a fejünk felett, de a belső világunkban is. A megpróbáltatás valójában egy vizsga, hisz mindenki csak annyit tud emelkedni, amennyi árnyék hatást le tud győzni önmagán belül. Ezért ebben az időszakban nagyon fontos, hogy minden körülmények között megőrizzük a belső békét, a pozitív hozzáállást és a szeretet rezgés hullámhosszán maradjunk.


Június 18.-tól – már az új energiák érkeznek hozzánk fokozatosan, hogy rá tudjunk hangolódni az új frekvenciákra.


A folyamat tetőpontját a nyári Napforduló - Újhold és Napfogyatkozás idején érjük el.  


Június 20.-21.-én egy hatalmas váltás következik be, átlépünk egy új energetikai sávba és egy oktávval feljebb emelkedünk. Erre készültünk fel a három hónap alatt tartó intenzív transzformáció időszakában.

 

Ez egy hatalmas ugrás lesz a Föld és az emberiség evolúciójában.

 

Akkora teljesen rácsatlakozunk az új energiára. Az új élet alapjait fektetjük le és lehorgonyozzuk az Új Föld fundamentumát.  


Az Új Föld energetikai rácsa, teljesen átveszi az irányító szerepet, a Földön kibontakozó változások teremtő folyamatai felett.  Az új evolúciós idővonal fényterve, amely meghatározza az emberiség jövőbeni fejlődését, teljesen lehorgonyzódik a kollektív tudatmező felső szintjeire. Az új tudatosság kibontakoztatásának fényprogramjai elérhetővé válnak minden szinten, ami új társadalmi, gazdasági, kulturális, oktatási, politikai és vallási alapokat fog teremteni. Ez azt jelenti, hogy az isteni teremtő erő potenciál azon célokat, szándékokat, törekvéseket és terveket fogja támogatni, amelyek az Új Föld megvalósításának ötödik dimenziós értékrendszereit képviseli.  Ahogy erősödik a fény ereje, úgy az árnyék erők mesterkedései is láthatóbbak lesznek, ez senkit se tévesszen meg, mivel ez szükségszerű, ahhoz, hogy az emberek felébredjenek, kilépjenek a korfontzónájukból és változzanak.


Új erő egyensúly fog kialakulni a világot uraló fény és árnyék erők között. A fény sokkal nagyobb teret nyer az anyagi világban és belülről fogja átalakítani a régi rendszereket.  


Az átállás folyamata Július 5.-i újabb teliholddal és holdfogyatkozással teljesedik ki. Elindulnak a változások, teljesen új alapokra fogunk építkezni. A Földre beágyazódó új energiás háló elkezdi átrendezni a világunkat, a természeti erők ezt le fogják jelezni a fizikai síkban. Akik rá tudnak kapcsolódni az új energiákra, azok hatalmas erőt kapnak, hogy régóta dédelgetett álmaikat megvalósíthassák.


Áldás és szeretet kísérjen az úton

 

Az Égi fénytanács közlései alapján írta: Aysha

 

2020.06.09.

 


Az írás csak teljes egészében osztható meg a szerző és a forrás megjelölésével!

Minden jog fenntartva!

www.angyalforras.hu

 

föld tudat.jpg