Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ UTOLSÓ ÓRÁK MUNKÁI

2022-04-07

Üzenet az Isteni Lélektől áthatott törekvő lelkeknek

ang art 36.jpg
 
Az utolsó órák munkái
 
Névtelen szellem
 
"Sokan vannak, akik még most is a külsőségekben keresik lelkük vágyának és törekvéseinek kiteljesedését és makacsul ragaszkodnak a külső formákhoz. Még mindig ragaszkodnak , hogy hogyan, miképpen kell a magot elvetni, pedig már itt van az aratás ideje és a mag betakarításának mikéntjéről kellene gondolkozniuk, hogy kint ne maradjon a szabad szántóföldön, mert ha idejében be nem takarítják és csűrbe nem takarják, a vihar felemészti mindazt, amit elődeik elvetettek és ami abból kikelt, az lesz majd az éhínség idején az életmentő.
 
Tudva és látva mindezt az utolsó idők munkálkodó óráiban, minden isteni Lélektől áthatott törekvő léleknek nagy és súlyos gondot okoz az, hogy hogyan lehet menteni azokat az értékeket, amelyeket az Úr idejében gazdagon szétszórt a világban élők között, hogy ha valaki éhezik és szomjazik, megelégíttessék azokkal az igazságokkal, melyek oly pazar módon hullottak alá a nélkülözők részére.
 
Mert eljönnek az idők, mikor hiába keresik, kutatják azt a megtartó igazságot az emberek, amelyek megmutatják a kibontakozás útját abból a káoszból, amelyet a sötét törekvések okoztak a világban, nem tudják megtalálni, mert megzavarodik még az is, aki teljes odaadással keresi azt az igazságot, amellyel meg lehet nyitni a jó felé törekvők lelkét, hogy helyesen és bölcsen tudjanak cselekedni, amikor egyik ember nem tud hinni a másik embernek, mert hamisságban találtattak bűnösnek, amikor félelemmel kell takargatni a pihenőhelyet az igazságban élőknek, nehogy alattomosan rátörjenek az árulkodók, akik feladják még testvéreiket is a gonosz hatalomnak csak azért, hogy önmaguk életét mentsék vele.
 
Ezek azok a rémes következmények, melyeknek előfutárai azok a kisebb-nagyobb lelkiismereti hibák és bűnök, amelyeket a hit nélkül élők még most is, mint csírákat, magukban hordoznak. Kívül tetszetős és szépen feldíszített szónoklatokban mutatják meg emberi képzettségüket. Belül a lelkükben azonban a félelemmel vegyes felfelé törekvés és hiúság aggódó figyelmével tekintenek szét, hogy hogyan hatott az emberek között az ő kijelentésük, mi az, amit nem kellett volna mondania, és mit kellett volna meggyőzőbben kiemelnie, nehogy félremagyarázzák. Ezek csak halvány vázlatok a jövőből, ha az emberek elvesztik lábuk alatt a talajt, mely biztonságot nyújtott.
 
Az Úr nem ezt akarta örökségül hagyni az emberi lelkeknek, hogy a félelmekkel teljes életekben összezsugorodott lélekkel járjanak az úton, amely a menny felé vezet, hanem szeretetben teljes bizalommal legyenek egymáshoz, támogassák egymást a javulás útján és bölcsességgel igyekezzenek megoldani azokat az összekuszált csomókat, amelyek az isteni lélektől eltávolodott emberek helytelen törekvéseivel és bűnökre hajló lelkükkel így lehetetlenné tették a más ember előrehaladását.
 
Az embereknek szükségük van arra, hogy igaz, jóra törekvő elöljáróik legyenek, akik megmutatják az utat előre, a boldogabb jövendő megalapozásához.
 
Ezek pedig az isteni igazságot kereső és megértő lelkek legyenek, akik szolgálatot teljesítsenek az isteni akarat megvalósításában a Földön.
 
Ilyen emberlelkekre nagy szükség van, és akik idejében felkészülnek arra, nagyot lendülnek ők maguk is előre és magukkal emelik azokat a bűntől megundorodott lelkeket, akik ezekben a sötétedő időkben sietnek begyűjteni a termést, hogy a nagy vihar meg ne eméssze azokat az értékes, de elmaradt kalászokat, akiket a hanyag aratók veszni hagytak.
 
Még egy kis idő van, de már nem sok, és ezért van szükségem rád gyermekem. Kis pihenés után megerősödve, újra munkára szólítlak. Az Úr megáldja és megjutalmazza a szívesen munkába álló munkásokat.
 
Jönnek idők, amikor még fontos számot jelent a te ittléted. Isten veletek!"
 
 
 
Az utolsó idők munkálkodó óráiról
Részlet a Névtelen Szellem tanítása Eszter médium útján ciklus „A Maradékhoz” című könyvéből