Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Ébredés és megvilágosodás

2019-11-10

2019 októbertől 2020 januárjáig

földi angyalok.jpg
Kép forrása: pinterest.com

 

Ébredés és megvilágosodás: 2019 októbertől 2020 januárjáig
Mihály Arkangyal by Celia Fenn

 

Kedves Fény család, mi egy olyan pillanatot értünk el, amire nagyon sokan vártatok már és amit kértetek már sok életen keresztül. A kozmikus fény egy hulláma érte el a bolygót, ami aktiválni fogja a „Nagy Ébredést” a Földön. Sokan érezhetitek ezt a hullámot szeptemberi Napéjegyenlőség óta. Ez az energia annyira intenzív, hogy fizikai tüneteket okoz sokaknál, ahogyan a testetek megpróbál integrálódni és egyensúlyba kerülni.


Ez az emelkedő energia tovább erősödik november 11-i 11:11-es Fő Csillagkapun keresztül. Majd utána folytatódik december 12-én a 12:12-es portálnál, majd pedig a december 21-i Napforduló (21:12-es) időpontjánál, majd január 12-én fog kicsúcsosodni (1:12:2020), amikor a Szaturnusz és a Plútó együtt állásba lép a Bak jegyében.
Ezen fontos csomópontok mindegyikében az új isteni masculin energiából egyre több kerül felfedésre a Földön.
Az isteni masculin energia fogja vezetni az utat az új struktúrák megteremtésében az Új Földön. Ez az isteni masculin energia szerepe, hogy struktúrát teremtsen Sophia a Bölcsesség és a Fény isteni feminim esszenciájának az áramlásához. Ez egy erőteljes, intenzív és lenyűgöző változás lesz sok szempontból.

 

A „Nagy Ébredés” első jelei

 

Amint ez az új idővonal elkezdi energetizálni a „Fény beavatásait” két szinten lesznek események.
Az első szinten közületek azok, akik az útmutatók és már felébredtek behívásra kerülnek és a bolygó szolgálatának szélesebb és magasabb szintjére emelkednek.
A második szinten a nagyon „átlagos” emberek hirtelen felébrednek és nem találják a helyüket és sokkot éreznek, a valóság érzékelésük radikálisan megváltozik, majdhogynem egyik napról a másikra.
Az „ébredők” nagy második csoportjának szüksége lesz rátok, az első szintű útmutatókra, hogy végig vezessétek őket ezen a folyamaton. A lelki szerződéseteknek megfelelően ez az a küldetés, amit kiválasztottatok, hogy ebben az időszakban leszülessetek a Földre.


Szeretett Fény család, ez nem az az időszak, amikor visszább kell fognotok magatokat vagy „kicsiben” kellene gondolkodni.

 

Ez az az időszak, ahol előre kell lépni és meg kell ragadni a saját erőtöket, hogy azon közösségi vezetőkké váljatok, akik vagytok. Ahogyan rendelkezésre bocsátjátok magatokat arra, hogy szélesebb értelemben szolgáljátok a közösséget tanárként vagy gyógyítóként a lélek úgy fogja vezetni mindazokat, akiknek szüksége van rátok hozzátok.


Amint velük dolgoztok, jó lesz emlékeznetek arra is, hogy mennyire fontos gondoskodni önmagatokról és a saját folyamatotokról. Amint az újonnan felébredők rákerülnek az Új Föld idővonalra/időspirálra fizikai , szellemi és érzelmi tüneteket fognak érezni, ami olyasmi érzés lesz számukra, mint egyfajta „összeomlás”, mivel ez valóban annak a folyamata, hogy összeomlik bennük mindaz, ami régi, hogy felszínre kerülhessen az új. A régi támogató rendszereik a régi idővonalon összeomlanak és elromlanak addigra és úgy fogják érezni, mintha „beleesnének” a semmi űrjébe. A ti feladatotok lesz az, hogy Fény legyetek, mely elvezeti őket oda, hogy lehorgonyozzanak az Új Föld rács rendszerében és megtalálják a lelki családjukat vagy törzsüket ebben az Új Idő tér valóságban.
Azok közületek, akik az első szinten vannak, az ébredők első hullámában, úgy fogják találni, hogy új felismerésekre és új fajta gyógyító készségekre tesztek szert. A fény test rendszeretek fel fog gyorsulni egészen addig, ahol új fajta kvantum fény és hang gyógyítási technikákat fogtok megvizsgálni és kifejleszteni, amelyek hasonlítanak azokhoz, amelyeket a sámán gyógyítók használnak arra, hogy átalakítsanak és meggyógyítsanak energiákat és lélekvesztéseket.

 

A 11:11-es beavatások: Csillag tűz és angyali frekvenciák

 

2017-ben a 11:11-es portálnál a bolygó erőteljes angyali frekvencia és fény kód hullámot kapott az Elochimtól és a Seraphimtól. Az idei év 11:11-ben további erőteljes fény beavatási hullámok jönnek a Fény Csillag és Kozmikus Tanácsaitól. Ez a Csillag tűz fény kódok beavatása lesz, ami gyorsan emeli a frekvenciákat a Földön, hogy felgyorsítsa azt az ébredést, ami most zajlik.
A 11:11 portált a plejádiak felügyelik és ugyanazon asztrológiai tengelyen van, mint az 5:5-ös portál azaz a Bikáé és a Skorpióé és ezt Buddha ébredésével és a kollektív tudat spirituális energiájával hozzák kapcsolatba.


Ebben az időszakban erőteljes Csillag tűz fény kódok üzenetét fogadják majd a Földön egy olyan fény/hang hullám formájában, ami az újonnan energetizált Új Föld időspirál beavatása és aktiválása lesz majd.
Ezt nem egyetlen hullámként fogjátok befogadni majd, hanem különböző hullámok sorozataként, amelyek mindegyike különböző kódokat vagy útmutatásokat hordoz magában az Isteni Szívből, hogy aktiválja az Új Földet a közösség tudatában.


Ebben az időszakban azok, akik a lelkük szintjén felvállalták azt, hogy felébredjenek beavatásra kerülnek ezen hullámok által és hirtelen felébrednek, hogy betársuljanak az új tudat ezen emelkedő hullámába.
Azok közületek, akik a fény kódokkal és a fény nyelvével dolgoznak egy új képességet kapnak és útmutatást ahhoz, hogy lefordítsák ezen kódokat mindazok számára, akik a ti törzsetekben és közösségetekben vannak. Lehet, hogy késztetést éreztek majd ahhoz, hogy fessetek, rajzoljatok, hangokat adjatok ki, énekeljetek, táncoljatok ezen Csillag tűz kódoknak megfelelően, hogy ezeket fizikailag manifesztáljátok.


A 11:11 ezen időszakában a plejádiak nagyon aktívak lesznek, hogy együtt dolgozzanak veletek, hogy támogassanak benneteket abban, hogy aktiváljátok az emberi angyali sablont és megtestesítsétek a lelket, az isteni szeretetben, mint ezen folyamat bizonyítékát. Az emberi/állati és növényi DNS specialistájaként végig vezetnek majd benneteket a fény kód és kollektív aktiválásokon.
Az arktúriaiakat azzal is megbízták, hogy vezessenek egy több képviselőből álló csoportot, amelyik együtt működik a Földdel beleértve lyriaiakat, szíriusziakat és andromédiaiakat. Ők saját külön eszközeikkel fogják támogatni a fény kommunikációs kapcsolódást.


A 11:11-es időpontban lehetséges tehát, hogy arra éreztek majd késztetést, hogy belépjetek egy csoportba vagy közösségbe, hogy megtapasztaljátok a Csillag tűz fény kód beavatásokat csoportként. Lehetséges az is, hogy vonzást éreztek majd, hogy csatornázzátok ezen kódokat valamilyen formában és feljegyezzétek azt az információt egy naplóba, amit ezen kódokkal kaptok.
Az angyali lények az Elochim és Seraphim továbbra is erőt adnak a fény és a szint angyali frekvenciáinak ezen üzeneteihez, hogy általánosságban támogassák ezen beavatásokat és az ébredési folyamatot.

 

Idővonalak Tér idő és az élet ritmusának lelassulása

 

Kedveseim, amint a fény kódok hullámai megérkeznek a Földre, lesz egy további „gyorsulás” a tér idő mezőben, amint a tudatosság újra emelkedik.
Sokak ezt úgy érzékelik majd, hogy az idő még gyorsabban telik és lehet késztetést éreznek arra, hogy még gyorsabban haladjanak a fizikai síkon, hogy „ne maradjanak le”, ahogyan tér időben nő a frekvencia.
Ezt nem tanácsolnánk Kedveseim, mivel inkább arra van szükség, hogy lelassítsatok és megengedjétek a testeteknek, hogy összhangba kerüljön a természetes tér idővel, ami a természet természetes frekvenciája (Isteni Forrás kód) a bolygótokon.


Ebben az időszakban a bolygótokon kétfajta idő kifejeződésetek van: az egyik, amint említettük a természetes idő, ami a tér idő mezővel harmóniában tekeredik és az Isteni Szív frekvenciáján rezeg. A második pedig „művi” vagy „lineáris” idő, ami a mechanikus illúzióban gyökerezik és előre zuhan egyre nagyobb lendülettel, ahogyan eltávolodik a természetes időtől és a Galaxis spirális mozgásától.


Ezért annyira hasznos az, ha időt töltötök a természetben. Megengeditek azt a sejtjeiteknek és a DNS-eteknek, hogy együtt rezegjen a természetes idővel és fizikailag lelassuljon, hogy megtapasztalhassátok a fény kódok magasabb frekvenciáit, melyek az Isteni Szívből érkeznek.


Ha meditáltok és ceremóniákat végeztek a természetben az is arról szól, hogy összhangba kerültök a természetes idővel. azáltal, hogy összpontosítotok és erre való szándékotokat fejezitek ki és ez támogatni fog benneteket abba, hogy beintegráljátok és megtestesítsétek ezen fénykódokat anélkül, hogy feleslegesen felkavarodna a fizikai test rendszeretek vagy túl nagy stimulációt kapna az idegrendszeretek és az érzelmi vagy szellemi testetek.

 

Az erősödő új masculin energiák szerepe


Amint ezeket az új Csillag tűz fény kódokat befogadja az isteni feminim Sophia tudat, az isteni masculin vagy pontosabban az új isteni masculin energiának az lesz a feladata, hogy formát és struktúrát teremtsen arra, hogy ezt az új bölcsességet ki lehessen fejezni és meg lehessen tapasztalni.


A Csillag tűz hullámok ezen 4. havi periódusában a Szaturnusz és a Plútó bolygója egymás felé fog mozogni, amíg csak nem randevúznak 2020 január 12-én. Ez a mozgás a Bak házában történik, ami egy masculin energia. A Szaturnusz (struktúra) és a Plútó (átalakulás) ezen mágneses együttállása egy örvényt teremt, ami lebontja a régi masculin energia struktúrákat és megszüli a kifejeződés új formáit az új masculin energiák számára.


Az új masculin energiák formája és struktúrája már elkezd előtérbe kerülni, amint a bolygó iránti együttérzés és szeretet kifejezésre kerül, melyet oly sok fiatal ember fejez ki. Azok a kristály gyerekek, akik megtalálják a hangjukat és kifejezik azt, amit éreznek az idősebb generációk felé.


Hamarosan betársulnak melléjük a gyémánt gyermekek, akiknek még erőteljesebb az új isteni masculin Krisztus tudat energiájának a kifejeződése és még nagyobb szükségük van arra, hogy készítsenek egy ösvényt az Új Föld számára, ami az ő lelkük küldetése, mint a Föld gyémánt fényének képviselőinek.


Így tehát egy csodálatos utazást kívánunk nektek ezekbe az új fény kódokba és ezekbe az új létmódokban, amint ezen erőteljes új földi időspirál küszöbén álltok. Lépjetek előre önbizalommal és örömmel, tudván azt, hogy ez az az időpont, amire vártatok!