Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

EMLÉK - SZEM

2021-12-01

A harmadik szemünk a lelkünk érzékszerve

harmadik szem 22.jpg

 

Harmadik szem

 

Emlék-szem

 

Az emberiség egének horizontján sötét felhők gyülekeznek, minden felhőnek különleges neve van:

kapzsiság, lelketlenség, haszonlesés, irigység, féltékenység, rosszindulat, egó, megosztottság, félelem, önzés, kegyetlenség, tudatlanság, érzéketlenség, ………..............

 

Sötét erők üzleti érdekek mentén szándékos félelmet ültetnek az emberek szívébe, s ezzel éket vertek Isten és az emberek közé. Az ék pillanatnyilag még jól tartja egy művi világ, látszat színfalainak kellékeit. A pénz karvalya minduntalan belemélyeszti karmait az emberek üres zsebébe és kéjjel kotorász ott, a még megmaradt fillérek után kutatva. Tombol a világ.

 

Az emberi faj eszeveszetten hajszol értékesnek hitt értéktelen dolgokat, olyan tébolyultan és szeretetnélküliségben, amire eddig aligha volt példa történelme folyamán. Az emberek szemére mindeközben egyszerre a reménytelenség a kapzsiság és ego szőtte sötét hályog nőtt, ami alól már szinte képtelenek meglátni az éltető fényt a napot. Az emberi civilizáció majd egésze, mondhatni ilyen korképet mutat.

 

Sorsfordító időket élünk.

 

Az útelágazás a jó irány, ma még csak egy láthatatlan harmadikszemmel érzékelhető. Csak ezen az egy módon láthatunk ki, a sötét lepelként ránk boruló, mindent eltorzító hályog alól. A harmadik szemünk a lelkünk érzékszerve, olyan tökéletesre van megalkotva amennyire ez csak lehetséges. Ez az érzékszerv, dimenziókat átívelő perspektívákba lát és nyújt oda betekintést. A harmadikszem a tényleges beavatás szerve. Funkciójának fő kifejeződése: Emlékszem.

 

Harmadik szemünk tehát azt súgja emlékszem..........

 

De mire is kell emlékeznünk, mire szólít fel a harmadik szemünk, ez a mi láthatatlan iránytűnk?

 

Elsősorban arra, hogy emlékezzünk, hogy az ember a fényben érzi jól magát ott van igazi otthona. A fény pedig az a szeretet, aminek a birtokában az ember az a "lény" amely Isten eredeti szándéka szerint való. 

 

A harmadik szem  tehát, intuíciókat érzéseket közvetít nekünk és azt is súgja:

 

Fényt kell gyújtanunk, lámpást, hogy ebből a csalfa sötét és igazságtalan értékrenden alapuló labirintusból kikerülhessünk. A lámpásba a szeretet olaját kell töltenünk és az egység kovakövével kell szikrát csiholnunk, hogy lángra lobbanhasson.

 

  • A fény Isten köntöse, általa a dolgok más megvilágításba kerülnek
  • Ahol fény van, ott a sötétség hátrálni kezd, mert nem él meg.
  • A fény életet ad és felszabadít.
  • Öltöztessük lelkünket fénybe, merjünk a sötétnek nemet mondani.

 

Valaha régen például az Atlantisz fénykorában az emberek nap, mint nap a maguk természetességében használták a harmadik szemüket tényleges látásra és az orvoslás segítségéül. Számunkra talán ma már elképzelhetetlen  az Isten és természet közelségű  szereteten alapuló életszemléletük, ami biztosította  számukra  a harmadik szemük  állandó aktivitását.

 

Használhatták  mindaddig, míg ezt a képességüket az ego szolgálatába nem állították. Akkor ugyanis a finom energia nem tudott igaztalan emberi érdekeket szolgálni, mivel ez alapvető Isteni természeténél fogva azzal összeegyeztethetetlen.

 

A harmadik szem aktivitása egy bizonyos érettségi, öntudatossági fokot feltételez, és  követel meg.

 

Bár harmadik szeme mindenkinek van használni azonban csak nagyon kevesen tudják.  Ennek ellenére azonban az emberiség minden botlása és tévedése dacára elérkezett egy újkorszak hajnalának küszöbére.

 

Világszerte emberek növekvő sokasága lelke zenitjébe a szeretetet állítva elérte azt a szintet, hogy öntudata rezgései által ismét visszatalált az Isteni centrum vonzáskörébe. Ennek egyik természetes velejárója a harmadik szem aktivizálódása,tehát a kundalíni két pólus kígyójának felemelkedése.

 

A harmadik szem "használata" nem csupán azt jelenti, hogy valami olyant érzékeljünk, amit más hagyományos látásmód mellet nem láthat, például emberi aurát és az sem túl fontos, hogy fokozódik a telepátiás képességünk, mert nem ez a lényeg. A lényeg abban áll, hogy megérjünk arra, hogy ezt az érzékszervünket valóban a lelkünk a jó ügy szolgálatába állítsuk, és végre rendeltetése szerint használhassuk, úgymint gyógyítás, tanítás, megértés, szolgálat stb., mert ez a produkciótól mentes tisztánlátás a dolgok lényegének valódi megértésével együtt járó folyamat.

 

Ha nyitva van, a harmadik szemünk tovább látunk saját árnyékunknál és ezt szó szerint kell érteni. Tévedés ne essék emberi mivoltunknak velejárója, hogy mindannyiunknak valamilyen mértékben nyitva van a harmadik szeme, de vajon mennyire?

 

Többnyire egy spirituális történés, élmény vagy beavatás alakalmával a korona-csakrán átáramló finom energia hipofízisbe áramlik és valamilyen módon átjárót képez a homlok-csakra energia központjához ami „rendes körülmények” között hétköznapi életünkben nem, vagy csak kevésbé átjárható ekkor a korona-csakra és a homlok-csakra energiái az agyalapi mirigyben találkoznak és létrejön jobban mondva aktiválódik a harmadik szem.

 

Még valami amit fontos megjegyezni!

 

Sokan kísérletezgetnek ilyen - olyan spirituálisnak mondott gyakorlatokkal harmadik szemük megnyitásának érdekében, valójában azonban  ez csak az ego oktalan próbálkozása, okoskodása és mindez természetesen nem vezethet eredményre, mert ha nincs mögötte ott a lelkük fénye a szeretet energiája, akkor másként nem is történhet.

 

Abban az esetben, azonban ha a lélek fénye beragyogja az embert akkor igazi látóvá válik. 

 

Korunk emberének a spirituális ébredésének idején jegyet váltva az aranykorba, elengedhetetlen segítője lehet a harmadik szeme, összekötve ezzel a dimenziók átjáróinak kapuit egy jobb emberibb, igazságosabb élet kiépítése reményében.

 

 hórusz szeme4.jpg

 

Lélekkristály