Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

FELRAGYOGNI A FÉNYTESTBEN

2022-02-17

Arktúruszi fényküldöttek üzenete

fénytest energia tudat.jpg

 

Felragyogni a fénytestben

 

Van egy alacsony frekvencia a Földön, amit Gaia „hagyni fog, hogy távozzon” miközben felszabadítja bolygótestét a 3Ds-mátrix óriási korlátaitól. Ez a mátrix Atlantisz bukása közben jött létre, amikor a Föld teljes pusztulásban volt. A 3D-mátrix „hálóként” működött, hogy felfogja a Földet, amikor az az alacsonyabb frekvenciákba zuhant.

 

Sajnos a Földet megmentő háló, előre nem láthatóan veszélybe is sodorta a bolygót. Lassan felszívódott az alacsonyabb rezgésű háló és mélyen behatolt Gaia bolygótestébe. Csak Gaia magja, amit a Lemúriaiak a Föld belsejében védtek, volt biztonságban a 3D-s háló harmadik-/negyedik dimenziós frekvenciáitól, ami arra szolgált, hogy megmentse a bolygót. Ahogy ez az embereknél is van, ha egy komoly sérülést szenved el testük, pl. a lábukon, ami ezt a sebesülést elszenvedte, lehet tovább lesz gyenge, mint a másik láb. A „tovább” azt jelenti, míg fel nem ragyog a fény-testében. Amint az ember felragyog a fénytestében, a fénytest helyettesíteni fogja a fizikai lábat, ami az ötödik dimenzióval és az felettivel rezeg együtt. Hasonló módon, ha Gaia felragyog a „bolygófényben”, akkor fel fogja adni a 3D-mátrix hálóját. A verziót, ami egyszer a természetben védelemként szolgált. Ez valóban a Föld ökológiai rendszerének egy életet szolgáló komponense. A virágzat megvédi a gyümölcsöt, ezután lehullik, majd a gyümölcshéj védi az édes magot.

 

A lemúriaiak és a Belső Föld más tagjai a feltétel nélküli szeretet állandó működtetésével és a minden élettel való harmóniával védték Gaia édes magját. Ti, szeretett küldötteink, ti is óvhatjátok legkedvesebb barátnőnk Gaia édes magját feltétel nélküli szeretetetekkel és a minden élettel való harmóniával. Ahogy azt az utolsó üzenetünkben elmagyaráztuk, a feltétel nélküli szeretet a legjobb védekezés a sötétség elleni előrenyomulásban. Tudják, hogy uralmuknak vége szakad. Ezért kétségbe estek és érzik, nincs vesztenivalójuk. Ez a kétségbeesés nagy félelmet teremt azok körében, akik ezt másokra vetítik ki. Ez a félelem óvatlanná és kiszámíthatatlanná teszi őket, így pedig még veszélyesebbé válnak.

 

Szerencsére félelmük nyitottá teszi őket a változások előtt. Miközben csendben a színfalak mögött uralkodtak, háborúk megteremtésén fáradoztak, mindkét háborúzó felet egyszerre támogatva, így biztosítva nyerő helyzetüket, így biztosítva önbizalmukat és hatalmukat. Azonban a mások-felett-gyakorolt hatalom teljes mértékben a fizikai szintre és a negyedik dimenzió legalacsonyabb asztrális világaira korlátozódik.

 

Amint azonban a felemelkedő földlakók rezgésszintjüket az alacsonyabb asztrális szintekről felemelik, eltűnnek az elveszettek sötét csápjainak „hatósugarából”. Tudatszintetek a „burok”, ami felfelé törekvő fénytesteteket védelmezi. Ha eljön a „tavasz”, ami nemsokára itt van,  képessé váltok fizikai testetek levetésére és visszatérhettek multidimenzionális fénytestetek állapotába. Kedvesek, megértitek most, miért kell folyamatosan körülvenni önmagatokat feltétel nélküli szeretettel, a nagy változások eme korszakában. NEM létezik olyan sötétség, amit ne lehetne feltétel nélküli szeretettel meggyógyítani.

 

Ezért, mikor Gaia bolygótestének gyógyulást küldtök, akkor a bolygószintű megsebzőinek is küldjetek gyógyulást. Tudjuk, hogy sokat kívánunk tőletek. De a felemelkedéshez vezető kulcs: feltétel nélkül szeretni, feltétel nélkül megbocsátani és feltétel nélkül elfogadni minden életet. Tudjuk, nagy kihívás azokat feltétel nélkül szeretni, akik megsebzik világotokat.

 

Azonban a feltétel nélküli szeretet csak egy tudatfrekvenciával rezeg együtt, ami olyan magas, hogy fénytestetek fellobban. Ezen kívül, pedig csak azt tudjátok magatokból sugározni, ami bennetek van. Ezért csak akkor tudtok feltétel nélküli szeretetet küldeni, ha feltétel nélkül szeretitek Önmagatokat.

 

A sötétek MINDEN negatív programozása azon alapszik, hogy NE szeressétek Önmagatokat. Ha még jobban szeretitek Önmagatokat, ha feltétel nélkül szeretitek Önmagatokat, létrehozzátok a „virágot”, ami védelmezi a bensőtökben rejlő „édes gyümölcsöt” [magot]. SZÜKSÉGETEK van erre a védelemre, mert mindenkit aktív szolgálatra hívunk. MOST MINDANNYIAN halljátok a harsona hívását.

 

Arra kérünk benneteket, hogy elsősorban őrizzétek meg, tartsátok fenn tudatállapototokat. Egy fokozottabb tudatállapotban világosan fogadhatjátok üzeneteinket, amiket multidimenzionális Önvalótok magasabb rezgésű kifejeződési formáitól kaptok. Szeretettel kérünk benneteket, hogy alkossatok csoportokat hasonló „hullámhosszú” emberekkel, hogy létrehozhassatok egy támogató rendszert, ami segít sebezhető tapasztalatgyűjtésetek alatt a 3D-mátrix feloldásakor, ill. ami kiváltja a valódi fénytestetekben való felragyogást.

 

Kedves interdimenzionális Fényküldöttek, kérünk emlékezzetek arra, hogy mi, Önvalótok magasabb kifejeződési formái, esszenciánkban létezünk fizikai testetek magjában.

 

Arra kérünk, érezzétek multidimenzionális Lényeteket, miközben az a gerinc magján keresztül fizikai agyatokba áramlik. Miközben fizikai agyatok ráhangolódik belső fénytestetek ötödik dimenziós áramlatára, képesek vagytok hozzáférni multidimenzionális elmétekhez. Miközben kapcsolódtok multidimenzionális elmétekkel, kapcsolódtok multidimenzionális Lényetekkel.

 

Felismerjük, hogy harmadik dimenziós életetek sok kihívása átmenetileg lecsökkentheti tudatszinteteket.  Azonban azt is TUDJUK, hogy ti MI és mi TI vagyunk. Ezért állandó kapcsolatban állunk veletek és MINDIG kapcsolatban állunk veletek, hogy segíthessünk nektek, ha szükségetek van ránk. Kérünk használjátok „interdimnezionális telefonotokat” és hívjatok minket és mi küldeni fogjuk multidimenzionális fényeteket és feltétel nélküli szeretetünket.

 

Családotok, az Arktúrusziak és a Galaktikus Föderáció tagjai

 

 

 

 

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu -https://kristalyhang.wordpress.com/