Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

FELSZABADULÁS

2022-01-23

Kinyilatkoztatás

00121 energia.jpg

 

FELSZABADULÁS 

 

Mielőtt hangosan elolvasod ezen kinyilatkoztatást hívd be Michael arkangyalt és az Ibolya Lángot!

Vizualizáld magad köré és magadban az ibolya lángokat, miképpen áthatják mind a négy alsó testedet,

külső és belső tereidet, szívedet és elmédet. Szereteted erejével, hittel és magabiztosan jelentsd ki.

 

KINYILATKOZTATÁS


Elengedem az összes ellenállást, amely elválaszt Isten Szeretetétől, a szabadságomtól és a fényemtől


Elengedem az összes félelmemet, amely szívem sötét zugaiban rekedt.
Elengedek mindent mi fáj és megkeseríti létemet. 
Elengedek minden haragot.
Elengedek minden szégyent.
Elengedek minden hibáztatást.
Feloldom az áldozat szerep minden mintáját.

 

Elengedem a fájdalmamat, a szégyent, a megalázottság érzését.
Elengedem az üldözőim minden energiáját magamból.
Elengedek minden ítélet, minden kritikát.
Elengedek minden hamis hiedelmet.
Elengedek minden féltékenységet.
Minden gyűlölet.
Elengedek minden sajnálatot, lelki fájdalmat, szomorúságot és szenvedést magamból.
Elengedek minden frusztrációt, idegességet, belső harcot.
Elengedem az irányítás kényszeremet, a hatalmi harcokat.
Elengedem azokat, akik irányítani akarnak engem.


ÚJRA MINDEN ERŐM TELJESSÉGÉBE LÉPEK.

VISSZAVESZEM AZ ERŐMET MINDEN TÉRBEN ÉS IDŐBEN!


Elengedek minden manipulációt,
minden kisebbség érzést és gondolatot, ami azt sugallja, hogy nem vagyok elég jó.


Elengedek minden implantátumot, eszközt, entitást, köteléket, béklyót, esküt, paktumot, szerződést, megállapodást, MINDENT és mindenkit, aki a régi, hamis Mátrixhoz köt, mindent, ami már nem szolgálja a legfőbb javamat.


Elengedem mindazt ami elválaszt a Forrásától, Istentől, Felsőbb Énemtől, a Lelkemtől.

 

Elengedek minden ellenállást a változással szemben. 
Elengedek minden arroganciát, gőgöt és felsőbbrendűséget.
Feloldom a fényben az Ego minden árnyékát.

 

Megnyitom a szívem és elengedem az önzőségem.
Elengedek minden blokkot, gátat és láncot, ami megakadályoz abban, hogy előre haladjak.
Elengedek mindent, ami megakadályoz abban, hogy mélyebben szeressem magam és másokat.

 

Feloldom a méltatlanság érzését amely gátol abban, hogy elfogadjam a Szeretetet az életembe.


Felszabadítok minden elavult gondolatmintát, minden hitrendszert, sablont, programot és viselkedésmintát, mesterséges és holografikus betéteket, implantátumokat, beültetett hamis emlékeket, torz lenyomatokat és ál valóságokat, amelyek a régi Idővonal Tapasztalatában tartanak.


Felülírok és átfényesítem minden DNS-t, minden kisebb kódot és szálat minden egyes sejtemben, atomomban, atomi és szubatomi részecskémben és hullámomban, és minden teret egészen a mitokondriumokig, minden időt és teret, minden dimenziót, minden VALÓSÁGOT, az egész Multiverzumban.


Mindent elengedek, mindenkit és mindent, ami nincs összhangban a legmagasabb javammal és a Legfelsőbb Isteni Tervvel és Sablonnal.
Elengedem a reménytelenség, a kétségbeesés, a depresszió, az alacsony önbecsülés és a neheztelés minden negatív érzését.
Elengedek minden önmegtagadást, minden téveszmét, minden illúziót, minden hamis reményt és kétséget.
Feloldok minden akadályt a szívem és az elmém között.


Elengedek minden sűrűséget, minden torzulást, minden elmekontrollt, mindent és mindenkit, ami megpróbál megállítani és visszatartani a felemelkedésben.


Minden zavart eltávolítok.

 

Mindent eltávolítok az utamból, hogy önmagam legmagasabb verziója legyek.
Elengedek minden alacsonyabb gondolatformát, ami megpróbál elcsüggeszteni és visszatartani igaz utamtól.
Mindent elengedek, ami nem a szeretetben fogant.

 

Feloldom szívem blokkjait, amelyek elzárnak az együttérzéstől, a megértéstől, a megbocsátástól és az EGYSÉGTŐL.


Elengedem a kétség, a hitetlenség és a zavarodottság minden érzését.


Elengedek minden gondolatot, érzést és hitet, hogy nem vagyok elég jó vagy erős ahhoz, hogy végigvigyem az isteni tervemet.
Elengedek minden érzést és gondolatot, ami elhiteti velem, hogy nem vagyok méltó egy boldog, békés, kiteljesedett, örömteli, egészséges, kiegyensúlyozott, bőséges és szeretetteljes életre.
Elengedek minden aggodalmat, minden feszültséget, minden szorongást.
Az alacsony énem átlényegítésével felszabadítom a régi énemet.


Most elengedek mindent, ami nincs összhangban az igazi énemmel,
és integrálom A VAGYOK AKI VAGYOK ISTENI JELENLÉTEM
VISSZAVESZEM ISTENI JOGOM, HATALMAM ÉS ERŐMET.


BELEÁLLOK A KRISZTUSI ÉNEMBE.

EMBER-ANGYAL KÜLDETÉSEMBE.

IGAZ VALÓM TELJESSÉGÉBE.

TÖBBDIMENZIÓS LÉTEMBE.

AZ ISTENI FORRÁSBÓL NYEREM ERŐMET

A SZÍVEM CSORDULTIG TELIK MEG SZERETETTEL

MINT EGY FŐNIX A HAMVAIBÓL

FELTÁMADOK ÉS ÚJJÁSZÜLETEK

AMINT AZ ÚJ HAJNAL ÉLED

HAZAÉRKEZEM A FÉNYBE

A SZERETET MEGTÖLTI MOST MINDEN SEJTEMET

VISSZAÉRKEZEK A KRISTÁLYSZÍVEMBE

 

SZERETETBEN VAGYOK A FORRÁS SZÍVÉBEN!

FORRÁS VAGYOK A SZERETET GYERMEKE!

EGYSÉGBEN VAGYOK ISTENNEL,


ÉS A FÉNYBEN ÉLEK

 

ÉS EZ ÍGY VAN!

MERT SZADAD AKARATOM JOGÁN

EZT VÁLASZTOM!

 

VAGYOK AKI VAGYOK

 

 

 

Írta: Aysha