Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Fordulópont a fátyol felemeléséhez

2021-08-13

Az események idővonalai szétválnak és új portálok nyílnak meg az észlelésre

földi utazás.jpg

 

Fordulópont 

 

VÉGE AZ IZOLÁCIÓNAK!

 

Változás készül a bolygón, az idő történelmi és döntő.

 

Közelebb vagyunk, mint valaha a rezgések fordulópontjához és a fátyol felemeléséhez a világok között

 

„Igen, azt hiszem, örökre elhagytuk a 3D gonosz börtönt és a sötétséget. Tegnap láttam, hogy Isten Szentlelke, valamint a szeretet és a teremtés isteni energiája belépett a Föld bolygóra és az emberiség isteni lelkébe. Mi és a Földünk már csatlakoztunk a Forráshoz. Éreztem, ahogy ez a gyönyörű Szeretet és melegség sugárzik a szívemből. Soha nem felejtem el ezt az érzést, amely közvetlenül az isteni Forrásunkból származik. A Föld körül egy különleges pajzs van, amely gyémántként/kristályként ragyog, és megvédi az isteni Földet és az emberiség isteni lelkét a gonosztól. Szeretet áradjon mindenkihez a mennyei régióba vezető úton.”  Lisa

 

Miért tűnik úgy sokak számára, hogy az ötödik dimenziós forgatókönyv csak a kiválasztott kevesek számára létezik, és hogy nem érinti a többieket?

 

Mert nem látják, hogy a 3D Mátrixban két egyenértékű folyamat szétválása történt meg. Ezek egyidejűek és függetlenek egymástól.

 

Ezek a folyamatok nem csak függetlenek, de nem is befolyásolják egymás eredményeit, mert különböző erőkből származnak párhuzamosan. Független térbeli valóságokból származnak.

 

Mik ezek a folyamatok és forgatókönyvek?

 

Az egyik a régi sűrű-anyagi Mátrix elsorvadása, a harmadik dimenziós valóság felszámolása, és minden jelenleg létező programjának aktív befejezésének kezdete.

A sűrű anyagi világ számára ez a forgatókönyv bontakozik ki, abból a nagyon nagy feszültségből, amelynek mindannyian tanúi vagyunk ezekben az időkben.Exponenciálisan növekvő feszültségekre van szükség ahhoz, hogy átrendezzük mindazt, amiben már nem lehet élni.

Ez minden torzulásra vonatkozik - a politikában, a gazdaságban, a pénzügyekben, az oktatásban, a kultúrában, a társadalmi rendben, a természeti erőforrások és energiaforrások tulajdonjogában, a személyes értékek megválasztásában és az emberi fejlődés útján is.

 

Az események csak egyre inkább felgyorsulnak. És a közeljövőben át kell élnünk ezt a nehéz történetet.

 

Egy másik folyamat, amely párhuzamosan megy végbe, egy új, finom mátrix kialakítása, a magasabb dimenziók kibontakozása. A földi élet új forgatókönyvének kézzelfogható megnyilvánulása.

 

Korábban a bolygón csak a háromdimenziós valóságban élhettünk, nehéz, sűrű és alacsony frekvenciákon, ellenőrzés és elfojtás törvénytelen programjaival.

A magasabb dimenziók a Fátyol fölött léteztek, valahol odakint, a messzi láthatatlan térben. Kirekesztve az univerzum törvényei alól, elszeparált világban éltünk.

 

Most a helyzet a legmagasabb szinten megváltozott. Van egy szomszédunk, egy magasan fejlett ötödik dimenzió, amely ebben a percben kezd megnyilvánulni itt a bolygón.

A szomszéd nem egyedül jött, hanem egy támogató csoporttal. 

 

És mögöttük jönnek a "nehézsúlyúak" - a 6D és 7D terek. Mindenki a maga világával és törvényeivel. A bolygó többdimenziós és többszintű üzemmódra fordítódik. Különböző lakókkal; különböző élőhelyekkel, természettel és időjárással; barátságos, előnyös együttműködéssel.

 

Az elszigeteltségünknek valóban vége van.

 

Ehhez a második folyamathoz is alkalmazkodnunk kell, mert a földi élet teljes programja drámaian megváltozik. Az új kibővített többrétegű program keretében a fizikai környezet és az energiák spektruma a bolygón új szinten bontakozik ki.

Minden élőlény természetesen újjáépül, új kvantum energiákat táplálva a Földbe. Bolygónk már elegendő energiát szívott fel ezekből az energiákból, hogy elkezdje a Fényt kifelé sugározni.

 

Most mindannyian „a kalapács és az üllő” között vagyunk.

 

Fentről, a Forrásból folyékony kristályos Fény jön.

Lentről a Föld anyaga, aktívan bocsát ki ellenenergiákat, amelyek a negyedik és ötödik dimenzió példátlan szupersebességén rezegnek.

Két egymással kölcsönhatásba lépő erő közé szorulunk, de fontos és alapvető különbséggel.

Régebben olyanok voltunk, mintha egy végtelen vízkörben lennénk, egy „gőzgépben”. A kép nem új, de szemléletesen mutatja a Szamszára kegyetlen elvét.

Alulról felhevítettek, forrásba hoztak, összetett ellentétes elemekre osztottak minket, mint a hidrogén és az oxigén. De nem vették le a fedelet, végtelenül egymásnak feszülnek az erők.

Nem engedték, hogy változtassuk a sűrűséget, például folyékonyból gázneművé. Nem volt szabad elhagynunk a "fazekat". Olyanok voltunk, mint a vízgőzmolekulák, akik kénytelenek voltunk újra és újra visszatérni a meghatározott börtöntérbe, a korábbi állapot csapdájába, az időhurokba.

 

Most a helyzet gyökeresen megváltozott. A szabad akarat és a választás szabadságának mechanizmusa működni kezdett.
 
A rezgés növekedésével egyidejűleg (ahogy az edényben lévő víz hőmérséklete emelkedett a fedél elkezdett felemelkedni. Vagy inkább mi magunk emeljük fel, most már megtehetjük.
 
Az eseményidővonalak szétválnak, és új Portálok nyílnak meg az érzékelés számára. Mindegyikünk felkészült a helyzetére, a környezetére, és a lehetőségre, hogy megtapasztalja az új állapotokat.
Amikor rezgéseink elérnek egy fordulópontot a frekvenciaspektrumban, amikor a rezgésskálán magasabb frekvenciákra lépünk, abban a pillanatban az új Rendszer aktiválja Fénytestünket.
 
Ez a kulcsa minden megmaradt háromdimenziós program azonnali megsemmisítésének. ez a sorsunk beágyazása a negyedik és ötödik dimenzió magasabb frekvenciájú terébe.
 
Ez az átmenet egy új fejlődési körbe, amely egy pillanat alatt megváltoztatja a jövőbeli forgatókönyvtervünket.
 
Ez megmagyarázza, hogy miért építették oly sokan közülünk olyan aktívan a Fénytest kristályos struktúráit az elmúlt évtizedekben.
 
Felkészültünk a Fátyol eltávolítására és a kvantum átmenetre egy másik fizikai állapotba. Egy igazi aratás van folyamatban.
 
Minden valóság a saját frekvenciáival összhangban gyűjti a jelölteket.
 
Közelebb vagyunk, mint valaha a rezgések fordulópontjához és a világok közötti Fátyol felemeléséhez. A Felsőbb Fényhierarchák figyelmeztetnek minket: "Készüljetek fel a diadalra!". Az átmenet legközelebbi időpontjait minden egyes Kurátor és Felsőbb Én külön-külön adja meg nekünk.

 

Az első 2021-22-es emberi átlépést nem tömegesen, hanem csoportosan tervezték végrehajtani, felkészültség szerint. De most a Felső Fény Hierarchia átgondolja ezt a tervet. 

A helyzet a Földön a Vészhelyzet státuszába került, ami fokozott figyelmet és beavatkozást igényel.
Változás készül a bolygón a további események Fényhez igazításáért felelős erőkben. Az idő történelmi és döntő.
 

És mi történik azokkal, akik nem akarják emelni rezgésüket?

 

Sajnos senki sem maradhat teljesen a régi világrendben. A valóság most nagyon gyorsan összeomlik.

Látni fogjuk a kézzelfogható változások kezdetét a következő évben. És akkor a teljes összeomlás után a világ teljesen más alapokra fog felépülni.

Még ha a harmadik dimenzió sűrű anyagát egy darabig meg is tartjuk, a korábbi frekvenciákon most már nem lesz módunk létezni.

 

Alkalmazkodniuk kell a magasabb evolúciós idővonalhoz.

 

A megkezdett változás visszafordíthatatlan.

 

 

 

Lev